Nhận thông tin về hình ảnh

Bạn có thể tìm thêm thông tin về hình ảnh mà bạn thấy trong kết quả tìm kiếm bằng cách nhấp vào hình ảnh. Ví dụ: bạn có thể biết hình ảnh đến từ trang web nào, kích thước của hình ảnh. Bạn cũng có thể tìm những hình ảnh có liên quan tới hình ảnh đó.

Máy tính
 1. Tìm kiếm trên images.google.com.
 2. Nhấp vào hình ảnh để xem phiên bản lớn hơn cũng như chi tiết về hình ảnh. (Nếu việc nhấp vào hình ảnh trực tiếp đưa bạn đến trang web, bạn có thể đang sử dụng trình duyệt cũ hơn. Để thử khắc phục sự cố, hãy cập nhật trình duyệt của bạn hoặc tìm kiếm trên Google Chrome.)

Từ đây, bạn có thể thấy các tùy chọn:

 • Truy cập trang: Chuyển đến trang web nơi Google tìm thấy hình ảnh này.
 • Xem hình ảnh: Xem phiên bản có kích thước đầy đủ của hình ảnh.
 • Tìm kiếm bằng hình ảnh: Tìm kiếm hình ảnh tương tự trên web.
 • X: Quay lại trang kết quả hình ảnh.
 • Gửi phản hồi: Báo cáo hình ảnh không phù hợp.
Thiết bị di động
 1. Tìm kiếm trên images.google.com.
 2. Nhấn vào hình ảnh để xem phiên bản lớn hơn.
 3. Ở góc dưới bên phải, nhấn vào Khác 더보기.

Từ đây, bạn có thể thấy các tùy chọn:

 • Truy cập trang: Chuyển đến trang web nơi Google tìm thấy hình ảnh này.
 • Xem hình ảnh: Xem phiên bản có kích thước đầy đủ của hình ảnh.
 • Tìm kiếm bằng hình ảnh: Tìm kiếm hình ảnh tương tự trên web.
 • Gửi phản hồi: Báo cáo hình ảnh không phù hợp.
 • X: Quay lại trang kết quả hình ảnh.

Lưu ý: Trên điện thoại của bạn hoặc các phiên bản cũ hơn của trình duyệt trên máy tính và máy tính bảng, trang kết quả hình ảnh có thể trông khác nhưng đây là điều bình thường.

Bài viết liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?