Tìm kiếm, lưu và tải hình ảnh xuống từ Google

Bạn có thể tìm kiếm hình ảnh trên Google, giống như bạn có thể tìm kiếm trang web. Ví dụ: bạn có thể xem ảnh của các điểm nghỉ mát tiềm năng hoặc tìm hình ảnh để sử dụng trong bản trình bày sắp tới.

Tìm hình ảnh

 1. Truy cập vào images.google.com.
 2. Tìm kiếm một từ hoặc cụm từ. Tất cả kết quả sẽ là hình ảnh.

Bạn cũng có thể tìm kiếm hình ảnh mình muốn trên Google rồi nhấp vào phần Hình ảnh.

Lưu và tải hình ảnh bạn tìm thấy

Lưu ý: Hình ảnh có thể có bản quyền. Nếu bạn đang tìm kiếm một hình ảnh để sử dụng lại, hãy xem xét việc sử dụng tính năng Tìm kiếm nâng cao. Hãy tìm hiểu cách tìm hình ảnh có thể sử dụng miễn phí.

 1. Trên máy tính, hãy tìm kiếm trên images.google.com để tìm thấy hình ảnh bạn muốn lưu.
 2. Nhấp chuột phải vào hình ảnh bạn muốn lưu.
 3. Nhấp vào phần Lưu hình ảnh thành.
 4. Chọn nơi bạn muốn lưu hình ảnh.

Sau khi lưu hình ảnh, bạn sẽ có bản sao đã tải xuống trên máy tính của mình.

Tìm hình ảnh liên quan

 1. Trên máy tính, hãy truy cập images.google.com.
 2. Tìm kiếm một hình ảnh.
 3. Nhấp vào một hình ảnh.
 4. Tìm hình ảnh:
  • Trong bảng ở phía bên phải, hãy cuộn xuống để xem các hình ảnh liên quan đến hình ảnh bạn đã nhấp vào.
  • Trong bảng ở phía bên trái, hãy cuộn để xem các hình ảnh liên quan đến nội dung bạn tìm kiếm.

Tìm thông tin trong kết quả tìm kiếm hình ảnh

Bạn có thể nhận thông tin về các vật thể, động vật và con người trong kết quả tìm kiếm hình ảnh bằng Google Ống kính. Tìm hiểu cách nhận thông tin thông qua kết quả tìm kiếm hình ảnh.

Lưu ý: Hiện tại, Google Ống kính trong kết quả tìm kiếm chỉ hoạt động với tiếng Anh (Mỹ), chỉ từ kết quả tìm kiếm hình ảnh. Ngoài ra, Google Ống kính chỉ hoạt động trên các ảnh tĩnh và trên các trình duyệt dành cho thiết bị di động (không phải ứng dụng Google). Tính năng này không hoạt động với hình ảnh phản cảm.

Bài viết liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?