Preciziranje web-pretraživanja

Da bi vaši rezultati pretraživanja bili precizniji, možete upotrebljavati simbole ili riječi.

  • Google pretraživanje obično zanemaruje interpunkcijske znakove koji nisu dio operatora pretraživanja.
  • Nemoj postavljati razmake između simbola ili riječi i pojma za pretraživanje. Pretraživanje pojma site:nytimes.com funkcionirat će, ali pretraživanje pojma site: nytimes.com neće.

Uobičajene tehnike pretraživanja

Pretraživanje na društvenim medijima

Postavite @ ispred riječi da biste pretraživali na društvenim medijima. Na primjer: @twitter.

Pretraživanje cijene

Postavite ispred broja. Na primjer: fotoaparat $400.

Pretraživanje izraza s oznakom #

Postavite ispred riječi. Na primjer: #throwbackthursday

Isključivanje riječi iz pretraživanja

Postavite - ispred riječi koju želite izostaviti. Na primjer, jaguar brzina -automobil

Pretraživanje točnog podudaranja

Riječ ili izraz stavite pod navodnike. Na primjer, "najviša zgrada".

Pretraživanje zamjenskih znakova ili nepoznatih riječi

Postavite * u riječi ili izrazu tamo gdje želite ostaviti rezervirano mjesto. Na primjer, "najveći * na svijetu".

Pretraživanje u određenom rasponu brojeva

Postavite .. između dvaju brojeva. Na primjer, fotoaparat $50..$100.

Kombiniranje pretraživanja

Postavite "OR" između upita za pretraživanje. Na primjer, maraton OR utrka.

Traženje određene web-lokacije

Postavite "site:" ispred web-lokacije ili domene. Na primjer, site:youtube.com ili site:.gov.

Pretraživanje povezanih web-lokacija

Postavite "related:" ispred web-adrese koju već znate. Na primjer, related:vecernji.hr.

Pretraživanje pojedinosti o web-lokaciji

Postavite "info:" ispred adrese web-lokacije.

Prikaz Googleove predmemorirane verzije web-lokacije

Postavite "cache:" ispred adrese web-lokacije.