Alisin ang isang larawan mula sa Google

Kung gusto mong tanggalin ang isang larawan mula sa mga resulta ng paghahanap sa Google, karaniwan nang kailangan mong makipagtulungan sa taong nagmamay-ari ng site kung saan naka-post ang larawan.

Paano alisin ang isang larawan

Alisin ang larawan mula sa site ng ibang tao

Maaaring alisin ng Google ang mga larawan kung naglalaman ang mga ito ng sensitibong personal na impormasyon, tulad ng numero ng credit card o larawan ng iyong lagda o kung ang mga larawan ay "revenge porn." Ipinapaliwanag ng Mga Patakaran sa Pag-aalis kung ano ang mga uri ng larawan na maaaring alisin.

Alisin ang isang na-delete na larawan mula sa mga resulta ng paghahanap

Pagkatapos alisin ang isang larawan mula sa isang website, maaari pa rin itong lumitaw sa mga resulta ng paghahanap sa loob ng maikling panahon.

Upang alisin ang mga larawang ito sa mga resulta ng paghahanap, sundin ang mga hakbang na ito:

 1. Hanapin sa images.google.com ang larawang gusto mong makita.
 2. Piliin ang link ng larawan sa pamamagitan ng pag-right click sa thumbnail ng larawan at pagpili sa  Kopyahin ang address ng link.
  Tandaan: Ang iba't ibang browser ay maaaring may iba't ibang pangalan para sa pagkopya ng lokasyon ng link.
 3. Pumunta sa page na Mag-alis ng lumang content.
 4. Sa kahon ng "Ilagay ang URL ng hindi napapanahong content," i-paste ang URL.
 5. I-click ang Hilingin ang pag-aalis.
  • Kung nakikita mo ang mensaheng "Sa tingin namin, hindi pa naaalis ng may-ari ng site ang larawan o web page na sinusubukan mong alisin," sundin ang mga hakbang sa screen upang mabigyan kami ng higit pang impormasyon.
  • Kung nakikita mo ang mensaheng "Wala na ang content na ito," i-click ang Hilingin ang pag-aalis.
Mag-alis ng isang larawan sa iyong sariling site

Kung nasa iyong site ang larawan, matutunan kung paano mag-block ng content mula sa iyong site mula sa mga resulta ng Google Search.

Alisin ang mga larawan mula sa iba pang mga produkto ng Google

Kung nag-upload ka ng larawan sa isang produkto ng Google, gamitin ang mga link sa ibaba upang matutunan kung paano ito alisin:

Bakit hindi inaalis ng Google ang karamihan sa mga larawan

Karamihan sa mga larawan na lumalabas sa mga resulta ng paghahanap ng Google ay mula sa mga website na hindi pag-aari ng Google. Dahil hindi kami ang mga may-ari ng mga site na ito, hindi namin maaalis ang mga larawan mula sa web.

Kahit na i-delete namin ang larawan sa mga resulta ng paghahanap ng Google, umiiral pa rin ang larawan at maaaring mahanap sa iba pang search engine o kung bibisitahin nang direkta ng mga tao ang URL.

Ito ang dahilan kung bakit ang pinakamainam mong opsyon ay ang makipag-ugnayan sa webmaster ng site na ganap na makakapag-alis sa page.