Pinuhin ang mga paghahanap sa web

Maaari kang gumamit ng mga simbolo o salita sa iyong paghahanap para gawing mas tumpak ang iyong mga resulta ng paghahanap.

  • Karaniwang binabalewala ng Google Search ang punctuation na hindi bahagi ng isang operator ng paghahanap.
  • Huwag maglagay ng mga puwang sa pagitan ng simbolo o salita at sa iyong termino para sa paghahanap. Gagana ang isang paghahanap para sa site:nytimes.com , pero ang site: nytimes.com ay hindi.

Mga karaniwang technique sa paghahanap

Maghanap sa social media

Ilagay ang @ sa harap ng isang salita para maghanap sa social media. Halimbawa: @twitter.

Maghanap para sa isang presyo

Ilagay ang $ sa harap ng isang numero. Halimbawa: camera $400.

Maghanap para sa mga hashtag

Ilagay ang # sa harap ng isang salita. Halimbawa: #throwbackthursday

Huwag magsama ng mga salita mula sa iyong paghahanap

Ilagay ang - sa harap ng isang salitang gusto mong huwag isama. Halimbawa, jaguar speed -car

Maghanap para sa isang eksaktong tugma

Ilagay ang salita o parirala sa loob ng mga panipi. Halimbawa, "pinakamataas na gusali".

Maghanap sa loob ng isang hanay ng mga numero

Maglagay ng .. sa pagitan ng dalawang numero. Halimbawa, camera $50..$100.

Pagsamahin ang mga paghahanap

Ilagay ang "OR" sa pagitan ng bawat query sa paghahanap. Halimbawa, marathon OR race.

Maghanap para sa isang tiyak na site

Ilagay ang "site:" sa harap ng isang site o domain. For example, site:youtube.com or site:.gov.

Maghanap ng mga kaugnay na site

Ilagay ang "related:" sa harap ng isang web address na alam mo na. Halimbawa, related:time.com.

Tingnan ang naka-cache na bersyon ng isang site ng Google

Ilagay ang "cache:" sa harap ng address ng site.