Preciziranje web-pretraživanja

Da bi vaši rezultati pretraživanja bili precizniji, možete upotrebljavati simbole ili riječi.

  • Google pretraživanje obično zanemaruje interpunkcijske znakove koji nisu dio operatora pretraživanja.
  • Nemojte postavljati razmake između simbola ili riječi i pojma za pretraživanje. Pretraživanje za site:nytimes.com funkcionirat će, ali site: nytimes.com neće.

Uobičajene tehnike pretraživanja

Pretraživanje na društvenim medijima

Postavite @ ispred riječi da biste pretraživali na društvenim medijima, na primjer @twitter.

Pretraživanje cijene

Postavite ispred broja, na primjer fotoaparat $400.

Pretraživanje izraza s oznakom #

Postavite ispred riječi, na primjer #throwbackthursday

Isključivanje riječi iz pretraživanja

Postavite - ispred riječi koju želite izostaviti, na primjer jaguar brzina -automobil

Pretraživanje točnog podudaranja

Riječ ili izraz stavite pod navodnike, na primjer "najviša zgrada".

Pretraživanje u određenom rasponu brojeva

Postavite .. između dvaju brojeva, na primjer fotoaparat $50..$100.

Kombiniranje pretraživanja

Postavite "OR" između upita za pretraživanje, na primjer maraton OR utrka.

Traženje određene web-lokacije

Postavite "site:" ispred web-lokacije ili domene, na primjer site:youtube.com ili site:.gov.

Pretraživanje povezanih web-lokacija

Postavite "related:" ispred web-adrese koju već znate, na primjer related:vecernji.hr.

Prikaz Googleove predmemorirane verzije web-lokacije

Postavite "cache:" ispred adrese web-lokacije.