Tìm hình ảnh liên quan bằng chức năng tìm kiếm hình ảnh tương tự

Bạn có thể sử dụng một hình ảnh để tìm các hình ảnh liên quan từ web.

Nội dung bạn sẽ tìm thấy

Khi bạn tìm kiếm bằng một hình ảnh, kết quả có thể bao gồm những nội dung sau:

 • Các hình ảnh tương tự
 • Các trang web có chứa những hình ảnh này
 • Các kích thước khác của hình ảnh bạn đã tìm kiếm

Cách Google sử dụng hình ảnh bạn dùng để tìm kiếm

Google có thể lưu trữ những hình ảnh bạn tải lên khi tìm kiếm trong 7 ngày. Những hình ảnh này sẽ không lưu trong lịch sử tìm kiếm của bạn và chúng tôi sẽ chỉ sử dụng những hình ảnh này trong thời gian đó để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. 

Trình duyệt tương thích

Bạn có thể thực hiện tìm kiếm hình ảnh tương tự trên hầu hết các trình duyệt như:
 • Chrome
 • Firefox
 • Safari

Tải ảnh lên

 1. Trên máy tính, hãy mở một trình duyệt web, như Chrome hoặc Safari.
 2. Truy cập vào Google Images.
 3. Nhấp vào biểu tượng Tìm kiếm bằng hình ảnh Tìm kiếm bằng hình ảnh.
 4. Nhấp vào Tải ảnh lên sau đó Chọn tệp hoặc Duyệt qua.
 5. Chọn hình ảnh từ máy tính.
 6. Nhấp vào Mở hoặc Chọn.

Kéo và thả hình ảnh

Lưu ý: Để kéo và thả hình ảnh, bạn sẽ cần sử dụng Chrome hoặc Firefox.

 1. Trên máy tính, hãy mở một trình duyệt web như Chrome hoặc Firefox.
 2. Truy cập vào Google Images.
 3. Trên máy tính, hãy tìm tệp có hình ảnh bạn muốn sử dụng để tìm kiếm.
 4. Nhấp vào hình ảnh.
 5. Giữ chuột, kéo hình ảnh và sau đó thả vào hộp tìm kiếm.

Tìm kiếm với một URL

 1. Trên máy tính, hãy mở một trình duyệt web, như Chrome hoặc Safari.
 2. Truy cập vào trang web có hình ảnh bạn muốn sử dụng.
 3. Để sao chép URL, hãy nhấp chuột phải vào hình ảnh.
 4. Nhấp vào Sao chép địa chỉ hình ảnh.
 5. Truy cập vào Google Images.
 6. Nhấp vào biểu tượng Tìm kiếm bằng hình ảnh Tìm kiếm bằng hình ảnh.
 7. Nhấp vào Dán URL của hình ảnh.
 8. Trong hộp văn bản, hãy dán URL.
 9. Nhấp vào Tìm kiếm bằng hình ảnh.

Các URL bạn sử dụng để tìm kiếm không được lưu trong lịch sử duyệt web của bạn. Google có thể lưu trữ những URL này để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.

Tìm kiếm bằng hình ảnh từ một trang web

 1. Trên máy tính, hãy mở trình duyệt Chrome.
 2. Truy cập vào trang web có hình ảnh bạn muốn sử dụng.
 3. Nhấp chuột phải vào hình ảnh.
 4. Nhấp vào Tìm kiếm hình ảnh trên Google. Bạn sẽ thấy kết quả trong một tab mới.
 
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?