Cerca
Esborra la cerca
Tanca la cerca
Aplicacions de Google
Menú principal

Utilitzar el feed a l'aplicació Google

Pots utilitzar el feed a l'aplicació Google per obtenir la informació adequada en el moment adequat sense haver-la de cercar. Per exemple, pots consultar l'estat del trànsit per al trajecte de casa a la feina, cercar llocs populars a prop i veure els resultats del teu equip preferit, entre d'altres.

Consultar el feed

Pots consultar el teu feed de diverses maneres.:

  • A l'aplicació Google Google .
  • Si tens un dispositiu Nexus o de l'edició Google Play, llisca cap amunt des de la part inferior de qualsevol pantalla del dispositiu.

No veus el feed? Pot ser que hagis d'activar-lo.

Triar què es mostra al feed

Pots canviar la configuració per indicar a Google quins tipus d'actualitzacions vols veure al feed. Obtén informació sobre com personalitzar el feed a l'aplicació Google.

Com decideix Google què es mostra al feed

Per saber què ha de mostrar al feed, Google utilitza informació del dispositiu i d'altres productes de Google.

Google també utilitza dades que estan emmagatzemades al teu compte de Google, basades en opcions de configuració que pots canviar i activar o desactivar. S'hi poden incloure les opcions següents:

  • Activitat al web i en aplicacions
  • Informació del dispositiu: perquè Google pugui fer servir aquesta informació, has d'haver activat Activitat al web i en aplicacions.
  • Historial d'Ubicacions: perquè Google pugui fer servir aquesta informació, has d'haver activat Activitat al web i en aplicacions.
  • Configuració de la ubicació: algunes actualitzacions del feed es mostren en funció de la ubicació de casa teva. Si aquesta ubicació no està disponible, pot ser que Google utilitzi la ubicació de la feina o bé la ubicació actual del dispositiu. Obtén més informació sobre com definir la ubicació de casa i de la feina.