Χρήση της Αναζήτησης Google, της εφαρμογής Google και του Discover με έναν λογαριασμό εργασίας ή σχολείου

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Αναζήτηση Google, την εφαρμογή Google και το Discover στην εφαρμογή Google ή στη διεύθυνση google.com με έναν λογαριασμό εργασίας ή σχολείου. Μπορεί να χρειαστεί να ζητήσετε από τον διαχειριστή σας να ενεργοποιήσει ορισμένες ρυθμίσεις.

Ζητήστε από τον διαχειριστή σας να ενεργοποιήσει ρυθμίσεις

Για να αξιοποιήσετε πλήρως την Αναζήτηση Google και την εφαρμογή Google με τον λογαριασμό εργασίας ή σχολείου που διαθέτετε, ζητήστε από τον διαχειριστή σας να ενεργοποιήσει όλες αυτές τις ρυθμίσεις για εσάς.

  1. Αναζήτηση και Βοηθός
    Για να χρησιμοποιήσετε τον Λογαριασμό σας Google στην Αναζήτηση Google και στην εφαρμογή Google, θα πρέπει να ενεργοποιήσετε τη ρύθμιση "Αναζήτηση και Βοηθός". Έπειτα, θα μπορείτε να χρησιμοποιείτε τον Λογαριασμό σας Google για να προσαρμόσετε την εμπειρία σας στην Αναζήτηση.
  2. Δραστηριότητα ιστού και εφαρμογών
    Για να χρησιμοποιήσετε ορισμένες υπηρεσίες στην Αναζήτηση Google και την εφαρμογή Google, θα πρέπει να ενεργοποιήσετε τη ρύθμιση "Δραστηριότητα ιστού και εφαρμογών". Στη συνέχεια, οι αναζητήσεις σας, το ιστορικό περιήγησης και άλλες δραστηριότητες αποθηκεύονται στον Λογαριασμό σας Google.

Μάθετε πώς μπορείτε να χρησιμοποιείτε την Αναζήτηση Google, την εφαρμογή Google και το Discover