سفارشی‌سازی مواردی که در «یافته‌ها» پیدا می‌کنید

با کمک «یافته‌ها» می‌توانید به‌روزرسانی‌های مربوط به علایقتان را (مانند تیم ورزشی یا سایت خبری دلخواهتان) بدون جستجوی آن‌ها دریافت کنید. می‌توانید نوع به‌روزرسانی‌هایی را که می‌خواهید در «یافته‌ها» در برنامه Google یا هنگام مرور وب در تلفن ببینید انتخاب کنید. 

مهم: برخی‌از این ویژگی‌ها ممکن است به همه زبان‌ها و در همه کشورها دردسترس نباشد.

پیدا کردن «یافته‌ها»

به دو روش می‌توانید Discover (یافته‌ها) را پیدا کنید:

 • در iPhone یا iPad، در برنامه Google .
 • در مرورگر iPhone، با رفتن به نشانی google.com.

سفارشی کردن «یافته‌ها»

برای مدیریت محتوایتان در «یافته‌ها»، گزینه‌ای را در زیر انتخاب کنید.

اگر از موارد زیر استفاده می‌کنید:

 • Chrome: به مدیریت مقاله‌های پیشنهادی بروید.
 • برنامه Google یا google.com: برای انتخاب به‌روزرسانی‌هایی که می‌خواهید دریافت کنید، دنبال کنید، یا دنبال کردن آن‌ها را لغو کنید، مراحل زیر را انجام دهید.

مرحله ۱: «فعالیت وب و برنامه» را روشن کنید

«فعالیت وب و برنامه» جستجوها، سابقه مرور، و دیگر فعالیت‌هایتان را در «حساب Google» شما ذخیره می‌کند.

 1. در iPhone یا iPad، برنامه Google را باز کنید؛
 2. در گوشه بالا، روی عکس نمایه یا حرف اول نامتان و سپس Search history (سابقه جستجو) و سپس Controls (کنترل‌ها) ضربه بزنید؛
 3. در کارت Web & App Activity (فعالیت وب و برنامه)، روی Turn on (روشن کردن) ضربه بزنید؛
  • اگر گزینه Turn off (خاموش کردن) را می‌بینید، قبلاً Web & App Activity (فعالیت وب و برنامه) و Search history (سابقه جستجو) را روشن کرده‌اید؛
 4. مرور کنید که با روشن کردن Web & App Activity (فعالیت وب و برنامه) چه اتفاقی می‌افتد، سپس روی Turn on (روشن کردن) ضربه بزنید.

مرحله ۲: به‌روزرسانی‌هایی را که می‌خواهید دریافت کنید انتخاب کنید

لغو دنبال کردن موضوعات از مرورگر

در مرورگر

 1. در مرورگر iPhone، به google.com بروید؛
 2. روی Menu (منو) منو و سپس Settings (تنظیمات) ضربه بزنید؛
 3. در بخش «Discover» (یافته‌ها)، روی Manage interests (مدیریت علایق) ضربه بزنید؛
 4. علامت هر موضوعی که نمی‌خواهید به‌روزرسانی‌هایش را ببینید بردارید.
دنبال کردن موضوعات جدید

وقتی علاقه‌ای را جستجو می‌کنید، می‌توانید با دنبال کردن آن در «یافته‌ها» به‌روزرسانی دریافت کنید.

در برنامه Google

 1. در iPhone یا iPad، برنامه Google  را باز کنید؛
 2. در گوشه بالا، روی تصویر نمایه یا حرف اول نامتان و سپس Settings (تنظیمات) ضربه بزنید؛
 3. روی Interests (علایق) و سپس Your interests (علایق شما) ضربه بزنید؛
 4. در بخش Based on your activity (براساس فعالیت شما)، روی Add (افزودن) افزودن ضربه بزنید تا موضوعات جدید را دنبال کنید؛
  • برای پنهان کردن موضوعی در Discover (یافته‌ها)، روی Block (مسدود کردن) ضربه بزنید.

در مرورگر

 1. در مرورگر iPhone یا iPad، به google.com بروید؛
 2. در گوشه بالا، روی Menu (منو) menu icon و سپس Settings (تنظیمات) ضربه بزنید؛
 3. در بخش Discover (یافته‌ها)، روی Manage interests (مدیریت علایق) و سپس Your interests (علایق شما) ضربه بزنید؛
 4. در بخش Based on your activity (براساس فعالیت شما)، روی Add (افزودن) افزودن ضربه بزنید تا موضوعات جدید را دنبال کنید؛
  • برای پنهان کردن موضوع در Discover (یافته‌ها)، روی Block (مسدود کردن) ضربه بزنید.
توقف دریافت داستان از بعضی موضوعات یا منابع
 1. در iPhone یا iPad، برنامه Google را باز کنید یا در مرورگر به google.com بروید؛
 2. در گوشه پایین کارت، روی More (بیشتر) بیشتر و سپس Not interested in [Topic] (به [موضوع] علاقه‌مند نیستم) یا Don't show stories from [Source] (داستانی از [منبع] نشان داده نشود) ضربه بزنید.
برگرداندن موضوع‌ها یا داستان‌های برداشته‌شده

در برنامه Google

 1. در iPhone یا iPad، برنامه Google را باز کنید؛
 2. در گوشه بالا، روی عکس نمایه یا حرف اول نامتان و سپس Settings (تنظیمات) و سپس Interests (علایق) و سپس Hidden (پنهان) ضربه بزنید؛
 3. در بخش «Sources» (منابع)، منابعی را که می‌خواهید برگردانید آشکار کنید.

در مرورگر

 1. در مرورگر iPhone یا iPad، به google.com بروید؛
 2. روی Menu (منو) منو و سپس Settings (تنظیمات) ضربه بزنید؛
 3. در بخش Discover (یافته‌ها)، روی Manage interests (مدیریت علایق) و سپس Hidden (پنهان) ضربه بزنید؛
 4. در بخش «Topics» (موضوعات)، منبعی را که می‌خواهید برگردانید آشکار کنید.

مرحله ۳: دفعات پیدا کردن موضوعات در «یافته‌ها» را تغییر دهید

مهم: فقط شما می‌توانید داستان‌هایی را که می‌پسندید مشاهده کنید، اما انتخاب‌هایتان ممکن است به‌طور ناشناس با ناشران هم‌رسانی شود.

 1. در iPhone یا iPad، ‏برنامه Google را باز کنید یا در مرورگرتان به google.com بروید؛
 2. در گوشه پایین کارت موردنظر، روی Like (پسندیدن) مورد دلخواه ضربه بزنید.

نحوه تصمیم‌گیری Google برای نمایش موارد در یافته‌ها

Google برای اینکه بداند چه چیزهایی در «یافته‌ها» نشان دهد، از اطلاعات دستگاهتان و محصولات دیگر Google‌ شما استفاده می‌کند.

Google‌ همچنین از داده‌های ذخیره‌شده در «حساب Google» شما استفاده می‌کند. این داده‌ها براساس تنظیماتی است که می‌توانید آن‌ها را تغییر دهید یا آن‌ها را روشن یا خاموش کنید. این تنظیمات می‌تواند شامل این موارد باشد:

iPhone و iPad Android
جستجو
پاک کردن جستجو
بستن جستجو
برنامه‌های Google
منوی اصلی
جستجوی مرکز راهنمایی
true
true
true
true
100334
false
false