Lås Sikkert Søk for enheter og nettverk du administrerer

Hvis du administrerer en skole, arbeidsplass eller et hjemmenettverk, kan Sikkert Søk bidra til å filtrere ikke-barnevennlig innhold fra Googles søkeresultater.

Hvis du vil filtrere ikke-barnevennlige resultater i den personlige kontoen din, kan du finne ut mer om Sikkert Søk for den personlige Google-kontoen din.

Hold Sikkert Søk påslått for enheter du administrerer

Hvis du administrerer enheten til barnet ditt

Du kan holde Sikkert Søk påslått for kontoen til barnet ditt på overvåkede mobilenheter og datamaskiner ved bruk av Family Link. Finn ut mer om Søk og Google-kontoen til barnet ditt med Family Link-appen.

Hvis du bruker Chromebook

Følg brukerinnstillingene for Chrome for å angi Sikkert Søk-preferanser på enhetsnivå.

Hvis du bruker Mac, Windows eller Linux

Hvis du vil garantere Sikkert Søk-resultater på en annen enhet du administrerer, for eksempel datamaskiner eller MacBook, kan du tilordne Google-domener på powersafesearch.google.com.

Dette alternativet anbefales hvis du har teknisk bakgrunn.

Slik fungerer powersafesearch.google.com

Med VIP for Sikkert Søk tvinges alle brukerne på nettverket ditt til å bruke Sikkert Søk i Google Søk, og samtidig gir denne løsningen en sikker forbindelse via HTTPS. VIP står for virtuell IP, som er en IP-adresse som kan rutes internt til flere Google-tjenere. Vi viser Sikkert Søk-resultater for alle forespørsler vi mottar på denne virtuelle IP-adressen. Det inkluderer søk på Google, bildesøk og videosøk.

Dette fungerer for alle nettlesere på enheten din, og bare brukere som er administratorer på enheten, kan angre denne endringen. Slik gjør du endringen:

I Windows
 1. I Windows klikker du på Windows-tasten og skriver inn Notisblokk.
 2. Høyreklikk på notisblokken, og velg Kjør som administrator.
 3. Klikk på Ja når Windows spør om du vil at dette programmet skal gjøre endringer.
 4. Åpne hosts-filen i notisblokken. I de fleste Windows-installasjoner finner du den her: C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts.
 5. Klikk på Windows-tasten, skriv inn cmd og trykk på Enter. Da åpnes Kommando-forespørselen.
 6. Skriv inn kommandoen ping forcesafesearch.google.com og skriv ned IP-adressen. IP-adressen ser for eksempel slik ut: 216.239.38.120.
 7. Opprett en oppføring på slutten av hosts-filen med IP-adressen du skrev ned tidligere. For eksempel: 216.239.38.120 www.google.com #forcesafesearch.
  • Viktig: Kopiér denne linjen for alle andre Google-landsdomener brukerne dine kan tenkes å bruke, for eksempel www.google.co.uk.
 8. Lagre hosts-filen.

For å bekrefte at Sikkert Søk er på, gå til google.com og sjekk at Sikkert Søk er på som standard og ikke kan slås av.

Merk: Hvis Windows er installert på et annet sted på datamaskinen din, kan du finne hosts-filen ved å skrive inn følgende kommando i Kommando-forespørselen: cd /d %systemroot%\system32\drivers\etc.

På MacOS
 1. Åpne terminalen
 2. Skriv inn kommandoen ping forcesafesearch.google.com og skriv ned IP-adressen. IP-adressen ser for eksempel slik ut: 216.239.38.120.
 3. Skriv inn kommandoen sudo nano /private/etc/hosts.
 4. Opprett en oppføring på slutten av hosts-filen med IP-adressen du skrev ned tidligere. For eksempel: 216.239.38.120 www.google.com #forcesafesearch.
  • Viktig: Kopiér denne linjen for alle andre Google-landsdomener brukerne dine kan tenkes å bruke, for eksempel www.google.co.uk.
 5. Lagre hosts-filen.

For å bekrefte at Sikkert Søk er på, gå til google.com og sjekk at Sikkert Søk er på som standard og ikke kan slås av.

På Linux
 1. Åpne terminalen
 2. Skriv inn kommandoen ping forcesafesearch.google.com og skriv ned IP-adressen. IP-adressen ser for eksempel slik ut: 216.239.38.120.
 3. Skriv inn kommandoen sudo nano /etc/hosts.
 4. Opprett en oppføring på slutten av hosts-filen med IP-adressen du skrev ned tidligere. For eksempel: 216.239.38.120 www.google.com #forcesafesearch.
  • Viktig: Kopiér denne linjen for alle andre Google-landsdomener brukerne dine kan tenkes å bruke, for eksempel www.google.co.uk.
 5. Lagre hosts-filen.

For å bekrefte at Sikkert Søk er på, gå til google.com og sjekk at Sikkert Søk er på som standard og ikke kan slås av.

Hold Sikkert Søk påslått for skole-, jobb- eller hjemmenettverket

Hvis du administrerer et skole-, jobb- eller hjemmenettverk, kan du tvinge bruk av Sikkert Søk-innstillingen for alle nettlesere og enheter på nettverket ditt. Dette gjelder den virtuelle IP-adressen for Sikkert Søk for alle Google-domener du inkluderer i konfigurasjonen. Dette kan ikke angres på nettlesernivå.

For å tvinge gjennom bruk av Sikkert Søk på nettverket må du oppdatere DNS-konfigurasjonen. Angi DNS-oppføringen for www.google.com (og alle andre Google-landsdomener som brukerne kanskje kommer til å bruke) som CNAME for forcesafesearch.google.com.

Rapportering av ikke-barnevennlig innhold

Hvis du har slått på Sikkert Søk og finner ikke-barnevennlig innhold, kan du rapportere innholdet.

Relaterte artikler