Заключване на „Безопасно търсене“ за управляваните от вас профили, устройства и мрежи

Ако управлявате профили, устройства или мрежи, „Безопасно търсене“ може да ви помогне да филтрирате нецензурното съдържание от резултатите от търсенето с Google. Ако искате функцията „Безопасно търсене“ да остава включена и потребителите да не могат да я изключват, можете да я заключите.

Важно: Тази статия е предназначена за хората, които управляват настройките за „Безопасно търсене“ за други потребители. За да промените настройките за функцията в личния си профил, изпълнете стъпките за филтриране на резултатите с нецензурно съдържание посредством „Безопасно търсене“.

За какво можете да заключите „Безопасно търсене“

 • Профили, които управлявате като родител, настойник или училищен администратор
 • Устройства, които управлявате, включително Chromebook и компютри под Windows, Mac и Linux
 • Училищни, служебни или домашни мрежи, които управлявате.

Заключване на „Безопасно търсене“ за управляваните от вас устройства

Ако контролирате устройството на детето си чрез Family Link
Ако сте родител в семейната група на детето в Google, посредством Family Link можете да зададете функцията „Безопасно търсене“ да остава включена за профила на детето ви на контролираните устройства с Android и Chromebook. Научете повече за Търсене и профила на детето ви в Google.
Ако управлявате устройства чрез Google Workspace for Education

Функцията „Безопасно търсене“ е включена по подразбиране с цел по-безопасно сърфиране в мрежата за:

 • потребители, които са под 18 години и са влезли в Google Търсене с профила си в Google Workspace for Education в който и да е браузър;
 • потребители, които са влезли в профила си в Google Workspace for Education от институция за основно и средно образование в браузър Chrome.

Ако сте администратор в Google Workspace for Education, научете как да управлявате достъпа до услугите на Google по възраст.

Ако управлявате Chromebook
Ако сте администратор, който управлява правилата на Chrome от Google Admin Console, можете да зададете предпочитания за „Безопасно търсене“ на ниво устройство. Научете как да зададете правила за Chrome за потребители или браузъри.
Ако управлявате Mac или компютър с Windows или Linux

Ако искате да гарантирате резултати от „Безопасно търсене“ на друго устройство, което управлявате, като например компютър с Windows или Macbook, можете да зададете за домейните на Google съответствие с forcesafesearch.google.com.

Тази опция се препоръчва, ако имате технически познания.

Задаване на съответствие с forcesafesearch.google.com за домейните на Google

При този метод виртуалният IP адрес за „Безопасно търсене“ принуждава всички потребители в мрежата ви да използват тази функция в Google Търсене, като в същото време позволява защитена връзка посредством HTTPS. В случая той представлява IP адрес, който вътрешно може да бъде маршрутизиран към няколко сървъра на Google. Ще показваме резултати от „Безопасно търсене“ за всички заявки, които получаваме на този виртуален IP адрес. Това включва Google Търсене, Търсене на изображения и търсенето на видеоклипове.

Методът работи за всички браузъри на устройството ви и само потребителите, които са администратори на устройството, могат да отменят тази промяна. За да извършите промяната, изпълнете следните стъпки:

Под Windows
 1. Кликнете върху клавиша Windows и въведете Notepad.
 2. Кликнете с десния бутон на мишката върху Notepad и изберете Изпълни като администратор.
 3. Кликнете върху Да, когато Windows попита дали искате тази програма да извършва промени.
 4. В Notepad отворете файла с хостовете. При повечето инсталации наWindows пътят до него е: C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts
 5. Кликнете върху клавиша Windows, въведете cmd и натиснете Enter. Ще се отвори прозорецът на командната среда.
 6. Въведете командата ping forcesafesearch.google.com и запишете IP адреса. Той ще изглежда приблизително по следния начин: 216.239.38.120.
 7. С получения от вас IP адрес създайте запис в края на файла с хостове. Например: 216.239.38.120 www.google.com #forcesafesearch.
  • Важно: Копирайте този ред за всички домейни на Google за други държави, които потребителите ви може да използват, като например www.google.co.uk.
 8. Запазете файла с хостовете.

За да потвърдите, че функцията „Безопасно търсене“ е включена, посетете google.com и проверете дали е активирана по подразбиране и не може да се изключва.

Съвет: Ако системата Windows е инсталирана на друго място на компютъра ви, можете да намерите файла с хостовете, като въведете следната команда в съответния прозорец: cd /d %systemroot%\system32\drivers\etc.

Под macOS
 1. Отворете терминален прозорец.
 2. Въведете командата ping forcesafesearch.google.com и запишете IP адреса. Той ще изглежда приблизително по следния начин: 216.239.38.120.
 3. Въведете командата sudo nano /private/etc/hosts.
 4. С получения от вас IP адрес създайте запис в края на файла с хостове. Например: 216.239.38.120 www.google.com #forcesafesearch.
  • Важно: Копирайте този ред за всички домейни на Google за други държави, които потребителите ви може да използват, като например www.google.co.uk.
 5. Запазете файла с хостовете.

За да потвърдите, че функцията „Безопасно търсене“ е включена, посетете google.com и проверете дали е активирана по подразбиране и не може да се изключва.

Под Linux
 1. Отворете терминален прозорец.
 2. Въведете командата ping forcesafesearch.google.com и запишете IP адреса. Той ще изглежда по следния начин: 216.239.38.120.
 3. Въведете командата sudo nano /etc/hosts.
 4. С получения от вас IP адрес създайте запис в края на файла с хостове. Например: 216.239.38.120 www.google.com #forcesafesearch.
  • Важно: Копирайте този ред за всички домейни на Google за други държави, които потребителите ви може да използват, като например www.google.co.uk.
 5. Запазете файла с хостовете.

За да потвърдите, че функцията „Безопасно търсене“ е включена, посетете google.com и проверете дали е активирана по подразбиране и не може да се изключва.

Заключване на „Безопасно търсене“ за управлявана от вас училищна, служебна или домашна мрежа

Ако управлявате училищна, служебна или домашна мрежа, можете да зададете принудително настройката за „Безопасно търсене“ за всички браузъри и устройства, които използват мрежата ви. Това прилага виртуалния IP адрес на „Безопасно търсене“ за всички домейни на Google, които включите в конфигурацията, и не може да бъде отменено на ниво браузър.

За да зададете принудително „Безопасно търсене“ за мрежата си, трябва да актуализирате DNS конфигурацията си. Задайте записът в DNS за www.google.com (и всички домейни на Google за други държави, които потребителите ви може да използват) да бъде CNAME за forcesafesearch.google.com.

Подаване на сигнал за нецензурно съдържание

Ако функцията „Безопасно търсене“ е включена и откриете нецензурно съдържание, можете да подадете сигнал за него.

Сродни ресурси

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
Търсене в Помощния център
true
true
true
true
100334
false
false