ใช้ Handwrite ในการค้นหา

คุณเขียนข้อความค้นหาด้วยนิ้วแทนการพิมพ์คำบนแป้นพิมพ์ได้ ขณะที่เขียน ข้อความที่เขียนด้วยลายมือจะแปลงเป็นคำในช่องค้นหา 

ความพร้อมใช้งาน

คุณใช้ Handwrite ได้ในอุปกรณ์ต่อไปนี้

 • โทรศัพท์ที่ใช้ Android 2.3 ขึ้นไป
 • แท็บเล็ตที่ใช้ Android 4.0 ขึ้นไป

เปิดหรือปิด Handwrite

 1. ไปที่หน้าการตั้งค่าการค้นหาจากโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต 
 2. ไปที่ส่วน Handwrite
  • หากต้องการเปิด Handwrite ให้แตะเปิดใช้ 
  • หากต้องการปิด Handwrite ให้แตะปิดใช้
 3. แตะบันทึกที่ด้านล่างของหน้า

เคล็ดลับ: หากต้องการดูการเปลี่ยนแปลง ให้รีเฟรชเบราว์เซอร์

วิธีค้นหาด้วย Handwrite

 1. เมื่อเปิด Handwrite แล้ว ให้ไปที่ google.com ในอุปกรณ์เคลื่อนที่
 2. แตะ Handwrite ที่ด้านขวาล่าง
 3. ใช้นิ้วเขียนข้อความค้นหาที่บริเวณใดก็ได้บนหน้าจอ 
  • ขณะที่เขียน ข้อความที่เขียนด้วยลายมือจะแปลงเป็นข้อความในช่องค้นหา
 4. แตะ "ค้นหา" ค้นหา
 

คำแนะนำ

 • ลบตัวอักษร: ที่ด้านล่างของหน้า ให้แตะ "ลบ" ล้าง
 • เริ่มต้นใหม่: ในช่องค้นหา ให้แตะ "ล้าง" ล้าง
 • ยืนยันอักขระที่กำกวม: เมื่อพิมพ์อักขระที่อาจทำให้เข้าใจผิด เช่น 0 (ตัวเลข) และ O (ตัวอักษร) รายการตัวเลือกอาจปรากฏที่ด้านล่างของหน้าจอ
 • ใช้การคาดคะเน: รายการข้อความค้นหาที่คาดคะเนอาจปรากฏขึ้นในช่องค้นหาขณะที่คุณเขียนเพื่อช่วยให้คุณประหยัดเวลา แตะข้อความที่คาดคะเนเพื่อค้นหาคำนั้น หากต้องการดูการค้นหาที่เกี่ยวข้อง ให้แตะลูกศร
 • ใส่สัญลักษณ์ในการค้นหา: ลองใช้สัญลักษณ์และสัญลักษณ์พิเศษ เช่น +, @, & และ $
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
Android iPhone และ iPad