سفارشی‌سازی مواردی که در «یافته‌ها» پیدا می‌کنید

با کمک «یافته‌ها» می‌توانید به‌روزرسانی‌های مربوط به علایقتان را (مانند تیم ورزشی یا سایت خبری دلخواهتان) بدون جستجوی آن‌ها دریافت کنید. می‌توانید نوع به‌روزرسانی‌هایی را که می‌خواهید در «یافته‌ها» در برنامه Google یا هنگام مرور وب در تلفن ببینید انتخاب کنید. 

مهم: برخی از این ویژگی‌ها ممکن است به همه زبان‌ها و در همه کشورها دردسترس نباشد.

پیدا کردن «یافته‌ها»

به چند روش می‌توانید «یافته‌ها» را پیدا کنید:

 • در برنامه Google .
 • در مرورگر تلفن یا رایانه لوحی Android، با رفتن به google.com.
 • در برخی دستگاه‌ها با تند کشیدن از صفحه اصلی دستگاه به سمت چپ.

سفارشی‌سازی یافته‌ها

برای مدیریت محتوایتان در «یافته‌ها»، گزینه‌ای را در زیر انتخاب کنید.

اگر از موارد زیر استفاده می‌کنید:

 • Chrome: به مدیریت مقاله‌های پیشنهادی بروید.
 • برنامه Google یا google.com: برای انتخاب به‌روزرسانی‌هایی که می‌خواهید دریافت کنید، دنبال کنید، یا دنبال کردن آن‌ها را لغو کنید، مراحل زیر را انجام دهید.

مرحله ۱: «فعالیت وب و برنامه» را روشن کنید

«فعالیت وب و برنامه» جستجوها، سابقه مرور، و دیگر فعالیت‌هایتان را در «حساب Google» شما ذخیره می‌کند.

 1. در تلفن یا رایانه لوحی Android، «برنامه Google» را باز کنید؛
 2. در بالا سمت چپ، روی عکس نمایه یا حرف اول نامتان و سپس داده‌های شما در «جستجو» ضربه بزنید؛
 3. در بخش «کنترل‌های سراسر Google»، روی فعالیت وب و برنامه ضربه بزنید؛
 4. فعالیت وب و برنامه را روشن کنید.

مرحله ۲: به‌روزرسانی‌هایی را که می‌خواهید دریافت کنید انتخاب کنید

دنبال کردن موضوعات جدید

وقتی علاقه‌ای را جستجو می‌کنید، می‌توانید با دنبال کردن آن در «یافته‌ها» به‌روزرسانی دریافت کنید.

در برنامه Google

 1. در تلفن یا رایانه لوحی Android، «برنامه Google» را باز کنید؛
 2. در بالا سمت چپ، روی عکس نمایه یا حرف اول نامتان و سپس تنظیمات و سپس علایق و سپس علایق شما ضربه بزنید؛
 3. در بخش «براساس فعالیت شما»، روی «افزودن» افزودن ضربه بزنید تا موضوعات جدید را دنبال کنید؛
  • برای پنهان کردن موضوع در «یافته‌ها»، روی «مسدود کردن» ضربه بزنید.

در مرورگر

 1. در مرورگر تلفن یا رایانه لوحی Android، به google.com بروید؛
 2. در بالا سمت راست، روی «منو»menu iconو سپستنظیمات ضربه بزنید؛
 3. در بخش «یافته‌ها»، روی مدیریت علایق و سپس علایق شما ضربه بزنید؛
 4. در بخش «براساس فعالیت شما»، روی «افزودن» افزودن ضربه بزنید تا موضوعات جدید را دنبال کنید؛
  • برای پنهان کردن موضوع در «یافته‌ها»، روی «مسدود کردن» ضربه بزنید.
لغو دنبال کردن موضوعات از مرورگر
 1. در مرورگر تلفن یا رایانه لوحی Android، به google.com بروید؛

 2. روی «منو» منو و سپس تنظیمات ضربه بزنید؛

 3. در بخش «یافته‌ها»، روی مدیریت علایق و سپس علایق شما ضربه بزنید؛

 4. در بخش «موضوعاتی که دنبال می‌کنید»، هر موضوعی که نمی‌خواهید به‌روزرسانی‌هایش را ببینید لغو انتخاب کنید.

