Thông báo

Users can now migrate Google Podcasts subscriptions to YouTube Music or to another app that supports OPML import. Learn more here

Tìm kiếm hình ảnh trên Google

Để tìm trang hoặc câu trả lời cho một câu hỏi, bạn có thể tìm một hình ảnh liên quan trên Google Hình ảnh.

Tìm hình ảnh

Lưu ý quan trọng: Hình ảnh có thể có bản quyền. Bạn có thể thu hẹp phạm vi tìm kiếm bằng bộ lọc "Quyền sử dụng" để tìm hình ảnh mà bạn có thể sử dụng lại. Tìm hiểu cách tìm hình ảnh bạn có thể sử dụng và chia sẻ.

 1. Truy cập Google.com.
 2. Tìm một hình ảnh.

Bạn cũng có thể tìm hình ảnh mình muốn trên Google rồi chọn thẻ Hình ảnh ở phía trên cùng.

Tìm hình ảnh liên quan

 1. Trên máy tính, hãy truy cập Google.com.
 2. Tìm một hình ảnh.
 3. Nhấp vào một hình ảnh.
 4. Ở dưới cùng, hãy di chuyển xuống để xem các kết quả tìm kiếm liên quan đến hình ảnh đó.
 5. Để tinh chỉnh cụm từ tìm kiếm, hãy thêm một từ khoá vào thanh tìm kiếm.

Thêm hình ảnh vào bộ sưu tập

 1. Trên máy tính, hãy truy cập Google.com.
 2. Đăng nhập vào Tài khoản Google của bạn.
 3. Tìm một hình ảnh.
 4. Nhấp vào hình ảnh bạn muốn.
 5. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Tuỳ chọn khác sau đó Lưu Thêm vào.

Xem thông tin về kết quả trong phần tìm kiếm hình ảnh

Bạn có thể tìm thông tin về các vật thể, động vật và con người trong kết quả tìm kiếm bằng hình ảnh thông qua Google Ống kính. Tìm hiểu cách tìm thông tin bằng Google Hình ảnh.

Lưu ý quan trọng: Tính năng tìm kiếm bằng Google Ống kính không dùng được cho hình ảnh phản cảm. 

Tài nguyên liên quan

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Hãy thử các bước tiếp theo sau:

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính