Thông báo

Users can now migrate Google Podcasts subscriptions to YouTube Music or to another app that supports OPML import. Learn more here

Mẹo tìm kiếm trên thiết bị di động

Here are the most popular tips for doing Google searches on your phone or tablet.

Tải ứng dụng Google 
Tải ứng dụng Google dành cho Android hoặc iPhone và iPad.

Tìm kiếm bằng giọng nói
Nói với thiết bị của bạn để tìm kiếm trên Google.

Viết tay nội dung tìm kiếm
Sử dụng ngón tay để viết cụm từ tìm kiếm.

Tìm kiếm hình ảnh
Lọc kết quả để chỉ thấy hình ảnh.

Quản lý nội dung tìm kiếm trước đây của bạn
Xem những nội dung bạn từng tìm kiếm và xoá bất kỳ nội dung nào bạn không muốn dùng nữa.

Cập nhật thông tin vị trí 
Khi cập nhật thông tin vị trí, bạn sẽ nhận được kết quả tại địa phương, như các cửa hàng và trạm xăng lân cận.

Tránh hình ảnh phản cảm
Bật tính năng Tìm kiếm an toàn để lọc kết quả phản cảm khỏi kết quả tìm kiếm.

Note: Some features aren't available for all languages and devices.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Hãy thử các bước tiếp theo sau:

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính