Napredno pretraživanje na Googleu

Pomoću naprednog pretraživanja možete suziti rezultate za složena pretraživanja. Na primjer, možete pronaći web-lokacije na njemačkom koje su ažurirane u posljednja 24 sata ili crno-bijele isječke crteža.

Savjet: u okviru za Google pretraživanje možete upotrebljavati filtre naprednog pretraživanja pomoću operatora pretraživanja kao što su navodnici, minusi i web-lokacija:. Saznajte više o operatorima pretraživanja.

Otvaranje naprednog pretraživanja na Googleu

Važno: napredno pretraživanje nije dostupno za sve vrste rezultata.

 1. Na računalu pretražite željeni pojam na web-lokaciji google.com.
 2. Ispod okvira za pretraživanje odaberite vrstu rezultata: Sve, Slike, Videozapisi ili Knjige.
 3. Za više opcija pretraživanja desno od trake za pretraživanje kliknite Postavke  a zatim Napredno pretraživanje.

Korištenje polja upita za napredno pretraživanje

Važno: polja upita za pretraživanje mogu se razlikovati na različitim stranicama za napredno pretraživanje.

U naprednom pretraživanju možete odabrati riječi ili fraze koje želite uključiti u rezultate ili ukloniti iz njih. Možete odabrati:

 • Sve ove riječi: rezultati upotrebljavaju sve riječi koje unesete.
 • Točno ovu riječ ili frazu: rezultati uključuju jednu točnu riječ ili frazu koju unesete.
 • Bilo koju od ovih riječi: rezultati uključuju barem jednu od riječi koje unesete.
 • Nijednu od ovih riječi: rezultati ne sadrže nijednu riječ koju unesete.
 • Brojeve u rasponu od: rezultati uključuju broj između dvaju brojeva koje unesete.

Napredno pretraživanje

Za web-stranice i datoteke
 1. Na računalu otvorite napredno pretraživanje: google.com/advanced_search.
 2. U odjeljku Pronađite stranice koje imaju odaberite jedno ili više polja upita kako biste:
  • u rezultate uključili točne riječi ili popis riječi
  • uklonili riječi iz rezultata
 3. unijeli riječi koje želite uključiti u rezultate ili ukloniti iz njih
  • dodali riječi bez operatora pretraživanja, primjerice navodnika ili minusa.
 4. U odjeljku Zatim suzite rezultate po odaberite filtre koje želite upotrijebiti.
  • Možete dodati više filtara.
 5. Kliknite Napredno pretraživanje.

Isprobajte sljedeće filtre

 • Jezik: pronađite stranice na određenom jeziku.
 • Regija: pronađite stranice objavljene u određenoj regiji.
 • Posljednje ažuriranje: pronađite stranice koje su ažurirane u odabranom razdoblju.
 • Web-lokacija ili domena: pretražite jednu web-lokaciju kao što je wikipedia.org. Ili ograničite rezultate na domene kao što su .edu, .org ili .gov.
 • Pojmovi koji se pojavljuju: pronađite stranice koje sadrže vaše pojmove za pretraživanje na određenom dijelu stranice, primjerice u naslovu, tekstu ili URL-u.
 • Sigurno pretraživanje: uklonite eksplicitne rezultate. Saznajte više o sigurnom pretraživanju.
 • Vrsta datoteke: pronađite datoteke u određenom formatu, kao što je .pdf, .ps, .dwf, .kml, .kmz, .xls, .ppt, .doc, .rtf ili .swf.
 • Prava korištenja: pronađite stranice kojima su priloženi podaci o licenci.
Za slike
Važno: slike mogu biti zaštićene autorskim pravima. Saznajte kako pronaći slike koje možete ponovo upotrijebiti.
 1. Na računalu otvorite napredno pretraživanje slika: google.com/advanced_image_search.
 2. U odjeljku Pronađite slike koje imaju odaberite jedno ili više polja upita kako biste:
  • u rezultate uključili točne riječi ili popis riječi
  • uklonili riječi iz rezultata
 3. unijeli riječi koje želite uključiti u rezultate ili ukloniti iz njih
  • dodali riječi bez operatora pretraživanja, primjerice navodnika ili minusa.
 4. U odjeljku Zatim suzite rezultate po odaberite filtre koje želite upotrijebiti.
  • Možete upotrijebiti više filtara.
 5. Kliknite Napredno pretraživanje.

