Odstránenie obrázka zo služby Google

Ak chcete odstrániť fotku z výsledkov vyhľadávania na Googli, musíte zvyčajne kontaktovať vlastníka webu, teda osobu, ktorá web s príslušným obrázkom vlastní.

Dôležité: Väčšina obrázkov zobrazených vo výsledkoch vyhľadávania na Googli pochádza z webov, ktoré nevlastní Google, preto ich z internetu nemôžeme odstrániť. Z toho dôvodu by ste mali najprv mali kontaktovať vlastníka webu a požiadať ho o odstránenie daného obrázka.

Ako odstrániť obrázok z výsledkov vyhľadávania na Googli

Rozumieme, že z výsledkov vyhľadávania chcete čo najskôr odstrániť určité obrázky. Tento proces odstránenia obrázkov z výsledkov vyhľadávania však môže chvíľu trvať.

1. krok: kontaktujte vlastníka webu a požiadajte ho o odstránenie obrázka

Tu je uvedených niekoľko spôsobov, ako môžete kontaktovať vlastníka webu:

 • Odkaz Kontaktujte nás: vyhľadajte odkaz Kontaktujte nás alebo e‑mailovú adresu vlastníka webu. Tieto informácie zvyčajne nájdete na domovskej stránke daného webu.
 • Vyhľadanie kontaktných údajov pomocou vyhľadávania Whois: vlastníka webu môžete na Googli nájsť pomocou vyhľadávania Whois (Kto je to?). Prejdite na google.com a vyhľadajte whois www.example.com. Kontaktná e‑mailová adresa správcu webu býva často uvedená pod e‑mailom vlastníka práv na doménu alebo administratívnym kontaktom.
 • Kontaktovanie firmy, ktorá daný web hostí: výsledok vyhľadávania Whois zvyčajne obsahuje informácie o tom, kto je hostiteľom daného webu. Ak sa vám vlastníka webu nepodarí kontaktovať, skúste sa obrátiť na firmu, ktorá daný web hostí.

Poznámka: Ak nechcete kontaktovať vlastníka webu alebo nemôžete dosiahnuť, aby bol daný obrázok z príslušného webu odstránený, pozrite si ďalšie prípady, kedy môže Google odstrániť obrázky z výsledkov vyhľadávania.

Tipy na odstránenie obrázka z určitého webu

Odstránenie obrázka nahraného na platformu sociálnych médií

Ak chcete odstrániť obrázok z výsledkov vyhľadávania na Googli, ktorý bol nahraný na platformu sociálnych médií (napríklad Facebook a Twitter), musíte najprv z danej platformy obrázok odstrániť.

 • Ak máte prístup k účtu, z ktorého bol obrázok nahraný, odstráňte obrázok z platformy.
 • Ak k tomuto účtu prístup nemáte, kontaktuje príslušnú spoločnosť sociálnych médií a požiadajte o pomoc s odstránením obrázka.

Kontrola informácií centra pomoci platformy sociálnych médií

Väčšina platforiem sociálnych médií má zdroje pomoci pre pravidlá a procesy odstraňovania obrázkov. 

 1. Pozrite si centrum pomoci príslušnej platformy sociálnych médií. Tu je niekoľko centier pomoci obľúbených platforiem:
 2. Na základe svojej situácie vyhľadajte kľúčové slová. Príklad:
  • „Odstrániť fotku“
  • „Nahlásiť fotku“ alebo „odstrániť fotku“
  • „Odcudzenie identity“ alebo „falošné účty“
  • „Pravidlá odstraňovania obrázkov“
Odstránenie obrázka z vlastného webu

Ak sa obrázok nachádza na vašom webe, prečítajte si, ako blokovať obsah vlastného webu vo výsledkoch vyhľadávania na Googli.

Odstránenie obrázka, ktorý ste nahrali do služby Googlu

Fotku, ktorú ste nahrali do služby Googlu, môžete odstrániť v archíve albumov alebo Fotkách Google. Keď odstránite fotku v archíve albumov, odstráni sa zo všetkých služieb Googlu, v ktorých sa zobrazuje (napríklad Blogger, Hangouts alebo Fotky Google).

 1. Prejdite do archívu albumov.
 2. Otvorte fotku, ktorú chcete odstrániť.
 3. Vpravo hore vyberte Viac Viac a potom Odstrániť fotku Odstrániť.
 4. Ak možnosť Odstrániť fotku nevidíte, odstráňte fotku výberom položky Spravovať vo Fotkách Google.

Ako odstrániť fotky vo Fotkách Google

2. krok: požiadajte nás o odstránenie obrázka, ktorý bol z výsledkov vyhľadávania vymazaný

Keď vlastník zo svojho webu obrázok odstráni, bude v rámci procesu našich pravidelných aktualizácií odstránený aj z Vyhľadávania Google. Môžete tiež požiadať o odstránenie obrázka z Vyhľadávania Google.

