Mga tip sa paghahanap sa mobile

Narito ang mga pinakasikat na tip para sa mga paghahanap sa Google sa iyong telepono o tablet.

Kunin ang Google app 
I-download ang Google app para sa Android o mga iPhone at iPad.

Maghanap gamit ang boses mo
Makipag-usap sa iyong device upang gumawa ng mga bagay tulad ng paghahanap, paggawa ng mga paalala, pagkuha ng mga direksyon, at pagpapadala ng mga mensahe.

Isulat-kamay ang paghahanap mo
Gamitin ang iyong daliri upang isulat ang iyong termino para sa paghahanap.

Maghanap ng mga larawan
I-filter ang iyong mga resulta upang mga larawan lang ang makita.

Pamahalaan ang mga dati mong paghahanap
Tingnan ang mga paghahanap na nagawa mo na dati, at i-delete ang anumang hindi mo na gusto.

I-update ang lokasyon mo 
Kapag in-update mo na ang lokasyon mo, makakakuha ka ng mga lokal na resulta, tulad ng mga kalapit na shop at gasolinahan.

Iwasan ang mga malalaswang larawan
I-on ang SafeSearch upang i-filter ang mga tahasang resulta mula sa iyong mga resulta ng paghahanap.

Tandaan: Maaaring hindi available ang ilang feature para sa lahat ng wika at device.