Maghanap ng mga kaugnay na larawan na may reverse na paghahanap ng larawan

Puwede kang gumamit ng larawan para maghanap ng mga kaugnay na larawan mula sa web.

Ano ang makikita mo?

Kapag naghanap ka gamit ang isang larawan, posibleng kabilang sa iyong mga resulta ang:

 • Katulad na mga larawan
 • Mga website na naglalaman ng mga larawang ito
 • Iba pang laki ng larawang ginamit mo para maghanap

Paano ginagamit ng Google ang mga larawan na ginamit mo sa paghahanap

Ang mga larawang ini-upload mo sa iyong paghahanap ay puwedeng i-store ng Google sa loob ng 7 araw. Hindi magiging bahagi ang mga ito ng iyong history ng paghahanap, at gagamitin lang namin ang mga ito sa panahong iyon para gawing mas mahusay ang aming mga produkto at serbisyo. 

Maghanap para sa mga larawan

 1. Sa iyong iPhone o iPad, buksan ang Chrome app Chrome.
 2. Pumunta sa images.google.com.
 3. Maglagay ng paglalarawan tungkol sa larawang gusto mong hanapin.
 4. I-tap ang Maghanap Hanapin.
 5. I-tap ang larawang gusto mong gamitin sa paghahanap.
 6. Magagawa mong: 
  • I-tap ang Google Lens . Kung available, mag-tap ng puting tuldok. Kung wala, gamit ang iyong daliri o isang stylus, bilugan ang isang bahagi ng larawan.
  • Pindutin nang matagal ang larawan. I-tap ang Maghanap sa Google para sa larawang ito