Ako požiadať o odstránenie obrázka, ktorý bol vo Vyhľadávaní Google vymazaný

1. časť: skopírujte adresu odkazu na obrázok

 1. Na images.google.com nájdite obrázok, ktorý chcete odstrániť.
 2. Vo výsledkoch vyhľadávania kliknite pravým tlačidlom na miniatúru obrázka a vyberte Kopírovať adresu odkazu.
  • Poznámka: V rôznych prehliadačoch sa môže kopírovanie umiestnenia odkazu nazývať inak.

2. časť: požiadajte o odstránenie z výsledkov vyhľadávania na Googli

 1. Kliknite na Požiadať o odstránenie nižšie.
  Požiadať o odstránenie
 2. Kliknite na možnosti Nová žiadosť a potom Obrázok.
 3. Vyberte Zadať webovú adresu odkazu z výsledkov vyhľadávania obrázkov získanú kliknutím na Kopírovať adresu odkazu.
 4. Do poľa Webová adresa výsledkov vyhľadávania prilepte adresu odkazu.
 5. Kliknite na Odoslať.

Stav žiadosti môžete skontrolovať na stránke Odstránenie zastaraného obsahu.

Ako požiadať Google o odstránenie konkrétneho obrázka z výsledkov vyhľadávania

Chápeme, že ak vo výsledkoch vyhľadávania nájdete svoje údaje alebo obrázky, na ktorých ste, môže to byť znepokojujúce.

V obmedzených prípadoch môže Google z Vyhľadávania Google odkazy na príslušný obrázok odstrániť. Z webu, ktorého sa príslušné odkazy týkali, sa však obrázok neodstráni.

Ak potrebujete pomoc pri podaní žiadosti o odstránenie takýchto obrázkov alebo videí z výsledkov vyhľadávania na Googli, postupujte podľa pokynov nižšie (s ohľadom na svoju situáciu).

Odstránenie obrázka s citlivými finančnými, zdravotnými alebo národnými identifikačnými údajmi

Môžeme odstrániť iba údaje, ktoré podľa našej klasifikácie predstavujú pre jednotlivca hrozbu krádeže identity alebo podvodu.

Požiadavky

Obrázok musí obsahovať aspoň jeden z týchto typov údajov:

 • národné identifikačné čísla, ako sú rodné číslo (USA), unikátne identifikačné daňové číslo (Argentína), Cadastro de pessoas Físicas (Brazília), registračné číslo obyvateľa (Kórea), identifikačná karta obyvateľa (Čína) a iné;
 • číslo bankového účtu;
 • číslo kreditnej karty;
 • obrázky podpisov;
 • osobné zdravotné záznamy.

Žiadosť o odstránenie obrázka z Vyhľadávania Google

Ak obrázok spĺňa požiadavky uvedené vyššie, môžete vy alebo oprávnený zástupca požiadať o jeho odstránenie z výsledkov vyhľadávania na Googli. Ak chcete žiadosť podať, kliknite na tlačidlo nižšie.

Vyplnenie formulára

Ako odstrániť explicitné alebo intímne osobné obrázky uverejnené bez súhlasu alebo pornografiu z pomsty

Môžeme odstrániť intímne alebo explicitné obrázky a videá (niekedy označované ako pornografia z pomsty) zdieľané bez súhlasu.

Dôležité: Ak chcete nahlásiť snímky zobrazujúce sexuálne zneužívanie detí, postupujte podľa krokov na nahlásenie obsahu zobrazujúceho sexuálne zneužívanie detí.

Požiadavky

Obrázok musí byť v súlade s oboma týmito požiadavkami:

 1. na snímkach ste vy (alebo osoba, ktorú zastupujete) nahý/‑á, zachytený/‑á pri sexuálnom akte alebo v intímnej situácii;
 2. vy (alebo osoba, ktorú zastupujete) ste nesúhlasili s vytvorením snímok alebo daným aktom, pričom došlo k ich zverejneniu ALEBO obsah považujete za súkromný a snímky boli uverejnené bez vášho súhlasu (napríklad pornografia z pomsty).

Žiadosť o odstránenie obrázka z Vyhľadávania Google

Ak obrázok spĺňa požiadavky uvedené vyššie, môžete vy alebo oprávnený zástupca požiadať o jeho odstránenie z výsledkov vyhľadávania na Googli. Ak chcete žiadosť podať, kliknite na tlačidlo nižšie.

Tip: Budete musieť poskytnúť snímky obrazovky obrázka, ktorý chcete odstrániť. Odporúčame vám ho upraviť tak, neboli vidieť sexuálne explicitné časti. Aj potom však musí byť identifikovateľný.

