Varsel

Users can now migrate Google Podcasts subscriptions to YouTube Music or to another app that supports OPML import. Learn more here

Fjern bilder fra Google

Hvis du vil ha fjernet et bilde fra Googles søkeresultater, må du vanligvis ta kontakt med nettstedeieren, det vil si personen som eier nettstedet som bildet er på.

Viktig: De fleste bilder som vises i Googles søkeresultater, kommer fra nettsteder som ikke eies av Google, så vi kan ikke fjerne disse bildene fra nettet. Derfor bør du først kontakte nettstedeieren og be vedkommende om å fjerne bildet.

Slik fjerner du bilder fra Googles søkeresultater

Vi forstår at du ønsker å få fjernet visse bilder fra søkeresultatene så fort som mulig. Det kan imidlertid ta litt tid å fjerne bilder fra søkeresultatene.

Kontakt nettstedeieren for å fjerne bildet

Her er noen fremgangsmåter for å kontakte eieren av et nettsted:

 • «Kontakt oss»-link: Finn en «Kontakt oss»-link eller nettstedeierens e-postadresse. Denne informasjonen ligger ofte på startsiden til nettstedet.
 • Finn kontaktinformasjon ved hjelp av WHOIS: Du kan gjøre et WHOIS-søk («hvem er?») etter nettstedeieren ved å bruke Google. Gå til google.com, og søk etter WHOIS www.example.com. E-postadressen for å kontakte nettstedeieren finner du ofte under «Registrant Email» (registrant-e-post) eller «Administrative Contact» (administrativ kontakt).
 • Kontakt selskapet som er vert for nettstedet: WHOIS-søkeresultatene inneholder vanligvis informasjon om hvem som er vert for nettstedet. Hvis du ikke får kontakt med nettstedeieren, kan du prøve å kontakte selskapet som er vert for nettstedet.

Merk: Hvis du ikke vil kontakte nettstedeieren eller ikke klarer å få bildet fjernet fra et nettsted, kan du ta en titt på andre tilfeller der Google kan fjerne bilder fra søkeresultatene.

Tips for å fjerne bilder fra nettsteder

Fjern bilder som er lastet opp til sosiale medier

Før du kan fjerne et bilde fra Googles søkeresultater som er lastet opp på sosiale medier som Facebook eller Twitter, må du fjerne bildet fra selve plattformen.

 • Hvis du har tilgang til kontoen som lastet opp bildet, fjerner du bildet fra plattformen.
 • Hvis du ikke har tilgang til kontoen, tar du kontakt med selskapet bak plattformen for å få hjelp med å fjerne bildet.

Sjekk brukerstøtten for plattformen

De fleste sosiale medier har brukerstøtte for retningslinjene og prosessene sine for fjerning av bilder. 

 1. Sjekk brukerstøtten for plattformen. Her er brukerstøtten for et par populære plattformer:
 2. Søk etter søkeord basert på situasjonen din. For eksempel:
  • «Fjern et bilde»
  • «Rapportér et bilde» eller «Slett bilder»
  • «Falsk identitet» eller «Falske kontoer»
  • «Retningslinjer for fjerning av bilder»
Fjern bilder fra ditt eget nettsted

Hvis bildet er på nettstedet ditt, kan du finne ut hvordan du blokkerer innhold på nettstedet ditt fra Googles søkeresultater.

Fjern bilder du har lastet opp til et Google-produkt

Du kan fjerne bilder du har lastet opp til et Google-produkt, fra albumarkivet ditt eller Google Foto. Når du sletter bilder fra albumarkivet ditt, fjernes de fra alle Google-produktene de vises i, for eksempel Blogger, Hangouts og Google Foto.

 1. Gå til albumarkivet ditt.
 2. Åpne bildet du vil slette.
 3. Øverst til høyre velger du Mer Mer og så Slett bildet Slett.
 4. Hvis du ikke finner «Slett bildet», velger du Administrer i Google Foto for å slette bildene.

Finn ut hvordan du sletter bilder i Google Foto.

Be Google om å oppdatere det utdaterte/slettede bildet i søkeresultatene

Når nettstedeieren har fjernet bildet fra nettstedet sitt, blir bildet etter hvert fjernet fra Google Søk som en del av den vanlige oppdateringsprosessen vår. Du kan også be om at bildet fjernes fra Google Søk.

Be om fjerning av et slettet bilde fra Google Søk

Del 1: Kopiér adressen til bildelinken

 1. Søk etter bildet du vil fjerne, på images.google.com.
 2. Høyreklikk på miniatyrbildet i søkeresultatene, og velg Kopiér linkadressen.
  • Merk: Forskjellige nettlesere kan ha forskjellige navn for kopiering av linkadressen.

