ปรับแต่งสิ่งที่คุณพบใน Discover

Discover จะให้ข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับสิ่งที่คุณสนใจ เช่น ทีมกีฬาที่ชื่นชอบหรือเว็บไซต์ข่าวสารต่างๆ โดยไม่ต้องค้นหา คุณเลือกประเภทข้อมูลอัปเดตที่ต้องการเห็นจาก Discover ในแอป Google หรือเมื่อท่องเว็บในโทรศัพท์ได้

สำคัญ: ฟีเจอร์บางอย่างเหล่านี้อาจไม่พร้อมให้บริการในบางภาษาและบางประเทศ

ค้นหา Discover

คุณค้นหา Discover ได้ 3 วิธีดังนี้

 • ในแอป Google Google
 • ในเบราว์เซอร์บน google.com ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
 • ในบางอุปกรณ์ ให้เลื่อนไปทางขวาจากหน้าจอหลักของอุปกรณ์

ปรับแต่ง Discover

ขั้นตอนที่ 1: เปิดกิจกรรมบนเว็บและแอป

หากต้องการปรับแต่ง Discover ให้เปิด "กิจกรรมบนเว็บและแอป" ซึ่งจะบันทึกการค้นหา ประวัติการท่องเว็บ และกิจกรรมอื่นๆ ไว้ในบัญชี Google

 1. เปิดแอป Google Google ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
 2. แตะเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น ข้อมูลของคุณใน Search
 3. ในส่วน "การควบคุมที่มีผลกับผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของ Google" ให้แตะกิจกรรมบนเว็บและแอป
 4. เปิดกิจกรรมบนเว็บและแอป

ขั้นตอนที่ 2: เลือกข้อมูลอัปเดตที่คุณจะได้รับ

ติดตามหัวข้อใหม่

เมื่อค้นหาสิ่งที่สนใจ คุณติดตามหัวข้อนั้นเพื่อดูข้อมูลอัปเดตใน Discover ได้

 1. ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android ให้เปิดแอป Google Google หรือไปที่ google.com จากเบราว์เซอร์
 2. ค้นหาสิ่งที่สนใจ เช่น รายการทีวีหรือทีมกีฬา
 3. หากเห็นการ์ดที่มีคำว่า "ติดตาม" ให้แตะ "ติดตาม" เพิ่ม
เลิกติดตามหัวข้อจากเบราว์เซอร์

เมื่อค้นหาสิ่งที่สนใจ คุณติดตามหัวข้อนั้นเพื่อดูข้อมูลอัปเดตใน Discover ได้

 1. ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android ให้เปิดแอป Google Google หรือไปที่ google.com จากเบราว์เซอร์
 2. ค้นหาสิ่งที่สนใจ เช่น รายการทีวีหรือทีมกีฬา
 3. หากเห็นการ์ดที่มีคำว่า "ติดตาม" ให้แตะ "ติดตาม" เพิ่ม
หยุดรับเรื่องราวจากบางหัวข้อหรือบางแหล่งที่มา
 1. เปิดแอป Google Google หรือไปที่ google.com จากเบราว์เซอร์
 2. ที่ด้านขวาล่างของการ์ด ให้แตะเพิ่มเติม จัดระเบียบ จากนั้น ไม่สนใจ [หัวข้อ] หรือไม่สนใจเรื่องราวจาก [แหล่งที่มา]

หมายเหตุ: ฟีเจอร์นี้อาจไม่พร้อมให้บริการในบางภาษาและบางประเทศ

นำหัวข้อหรือแหล่งที่มาที่คุณนำออกกลับมา

ในแอป Google

 1. เปิดแอป Google Google ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
 2. แตะเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น การตั้งค่า Settings จากนั้นความสนใจจากนั้นซ่อนอยู่
 3. แตะเลิกซ่อน Unhide ข้างหัวข้อหรือแหล่งที่มาที่ต้องการนำกลับมา

ในเบราว์เซอร์

 1. ไปที่ google.com จากเบราว์เซอร์ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
 2. แตะเมนู เมนู จากนั้น การตั้งค่า
 3. ในส่วน "Discover" ให้แตะจัดการความสนใจ จากนั้น ซ่อนอยู่
 4. แตะเลิกซ่อน Unhide ข้างหัวข้อหรือแหล่งที่มาที่ต้องการนำกลับมา
แสดงหัวข้อที่นำออกไปแล้วอีกครั้ง

ในแอป Google

 1. เปิดแอป Google Google ในอุปกรณ์ Android
 2. แตะเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น ความสนใจ จากนั้น ซ่อนอยู่
 3. ในส่วน "หัวข้อ" ให้เลิกซ่อนหัวข้อที่ต้องการให้แสดงอีกครั้ง

ในเบราว์เซอร์

 1. ไปที่ google.com จากเบราว์เซอร์ในอุปกรณ์ Android
 2. แตะเมนู เมนู จากนั้น การตั้งค่า
 3. ในส่วน "Discover" ให้แตะจัดการความสนใจ จากนั้น ซ่อนอยู่
 4. ในส่วน "หัวข้อ" ให้เลิกซ่อนหัวข้อที่ต้องการให้แสดงอีกครั้ง

 

ขั้นตอนที่ 3: เปลี่ยนความถี่ในการเห็นหัวข้อใน Discover

 1. ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android ให้เปิดแอป Google Google หรือไปที่ google.com จากเบราว์เซอร์
 2. แตะ "ควบคุม" ควบคุม ที่ด้านขวาล่างของการ์ดที่ชอบ
 3. แตะ "เพิ่มเติม" เพิ่มเติม เพื่อดูการ์ดอื่นๆ เกี่ยวกับหัวข้อนี้
  • หากไม่ได้จะเลิกติดตามหัวข้อแต่ต้องการรับเรื่องราวเกี่ยวกับหัวข้อนี้น้อยลงใน Discover ให้แตะ "ดูน้อยลง" ย่อ

Google ตัดสินใจจากอะไรในการเลือกสิ่งที่จะแสดงใน Discover

Google จะใช้ข้อมูลจากอุปกรณ์และจากผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของ Google ในการพิจารณาว่าควรจะแสดงสิ่งใดใน Discover

นอกจากนี้ Google ยังใช้ข้อมูลที่จัดเก็บในบัญชี Google ของคุณด้วย ข้อมูลนี้อิงตามการตั้งค่าที่คุณเปลี่ยนแปลงหรือเปิดปิดได้ การตั้งค่าดังกล่าวอาจรวมถึงสิ่งต่อไปนี้

ปิด Discover

หากไม่ต้องการดูข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับสิ่งที่สนใจหรือดูเรื่องราวที่ปรับเปลี่ยนในแบบของคุณ ให้ดูวิธีปิด Discover

บทความที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
Android iPhone และ iPad