Isprobajte sljedeće filtre

 • Veličina slike: pronađite slike po veličini ili dimenzijama.
 • Omjer slike: pronađite slike određenog oblika, primjerice visoke, kvadratne, široke ili panoramske.
 • Boje na slici: pronađite slike u svim bojama, crno-bijele ili prozirne slike. Ili potražite slike u određenoj boji.
 • Vrsta slike: pronađite određenu vrstu slike, na primjer fotografije, isječke crteža ili linijske crteže. Ili potražite slike lica ili animirane slike.
 • Regija: pronađite slike objavljene u određenoj regiji.
 • Web-lokacija ili domena: pretražite jednu web-lokaciju kao što je sfmoma.org. Ograničite rezultate na domene kao što su .edu, .org ili .gov.
 • Sigurno pretraživanje: uklonite eksplicitne rezultate. Saznajte više o sigurnom pretraživanju.
 • Vrsta datoteke: pronađite slike u određenom formatu, kao što je JPG, GIF, PNG, BMP, SVG, WEBP, ICO ili RAW.
 • Prava korištenja: pronađite slike kojima su priloženi podaci o licenci. Saznajte više o pravima korištenja slika.
Za videozapise
 1. Na računalu otvorite napredno pretraživanje videozapisa: google.com/advanced_video_search.
 2. U odjeljku Traži videozapise na temu odaberite jedno ili više polja upita kako biste:
  • u rezultate uključili točne riječi ili popis riječi
  • uklonili riječi iz rezultata
 3. unijeli riječi koje želite uključiti u rezultate ili ukloniti iz njih
  • dodali riječi bez operatora pretraživanja, primjerice navodnika ili minusa.
 4. U odjeljku Zatim suzite rezultate po odaberite filtre koje želite upotrijebiti.
  • Možete upotrijebiti više filtara.
 5. Kliknite Napredno pretraživanje.

Isprobajte sljedeće filtre

 • Jezik: pronađite stranice na određenom jeziku.
 • Trajanje: pronađite videozapise koji traju 0 – 4 minute, 4 – 20 minuta ili više od 20 minuta.
 • Datum objavljivanja: pronađite videozapise koji su objavljeni ili ažurirani u određenom razdoblju, primjerice u proteklom satu, danu, tjednu, mjesecu ili godini.
 • Kvaliteta: ograničite rezultate na HD videozapise.
 • Web-lokacija ili domena: pretražite jednu web-lokaciju kao što je youtube.com. Ili ograničite rezultate na domene poput .edu, .org ili .gov.
 • Titlovi: pronađite videozapise s titlovima.
 • Sigurno pretraživanje: uklonite eksplicitne rezultate. Saznajte više o sigurnom pretraživanju.
Za knjige
Važno: pretraživanje mora sadržavati riječ za pretraživanje, naslov, autora, izdavača, temu, ISBN ili ISSN.
 1. Na računalu otvorite napredno pretraživanje knjiga: google.com/advanced_book_search.
 2. U odjeljku Pronađi rezultate odaberite jedno ili više polja upita kako biste:
  • u rezultate uključili točne riječi ili popis riječi
  • uklonili riječi iz rezultata
 3. unijeli riječi koje želite uključiti u rezultate ili ukloniti iz njih
  • dodali riječi bez operatora pretraživanja, primjerice navodnika ili minusa.
 4. U sljedećem odjeljku odaberite filtre koje želite upotrijebiti.
 5. U gornjem desnom kutu kliknite Google pretraživanje.

Isprobajte sljedeće filtre

 • Pretraži: odaberite što ćete uključiti u pretraživanje, na primjer:
  • knjige s ograničenim pregledom ili prikazom čitave knjige
  • samo knjige za koje je dostupan prikaz čitave knjige
 • samo Googleove e-knjige.
 • Sadržaj: ograničite rezultate na određenu vrstu, kao što su knjige, časopisi ili novine.
 • Jezik: pronađite knjige napisane na određenom jeziku.
 • Naslov: unesite naslov knjige.
 • Autor: pronađite knjige koje je napisao određeni autor.
 • Izdavač: ograničite rezultate na određenog izdavača.
 • Tema: pronađite knjige o određenoj temi.
 • Datum objavljivanja: ograničite rezultate na knjige objavljene između određenih datuma.
 • ISBN: pronađite knjigu prema međunarodnom standardnom knjižnom broju (ISBN).
 • ISSN: pronađite serijsku publikaciju prema međunarodnom standardnom broju serijske publikacije (ISSN).

Povezani izvori

Pretraživanje
Izbriši pretraživanje
Zatvaranje pretraživanja
Googleove aplikacije
Glavni izbornik
Pretraži Centar za pomoć
true
100334
false