Vyplnenie formulára

Čo kontrola zahŕňa

Pri rozhodovaní o odstránení obsahu zohľadňujeme aj verejný záujem a spravodajskú hodnotu daného obsahu.

 • Vo väčšine prípadov nemajú tieto typy snímok a sprievodný obsah žiadnu hodnotu z hľadiska verejného záujmu.
 • V zriedkavých prípadoch nemusíme nahlásený obsah odstrániť. Ide o prípady, kedy silný verejný záujem vyžaduje, aby bol daný obsah používateľom dostupný.
 • V iných prípadoch môžu byť snímky, ktorých pretrvávajúca dostupnosť v našich výsledkoch je vo verejnom záujme, doplnené informáciami. Kópie príslušného obrázka bez kontextu však môžu byť odstránené.
Odstránenie nedobrovoľnej falošnej pornografie

Z výsledkov vyhľadávania na Googli môžeme odstrániť nedobrovoľnú falošnú pornografiu, ktorá zahŕňa vás, ak daný obrázok alebo video spĺňa požiadavky nižšie.

Požiadavky

Obrázok musí spĺňať tieto tri požiadavky:

 1. Snímky vás vyobrazujú tak, že je vás možné identifikovať.
 2. Predmetné snímky sú nepravé a falošne vás vyobrazujú nahých alebo v sexuálne explicitnej situácii.
 3. Snímky boli distribuované bez vášho súhlasu.

Žiadosť o odstránenie obrázka z Vyhľadávania Google

Ak obrázok spĺňa požiadavky uvedené vyššie, môžete vy alebo oprávnený zástupca požiadať o jeho odstránenie z výsledkov vyhľadávania na Googli. Ak chcete žiadosť podať, kliknite na tlačidlo nižšie.

Tip: Budete musieť poskytnúť snímky obrazovky obrázka, ktorý chcete odstrániť. Odporúčame vám ho upraviť tak, neboli vidieť sexuálne explicitné časti. Aj potom však musí byť identifikovateľný.

Vyplnenie formulára

Odstránenie osobného obrázka hosteného na webe, ktorý pri odstraňovaní uplatňuje vykorisťovateľské praktiky

Na základe žiadosti môžeme za určitých okolností odstrániť z výsledkov vyhľadávania na Googli odkazy na obsah. Ide o prípady, kedy web alebo iná agentúra vyžaduje, aby ste za odstránenie príslušného obsahu zaplatili priamo jej.

Požiadavky

Obrázok odstránime, iba ak spĺňa všetky tieto tri požiadavky:

 1. Predmetom obsahu na odoslanej webovej adrese musíte byť vy.
 2. Príslušný web nesmie byť webom s recenziami firiem.
 3. Web musí používať praktiky odstraňovania informácií, ktoré odstránenie obsahu podmieňujú platbou.

Žiadosť o odstránenie obrázka z Vyhľadávania Google

Ak obrázok spĺňa požiadavky uvedené vyššie, môžete vy alebo oprávnený zástupca požiadať o jeho odstránenie z výsledkov vyhľadávania na Googli. Ak chcete žiadosť podať, kliknite na tlačidlo nižšie.

Tip: Budete musieť poskytnúť snímky obrazovky obrázka, ktorý chcete odstrániť. Odporúčame vám ho upraviť tak, neboli vidieť sexuálne explicitné časti. Aj potom však musí byť identifikovateľný.

Vyplnenie formulára

Odstránenie obrázka z právnych dôvodov

Obsah zo služieb Googlu odstraňujeme v súlade príslušnými zákonmi.

Problém s duševným vlastníctvom

Ak chcete požiadať o odstránenie obrázka z Vyhľadávania Google z dôvodu porušenia duševného vlastníctva, napríklad pre porušenie autorských práv, obchádzanie pravidiel, zneužitie ochrannej známky a falšovanie, kliknite na tlačidlo nižšie.

Vyplnenie formulára

Ďalšie právne dôvody

Obrázky z Vyhľadávania Google môžeme odstrániť aj z iných právnych dôvodov, najmä ak dané žiadosti zahŕňajú:

 • Súdne príkazy, v ktorých súd určil, že konkrétny obsah je nezákonný.
 • Zákon FOSTA-SESTA alebo program CA Opt Out / CA Safe at Home.
 • Materiál zobrazujúci sexuálne zneužívanie detí, ktorý vizuálne zobrazuje sexuálne explicitné správanie zahŕňajúce neplnoletého.

Ak chcete požiadať o odstránenie obrázka z Vyhľadávania Google z právneho dôvodu uvedeného vyššie, kliknite na tlačidlo nižšie.

Vyplnenie formulára

Súvisiace zdroje