Maghanap gamit ang isang larawan sa Google

Puwede kang matuto pa tungkol sa isang larawan o mga bagay sa paligid mo gamit ang reverse na paghahanap ng larawan. Halimbawa, puwede kang kumuha ng larawan ng halaman at gamitin ito para maghanap ng impormasyon o iba pang katulad na larawan.

Ang makikita mo kapag naghanap ka

Puwedeng kasama sa iyong mga resulta ang:

 • Mga resulta ng paghahanap para sa mga bagay na nasa larawan
 • Mga katulad na larawan
 • Mga website na may larawan o katulad na larawan

Ang kailangan mo

Maghanap gamit ang isang larawan mula sa mga resulta ng paghahanap

 1. Sa iyong Android phone o tablet, buksan ang Google app Google app o Chrome app Chrome .
 2. Pumunta sa Google Images.
 3. Maghanap ng larawang gusto mong gamitin at i-tap ito.
 4. Para maghanap gamit ang larawan:
  • Pindutin nang matagal ang larawan, pagkatapos ay i-tap ang Hanapin sa Google ang larawang ito.​
  • O, kung maghahanap ka gamit ang English, sa kanang bahagi sa itaas, i-tap ang Biswal na hanapin ang larawang ito .

Maghanap gamit ang isang larawan mula sa website

Mahalaga: Para maghanap gamit ang isang larawan sa website sa Chrome app, kailangan mong itakda ang Google bilang iyong default na search engine.

 1. Sa iyong Android phone o tablet, buksan ang Google app Google app o Chrome app Chrome .
 2. Pumunta sa website kung nasaan ang larawan.
 3. Pindutin nang matagal ang larawan.
 4. I-tap ang Maghanap gamit ang Google Lens.
 5. Piliin kung paano mo gustong maghanap:
  • Gumamit ng bagay sa larawan: Kung available, sa bagay, i-tap ang Piliin .
  • Gumamit ng bahagi ng larawan: I-tap ang Pumili ng bahagi ng larawan , pagkatapos ay i-drag ang mga sulok ng kahon sa paligid ng iyong napili.
 6. Sa ibaba, mag-scroll para mahanap ang iyong mga kaugnay na resulta ng paghahanap.

Maghanap gamit ang isang larawang naka-save sa iyong telepono

Mahalaga: Sa ngayon, hindi available ang feature na ito sa mga Android tablet.

 1. Sa iyong Android phone, buksan ang Google app Google app.
 2. Sa ibaba, i-tap ang Discover.
 3. Sa search bar, i-tap ang Google Lens Google Lens.
 4. Kumuha o mag-upload ng larawang gagamitin sa iyong paghahanap:
  • Para kumuha ng larawan: Itutok sa isang bagay ang iyong camera at i-tap ang Hanapin Paghahanap.
  • Para mag-upload ng kasalukuyang larawan: I-tap ang Picker ng larawan Gallery at pumili ng larawan.
 5. Piliin ang bahaging gusto mong gamitin para sa iyong paghahanap:
  • Gumamit ng bagay sa larawan: Kung available, sa bagay, i-tap ang Piliin .
  • Gumamit ng bahagi ng larawan: I-tap ang Pumili ng bahagi ng larawan , pagkatapos ay i-drag ang mga sulok ng kahon sa paligid ng iyong napili.
 6. Sa ibaba, mag-scroll para makita ang iyong mga resulta ng paghahanap.

Tip: Para makakuha ng mga mas partikular na resulta, pumili ng mas maliit na bahagi sa larawan.