Thông báo

Users can now migrate Google Podcasts subscriptions to YouTube Music or to another app that supports OPML import. Learn more here

Tinh chỉnh nội dung tìm kiếm trên Google

Có nhiều cách để lọc nội dung tìm kiếm của bạn trên Google sao cho chính xác hơn hoặc mở rộng theo hướng mới.

Tìm kiếm nâng cao

Google cung cấp các trang được thiết kế để giúp bạn tìm kiếm trang web và hình ảnh theo cách đặc thù:

Bộ lọc và chủ đề

Sau khi bạn tìm kiếm, các nút bộ lọc và nút chủ đề sẽ xuất hiện gần thanh tìm kiếm. Chúng cũng có thể xuất hiện ở các vị trí khác trên trang.

Bộ lọc

Tính năng Bộ lọc giúp bạn thu hẹp kết quả theo một loại nội dung cụ thể, chẳng hạn như:

  • Video
  • Tin tức
  • Hình ảnh
  • Web

Bộ lọc "Web" chứa các đường liên kết dựa trên văn bản đến các trang web.

Các bộ lọc chính xác và thứ tự xuất hiện của chúng có tính chất linh động tuỳ trường hợp. Bộ lọc xuất hiện dựa trên những gì mà hệ thống của chúng tôi cho là có thể hữu ích nhất đối với cụm từ tìm kiếm của bạn. Nếu bạn không tìm thấy bộ lọc cụ thể mà mình muốn, hãy sử dụng chế độ "Tất cả bộ lọc" để tham khảo các bộ lọc khác hiện có.

Chủ đề

Tính năng Chủ đề cho phép bạn thêm các cụm từ vào nội dung tìm kiếm của mình để giúp bạn nhận được thông tin cụ thể hơn hoặc khám phá thông tin liên quan. Chủ đề liên quan cho một cụm từ tìm kiếm là nội dung được tạo và xuất hiện tự động. Chúng dựa trên những gì mà hệ thống của chúng tôi hiểu được về cách mọi người tìm kiếm cũng như cách phân tích nội dung trên khắp Internet. Tính năng Chủ đề hiện có trên máy tính tại hầu hết quốc gia/khu vực và sẽ được mở rộng sang nhiều quốc gia/khu vực và ngôn ngữ khác trên thiết bị di động.

Toán tử

Để thu hẹp kết quả theo cách cụ thể, bạn có thể sử dụng các toán tử đặc biệt trong lượt tìm kiếm của mình. Đừng dùng dấu cách giữa toán tử và cụm từ tìm kiếm. Nếu tìm kiếm [site:nytimes.com] thì bạn sẽ thu hẹp được kết quả nhưng [site: nytimes.com] thì không. Sau đây là một số toán tử phổ biến:

Tìm kiếm kết quả khớp chính xác: Nhập một từ hoặc cụm từ trong dấu ngoặc kép. Ví dụ: [toà nhà cao nhất].

Xem bài đăng trên blog của chúng tôi để biết thêm thông tin về cách tìm kiếm bằng dấu ngoặc kép.

Tìm kiếm một trang web cụ thể: Nhập site: trước một trang web hoặc miền. Ví dụ: [site:youtube.com video mèo].

Loại trừ một số từ khỏi nội dung tìm kiếm của bạn: Nhập - vào trước từ mà bạn muốn loại ra. Ví dụ: [việc làm phổ thông -may].

Kết quả có liên quan

Sau khi nhấp vào một kết quả tìm kiếm trang web rồi quay lại phần kết quả tìm kiếm, có thể bạn sẽ thấy thêm các kết quả liên quan được bổ sung vào những kết quả ban đầu bạn nhận được. Những kết quả bổ sung này có liên quan đến kết quả tìm kiếm trang web mà bạn đã nhấp vào.

Nội dung tìm kiếm có liên quan

Sau khi tìm kiếm, bạn sẽ thấy nội dung tìm kiếm có liên quan đến nội dung bạn tìm kiếm ban đầu. Hệ thống tự động tạo ra nội dung tìm kiếm có liên quan dựa trên những gì mà hệ thống của chúng tôi hiểu được về cách mọi người tìm kiếm.

Chế độ cài đặt

Trên Google Tìm kiếm, bạn có thể sử dụng các chế độ cài đặt giúp so khớp hoặc xoá một số loại nội dung nhất định:

Thông tin có liên quan

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Hãy thử các bước tiếp theo sau:

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính