Персонализиране на съдържанието, което виждате в Discover

С Discover можете да получавате актуална информация за нещата, които ви интересуват, като например любимия ви спортен отбор или новинарски сайт, без да ги търсите. Можете да изберете типовете актуализации, които искате да се показват в Discover в приложението Google или когато сърфирате в мрежата от телефона си. 

Важно: Някои от тези функции може да не са налице за всички езици и държави.

Откриване на Discover

Можете да откриете Discover по няколко различни начина:

 • в приложението Google Google ;
 • на адрес google.com в браузъра на телефона или таблета си с Android;
 • на някои устройства прекарайте пръст надясно през началния екран на устройството.

Персонализиране на Discover

Стъпка 1: Включете „Активност в мрежата и приложенията“

За да персонализирате Discover, включете настройката „Активност в мрежата и приложенията“, с чиято помощ търсенията, историята на сърфиране и останалата ви активност се запазват в профила ви в Google.

 1. Отворете приложението Google Google на телефона или таблета си с Android.
 2. Докоснете „Още“ Още и след това Данните ви в Търсене.
 3. Под „Контроли за всички продукти на Google“ докоснете Активност в мрежата и приложенията.
 4. Включете Активност в мрежата и приложенията.

Стъпка 2: Изберете актуализациите, които да получавате

Следене на нови теми

Когато потърсите нещо, което ви интересува, можете да започнете да го следите, за да получавате актуална информация в Discover.

 1. На телефона или таблета си с Android отворете приложението Google Google  или посетете google.com в браузъра си. 
 2. Потърсете нещо, което ви интересува, като например телевизионно предаване или спортен отбор.
 3. Ако видите карта с опция „Следване“, докоснете Добавяне.
Прекратяване на следенето на теми от браузъра ви
 1. On your Android phone or tablet, go to google.com in your browser. 

 2. Tap Menu Меню и след това Settings.

 3. Under “Discover,” tap Manage interests и след това Your interests.

 4. Under "Topics you follow," uncheck any topics you don’t want to see updates for.

Спиране на показването на материали от конкретни източници или теми
 1. Отворете приложението Google Google  или посетете google.com в браузъра си.
 2. Долу вдясно на картата докоснете „Още“ Организиране и след това Не се интересувам от [тема] или Не се интересувам от материалите от [източник].

Забележка: Тази функция може да не е налице за всички езици и държави.

Възстановяване на премахнати от вас теми или източници

В приложението Google

 1. Отворете приложението Google Google на телефона или таблета си с Android.
 2. Докоснете Още Още и след това Настройки Settings и след товаИнтереси и след това Скрито.
 3. До темата или източника, които искате да възстановите, докоснете „Показване“ Показване.

В браузър

 1. Посетете google.com в браузъра на телефона или таблета си с Android. 
 2. Докоснете иконата за меню Меню и след това Настройки.
 3. Под Discover докоснете Управление на интересите и след това Скрито
 4. До темата или източника, които искате да възстановите, докоснете „Показване“ Показване.

Стъпка 3: Променете честотата на показване на теми в Discover

 1. На телефона или таблета си с Android отворете приложението Google Google  или посетете google.com в браузъра си.
 2. Долу вдясно на картата, която харесвате, докоснете иконата за управление Контрола.
 3. Докоснете „Още“ Още, за да виждате още карти по темата.
  • Ако не искате да прекратите следенето на дадена тема, но желаете да виждате по-малко от нея в Discover, докоснете „По-малко“ По-малко.

Как Google решава какво да ви показва в Discover

За да знаем какво да показваме в Discover, използваме информация от устройството ви и от други продукти на Google.

Също така използваме данни, които се съхраняват в профила ви в Google. Те са въз основа на настройки, които можете да промените или да включите/изключите. Настройките може да включват:

Изключване на Discover

Ако не искате да виждате актуализации за нещата, които ви интересуват, или да получавате персонализирани материали, научете как да изключите Discover.

Сродни статии