Заключване на „Безопасно търсене“ за управляваните от вас устройства и мрежи

Ако управлявате училищна, служебна или домашна мрежа, „Безопасно търсене“ може да ви помогне да филтрирате нецензурното съдържание от резултатите от търсенето с Google.

Ако искате да филтрирате резултатите с нецензурно съдържание в личния си профил в Google, научете как да използвате „Безопасно търсене“ за тази цел.

Поддържане на функцията „Безопасно търсене“ включена за управляваните от вас устройства

Ако контролирате устройството на детето си

Чрез Family Link можете да зададете функцията „Безопасно търсене“ да остане включена за профила на детето ви на контролираните мобилни и настолни устройства. Научете повече за управлението на Търсене и профила на детето ви в Google чрез приложението Family Link.

Ако използвате Chromebook

Следвайте правилата за потребителите на Chrome, за да зададете предпочитания за „Безопасно търсене“ на ниво устройство.

Ако използвате Mac или компютър с Windows или Linux

Ако искате да гарантирате резултати от „Безопасно търсене“ на друго устройство, което управлявате, като например компютър с Windows или Macbook, можете да го направите, като зададете за домейните на Google съответствие с forcesafesearch.google.com.

Тази опция се препоръчва, ако имате технически познания.

Как работи forcesafesearch.google.com

При този метод виртуалният IP адрес за „Безопасно търсене“ принуждава всички потребители в мрежата ви да използват тази функция в Google Търсене, като в същото време позволява защитена връзка посредством HTTPS. В случая той представлява IP адрес, който вътрешно може да бъде маршрутизиран към няколко сървъра на Google. Ще показваме резултати от „Безопасно търсене“ за всички заявки, които получаваме на този виртуален IP адрес. Това включва Google Търсене, Търсене на изображения и търсенето на видеоклипове.

Методът работи за всички браузъри на устройството ви и само потребителите, които са администратори на устройството, могат да отменят тази промяна. За да извършите промяната, изпълнете следните стъпки:

Под Windows
 1. Кликнете върху клавиша Windows и въведете Notepad.
 2. Кликнете с десния бутон на мишката върху Notepad и изберете Изпълни като администратор.
 3. Кликнете върху Да, когато Windows попита дали искате тази програма да извършва промени.
 4. В Notepad отворете файла с хостовете. При повечето инсталации наWindows пътят до него е: C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts
 5. Кликнете върху клавиша Windows, въведете cmd и натиснете Enter. Ще се отвори прозорецът на командната среда.
 6. Въведете командата ping forcesafesearch.google.com и запишете IP адреса. Той ще изглежда приблизително по следния начин: 216.239.38.120.
 7. С получения от вас IP адрес създайте запис в края на файла с хостове. Например: 216.239.38.120 www.google.com #forcesafesearch.
  • Важно: Копирайте този ред за всички домейни на Google за други държави, които потребителите ви може да използват, като например www.google.co.uk.
 8. Запазете файла с хостовете.

За да потвърдите, че функцията „Безопасно търсене“ е включена, посетете google.com и проверете дали е активирана по подразбиране и не може да се изключва.

Забележка: Ако системата Windows е инсталирана на друго място на компютъра ви, можете да намерите файла с хостовете, като въведете следната команда в съответния прозорец: cd /d %systemroot%\system32\drivers\etc.

Под macOS
 1. Отворете терминален прозорец.
 2. Въведете командата ping forcesafesearch.google.com и запишете IP адреса. Той ще изглежда приблизително по следния начин: 216.239.38.120.
 3. Въведете командата sudo nano /private/etc/hosts.
 4. С получения от вас IP адрес създайте запис в края на файла с хостове. Например: 216.239.38.120 www.google.com #forcesafesearch.
  • Важно: Копирайте този ред за всички домейни на Google за други държави, които потребителите ви може да използват, като например www.google.co.uk.
 5. Запазете файла с хостовете.

За да потвърдите, че функцията „Безопасно търсене“ е включена, посетете google.com и проверете дали е активирана по подразбиране и не може да се изключва.

Под Linux
 1. Отворете терминален прозорец.
 2. Въведете командата ping forcesafesearch.google.com и запишете IP адреса. Той ще изглежда по следния начин: 216.239.38.120.
 3. Въведете командата sudo nano /etc/hosts.
 4. С получения от вас IP адрес създайте запис в края на файла с хостове. Например: 216.239.38.120 www.google.com #forcesafesearch.
  • Важно: Копирайте този ред за всички домейни на Google за други държави, които потребителите ви може да използват, като например www.google.co.uk.
 5. Запазете файла с хостовете.

За да потвърдите, че функцията „Безопасно търсене“ е включена, посетете google.com и проверете дали е активирана по подразбиране и не може да се изключва.

Поддържане на функцията „Безопасно търсене“ включена за вашата училищна, служебна или домашна мрежа

Ако управлявате училищна, служебна или домашна мрежа, можете да зададете принудително настройката „Безопасно търсене“ за всички браузъри и устройства, които използват мрежата ви. Това прилага виртуалния IP адрес на „Безопасно търсене“ за всички домейни на Google, които включите в конфигурацията, и не може да бъде отменено на ниво браузър.

За да зададете принудително „Безопасно търсене“ за мрежата си, трябва да актуализирате DNS конфигурацията си. Задайте записът в DNS за www.google.com (и всички домейни на Google за други държави, които потребителите ви може да използват) да бъде CNAME за forcesafesearch.google.com.

Подаване на сигнал за нецензурно съдържание

Ако функцията „Безопасно търсене“ е включена и откриете нецензурно съдържание, можете да подадете сигнал за него.

Сродни статии