Ειδοποίηση

Users can now migrate Google Podcasts subscriptions to YouTube Music or to another app that supports OPML import. Learn more here

Κάντε πιο συγκεκριμένες τις αναζητήσεις στο Google

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να φιλτράρετε τις αναζητήσεις σας στο Google έτσι ώστε να είναι πιο ακριβείς ή για να τις επεκτείνετε σε νέες κατευθύνσεις.

Σύνθετη αναζήτηση

Η Google προσφέρει σελίδες οι οποίες έχουν σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να σας βοηθούν να κάνετε εξειδικευμένες αναζητήσεις στον ιστό ή με εικόνες:

Φίλτρα και θέματα

Αφού κάνετε μια αναζήτηση, θα εμφανιστούν τα κουμπιά φιλτραρίσματος και θεμάτων κοντά στη γραμμή αναζήτησης. Μπορεί επίσης να εμφανιστούν σε άλλα σημεία της σελίδας.

Φίλτρα

Τα φίλτρα σάς επιτρέπουν να περιορίζετε τα αποτελέσματα σε έναν συγκεκριμένο τύπο, όπως:

  • Βίντεο
  • Ειδήσεις
  • Εικόνες

Τα ακριβή φίλτρα και η σειρά με την οποία εμφανίζονται είναι δυναμικά. Η εμφάνισή τους εξαρτάται από το τι θεωρούν τα συστήματά μας χρήσιμο για το ερώτημά σας. Εάν δεν βρίσκετε ένα συγκεκριμένο φίλτρο που θέλετε, χρησιμοποιήστε την επιλογή Όλα τα φίλτρα για να δείτε άλλα φίλτρα που είναι διαθέσιμα.

Θέματα

Τα θέματα σάς επιτρέπουν να προσθέτετε όρους στο ερώτημά σας οι οποίοι μπορούν να σας βοηθήσουν να λάβετε πιο συγκεκριμένες πληροφορίες ή να εξερευνήσετε σχετικές πληροφορίες. Τα σχετικά θέματα για ένα ερώτημα δημιουργούνται και εμφανίζονται αυτόματα. Βασίζονται στα στοιχεία που κατανοούν τα συστήματά μας σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο κάνουν αναζητήσεις οι χρήστες και στο πώς αναλύεται το περιεχόμενο στον ιστό. Τα θέματα είναι διαθέσιμα σε υπολογιστές για τις περισσότερες χώρες ή περιοχές και θα επεκταθούν σε περισσότερες χώρες ή περιοχές και γλώσσες σε κινητά.

Τελεστές

Για να περιορίσετε τα αποτελέσματά σας με συγκεκριμένους τρόπους, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ειδικούς τελεστές στην αναζήτησή σας. Μην προσθέτετε κενά μεταξύ του τελεστή και του όρου αναζήτησης. Μια αναζήτηση για τον όρο [site:nytimes.com] θα εμφανίσει αποτελέσματα, αλλά μια αναζήτηση για τον όρο [site: nytimes.com] δεν θα εμφανίσει αποτελέσματα. Ακολουθούν ορισμένοι δημοφιλείς τελεστές:

Αναζήτηση ακριβούς αντιστοίχισης: Εισαγάγετε μια λέξη ή φράση εντός εισαγωγικών. Για παράδειγμα, [το ψηλότερο κτίριο].

Μεταβείτε στην ανάρτηση ιστολογίου μας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αναζήτησης με τη χρήση εισαγωγικών.

Αναζήτηση συγκεκριμένου ιστοτόπου: Εισαγάγετε site: μπροστά από έναν ιστότοπο ή τομέα. Για παράδειγμα, [site:youtube.com βίντεο με γάτες].

Εξαίρεση λέξεων από την αναζήτησή σας: Εισαγάγετε - μπροστά από μια λέξη που θέλετε να εξαιρέσετε. Για παράδειγμα, [ταχύτητα τζάγκουαρ -αυτοκίνητο]

Σχετικά αποτελέσματα

Αφού κάνετε κλικ σε ένα αποτέλεσμα ιστού και επιστρέψετε στα αποτελέσματα αναζήτησης, μπορεί να δείτε ότι έχουν προστεθεί περισσότερα σχετικά αποτελέσματα σε αυτά που δημιουργήθηκαν αρχικά. Αυτά τα αποτελέσματα που προστέθηκαν σχετίζονται με το αποτέλεσμα ιστού στο οποίο κάνατε κλικ.

Συναφείς αναζητήσεις

Μετά από μια αναζήτηση, θα βρείτε αναζητήσεις οι οποίες είναι συναφείς με αυτή που κάνατε αρχικά. Οι συναφείς αναζητήσεις δημιουργούνται αυτόματα με βάση τα στοιχεία που κατανοούν τα συστήματά μας σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο κάνουν αναζητήσεις οι χρήστες.

Ρυθμίσεις

Στην Αναζήτηση Google, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ρυθμίσεις που σας επιτρέπουν να αντιστοιχίσετε ή να καταργήσετε συγκεκριμένους τύπους περιεχομένου:

Σχετικοί πόροι

Σας βοήθησε αυτό;

Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;
true
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζητήσεων
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού
1451901233513172900
true
Αναζήτηση στο Κέντρο Βοήθειας
true
true
true
true
true
100334