استفاده از «جستجوی Google»، برنامه Google و «یافته‌ها» با حساب محل کار یا تحصیل

با حساب محل کار یا تحصیل، می‌توانید از «جستجوی Google»، برنامه Google و «یافته‌ها» در برنامه Google یا google.com استفاده کنید. اما شاید لازم باشد از سرپرستتان بخواهید تنظیمات خاصی را روشن کند

درخواست از سرپرست برای روشن کردن تنظیمات

برای استفاده کامل از «جستجوی Google» و برنامه Google با حساب محل کار یا تحصیل، از سرپرست بخواهید همه این تنظیمات را برایتان روشن کند.

  1. جستجو و دستیار
    برای استفاده از «حساب Google» در «جستجوی Google» و «برنامه Google»، باید «جستجو و دستیار» روشن باشد. سپس، می‌توانید از حساب Google برای سفارشی کردن تجربه‌تان در «جستجو» استفاده کنید.
  2. فعالیت وب و برنامه
    برای استفاده از برخی سرویس‌ها در «جستجوی Google» و «برنامه Google»، لازم است «فعالیت وب و برنامه» روشن باشد. سپس جستجوهایتان، سابقه مرور و سایر فعالیت‌های ذخیره‌شده در «حساب Google» شما ذخیره می‌شوند.

آشنایی با نحوه استفاده از «جستجوی Google»، برنامه Google و «یافته‌ها»

جستجو
پاک کردن جستجو
بستن جستجو
برنامه‌های Google
منوی اصلی
جستجوی مرکز راهنمایی
true
100334
false