Thu hẹp kết quả tìm kiếm trên web

Bạn có thể sử dụng các biểu tượng hoặc từ ngữ để tìm được những kết quả chính xác hơn.

  • Google Tìm kiếm thường bỏ qua dấu câu vì đó không được xem là toán tử tìm kiếm.
  • Đừng thêm khoảng trống giữa các ký hiệu/từ ngữ và cụm từ tìm kiếm. Nếu tìm kiếm site:nytimes.com  thì bạn sẽ thu hẹp được kết quả nhưng site: nytimes.com thì không.

Thu hẹp kết quả tìm kiếm hình ảnh

Chức năng tìm kiếm nâng cao tổng quát

  1. Chuyển đến trang Tìm kiếm hình ảnh nâng cao.
  2. Sử dụng các bộ lọc như vùng hoặc loại tệp để thu hẹp kết quả.
  3. Ở dưới cùng, hãy nhấp vào Tìm kiếm nâng cao.

Tìm kích thước hình ảnh chính xác

Ngay sau từ bạn đang tìm kiếm, hãy thêm dòng imagesize:rộngxcao. Lưu ý: Bạn phải tìm kích thước theo pixel.

Ví dụ: imagesize:500x400

Các cách thức tìm kiếm phổ biến

Tìm kiếm trên mạng xã hội

Đặt biểu tượng @ ở trước một từ để tìm kiếm nội dung trên mạng xã hội. Ví dụ: @twitter.

Tìm kiếm giá

Đặt biểu tượng ở trước một con số. Ví dụ: máy ảnh $400.

Tìm kiếm thẻ hashtag (#)

Đặt hashtag trước một từ. Ví dụ: #throwbackthursday

Loại bớt các từ khỏi kết quả tìm kiếm

Đặt dấu - phía trước từ bạn muốn loại ra. Ví dụ: hòa bình -tỉnh

Tìm kiếm cụm từ hoàn toàn trùng khớp

Đặt từ hoặc cụm từ trong dấu ngoặc kép. Ví dụ: "tòa nhà cao nhất".

Tìm kiếm trong một phạm vi số

Đặt dấu .. giữa hai con số. Ví dụ: máy ảnh $50..$100.

Kết hợp các cụm từ tìm kiếm

Đặt từ "OR" giữa mỗi cụm từ tìm kiếm. Ví dụ: chạy việt dã OR chạy đua.

Tìm kiếm một trang web cụ thể

Đặt từ "site:" ở trước một trang web hoặc miền. Ví dụ site:youtube.com hoặc site:.gov.

Tìm kiếm các trang web liên quan

Đặt từ "related:" ở trước một địa chỉ web bạn đã biết. Ví dụ: related:time.com.

Xem phiên bản của trang web mà Google đã lưu trong bộ nhớ đệm

Đặt từ "cache:" ở trước địa chỉ trang web.

 

Quan trọng: Một số toán tử tìm kiếm sẽ không trả về tất cả kết quả. 

 

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
false
true
true
100334
false
false