Savjeti za pretraživanje na mobilnim uređajima

Slijede najpopularniji savjeti za pretraživanje Googlea na telefonu ili tabletu.

Preuzmite aplikaciju Google 
Preuzmite aplikaciju Google za Android ili iPhone i iPad.

Pretražujte glasovno
Izgovorite naredbu uređaju da biste pretraživali, izrađivali podsjetnike, dobili upute, slali poruke i slično.

Rukom upišite upite za pretraživanje
Koristite se prstom za upisivanje pojmova za pretraživanje.

Pretražujte slike
Filtrirajte rezultate tako da se prikazuju samo slike.

Upravljajte prošlim pretraživanjima
Pregledajte svoja prošla pretraživanja i izbrišite ona koja više ne želite.

Ažurirajte svoju lokaciju 
Kada ažurirate lokaciju, prikazivat će vam se lokalni rezultati, primjerice trgovine i benzinske postaje u blizini.

Filtrirajte eksplicitne slike
Uključite Sigurno pretraživanje da biste filtrirali eksplicitne rezultate iz rezultata pretraživanja.

Napomena: neke značajke nisu dostupne za sve jezike i uređaje.