Del 2: Be om fjerning fra Googles søkeresultater

 1. Klikk på Be om fjerning nedenfor.
  Be om fjerning
 2. Klikk på Ny forespørsel og så Bilde.
 3. Velg Oppgi nettadressen fra «Kopiér linkadressen» i bildesøkresultatene.
 4. Lim inn linkadressen i feltet «Nettadresse for søkeresultater».
 5. Klikk på Send inn.

Du kan sjekke statusen for forespørselen din på siden for fjerning av utdatert innhold.

Be Google om å fjerne bestemte bilder fra søkeresultatene

Vi er klar over at det kan være ubehagelig å finne bilder av deg selv eller informasjonen din i søkeresultater.

I begrensede tilfeller kan Google fjerne linker til bildet fra Google Søk. Dette fjerner ikke bildet fra nettstedet det ble linket fra.

For å få hjelp med prosessen for forespørsler om fjerning av slike bilder og videoer fra Googles søkeresultater, følg den fremgangsmåten nedenfor som gjelder for din situasjon.

Fjern bilder med sensitiv økonomisk informasjon, medisinsk informasjon eller nasjonal ID-informasjon

Vi kan fjerne informasjon som vi mener kan innebære en risiko for identitetstyveri eller svindel.

Krav

For at vi skal vurdere å fjerne innholdet, må det høre inn under disse informasjonstypene:

 • konfidensielle, offentlig utstedte identifikasjonsnumre, for eksempel amerikanske personnumre, argentinske identifikasjonsnumre for skatt, brasilianske «Cadastro de pessoas Físicas», koreanske registreringsnumre for fastboende, kinesiske identifikasjonskort for fastboende osv.
 • bankkontonumre
 • kredittkortnumre
 • bilder av håndskrevne signaturer
 • bilder av ID-dokumenter
 • svært personlige, tilgangsbegrensede og offisielle dokumenter, for eksempel medisinske journaler
 • personlig kontaktinformasjon (fysiske adresser, telefonnumre og e-postadresser)
 • konfidensiell påloggingslegitimasjon

Forespørsel om å fjerne bilder fra Google Søk

Hvis bildet oppfyller kravene ovenfor, kan du eller en autorisert representant be om å få bildet fjernet fra Googles søkeresultater. Klikk på knappen nedenfor for å sende en forespørsel.

Fyll ut skjemaet

Fjern eksplisitte eller intime personlige bilder som er delt uten samtykke, eller «hevnporno»

Vi kan fjerne intime eller eksplisitte bilder og videoer (også kalt «hevnporno») som er delt uten samtykke.

Viktig: For å rapportere bilder som viser seksuelt misbruk av barn, følg fremgangsmåten for å rapportere bilder som viser seksuelt misbruk av barn.

Krav

For at vi skal kunne vurdere å fjerne innholdet, må det oppfylle følgende krav:

 1. Bildene viser deg (eller personen du representerer) naken, i en seksuell handling eller i en intim tilstand.
 2. Du (eller personen du representerer) har ikke gitt samtykke til bildene eller handlingen, og de er gjort offentlig tilgjengelige, ELLER bildene er gjort tilgjengelige på nettet uten samtykke fra deg.
 3. Du får for øyeblikket ikke betalt for dette innholdet på nettet eller andre steder.

Forespørsel om å fjerne bilder fra Google Søk

Hvis bildet oppfyller kravene ovenfor, kan du eller en autorisert representant be om å få bildet fjernet fra Googles søkeresultater. Klikk på knappen nedenfor for å sende en forespørsel.

Tips: Du må legge ved skjermdumper av bildet du vil at vi skal fjerne. Vi oppfordrer deg til å redigere skjermdumpene for å skjule de seksuelt eksplisitte delene, men sørg for at vi fortsatt kan identifisere bildet.

Fyll ut skjemaet

Dette tar vi med i gjennomgangen vår

Vi tar offentlig interesse og nyhetsverdi med i vurderingen når vi avgjør hvorvidt innhold skal fjernes.

 • I de aller fleste tilfeller har disse bildetypene og innholdet som følger dem, ingen verdi av offentlig interesse.
 • I svært sjeldne tilfeller kan vi ikke fjerne rapportert innhold på grunn av at det har høy offentlig interesse.
 • I andre tilfeller kan det finnes informasjon ved siden av et bilde som det er av offentlig interesse at forblir tilgjengelig i resultatene våre, men forekomster av selve bildet uten kontekst kan fjernes.
Fjern ufrivillig, falsk pornografi

Vi kan fjerne ufrivillig, falsk pornografi av deg fra Googles søkeresultater hvis bildet eller videoen oppfyller kravene nedenfor.

Krav

For at vi skal vurdere å fjerne innholdet, må det oppfylle alle disse kravene:

 1. Du er identifiserbar i bildene eller videoene.
 2. De aktuelle bildene eller videoene er forfalskninger av deg naken eller i en seksuelt eksplisitt situasjon.
 3. Bildene eller videoene er delt uten ditt samtykke.

Forespørsel om å fjerne bilder fra Google Søk

Hvis bildet oppfyller kravene ovenfor, kan du eller en autorisert representant be om å få bildet fjernet fra Googles søkeresultater. Klikk på knappen nedenfor for å sende en forespørsel.

Tips: Du må legge ved skjermdumper av bildet du vil at vi skal fjerne. Vi oppfordrer deg til å redigere skjermdumpene for å skjule de seksuelt eksplisitte delene, men sørg for at vi fortsatt kan identifisere bildet.

Fyll ut skjemaet

Fjern personlige bilder som ligger på et nettsted med utbyttende fjerningsrutiner

På forespørsel kan vi, under bestemte omstendigheter, fjerne linker til innhold fra Googles søkeresultater når et nettsted eller andre byråer krever at du betaler dem for å fjerne innholdet.

Krav

For at vi skal vurdere å fjerne innholdet, må det oppfylle alle disse kravene:

 1. Du er personen innholdet på den innsendte nettadressen handler om.
 2. Nettstedet er ikke et nettsted for bedriftsanmeldelser.
 3. Nettstedet har fjerningsrutiner som krever betaling til nettstedet eller andre aktører for å få innholdet fjernet.

Forespørsel om å fjerne bilder fra Google Søk

Hvis bildet oppfyller kravene ovenfor, kan du eller en autorisert representant be om å få bildet fjernet fra Googles søkeresultater. Klikk på knappen nedenfor for å sende en forespørsel.

Tips: Du må legge ved skjermdumper av bildet du vil at vi skal fjerne. Vi oppfordrer deg til å redigere skjermdumpene for å skjule de seksuelt eksplisitte delene, men sørg for at vi fortsatt kan identifisere bildet.

Fyll ut skjemaet

Fjern bilde av en mindreårig (alle under 18 år)

Google fjerner bilder av personer under 18 år fra søkeresultatene på forespørsel fra personen selv eller vedkommendes foreldre eller foresatte, med unntak av tilfeller med stor offentlig interesse eller nyhetsverdi. Det betyr at disse bildene ikke vises i Bilder-fanen eller som miniatyrbilder i noen funksjon i Google Søk. Formålet med denne artikkelen er å hjelpe deg gjennom prosessen for forespørsler om fjerning av slikt innhold fra Google-søkeresultater.

Viktig: Hvis forespørselen din er om å fjerne et ikke-barnevennlig bilde av en mindreårig, må du rapportere innhold som viser seksuelt misbruk av barn.

Krav

For at vi skal vurdere forespørselen din om fjerning, må den oppfylle disse kravene:

 • De innsendte nettadressene må være bildenettadresser. Nettadresser til sider med både tekst og bilder kan ikke fjernes i henhold til disse retningslinjene.
 • Bildet må vise en person som er under 18 år, eller som har gått bort før fylte 18 år.
 • Du må være personen på bildet, eller en autorisert representant – for eksempel en forelder eller foresatt.
 • Bildet må ikke være fra en konto på sosiale medier eller en nettside som du administrerer.
Tips: Hvis du vil ha mer informasjon om eller hjelp med denne fjerningsprosessen, kan du gå til Fjern bilder av mindreårige fra Google-søkeresultater.

Forespørsel om å fjerne bilder fra Google Søk

Hvis bildet oppfyller kravene ovenfor, kan du eller en autorisert representant be om å få bildet fjernet fra Googles søkeresultater. Klikk på knappen nedenfor for å sende en forespørsel.

Viktig: Vi går bare gjennom nettadressene du eller den autoriserte representanten din sender inn via skjemaet.

Fyll ut skjemaet

Fjern bildet av juridiske årsaker

Vi fjerner innhold fra Googles tjenester i henhold til gjeldende lov og rett.

Problem med opphavsrett

Hvis du vil be om fjerning av bilder fra Google Søk på grunn av brudd på åndsrettigheter, for eksempel brudd på eller omgåelse av opphavsretten, krenkelse av varemerker eller forfalskninger, klikker du på knappen nedenfor.

Fyll ut skjemaet

Andre juridiske årsaker

Vi kan fjerne bilder fra Google Søk av andre juridiske årsaker, spesielt forespørsler knyttet til:

 • Rettskjennelser der en domstol har fastslått at spesifikt innhold er ulovlig.
 • FOSTA-SESTA eller CA Opt Out / CA Safe at Home Program.
 • Innhold som viser seksuelt misbruk av barn, det vil si visuelle fremstillinger av seksuelt eksplisitt atferd som involverer en mindreårig.

Hvis du vil be om fjerning av bilder fra Google Søk av en juridisk årsak som er oppført ovenfor, klikker du på knappen nedenfor.

Fyll ut skjemaet

Relaterte ressurser 

Var dette nyttig for deg?

Hvordan kan vi forbedre den?
Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny