การแจ้งเตือน

Users can now migrate Google Podcasts subscriptions to YouTube Music or to another app that supports OPML import. Learn more here

ค้นหาด้วยรูปภาพใน Google

คุณดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปภาพหรือวัตถุรอบตัวได้ด้วย Google Lens เช่น ถ่ายภาพต้นไม้และใช้ภาพนี้เพื่อค้นหาข้อมูลหรือรูปภาพอื่นที่คล้ายกัน

สิ่งที่คุณจะพบเมื่อค้นหา

ผลลัพธ์ที่ได้อาจรวมถึงสิ่งต่อไปนี้

 • ผลการค้นหาวัตถุในรูปภาพนั้น
 • ภาพที่คล้ายกัน
 • เว็บไซต์ที่มีรูปภาพนั้นหรือรูปภาพที่คล้ายกัน

สิ่งที่คุณต้องมี

ค้นหาด้วยรูปภาพจากผลการค้นหา

 1. ไปที่ Google.com ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
 2. ค้นหารูปภาพ
 3. แตะรูปภาพ
 4. แตะ Google Lens ที่ด้านซ้ายล่าง

ค้นหาด้วยรูปภาพจากเว็บไซต์

สําคัญ: หากต้องการค้นหาด้วยรูปภาพในเว็บไซต์ด้วยแอป Chrome คุณต้องตั้งค่า Google เป็นเครื่องมือค้นหาเริ่มต้น

 1. ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android ให้ไปที่แอป Google แอป Google หรือแอป Chrome Chrome
 2. ไปยังเว็บไซต์ที่มีรูปภาพนั้น
 3. แตะรูปภาพค้างไว้
 4. แตะค้นหารูปภาพด้วย Google Lens
  • หากต้องการค้นหาส่วนใดส่วนหนึ่งของรูปภาพ ให้ลากมุมของกล่องล้อมรอบส่วนที่คุณต้องการค้นหา
 5. ที่ด้านล่าง ให้เลื่อนเพื่อดูผลการค้นหาที่เกี่ยวข้อง
 6. หากต้องการปรับแต่งการค้นหา ให้แตะเพิ่มไปยังการค้นหา
 7. ป้อนคีย์เวิร์ด

ค้นหาด้วยรูปภาพจากอุปกรณ์ของคุณ

 1. ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android ให้เปิดแอป Google แอป Google หรือแอป Chrome Chrome
 2. แตะ Google Lens ในแถบค้นหา
 3. ถ่ายหรืออัปโหลดรูปที่จะใช้สําหรับการค้นหาดังนี้
  • หากต้องการถ่ายรูป ให้เล็งกล้องไปที่วัตถุแล้วแตะ "ค้นหา"
  • หากต้องการอัปโหลดรูปภาพที่มีอยู่ ให้เลือกรูปภาพในส่วน "ภาพหน้าจอ"
 4. เลือกบริเวณที่คุณต้องการใช้สําหรับการค้นหาดังนี้
  • หากต้องการค้นหาส่วนใดส่วนหนึ่งของรูปภาพ ให้แตะรูปภาพ จากนั้นลากมุมของกล่องล้อมรอบส่วนที่คุณต้องการค้นหา
 5. ที่ด้านล่าง ให้เลื่อนเพื่อดูผลการค้นหา
 6. หากต้องการปรับแต่งการค้นหา ให้แตะเพิ่มไปยังการค้นหา
 7. ป้อนคีย์เวิร์ด

เคล็ดลับ: หากต้องการดูผลลัพธ์ที่เจาะจงมากขึ้น ให้เลือกบริเวณที่เล็กลงในรูปภาพ

แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม

เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก