Добијајте новости о интересовањима помоћу Discover-а

Можете да добијате информације о интересовањима, попут омиљеног спортског тима или сајта вести, а да не морате да их тражите.

Прегледајте Discover

Discover можете да прегледате на пар различитих начина:

  • На iPhone-у или iPad-у у апликацији Google .
  • На iPhone-у у прегледачу на google.com. Напомена: Ова функција можда неће бити доступна за све језике и земље.

Одаберите шта желите да видите у Discover-у

Можете да промените подешавања да би Google знао каква обавештења желите да видите у Discover-у. Сазнајте како да прилагодите оно што видите у Discover-у.

Искључите Discover

Искључите Discover у апликацији Google
  1. На iPhone-у или iPad-у отворите апликацију Google Google .

  2. У доњем десном углу додирните Још Још па Discover.
  3. Искључите Discover.

Искључите Discover у прегледачу
  1. На iPhone-у идите на google.com.
  2. Додирните Мени Мени па Подешавања Подешавања па Discover па Не приказуј на почетној страници.

Напомена: Ова функција можда неће бити доступна за све језике и земље.

Како Google одлучује шта ће приказати у Discover-у

Да би знао шта да прикаже у Discover-у, Google користи информације са уређаја и из других Google производа.

Google користи и податке сачуване на Google налогу. Ти подаци су засновани на подешавањима која можете да промените, односно да укључите или искључите. Та подешавања могу да обухватају: