ปรับแต่งการค้นเว็บ

คุณใช้สัญลักษณ์หรือคำในการค้นหาเพื่อทำให้ผลการค้นหาแม่นยำขึ้นได้

  • โดยปกติ Google Search จะไม่สนใจเครื่องหมายวรรคตอนที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของโอเปอเรเตอร์การค้นหา
  • อย่าใส่เว้นวรรคระหว่างสัญลักษณ์หรือคำและข้อความค้นหา เช่น การค้นหา site:nytimes.com จะใช้ได้ แต่ site: nytimes.com จะใช้ไม่ได้

ปรับแต่งการค้นหารูป

การค้นหาขั้นสูงโดยรวม

  1. ไปที่การค้นหารูปขั้นสูง
  2. ใช้ตัวกรอง เช่น ภูมิภาคหรือประเภทไฟล์ เพื่อจำกัดผลลัพธ์ให้แคบลง
  3. คลิกการค้นหาขั้นสูงที่ด้านล่าง

ค้นหารูปที่มีขนาดตามต้องการ

เพิ่มข้อความ imagesize:widthxheight ต่อจากคำที่ต้องการค้นหา อย่าลืมใส่ขนาดที่มีหน่วยเป็นพิกเซล

เช่น imagesize:500x400

เทคนิคการค้นหาทั่วไป

ค้นหาโซเชียลมีเดีย

ใส่ @ ไว้หน้าคำเพื่อค้นหาโซเชียลมีเดีย เช่น @twitter

ค้นหาราคา

ใส่ $ ไว้หน้าตัวเลข เช่น กล้องถ่ายรูป $400

ค้นหาแฮชแท็ก

ใส่ # ไว้หน้าคำ เช่น #throwbackthursday

ยกเว้นคำออกจากการค้นหา

ใส่ - ไว้หน้าคำที่ต้องการยกเว้น เช่น ความเร็วของจากัวร์ -รถยนต์

ค้นหาคำที่ตรงกันทุกประการ

ใส่คำหรือข้อความไว้ในอัญประกาศ เช่น "ตึกที่สูงที่สุด"

ค้นหาภายในช่วงตัวเลข

ใส่ .. ระหว่างตัวเลข 2 จำนวน เช่น กล้องถ่ายรูป $50..$100

รวมการค้นหา

ใส่ "OR" ไว้ระหว่างคำค้นหาแต่ละรายการ เช่น มาราธอน OR วิ่งแข่ง

ค้นหาเว็บไซต์ที่เฉพาะเจาะจง

ใส่ "site:" ไว้หน้าเว็บไซต์หรือโดเมน เช่น site:youtube.com หรือ site:.gov

ค้นหาเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

ใส่ "related:" ไว้หน้าที่อยู่เว็บที่คุณรู้แล้ว เช่น related:time.com

ดูเวอร์ชันที่แคชไว้ของ Google สำหรับเว็บไซต์

ใส่ "cache:" ไว้หน้าที่อยู่เว็บไซต์

 

สำคัญ: โอเปอเรเตอร์การค้นหาบางรายการอาจไม่แสดงผลลัพธ์ที่ครบถ้วนสมบูรณ์

 

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
100334
false