Khóa tính năng Tìm kiếm an toàn cho các thiết bị và mạng mà bạn quản lý

Nếu bạn đang quản lý mạng trường học, cơ quan hoặc mạng gia đình thì tính năng Tìm kiếm an toàn có thể giúp bạn lọc nội dung phản cảm khỏi các kết quả tìm kiếm của Google.

Nếu bạn muốn lọc bỏ kết quả phản cảm trên tài khoản cá nhân của mình, hãy tìm hiểu thêm về tính năng Tìm kiếm an toàn dành cho Tài khoản Google cá nhân.

Duy trì trạng thái bật cho tính năng Tìm kiếm an toàn cho các thiết bị bạn quản lý

Nếu bạn đang giám sát thiết bị của con bạn

Bạn có thể dùng Family Link để duy trì trạng thái bật cho tính năng Tìm kiếm an toàn cho tài khoản của con bạn trên các thiết bị di động và máy tính được giám sát. Hãy tìm hiểu thêm về tính năng Tìm kiếm và Tài khoản Google của con bạn qua ứng dụng Family Link.

Nếu bạn đang Chromebook

Hãy tuân theo chính sách người dùng Chrome để đặt các tùy chọn Tìm kiếm an toàn ở cấp thiết bị.

Nếu bạn đang dùng Mac, Windows hoặc Linux

Nếu muốn đảm bảo kết quả Tìm kiếm an toàn trên một thiết bị khác mà bạn quản lý, chẳng hạn như máy tính cá nhân hoặc Macbook, thì bạn có thể liên kết các miền thuộc Google đến forcesafesearch.google.com.

Bạn nên áp dụng cách này nếu bạn có hiểu biết về kỹ thuật.

Cách hoạt động của forcesafesearch.google.com

Phương pháp này sử dụng địa chỉ IP ảo (VIP) của tính năng Tìm kiếm an toàn để buộc tất cả người dùng trong mạng của bạn phải sử dụng tính năng Tìm kiếm an toàn trên Google Tìm kiếm trong khi vẫn cho phép kết nối an toàn qua HTTPS. Địa chỉ IP ảo (VIP) của tính năng Tìm kiếm an toàn tức là địa chỉ IP có thể được định tuyến nội bộ đến nhiều máy chủ của Google. Chúng tôi sẽ phân phát kết quả Tìm kiếm an toàn cho tất cả các yêu cầu mà chúng tôi nhận được trên VIP này, bao gồm kết quả kiếm, kết quả tìm kiếm hình ảnh, và kết quả tìm kiếm video trên Google.

Phương pháp này hoạt động ở tất cả các trình duyệt trên thiết bị của bạn và chỉ những người dùng là quản trị viên trên thiết bị mới có thể hủy thay đổi này. Để thực hiện thay đổi này, hãy làm theo các bước sau:

Trên Windows
 1. Trên Windows, hãy nhấp vào phím Windows và nhập Notepad.
 2. Nhấp chuột phải vào Notepad rồi chọn Run as Administrator (Chạy với vai trò Quản trị viên).
 3. Nhấp vào Yes (Có) khi Windows hỏi bạn có muốn chương trình này thực hiện thay đổi hay không.
 4. Trong Notepad, hãy mở tệp hosts của bạn. Trong hầu hết các bản cài đặt Windows, bạn có thể tìm thấy tệp này tại: C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts
 5. Nhấp vào phím Windows, nhập cmd rồi nhấn enter. Thao tác này sẽ mở Bảng nhập lệnh Command Prompt.
 6. Nhập lệnh ping forcesafesearch.google.com và ghi lại địa chỉ IP. Địa chỉ IP sẽ có dạng là: 216.239.38.120.
 7. Tạo một mục ở cuối tệp hosts bằng địa chỉ IP bạn ghi lại được. Ví dụ: 216.239.38.120 www.google.com #forcesafesearch.
  • Lưu ý quan trọng: Hãy sao chép dòng này cho tất cả các miền quốc gia khác của Google mà người dùng của bạn có thể sử dụng, ví dụ như www.google.co.uk.
 8. Lưu tệp hosts.

Để xác nhận tính năng Tìm kiếm an toàn đã bật, hãy truy cập vào google.com và kiểm tra để đảm bảo tính năng Tìm kiếm an toàn đã ở trạng thái bật theo mặc định và không thể tắt.

Lưu ý: Nếu Windows được cài đặt ở một vị trí khác trên máy tính cá nhân, bạn có thể tìm thấy tệp máy chủ bằng cách nhập lệnh sau trong phần Dấu nhắc lệnh: cd /d %systemroot%\system32\drivers\etc.

Trên MacOS
 1. Mở Cửa sổ lệnh Terminal.
 2. Nhập lệnh ping forcesafesearch.google.com và ghi lại địa chỉ IP. Địa chỉ IP sẽ có dạng là: 216.239.38.120.
 3. Nhập lệnh sudo nano /private/etc/hosts.
 4. Tạo một mục ở cuối tệp hosts bằng địa chỉ IP bạn ghi lại được. Ví dụ: 216.239.38.120 www.google.com #forcesafesearch.
  • Lưu ý quan trọng: Hãy sao chép dòng này cho tất cả các miền cấp quốc gia khác của Google mà người dùng của bạn có thể sử dụng, ví dụ như www.google.co.uk.
 5. Lưu tệp hosts.

Để xác nhận tính năng Tìm kiếm an toàn đã bật, hãy truy cập vào google.com và kiểm tra để đảm bảo tính năng Tìm kiếm an toàn đã ở trạng thái bật theo mặc định và không thể tắt.

Trên Linux
 1. Mở Cửa sổ lệnh Terminal.
 2. Nhập lệnh ping forcesafesearch.google.com và ghi lại địa chỉ IP. Địa chỉ IP sẽ có dạng: 216.239.38.120.
 3. Nhập lệnh sudo nano /etc/hosts.
 4. Tạo một mục ở cuối tệp hosts bằng địa chỉ IP bạn ghi lại được. Ví dụ: 216.239.38.120 www.google.com #forcesafesearch.
  • Lưu ý quan trọng: Hãy sao chép dòng này cho tất cả các miền quốc gia khác của Google mà người dùng của bạn có thể sử dụng, ví dụ như www.google.co.uk.
 5. Lưu tệp hosts.

Để xác nhận tính năng Tìm kiếm an toàn đã bật, hãy truy cập vào google.com và kiểm tra để đảm bảo tính năng Tìm kiếm an toàn đã ở trạng thái bật theo mặc định và không thể tắt.

Duy trì trạng thái bật cho tính năng Tìm kiếm an toàn cho mạng trường học, cơ quan hoặc gia đình

Nếu đang quản lý mạng trường học, cơ quan hoặc gia đình, bạn có thể thiết lập để tất cả các trình duyệt và thiết bị sử dụng mạng của mình bắt buộc phải ở chế độ Tìm kiếm an toàn. Thao tác này sẽ áp dụng địa chỉ IP ảo của tính năng Tìm kiếm an toàn cho tất cả các miền thuộc Google mà bạn liệt kê trong phần cấu hình và không thể hủy ở cấp trình duyệt.

Để thiết lập mạng của mình bắt buộc sử dụng tính năng Tìm kiếm an toàn, bạn sẽ phải cập nhật cấu hình DNS. Hãy đặt mục nhập DNS cho www.google.com (và tất cả các miền quốc gia khác của Google mà người dùng của bạn có thể sử dụng) là CNAME cho forcesafesearch.google.com.

Báo cáo nội dung phản cảm

Nếu đã bật tính năng Tìm kiếm an toàn mà vẫn thấy nội dung phản cảm, bạn có thể báo cáo nội dung.

Bài viết liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?