ใช้ Google Search, แอป Google และ Discover กับบัญชีของที่ทำงานหรือโรงเรียน

คุณใช้ Google Search, แอป Google และ Discover ในแอป Google หรือ google.com กับบัญชีของที่ทำงานหรือโรงเรียนได้ แต่อาจจะต้องขอให้ผู้ดูแลระบบเปิดการตั้งค่าบางอย่าง

ขอให้ผู้ดูแลระบบเปิดการตั้งค่า

หากต้องการใช้ Google Search และแอป Google กับบัญชีของที่ทำงานหรือโรงเรียนอย่างเต็มประสิทธิภาพ โปรดขอให้ผู้ดูแลระบบเปิดการตั้งค่าทั้งหมดนี้ให้คุณ

  1. บริการ Search และ Assistant
    หากต้องการใช้บัญชี Google ใน Google Search และแอป Google คุณจะต้องเปิด "บริการ Search และ Assistant" จากนั้นคุณจะใช้บัญชี Google เพื่อปรับแต่งประสบการณ์ใช้งาน Search ได้
  2. กิจกรรมบนเว็บและแอป
    หากต้องการใช้บริการบางอย่างใน Google Search และแอป Google คุณต้องเปิด "กิจกรรมบนเว็บและแอป" จากนั้นระบบจะบันทึกการค้นหา ประวัติการท่องเว็บ และกิจกรรมอื่นๆ ไว้ในบัญชี Google
  3. การควบคุม Google Now
    หากที่ทำงานหรือโรงเรียนของคุณใช้การจัดการอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google คุณจะต้องเปิด "การควบคุม Google Now" ด้วย จึงจะใช้ Discover ในแอป Google ได้

ดูวิธีใช้ Google Search, แอป Google และ Discover

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร