Thông báo

Users can now migrate Google Podcasts subscriptions to YouTube Music or to another app that supports OPML import. Learn more here

Tìm kiếm nâng cao trên Google

Bạn có thể sử dụng tính năng Tìm kiếm nâng cao để thu hẹp kết quả đối với các nội dung tìm kiếm phức tạp. Ví dụ: bạn có thể tìm các trang web tại Đức được cập nhật trong 24 giờ qua hoặc tìm hình mẫu trắng đen.

Mẹo: Trong hộp tìm kiếm của Google, bạn có thể sử dụng bộ lọc Tìm kiếm nâng cao với các toán tử tìm kiếm như dấu ngoặc kép, dấu trừ và site:. Tìm hiểu thêm về toán tử tìm kiếm.

Chuyển tới trang Tìm kiếm nâng cao của Google

Lưu ý quan trọng: Tính năng Tìm kiếm nâng cao không hoạt động với một số loại kết quả tìm kiếm.

 1. Trên máy tính, hãy thực hiện thao tác tìm kiếm trên google.com.
 2. Bên dưới hộp tìm kiếm, hãy chọn loại kết quả: Tất cả, Hình ảnh, Video hoặc Sách.
 3. Ở phần dưới cùng của hộp tìm kiếm, hãy nhấp vào Công cụ.
 4. Trong phần Công cụ, hãy nhấp vào Tìm kiếm nâng cao.

Sử dụng các trường tìm kiếm của tính năng Tìm kiếm nâng cao

Lưu ý quan trọng: Mỗi trang Tìm kiếm nâng cao có thể có các trường tìm kiếm khác nhau.

Trong trang Tìm kiếm nâng cao, bạn có thể chọn từ hoặc cụm từ để nhận hoặc không nhận kết quả tìm kiếm có những từ này. Bạn có thể chọn:

 • “Tất cả các từ này”: Kết quả tìm kiếm chứa tất cả những từ mà bạn nhập.
 • “Từ hoặc cụm từ chính xác này”: Kết quả tìm kiếm chứa một từ hoặc cụm từ chính xác mà bạn nhập.
 • “Bất kỳ từ nào trong số này”: Kết quả tìm kiếm chứa ít nhất một trong các từ mà bạn nhập.
 • “Không có từ nào trong số này”: Kết quả tìm kiếm không chứa bất kỳ từ nào mà bạn nhập.
 • “Các số trong khoảng từ”: Kết quả tìm kiếm chứa một số ở giữa 2 số bạn nhập.

Tìm kiếm nâng cao

Đối với trang web và tệp
 1. Trên máy tính, hãy truy cập vào trang Tìm kiếm nâng cao: google.com/advanced_search.
 2. Trong phần “Tìm trang có”, hãy chọn (các) trường tìm kiếm để:
  • Chỉ định các từ cụ thể hoặc một danh sách từ mà bạn muốn nhận kết quả tìm kiếm.
  • Chỉ định các từ mà bạn không muốn nhận kết quả tìm kiếm.
 3. Nhập các từ mà bạn muốn nhận hoặc không muốn nhận kết quả tìm kiếm.
  • Thêm từ không có toán tử tìm kiếm, chẳng hạn như dấu ngoặc kép hoặc dấu trừ.
 4. Trong phần "Sau đó, thu hẹp kết quả của bạn bằng", hãy chọn bộ lọc bạn muốn sử dụng.
  • Bạn có thể thêm nhiều bộ lọc.
 5. Nhấp vào Tìm kiếm nâng cao.

