ปรับแต่งสิ่งที่คุณพบใน Discover

Discover จะให้ข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับสิ่งที่คุณสนใจ เช่น ทีมกีฬาที่ชื่นชอบหรือเว็บไซต์ข่าวสารต่างๆ โดยไม่ต้องค้นหา คุณเลือกประเภทข้อมูลอัปเดตที่ต้องการเห็นจาก Discover ในแอป Google หรือเมื่อท่องเว็บในโทรศัพท์ได้

สำคัญ: ฟีเจอร์บางอย่างเหล่านี้อาจไม่พร้อมให้บริการในบางภาษาและบางประเทศ

ค้นหา Discover

คุณค้นหา Discover ได้ 3 วิธีดังนี้

 • ในแอป Google Google
 • ในเบราว์เซอร์บนโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android ที่ google.com
 • ในบางอุปกรณ์ ให้เลื่อนไปทางขวาจากหน้าจอหลักของอุปกรณ์

ปรับแต่ง Discover

เลือกตัวเลือกด้านล่างเพื่อจัดการเนื้อหาใน Discover

หากคุณใช้งาน

 • Chrome: ให้ไปที่จัดการบทความที่แนะนำ
 • แอป Google หรือ google.com: ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อเลือกข้อมูลอัปเดตที่คุณจะติดตามหรือเลิกติดตาม

ขั้นตอนที่ 1: เปิดกิจกรรมบนเว็บและแอป

"กิจกรรมบนเว็บและแอป" จะบันทึกการค้นหา ประวัติการท่องเว็บ และกิจกรรมอื่นๆ ไว้ในบัญชี Google ของคุณ

 1. เปิดแอป Google Google ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
 2. แตะเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น ข้อมูลของคุณใน Search
 3. ในส่วน "การควบคุมที่มีผลกับผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของ Google" ให้แตะกิจกรรมบนเว็บและแอป
 4. เปิดกิจกรรมบนเว็บและแอป

ขั้นตอนที่ 2: เลือกข้อมูลอัปเดตที่คุณจะรับ

ติดตามหัวข้อใหม่

เมื่อค้นหาสิ่งที่สนใจ คุณติดตามหัวข้อนั้นเพื่อดูข้อมูลอัปเดตใน Discover ได้

ในแอป Google

 1. เปิดแอป Google Google ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
 2. ที่ด้านขวาล่าง ให้แตะเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น การตั้งค่า
 3. แตะความสนใจ จากนั้น ความสนใจของคุณ
 4. ในส่วน "ตามกิจกรรมของคุณ" ให้แตะ "เพิ่ม" เพิ่ม เพื่อติดตามหัวข้อใหม่
  • หากต้องการซ่อนหัวข้อใน Discover ให้แตะ "บล็อก"

ในเบราว์เซอร์

 1. ไปที่ google.com จากเบราว์เซอร์ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
 2. ที่ด้านซ้ายบน ให้แตะเมนู menu icon จากนั้น การตั้งค่า
 3. ในส่วน Discover ให้แตะจัดการความสนใจ จากนั้น ความสนใจของคุณ
 4. ในส่วน "ตามกิจกรรมของคุณ" ให้แตะ "เพิ่ม" เพิ่ม เพื่อติดตามหัวข้อใหม่
  • หากต้องการซ่อนหัวข้อใน Discover ให้แตะ "บล็อก"
เลิกติดตามหัวข้อจากเบราว์เซอร์
 1. ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android ให้เปิดเบราว์เซอร์แล้วไปที่ google.com

 2. แตะเมนู เมนู จากนั้น การตั้งค่า

 3. ในส่วน "Discover" ให้แตะจัดการความสนใจ จากนั้น ความสนใจของคุณ

 4. ในส่วน "หัวข้อที่คุณติดตาม" ให้ยกเลิกการเลือกหัวข้อที่คุณไม่ต้องการดูข้อมูลอัปเดต

หยุดรับเรื่องราวจากบางหัวข้อหรือบางแหล่งที่มา
 1. เปิดแอป Google Google หรือในเบราว์เซอร์ ให้ไปที่ google.com
 2. ที่ด้านขวาล่างของการ์ด ให้แตะเพิ่มเติม จัดระเบียบ จากนั้น ไม่สนใจ [หัวข้อ] หรืออย่าแสดงเรื่องราวจาก [แหล่งที่มา]

หมายเหตุ: ฟีเจอร์นี้อาจไม่พร้อมให้บริการในบางภาษาและบางประเทศ

นำหัวข้อหรือแหล่งที่มาที่คุณนำออกกลับมา

ในแอป Google

 1. เปิดแอป Google Google ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
 2. แตะเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น การตั้งค่า Settings จากนั้นความสนใจ จากนั้น ซ่อนอยู่
 3. แตะ "เลิกซ่อน" เลิกซ่อน ข้างหัวข้อหรือแหล่งที่มาที่ต้องการให้แสดงอีกครั้ง

ในเบราว์เซอร์

 1. ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android ให้เปิดเบราว์เซอร์แล้วไปที่ google.com
 2. แตะเมนู เมนู จากนั้น การตั้งค่า
 3. ในส่วน "Discover" ให้แตะจัดการความสนใจ จากนั้น ซ่อนอยู่
 4. แตะ "เลิกซ่อน" เลิกซ่อน ข้างหัวข้อหรือแหล่งที่มาที่ต้องการให้แสดงอีกครั้ง

ขั้นตอนที่ 3: เปลี่ยนความถี่ในการเห็นหัวข้อใน Discover

 1. ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android ให้เปิดแอป Google หรือในเบราว์เซอร์ ให้ไปที่ google.com
 2. แตะ "ชอบ" รายการโปรด ที่ด้านขวาล่างของการ์ดที่ชอบ

หากต้องการค้นหาและแก้ไขการกดชอบของคุณ ให้ไปที่ google.com/search/contributions/reactions

Google ตัดสินใจจากอะไรในการเลือกสิ่งที่จะแสดงใน Discover

Google จะใช้ข้อมูลจากอุปกรณ์และจากผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของ Google ในการพิจารณาว่าควรจะแสดงสิ่งใดใน Discover

นอกจากนี้ Google ยังใช้ข้อมูลที่จัดเก็บในบัญชี Google ของคุณด้วย ข้อมูลนี้อิงตามการตั้งค่าที่คุณเปลี่ยนแปลงหรือเปิดปิดได้ การตั้งค่าดังกล่าวอาจรวมถึงสิ่งต่อไปนี้

ปิด Discover

หากไม่ต้องการดูข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับสิ่งที่สนใจหรือดูเรื่องราวที่ปรับเปลี่ยนในแบบของคุณ ให้ดูวิธีปิด Discover

บทความที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
Android iPhone และ iPad