جستجو در Google با تصویر

با «جستجوی معکوس تصویر» می‌توانید درباره تصویرها یا اشیاء اطرافتان اطلاعات بیشتری کسب کنید. برای مثال، می‌توانید از گیاهی عکس بگیرید و بااستفاده از آن اطلاعات یا تصویرهای مشابه دیگری را جستجو کنید.

چیزهایی که هنگام جستجو پیدا می‌کنید

نتایج شما می‌تواند شامل این موارد باشد:

 • نتایج جستجو برای اشیاء موجود در تصویر
 • تصاویر مشابه
 • وب‌سایت‌های شامل تصویر موردنظر یا تصویرهای مشابه

آنچه نیاز دارید

جستجو با تصویری از نتایج جستجو

 1. در تلفن یا رایانه لوحی Android، «برنامه Google» برنامه Google یا برنامه Chrome Chrome را باز کنید؛
 2. به تصاویر Google بروید؛
 3. تصویری را که می‌خواهید از آن استفاده کنید جستجو کنید و روی آن ضربه بزنید؛
 4. برای جستجو کردن با تصویر:
  • تصویر را لمس کنید و نگه دارید، سپس روی جستجوی این تصویر در Google ضربه بزنید؛
  • یا اگر به‌زبان انگلیسی جستجو می‌کنید، روی «جستجوی دیداری این تصویر»  در بالا سمت چپ ضربه بزنید.

جستجو با تصویری از وب‌سایت

مهم: برای جستجو کردن با تصویری از وب‌سایت در «برنامه Google»، باید Google را به‌عنوان موتور جستجوی پیش‌فرض تنظیم کنید.

 1. در تلفن یا رایانه لوحی Android، «برنامه Google» برنامه Google یا برنامه Chrome Chrome را باز کنید؛
 2. به وب‌سایتی بروید که تصویر در آن قرار دارد؛
 3. تصویر را لمس کنید و نگه‌دارید؛
 4. روی جستجو با «لنز Google» ضربه بزنید؛
 5. نحوه جستجو کردن را انتخاب کنید:
  • استفاده از شیئی در تصویر: روی شیء موردنظر، (درصورت وجود) و سپس روی «انتخاب»  ضربه بزنید؛
  • استفاده از بخشی‌از تصویر: روی «انتخاب بخشی‌از تصویر»  ضربه بزنید، سپس گوشه‌های چارگوش را دور بخش موردنظر بکشید.
 6. در پایین، پیمایش کنید تا نتایج جستجوی مربوط را پیدا کنید.

جستجو با تصویر ذخیره‌شده در تلفن

مهم: درحال‌حاضر این ویژگی در رایانه‌های لوحی Android دردسترس نیست.

 1. در تلفن Android، «برنامه Google» برنامه Google را باز کنید؛
 2. در پایین، روی کاوش ضربه بزنید؛
 3. در نوار جستجو، روی «لنز Google» Google Lens ضربه بزنید؛
 4. عکسی بگیرید یا بارگذاری کنید تا برای جستجو استفاده شود:
  • برای عکس گرفتن: دوربین را به‌سمت شیئی بگیرید و روی «جستجو» جستجو ضربه بزنید؛
  • برای بارگذاری کردن تصویر موجود: روی «انتخابگر عکس» گالری ضربه بزنید و عکسی را انتخاب کنید؛
 5. بخشی را که می‌خواهید برای جستجو استفاده شود انتخاب کنید:
  • استفاده از شیئی در تصویر: روی شیء موردنظر، (درصورت وجود) و سپس روی «انتخاب»  ضربه بزنید؛
  • استفاده از بخشی‌از تصویر: روی «انتخاب بخشی‌از تصویر»  ضربه بزنید، سپس گوشه‌های چارگوش را دور بخش موردنظر بکشید.
 6. در پایین، پیمایش کنید تا نتایج جستجو را پیدا کنید.

نکته: برای دریافت نتایج دقیق‌تر، بخش کوچک‌تری از تصویر را انتخاب کنید.