Dùng thử các bộ lọc này

 • Ngôn ngữ: Tìm video ở một ngôn ngữ cụ thể.
 • Khu vực: Tìm các trang đã xuất bản ở một khu vực nhất định.
 • Lần cập nhật gần đây nhất: Tìm trang được cập nhật trong khoảng thời gian bạn chọn.
 • Trang web hoặc tên miền: Tìm kiếm trên một trang web, chẳng hạn như wikipedia.org hoặc giới hạn kết quả của bạn ở một miền như .edu, .org hay .gov.
 • Vị trí từ xuất hiện: Tìm các trang có cụm từ tìm kiếm của bạn nằm trên một phần cụ thể của trang, chẳng hạn như trong tiêu đề, văn bản hoặc URL.
 • Tìm kiếm an toàn: Xóa kết quả tìm kiếm phản cảm. Tìm hiểu thêm về tính năng Tìm kiếm an toàn.
 • Loại tệp: Tìm tệp ở định dạng cụ thể, chẳng hạn như .pdf, .ps, .dwf, .kml, .kmz, .xls, .ppt, .doc, .rtf, hoặc .swf.
 • Quyền sử dụng: Tìm trang có thông tin giấy phép đính kèm.
Đối với hình ảnh
Lưu ý quan trọng: Hình ảnh có thể có bản quyền. Tìm hiểu cách tìm hình ảnh bạn có thể sử dụng lại.
 1. Trên máy tính, hãy truy cập vào trang Tìm kiếm hình ảnh nâng cao: google.com/advanced_image_search.
 2. Trong phần “Tìm hình ảnh có”, hãy chọn (các) trường tìm kiếm để:
  • Chỉ định các từ cụ thể hoặc một danh sách từ mà bạn muốn nhận kết quả tìm kiếm.
  • Chỉ định các từ mà bạn không muốn nhận kết quả tìm kiếm.
 3. Nhập các từ mà bạn muốn nhận hoặc không muốn nhận kết quả tìm kiếm.
  • Thêm từ không có toán tử tìm kiếm, chẳng hạn như dấu ngoặc kép hoặc dấu trừ.
 4. Trong phần "Sau đó, thu hẹp kết quả của bạn bằng", hãy chọn bộ lọc bạn muốn sử dụng.
  • Bạn có thể sử dụng nhiều bộ lọc.
 5. Nhấp vào Tìm kiếm nâng cao.

Dùng thử các bộ lọc này

 • Kích thước hình ảnh: Tìm hình ảnh theo kích thước hoặc theo chiều của ảnh.
 • Tỷ lệ khung hình: Tìm hình ảnh ở một hình dạng cụ thể, chẳng hạn ảnh dọc, ảnh ngang, ảnh vuông, hoặc ảnh toàn cảnh.
 • Các màu trong ảnh: Tìm hình ảnh có đầy đủ màu sắc, màu đen trắng hoặc trong suốt. Hoặc tìm hình ảnh có màu cụ thể.
 • Loại hình ảnh: Tìm loại hình ảnh cụ thể, chẳng hạn như ảnh chụp, hình mẫu hoặc bản phác thảo. Hoặc tìm ảnh chân dung hoặc ảnh động.
 • Khu vực: Tìm hình ảnh được xuất bản ở một khu vực nhất định.
 • Trang web hoặc miền: Tìm kiếm trên một trang web, chẳng hạn như sfmoma.org hoặc giới hạn kết quả ở một miền như .edu, .org hay .gov.
 • Tìm kiếm an toàn: Xóa kết quả tìm kiếm phản cảm. Tìm hiểu thêm về tính năng Tìm kiếm an toàn.
 • Loại tệp: Tìm hình ảnh có định dạng cụ thể, chẳng hạn như JPG, GIF, PNG, BMP, SVG, WEBP, ICO hoặc RAW.
 • Quyền sử dụng: Tìm hình ảnh có thông tin giấy phép đính kèm. Tìm hiểu thêm về quyền sử dụng hình ảnh.
Đối với video
 1. Trên máy tính, hãy truy cập vào trang Tìm kiếm video nâng cao: google.com/advanced_video_search.
 2. Trong phần “Tìm video có”, hãy chọn (các) trường tìm kiếm để:
  • Chỉ định các từ cụ thể hoặc một danh sách từ mà bạn muốn nhận kết quả tìm kiếm.
  • Chỉ định các từ mà bạn không muốn nhận kết quả tìm kiếm.
 3. Nhập các từ mà bạn muốn nhận hoặc không muốn nhận kết quả tìm kiếm.
  • Thêm từ không có toán tử tìm kiếm, chẳng hạn như dấu ngoặc kép hoặc dấu trừ.
 4. Trong phần "Sau đó, thu hẹp kết quả của bạn bằng", hãy chọn bộ lọc bạn muốn sử dụng.
  • Bạn có thể sử dụng nhiều bộ lọc.
 5. Nhấp vào Tìm kiếm nâng cao.