توقف دریافت داستان از بعضی موضوعات یا منابع

مهم: ممکن است این ویژگی به همه زبان‌ها و در همه کشورها دردسترس نباشد. برای پیدا کردن «مجموعه‌ها»، به «حساب Google» وارد شوید.

 1. «برنامه Google» را باز کنید یا در مرورگرتان، به google.com بروید؛
 2. در پایین سمت چپ کارت، روی «گزینه‌های بیشتر»  و سپس به [موضوع] علاقه‌مند نیستم یا محتوای [منبع] نشان داده نشود ضربه بزنید.
برگرداندن موضوعات و منابع برداشته‌شده

در برنامه Google

 1. در تلفن یا رایانه لوحی Android، «برنامه Google» را باز کنید؛
 2. روی بیشتر بیشتر و سپس تنظیمات Settings و سپسعلایق و سپس پنهان ضربه بزنید؛
 3. در کنار موضوع یا منبعی که می‌خواهید برگردانید، روی «آشکار کردن» آشکار کردن ضربه بزنید.

در مرورگر

 1. در مرورگر تلفن یا رایانه لوحی Android، به google.com بروید؛
 2. روی «منو» منو و سپس تنظیمات ضربه بزنید؛
 3. در بخش «یافته‌ها»، روی مدیریت علایق و سپس پنهان ضربه بزنید؛
 4. در کنار موضوع یا منبعی که می‌خواهید برگردانید، روی «آشکار کردن» آشکار کردن ضربه بزنید.

مرحله ۳: دفعات پیدا کردن موضوعات در «یافته‌ها» را تغییر دهید

 1. در تلفن یا رایانه لوحی Android، «برنامه Google» را باز کنید یا در مرورگرتان به google.com بروید؛
 2. در پایین کارت موردنظر، روی «پسندیدن» مورد دلخواه ضربه بزنید؛

برای پیدا کردن و ویرایش پسندیدن‌ها، به google.com/search/contributions/reactions بروید.

مهم: فقط شما می‌توانید داستان‌هایی را که می‌پسندید مشاهده کنید، اما انتخاب‌هایتان ممکن است به‌طور ناشناس با ناشران هم‌رسانی شود.

نحوه تصمیم‌گیری Google برای نمایش موارد در یافته‌ها

Google برای اینکه بداند چه چیزهایی در «یافته‌ها» نشان دهد، از اطلاعات دستگاهتان و محصولات دیگر Google‌ شما استفاده می‌کند.

Google‌ همچنین از داده‌های ذخیره‌شده در «حساب Google» شما استفاده می‌کند. این داده‌ها براساس تنظیماتی است که می‌توانید آن‌ها را تغییر دهید یا آن‌ها را روشن یا خاموش کنید. این تنظیمات می‌تواند شامل این موارد باشد:

خاموش کردن «یافته‌ها»

اگر نمی‌خواهید به‌روزرسانی‌های مربوط به علایقتان را دریافت کنید یا نمی‌خواهید داستان‌های شخصی‌شده دریافت کنید، با نحوه خاموش کردن «یافته‌ها» آشنا شوید.

منابع مربوط

نحوه تصمیم‌گیری Google برای نمایش موارد در یافته‌ها

Google برای اینکه بداند چه چیزهایی در «یافته‌ها» نشان دهد، از اطلاعات دستگاهتان و محصولات دیگر Google‌ شما استفاده می‌کند.

Google‌ همچنین از داده‌های ذخیره‌شده در «حساب Google» شما استفاده می‌کند. این داده‌ها براساس تنظیماتی است که می‌توانید آن‌ها را تغییر دهید یا آن‌ها را روشن یا خاموش کنید. این تنظیمات می‌تواند شامل این موارد باشد:

خاموش کردن «یافته‌ها»

اگر نمی‌خواهید به‌روزرسانی‌های مربوط به علایقتان را ببینید یا نمی‌خواهید داستان‌های شخصی‌شده دریافت کنید، با نحوه خاموش کردن «یافته‌ها» آشنا شوید.

مقاله‌های مرتبط

Android iPhone و iPad
جستجو
پاک کردن جستجو
بستن جستجو
برنامه‌های Google
منوی اصلی
جستجوی مرکز راهنمایی
true
100334
false