Välja vilken aktivitet som ska sparas i ditt konto

Med aktivitetsinställningarna kan du styra vilken sorts aktivitet som sparas i Google-kontot. Inställningarna gäller för alla telefoner där du loggat in på ditt Google-konto.

Du kan ändra, visa eller ta bort din sparade aktivitet när som helst.

Aktivitet som kan sparas

I aktivitetsinställningarna kan du välja om du vill spara följande aktivitetsdata:

 • I webb- och appaktiviteten sparas dina sökningar och annan aktivitet i Googles tjänster. Sökningar går snabbare och du får en anpassad upplevelse av Sök, Maps och andra produkter från Google. Du kan även välja att spara följande:
  • Chrome-historik och aktivitet från webbplatser, appar och enheter där Googles tjänster används.
  • Ljudinspelningar från dina interaktioner med Google Sök, Assistent och Maps.
 • I Platshistoriken skapas en privat karta över platser du besökt med en telefon där du var inloggad. Uppgifterna används bland annat för att förbättra kartsökningar och informationen om pendlingsträckor.
 • I YouTube-historiken sparas följande:
  • Din sökhistorik på YouTube, så att du kan söka snabbare i framtiden och få bättre rekommendationer.
  • Din visningshistorik på YouTube, som gör det enklare för dig att hitta tillbaka till videor på YouTube. Tack vare den slipper du dessutom få videor du redan tittat på som rekommendationer samt att du får bättre rekommendationer.

Ändra vilken aktivitet som sparas

Du kan välja vilken aktivitet som ska sparas i ditt konto genom att ändra dessa inställningar.

  1. Öppna Gmail-appen Gmail på en iPhone eller iPad.
  2. Tryck på menyn Meny följt av Inställningar följt av ditt konto följt av Hantera Google-kontot. Om du inte använder Gmail besöker du myaccount.google.com.
 1. Tryck på Data och anpassning högst upp.
 2. Tryck på en aktivitetsinställning under Aktivitetsinställningar.
 3. Aktivera eller inaktivera aktivitetsinställningen.

Visa eller radera aktivitet

  1. Öppna Gmail-appen Gmail på en iPhone eller iPad.
  2. Tryck på menyn Meny följt av Inställningar följt av ditt konto följt av Hantera Google-kontot. Om du inte använder Gmail besöker du myaccount.google.com.
 1. Tryck på Data och anpassning högst upp.
 2. Tryck på en aktivitetsinställning under Aktivitetsinställningar följt av Hantera aktivitet.
 3. Visa din aktivitet med hjälp av verktyget. Läs mer om hur du raderar Platshistorik från Tidslinjen eller raderar data från Min aktivitet.
 

När sparas aktivitet?

Aktiviteten sparas när du är inloggad på ditt Google-konto på en telefon. När en aktivitetsinställning har aktiverats kan Google spara information utifrån den inställningen.

Obs! Om du använder flera konton på samma gång kan det hända att aktivitet sparas i ditt standardkonto.

Läs mer om informationen vi samlar in och hur vi använder den för att våra tjänster ska fungera bättre för dig.

Så raderas aktivitet

När du använder Googles webbplatser, appar och tjänster sparas viss aktivitet i ditt Google-konto. Merparten av denna data sparas tills du raderar den, vilket du t.ex. kan göra manuellt eller genom att ställa in att data ska raderas automatiskt efter en viss tid i Min aktivitet. Viss data kan tas bort tidigare.

När du raderar data följer vi en policy för hur data ska tas bort från kontot fullständigt och på ett säkert sätt. Till att börja med görs den raderade aktiviteten omedelbart osynlig och används inte längre för att anpassa din upplevelse på Google. Sedan inleds en process som är utformad för att säkerställa att data raderas fullständigt på ett säkert sätt från våra lagringssystem.

Även när aktivitet har raderats kan viss data om hur du använder Googles tjänster sparas i Google-kontot så länge du har det kvar. När du raderat en sökning i Min aktivitet sparas till exempel det faktum att du gjorde en sökning fortfarande i kontot, men inte vad du sökte efter.

Ibland sparar vi viss information längre för verksamhetens behov eller av juridiska skäl. När du raderar ditt Google-konto tas mycket av den här informationen bort också.

Läs mer om vilken data vi sparar och varför.