Dùng thử các bộ lọc này

 • Ngôn ngữ: Tìm video ở một ngôn ngữ cụ thể.
 • Thời lượng: Tìm video có thời lượng từ 0 đến 4 phút, 4 đến 20 phút hoặc hơn 20 phút.
 • Ngày đăng: Tìm video được đăng hoặc cập nhật trong một khoảng thời gian cụ thể, chẳng hạn như trong vòng một giờ trước, một ngày trước, một tuần trước, một tháng trước hoặc một năm trước.
 • Chất lượng: Giới hạn kết quả ở các video HD.
 • Trang web hoặc miền: Tìm kiếm trên một trang web như youtube.com hoặc giới hạn kết quả của bạn ở một miền như .edu, .org hoặc.gov.
 • Phụ đề: Tìm video có phụ đề.
 • Tìm kiếm an toàn: Xóa kết quả tìm kiếm phản cảm. Tìm hiểu thêm về tính năng Tìm kiếm an toàn.
Đối với sách
Lưu ý quan trọng: Nội dung bạn tìm kiếm phải bao gồm từ tìm kiếm, tiêu đề, tên tác giả, nhà xuất bản, chủ đề, mã ISBN hoặc ISSN.
 1. Trên máy tính, hãy truy cập vào trang Tìm kiếm sách nâng cao: google.com/advanced_book_search.
 2. Trong phần “Tìm kết quả”, hãy chọn (các) trường tìm kiếm để:
  • Chỉ định các từ cụ thể hoặc một danh sách từ mà bạn muốn nhận kết quả tìm kiếm.
  • Chỉ định các từ mà bạn không muốn nhận kết quả tìm kiếm.
 3. Nhập các từ mà bạn muốn nhận hoặc không muốn nhận kết quả tìm kiếm.
  • Thêm từ không có toán tử tìm kiếm, chẳng hạn như dấu ngoặc kép hoặc dấu trừ.
 4. Trong phần tiếp theo, hãy chọn bộ lọc bạn muốn sử dụng.
 5. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào Tìm với Google.

Dùng thử các bộ lọc này

 • Tìm kiếm: Chọn nội dung để đưa vào cụm từ tìm kiếm, chẳng hạn như:
  • Sách có bản xem trước có giới hạn hoặc có chế độ xem toàn bộ.
  • Chỉ những sách có chế độ xem toàn bộ.
 • Chỉ sách điện tử trên Google.
 • Nội dung: Giới hạn kết quả ở một loại cụ thể, chẳng hạn như sách, tạp chí hoặc báo.
 • Ngôn ngữ: Tìm sách được viết bằng một ngôn ngữ cụ thể.
 • Tiêu đề: Nhập tiêu đề của một cuốn sách.
 • Tác giả: Tìm sách do tác giả nhất định viết.
 • Nhà xuất bản: Giới hạn kết quả tìm kiếm để chỉ hiện một nhà xuất bản nhất định.
 • Chủ đề: Tìm sách về một chủ đề cụ thể.
 • Ngày xuất bản: Giới hạn kết quả để chỉ hiện sách được xuất bản giữa các ngày cụ thể.
 • ISBN: Tìm một cuốn sách theo Mã số tiêu chuẩn quốc tế cho sách (ISBN).
 • SSN: Tìm một số sê-ri theo Số sê-ri tiêu chuẩn quốc tế (ISSN).

Tài nguyên liên quan

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Hãy thử các bước tiếp theo sau:

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính