Tìm hình ảnh liên quan bằng chức năng tìm kiếm hình ảnh tương tự

Bạn có thể sử dụng một hình ảnh để tìm các hình ảnh liên quan trên Internet.

Các kết quả bạn tìm thấy

Khi tìm kiếm bằng hình ảnh, bạn có thể thấy những loại kết quả sau:

 • Các hình ảnh tương tự
 • Các trang web có chứa những hình ảnh này
 • Các kích thước khác của hình ảnh mà bạn dùng để tìm kiếm

Trình duyệt tương thích

Bạn có thể thực hiện thao tác tìm kiếm hình ảnh tương tự trên hầu hết các trình duyệt như:
 • Chrome
 • Firefox
 • Safari

Tải ảnh lên

 1. Trên máy tính, hãy mở một trình duyệt web, như Chrome hoặc Safari.
 2. Truy cập vào Google Hình ảnh.
 3. Nhấp vào biểu tượng Tìm kiếm bằng hình ảnh Tìm kiếm bằng hình ảnh.
 4. Nhấp vào Tải ảnh lên sau đó Chọn tệp hoặc Duyệt tìm (Upload an image > Choose file hoặc Browse).
 5. Chọn hình ảnh từ máy tính.
 6. Nhấp vào Mở hoặc Chọn (Open hoặc Choose).

Kéo và thả hình ảnh

Lưu ý quan trọng: Để kéo và thả hình ảnh, bạn cần sử dụng Chrome hoặc Firefox.

 1. Trên máy tính, hãy mở một trình duyệt web như Chrome hoặc Firefox.
 2. Truy cập vào Google Hình ảnh.
 3. Trên máy tính, hãy tìm tệp có hình ảnh bạn muốn sử dụng để tìm kiếm.
 4. Nhấp vào hình ảnh.
 5. Giữ chuột, kéo và thả hình ảnh vào hộp tìm kiếm.

Tìm kiếm bằng URL

 1. Trên máy tính, hãy mở một trình duyệt web, như Chrome hoặc Safari.
 2. Truy cập vào trang web có hình ảnh bạn muốn sử dụng.
 3. Để sao chép URL, hãy nhấp chuột phải vào hình ảnh.
 4. Nhấp vào Sao chép địa chỉ hình ảnh.
 5. Truy cập vào Google Hình ảnh.
 6. Nhấp vào biểu tượng Tìm kiếm bằng hình ảnh Tìm kiếm bằng hình ảnh.
 7. Nhấp vào Dán URL của hình ảnh.
 8. Trong hộp văn bản, hãy dán URL.
 9. Nhấp vào Tìm kiếm bằng hình ảnh.

Các URL bạn sử dụng để tìm kiếm sẽ không lưu trong lịch sử duyệt web của bạn. Google có thể lưu trữ những URL này để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Google.

Tìm kiếm bằng hình ảnh trên trang web

 1. Trên máy tính, hãy mở trình duyệt Chrome.
 2. Truy cập vào trang web có hình ảnh bạn muốn sử dụng.
 3. Nhấp chuột phải vào hình ảnh.
 4. Nhấp vào Tìm kiếm hình ảnh trên Google. Bạn sẽ thấy kết quả trong một tab mới.

Cách Google sử dụng hình ảnh bạn dùng để tìm kiếm

Google có thể lưu trữ những hình ảnh bạn tải lên khi tìm kiếm trong 7 ngày. Những hình ảnh này sẽ không có trong lịch sử tìm kiếm của bạn. Chúng tôi chỉ sử dụng hình ảnh trong thời gian 7 ngày để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Google. 

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?