پیدا کردن تصاویر مرتبط با «جستجوی معکوس تصویر»

می‌توانید با استفاده از یک تصویر، تصاویر مرتبط را از وب پیدا کنید.

آنچه پیدا خواهید کرد

وقتی با تصویری جستجو انجام می‌دهید، نتایج می‌تواند شامل این‌ها باشد:

 • تصاویر مشابه
 • وب‌سایت‌هایی که حاوی این تصاویر هستند
 • اندازه‌های دیگر تصاویری که با آن‌ها جستجو کرده‌اید

مرورگرهای سازگار

در اکثر مرورگرها (مانند مرورگرهای زیر) می‌توانید «جستجوی معکوس با تصویر» انجام دهید:
 • Chrome
 • Firefox
 • Safari

بارگذاری تصویر

 1. در رایانه، مرورگر وبی را، مانند Chrome یا Safari، باز کنید؛
 2. به تصاویر Google بروید؛
 3. روی «جستجو با تصویر» جستجو با تصویر کلیک کنید؛
 4. روی بارگذاری تصویر و سپس انتخاب فایل یا مرور کلیک کنید؛
 5. یکی از تصاویر موجود در رایانه را انتخاب کنید؛
 6. روی باز کردن یا انتخاب کلیک کنید.

کشیدن و رها کردن تصویر

مهم: برای کشیدن و رها کردن تصاویر، باید از Chrome یا Firefox استفاده کنید.

 1. در رایانه، مرورگر وبی را، مانند Chrome یا Firefox، باز کنید؛
 2. به تصاویر Google بروید؛
 3. در رایانه، فایلی را پیدا کنید که حاوی تصویر موردنظرتان برای انجام جستجو است؛
 4. روی تصویر کلیک کنید؛
 5. کلید موشواره را پایین نگه دارید، تصویر را بکشید و در جعبه جستجو رها کنید.

جستجو با نشانی وب

 1. در رایانه، مرورگر وبی را، مانند Chrome یا Safari، باز کنید؛
 2. به وب‌سایت حاوی تصویری که می‌خواهید استفاده کنید بروید؛
 3. برای کپی کردن نشانی وب، روی تصویر کلیک راست کنید؛
 4. روی کپی کردن نشانی تصویر کلیک کنید؛
 5. به تصاویر Google بروید؛
 6. روی «جستجو با تصویر» جستجو با تصویر کلیک کنید؛
 7. روی جای‌گذاری نشانی وب تصویر کلیک کنید؛
 8. در کادر متنی، نشانی وب را جای‌گذاری کنید؛
 9. روی جستجو با تصویر کلیک کنید.

نشانی‌های وبی که جستجو می‌کنید در سابقه مرور شما ذخیره نمی‌شوند. ممکن است برای بهبود محصولات و سرویس‌های ما، Google نشانی‌های وب را ذخیره کند.

جستجو با تصویر از یک وب‌سایت

 1. در رایانه، مرورگر Chrome را باز کنید؛
 2. به وب‌سایت حاوی تصویری که می‌خواهید استفاده کنید بروید؛
 3. روی تصویر کلیک راست کنید؛
 4. روی جستجوی تصویر در Google کلیک کنید. نتایج را در برگه جدیدی خواهید دید.

نحوه استفاده Google از تصاویری که برای جستجو استفاده می‌کنید

ممکن است Google عکس‌هایی را که در جستجویتان بارگذاری می‌کنید، به‌مدت ۷ روز ذخیره کند. این عکس‌ها در سابقه جستجوی شما قرار نخواهد گرفت و فقط با هدف بهبود محصولات و سرویس‌هایمان درطول این زمان از آن‌ها استفاده می‌کنیم.