سفارشی‌سازی مواردی که در «یافته‌ها» پیدا می‌کنید

با کمک «یافته‌ها» می‌توانید به‌روزرسانی‌های مربوط به علایقتان را (مانند تیم ورزشی یا سایت خبری دلخواهتان) بدون جستجوی آن‌ها دریافت کنید. می‌توانید نوع به‌روزرسانی‌هایی را که می‌خواهید در «یافته‌ها» در برنامه Google یا هنگام مرور وب در تلفن ببینید انتخاب کنید. 

مهم: برخی از این ویژگی‌ها ممکن است به همه زبان‌ها و در همه کشورها دردسترس نباشد.

پیدا کردن «یافته‌ها»

به چند روش می‌توانید «یافته‌ها» را پیدا کنید:

 • در برنامه Google Google .
 • در مرورگر تلفن یا رایانه لوحی Android، با رفتن به google.com.
 • در برخی دستگاه‌ها با تند کشیدن از صفحه اصلی دستگاه به سمت چپ.

سفارشی کردن «یافته‌ها»

برای مدیریت محتوایتان در «یافته‌ها»، گزینه‌ای را در زیر انتخاب کنید.

اگر از موارد زیر استفاده می‌کنید:

 • Chrome: به مدیریت مقاله‌های پیشنهادی بروید.
 • برنامه Google یا google.com: برای انتخاب به‌روزرسانی‌هایی که می‌خواهید دریافت کنید، دنبال کنید، یا دنبال کردن آن‌ها را لغو کنید، مراحل زیر را انجام دهید.

مرحله ۱: «فعالیت وب و برنامه» را روشن کنید

«فعالیت وب و برنامه» جستجوها، سابقه مرور، و دیگر فعالیت‌هایتان را در «حساب Google» شما ذخیره می‌کند.

 1. در تلفن یا رایانه لوحی Android، برنامه Google Google را باز کنید؛
 2. روی بیشتر بیشتر و سپس داده‌های شما در «جستجو» ضربه بزنید؛
 3. در بخش «کنترل‌های سراسر Google»، روی فعالیت وب و برنامه ضربه بزنید؛
 4. فعالیت وب و برنامه را روشن کنید.

مرحله ۲: به‌روزرسانی‌هایی را که می‌خواهید دریافت کنید انتخاب کنید

دنبال کردن موضوعات جدید

وقتی علاقه‌ای را جستجو می‌کنید، می‌توانید با دنبال کردن آن در «یافته‌ها» به‌روزرسانی دریافت کنید.

 1. در تلفن یا رایانه لوحی Android، «برنامه Google» Google را باز کنید یا در مرورگرتان به google.com بروید؛
 2. علاقه‌ای (مثلاً نمایشی تلویزیونی یا تیمی ورزشی) را جستجو کنید؛
 3. اگر کارتی حاوی «دنبال کردن» می‌بینید، روی «دنبال کردن» Plus ضربه بزنید.
لغو دنبال کردن موضوعات از مرورگر
 1. در مرورگر تلفن یا رایانه لوحی Android، به google.com بروید؛

 2. روی «منو» منو و سپس تنظیمات ضربه بزنید؛

 3. در بخش «یافته‌ها»، روی مدیریت علایق و سپس علایق شما ضربه بزنید؛

 4. در بخش «موضوعاتی که دنبال می‌کنید»، هر موضوعی که نمی‌خواهید به‌روزرسانی‌هایش را ببینید لغو انتخاب کنید.

توقف دریافت داستان از بعضی موضوعات یا منابع
 1. «برنامه Google» Google را باز کنید یا در مرورگرتان به google.com بروید؛
 2. در پایین سمت چپ کارت، روی «بیشتر» سازماندهی و سپس به [موضوع] علاقه‌مند نیستم یا به داستان‌های [منبع] علاقه‌مند نیستم ضربه بزنید.

نکته: ممکن است این ویژگی به همه زبان‌ها و در همه کشورها دردسترس نباشد.

برگرداندن موضوعات و منابع برداشته‌شده

در برنامه Google

 1. در تلفن یا رایانه لوحی Android، «برنامه Google» Google را باز کنید؛
 2. روی بیشتر بیشتر و سپس تنظیمات Settings و سپسعلایق و سپس پنهان ضربه بزنید؛
 3. در کنار موضوع یا منبعی که می‌خواهید برگردانید، روی «آشکار کردن» آشکار کردن ضربه بزنید.

در مرورگر

 1. در مرورگر تلفن یا رایانه لوحی Android، به google.com بروید؛
 2. روی «منو» منو و سپس تنظیمات ضربه بزنید؛
 3. در بخش «یافته‌ها»، روی مدیریت علایق و سپس پنهان ضربه بزنید؛
 4. در کنار موضوع یا منبعی که می‌خواهید برگردانید، روی «آشکار کردن» آشکار کردن ضربه بزنید.

مرحله ۳: دفعات پیدا کردن موضوعات در «یافته‌ها» را تغییر دهید

 1. در تلفن یا رایانه لوحی Android، «برنامه Google» را باز کنید یا در مرورگرتان به google.com بروید؛
 2. در پایین سمت چپ کارت موردنظر، روی «کنترل» کنترل ضربه بزنید؛
 3. برای پیدا کردن کارت‌های بیشتری از این موضوع، روی «بیشتر» بیشتر ضربه بزنید؛
  • اگر نمی‌خواهید دنبال کردن موضوعی را لغو کنید، اما می‌خواهید کارت‌های کمتری از آن در «یافته‌ها» دریافت کنید، روی «کمتر» کمتر ضربه بزنید.

نحوه تصمیم‌گیری Google برای نمایش موارد در یافته‌ها

Google برای اینکه بداند چه چیزهایی در «یافته‌ها» نشان دهد، از اطلاعات دستگاهتان و محصولات دیگر Google‌ شما استفاده می‌کند.

Google‌ همچنین از داده‌های ذخیره‌شده در «حساب Google» شما استفاده می‌کند. این داده‌ها براساس تنظیماتی است که می‌توانید آن‌ها را تغییر دهید یا آن‌ها را روشن یا خاموش کنید. این تنظیمات می‌تواند شامل این موارد باشد:

خاموش کردن «یافته‌ها»

اگر نمی‌خواهید به‌روزرسانی‌های مربوط به علایقتان را ببینید یا نمی‌خواهید داستان‌های شخصی‌شده دریافت کنید، با نحوه خاموش کردن «یافته‌ها» آشنا شوید.

مقاله‌های مرتبط

Android iPhone و iPad