Nájdenie podobných obrázkov vyhľadávaním obrázkom

Na internete môžete podľa určitého obrázka vyhľadať podobné obrázky.

Výsledky vyhľadávania

Pri vyhľadávaní podľa obrázka môžu výsledky zahrnovať:

 • podobné obrázky;
 • weby s týmito obrázkami;
 • iné veľkosti obrázka, podľa ktorého ste hľadali.

Kompatibilné prehliadače

Vyhľadávať podľa obrázka môžete vo väčšine prehliadačov, ako sú:
 • Chrome,
 • Firefox,
 • Safari.

Nahranie obrázka

 1. Otvorte v počítači webový prehliadač, napríklad Chrome alebo Safari.
 2. Prejdite do Obrázkov Google.
 3. Kliknite na Hľadať podľa obrázka Vyhľadávanie podľa obrázka.
 4. Kliknite na Nahrať obrázok a potom Vybrať súbor alebo Prehliadať.
 5. V počítači vyberte obrázok.
 6. Kliknite na Otvoriť alebo Vybrať.

Presunutie obrázka

Dôležité: Na presúvanie obrázkov je potrebný Chrome alebo Firefox.

 1. Otvorte v počítači prehliadač, napríklad Chrome alebo Firefox.
 2. Prejdite do Obrázkov Google.
 3. Nájdite v počítači súbor s obrázkom, podľa ktorého chcete vyhľadávať.
 4. Kliknite na obrázok.
 5. Pridržte tlačidlo myši a presuňte obrázok do vyhľadávacieho poľa.

Vyhľadávanie podľa webovej adresy

 1. Otvorte v počítači webový prehliadač, napríklad Chrome alebo Safari.
 2. Prejdite na web s obrázkom, ktorý chcete použiť.
 3. Skopírujte webovú adresu obrázka. Kliknite naň pravým tlačidlom.
 4. Kliknite na Kopírovať adresu obrázka.
 5. Prejdite do Obrázkov Google.
 6. Kliknite na Hľadať podľa obrázka Vyhľadávanie podľa obrázka.
 7. Kliknite na možnosť Vložiť webovú adresu obrázka.
 8. Vložte webovú adresu do textového poľa.
 9. Kliknite na Hľadať podľa obrázka.

Webová adresa, podľa ktorej vyhľadávate, sa do histórie prehliadania neukladá. Google môže webové adresy ukladať a zlepšovať tým svoje služby.

Vyhľadávanie podľa obrázka z webu

 1. Otvorte v počítači prehliadač Chrome.
 2. Prejdite na web s obrázkom, ktorý chcete použiť.
 3. Kliknite na obrázok pravým tlačidlom.
 4. Kliknite na možnosť Hľadať obrázok na Googli. Výsledky sa zobrazia na novej karte.

Ako Google používa obrázky, podľa ktorých vyhľadávate

Google môže uložiť obrázky, ktoré nahráte v rámci vyhľadávania, na sedem dní. Nebudú zahrnuté do histórie vyhľadávania, počas tohto obdobia iba pomocou nich zlepšíme výrobky a služby.