Maghanap ng mga kaugnay na larawan gamit ang reverse na paghahanap ng larawan

Puwede kang gumamit ng larawan para maghanap ng mga kaugnay na larawan mula sa web.

Ang makikita mo

Kapag naghanap ka gamit ang isang larawan, posibleng kabilang sa iyong mga resulta ang:

 • Katulad na mga larawan
 • Mga website na naglalaman ng mga larawang ito
 • Iba pang laki ng larawang ginamit mo para maghanap

Maghanap gamit ang larawan

 1. Sa iyong iPhone o iPad, kumopya ng larawan sa iyong clipboard. 
 2. Buksan ang Google app Google app.
 3. I-tap ang search bar.
 4. Sa ilalim ng “Mula sa clipboard,” i-tap ang Hanapin ang larawang ito. ​

Maghanap ng larawan gamit ang Google Lens

 1. Sa iyong iPhone o iPad, buksan ang Google app Google app.
 2. Sa search bar, i-tap ang Google Lens Google Lens.
 3. Magagawa mong:
  • Kumuha ng larawan: Gamitin ang iyong camera para ituro ang isang bagay at pagkatapos ay i-tap ang Hanapin Paghahanap.
  • Mag-upload ng kasalukuyang larawan: Sa kaliwang bahagi sa itaas, i-tap ang Gallery Gallery at pumili ng larawan mula sa iyong album.
 4. Mag-tap ng puting tuldok, kung available, o gamitin ang iyong daliri o stylus para bilugan ang bahagi ng larawan.

Paano ginagamit ng Google ang mga larawan na ginamit mo sa paghahanap

Posibleng i-store ng Google sa loob ng 7 araw ang mga larawang ia-upload mo sa iyong paghahanap. Hindi magiging bahagi ang mga ito ng history ng paghahanap at gagamitin lang namin ang mga ito sa panahong iyon para gawing mas mahusay ang aming mga produkto at serbisyo.