Sử dụng Google Tìm kiếm, ứng dụng Google và tính năng Khám phá với tài khoản cơ quan hoặc trường học

Bạn có thể sử dụng Google Tìm kiếm, ứng dụng Google và tính năng Khám phá trên ứng dụng Google hoặc google.com bằng tài khoản cơ quan hoặc trường học. Nhưng có thể bạn phải yêu cầu quản trị viên bật một số mục cài đặt nhất định.

Yêu cầu quản trị viên bật các mục cài đặt

Để sử dụng đầy đủ tính năng của Google Tìm kiếm và ứng dụng Google bằng tài khoản cơ quan hoặc trường học, hãy yêu cầu quản trị viên bật cho bạn tất cả các mục cài đặt dưới đây.

  1. Dịch vụ tìm kiếm và trợ lý
    Để sử dụng Tài khoản Google của bạn trong Google Tìm kiếm và ứng dụng Google, bạn cần bật tuỳ chọn "Dịch vụ tìm kiếm và trợ lý". Sau đó, bạn có thể sử dụng Tài khoản Google để tùy chỉnh trải nghiệm Tìm kiếm của mình.
  2. Hoạt động web và ứng dụng
    Để sử dụng một số dịch vụ trong Google Tìm kiếm và ứng dụng Google, bạn cần bật "Hoạt động web và ứng dụng". Sau đó, các tìm kiếm, lịch sử duyệt web và hoạt động khác sẽ được lưu trong Tài khoản Google của bạn.
  3. Kiểm soát Google Hiện hành
    Để sử dụng tính năng Khám phá trên ứng dụng Google, nếu cơ quan hoặc trường học của bạn sử dụng Google Mobile Management, bạn cũng sẽ cần bật tuỳ chọn "Kiểm soát Google Hiện hành".

Tìm hiểu cách sử dụng Google Tìm kiếm, ứng dụng Google và tính năng Khám phá

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?