Blokowanie filtra SafeSearch na urządzeniach i w sieciach, którymi zarządzasz

Jeśli zarządzasz siecią szkolną, służbową lub domową, SafeSearch może pomóc Ci odfiltrować treści dla pełnoletnich z wyników wyszukiwania Google.

Jeśli chcesz filtrować wyniki dla pełnoletnich na swoim koncie osobistym, dowiedz się więcej o używaniu filtra SafeSearch na osobistym koncie Google.

Utrzymywanie włączonego filtra SafeSearch na urządzeniach, którymi zarządzasz

Jeśli nadzorujesz urządzenie dziecka

Za pomocą aplikacji Family Link możesz pozostawić włączony filtr SafeSearch na koncie dziecka na nadzorowanych urządzeniach mobilnych i komputerach. Dowiedz się więcej o wyszukiwarce Google i koncie Google dziecka zarządzanym za pomocą aplikacji Family Link.

Na Chromebooku

Postępuj zgodnie z zasadami Chrome dotyczącymi użytkowników, by skonfigurować ustawienia filtra SafeSearch na poziomie urządzenia.

Na komputerze Mac, w systemie Windows lub Linux

Jeśli chcesz, by wyniki były filtrowane przez Twój filtr SafeSearch na innym urządzeniu, którym zarządzasz – np. na komputerze lub Macbooku – możesz zmapować domeny Google na forcesafesearch.google.com.

To rozwiązanie jest zalecane, jeśli masz doświadczenie techniczne.

Jak działa forcesafesearch.google.com

Wirtualny adres IP (VIP) filtra SafeSearch wymusza na wszystkich użytkownikach w Twojej sieci korzystanie z filtra SafeSearch w wyszukiwarce Google, wciąż umożliwiając bezpieczne połączenie przez HTTPS. Wirtualny adres IP to taki adres IP, który można wewnętrznie przekierować na wiele serwerów Google. Wyniki wyświetlane w odpowiedzi na wszystkie zapytania pochodzące z tego wirtualnego IP będą filtrowane przez SafeSearch. Dotyczy to wyszukiwarki Google, wyszukiwarki grafiki i wyszukiwarki filmów.

To rozwiązanie działa we wszystkich przeglądarkach na urządzeniu i tylko administratorzy urządzenia mogą cofnąć tę zmianę. Aby wprowadzić zmiany, wykonaj te czynności:

W systemie Windows:
 1. W systemie Windows naciśnij klawisz Windows i wpisz Notatnik.
 2. Kliknij Notatnik prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Uruchom jako administrator.
 3. W odpowiedzi na pytanie, czy ten program ma mieć możliwość wprowadzania zmian, kliknij Tak.
 4. Otwórz w Notatniku plik hosts. W większości instalacji systemu Windows znajduje się on pod adresem: C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts
 5. Naciśnij klawisz Windows, wpisz cmd i naciśnij Enter. Otworzy się wiersz poleceń.
 6. Wpisz polecenie ping forcesafesearch.google.com i zapisz adres IP. Adres IP będzie wyglądać np. tak: 216.239.38.120.
 7. Na końcu pliku hosts utwórz wpis dla uzyskanego adresu IP. Na przykład: 216.239.38.120 www.google.com #forcesafesearch.
  • Ważne: skopiuj ten wiersz dla wszystkich innych domen krajowych Google, z których mogą korzystać użytkownicy – np. www.google.pl.
 8. Zapisz plik hosts.

Aby upewnić się, że filtr SafeSearch jest włączony, wejdź na google.com i sprawdź, czy filtr SafeSearch jest włączony i nie można go wyłączyć.

Uwaga: jeśli system Windows jest zainstalowany w innej lokalizacji, plik hosts możesz znaleźć, wpisując następujące polecenie w wierszu poleceń: cd /d %systemroot%\system32\drivers\etc.

W systemie MacOS
 1. Otwórz Terminal.
 2. Wpisz polecenie ping forcesafesearch.google.com i zapisz adres IP. Adres IP będzie wyglądać np. tak: 216.239.38.120.
 3. Wpisz polecenie sudo nano /private/etc/hosts.
 4. Na końcu pliku hosts utwórz wpis dla uzyskanego adresu IP. Na przykład: 216.239.38.120 www.google.com #forcesafesearch.
  • Ważne: skopiuj ten wiersz dla wszystkich innych domen krajowych Google, z których mogą korzystać użytkownicy – np. www.google.pl.
 5. Zapisz plik hosts.

Aby upewnić się, że filtr SafeSearch jest włączony, wejdź na google.com i sprawdź, czy filtr SafeSearch jest włączony i nie można go wyłączyć.

W Linuksie:
 1. Otwórz Terminal.
 2. Wpisz polecenie ping forcesafesearch.google.com i zapisz adres IP. Adres IP będzie wyglądać np. tak: 216.239.38.120.
 3. Wpisz polecenie sudo nano /etc/hosts.
 4. Na końcu pliku hosts utwórz wpis dla uzyskanego adresu IP. Na przykład: 216.239.38.120 www.google.com #forcesafesearch.
  • Ważne: skopiuj ten wiersz dla wszystkich innych domen krajowych Google, z których mogą korzystać użytkownicy – np. www.google.pl.
 5. Zapisz plik hosts.

Aby upewnić się, że filtr SafeSearch jest włączony, wejdź na google.com i sprawdź, czy filtr SafeSearch jest włączony i nie można go wyłączyć.

Utrzymywanie włączonego filtra SafeSearch w szkole, w pracy lub w domu

Jeśli zarządzasz siecią szkolną, służbową lub domową, możesz wymusić ustawienie filtra SafeSearch dla wszystkich przeglądarek i urządzeń, które korzystają z tej sieci. Do wszystkich domen Google uwzględnionych w konfiguracji zostanie zastosowany wirtualny adres IP SafeSearch. Tej czynności nie można cofnąć z poziomu przeglądarki.

Aby wymusić stosowanie filtra SafeSearch w swojej sieci, musisz zaktualizować konfigurację DNS. Ustaw wpis DNS z adresem www.google.com (i wszystkimi innymi krajowymi domenami Google, z których mogą korzystać użytkownicy) jako CNAME adresu forcesafesearch.google.com.

Zgłaszanie treści dla pełnoletnich

Jeśli masz włączony filtr SafeSearch i znajdziesz treści dla pełnoletnich, możesz je zgłosić.

Powiązane artykuły

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?