Thông báo

Users can now migrate Google Podcasts subscriptions to YouTube Music or to another app that supports OPML import. Learn more here

Quản lý các cụm từ gợi ý của tính năng tự động hoàn thành trên Google

Tính năng tự động hoàn thành giúp bạn nhập cụm từ tìm kiếm trên Google nhanh hơn. Bạn có thể tắt hoặc xóa một số cụm từ gợi ý của tính năng tự động hoàn thành hoặc báo cáo vấn đề liên quan đến cụm từ gợi ý mà bạn nhận được.

Tìm hiểu thêm về tính năng tự động hoàn thành.

Tắt tính năng Kết quả cá nhân

Lưu ý quan trọng: Khi tắt tính năng "Kết quả cá nhân", bạn sẽ không nhận được cụm từ gợi ý hoặc nội dung đề xuất được cá nhân hoá dựa trên những cụm từ trước đây bạn từng tìm kiếm. Nếu bạn bật chế độ "Hoạt động trên web và ứng dụng", thì Nhật ký tìm kiếm của bạn sẽ được lưu vào Tài khoản Google của bạn và có thể mang đến cho bạn trải nghiệm được cá nhân hoá phù hợp hơn trong các dịch vụ khác của Google. Tìm hiểu cách tìm và kiểm soát chế độ Hoạt động trên web và ứng dụng.

Nếu đã đăng nhập vào Tài khoản Google của mình và bật tính năng "Kết quả cá nhân", bạn cũng có thể nhận được cụm từ gợi ý và nội dung được cá nhân hoá trên Google Tìm kiếm. Nếu bạn không muốn thấy những cụm từ gợi ý và nội dung đề xuất, hãy tắt tính năng Kết quả cá nhân.

Tắt tính năng nội dung tìm kiếm thịnh hành

Bạn có thể thay đổi chế độ cài đặt nếu không muốn nhìn thấy nội dung tìm kiếm thịnh hành trong ứng dụng Google.

Lưu ý quan trọng: Khi bạn tắt tính năng nội dung tìm kiếm thịnh hành, thì tính năng đó cũng sẽ bị tắt trong ứng dụng Google trên cùng thiết bị. Nếu bạn muốn tắt tính năng nội dung tìm kiếm thịnh hành trên google.com, hãy cập nhật chế độ cài đặt trong một trình duyệt dành cho thiết bị di động.

Cách tắt tính năng nội dung tìm kiếm thịnh hành:

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Google Google Tìm kiếm.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấn vào ảnh hồ sơ hoặc tên viết tắt của bạn sau đó Cài đặt sau đó Chung.
 3. Tắt tính năng Tự động hoàn thành dựa trên nội dung tìm kiếm thịnh hành.

Tắt tính năng nội dung tìm kiếm thịnh hành trên trình duyệt cho thiết bị di động

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở một trình duyệt như Chrome Chrome hoặc Firefox.
 2. Truy cập google.com.
 3. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấn vào ảnh hồ sơ hoặc tên viết tắt của bạn.
 4. Nhấn vào biểu tượng Chế độ cài đặt khác Cài đặt sau đó Chế độ cài đặt khác.
 5. Tắt chế độ Tự động hoàn thành dựa trên nội dung tìm kiếm thịnh hành.

Tắt tính năng nội dung tìm kiếm có liên quan

Nếu đã đăng xuất khỏi Tài khoản Google khi tìm kiếm trên Google thì bạn có thể tìm thấy các nội dung đề xuất liên quan đến cụm từ tìm kiếm gần đây của mình. Nếu bạn không muốn nhận những nội dung này, hãy tắt chế độ Tuỳ chỉnh hoạt động tìm kiếm.

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Google Google Tìm kiếm.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấn vào ảnh hồ sơ hoặc tên viết tắt của bạn sau đó Cài đặt sau đó Chung sau đó Tuỳ chỉnh hoạt động tìm kiếm.
 3. Tắt chế độ Tùy chỉnh hoạt động tìm kiếm

Báo cáo cụm từ gợi ý không phù hợp

Tuy luôn nỗ lực ngăn chặn những cụm từ gợi ý không phù hợp, đôi khi chúng tôi vẫn bỏ sót. Bạn có thể báo cáo một cụm từ gợi ý nếu cho rằng cụm từ đó vi phạm chính sách về tính năng tự động hoàn thành.

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android,  hãy mở ứng dụng Google Google Tìm kiếm  hoặc truy cập google.com.
 2. Trong thanh tìm kiếm, hãy nhập một cụm từ tìm kiếm.
 3. Cụm từ gợi ý sẽ xuất hiện bên dưới thanh tìm kiếm. Nhấn và giữ vào một cụm từ gợi ý.
 4. Nhấn vào Báo cáo nội dung này.

Chúng tôi sẽ phân tích ý kiến phản hồi của bạn, nhưng sẽ không tự động xoá cụm từ gợi ý bị báo cáo.

Tôi gặp vấn đề pháp lý liên quan đến cụm từ gợi ý

Để yêu cầu xóa nội dung mà bạn cho là bất hợp pháp, hãy điền vào biểu mẫu này.

Tài nguyên liên quan 

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Hãy thử các bước tiếp theo sau:

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
8531430866433795310
true
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
100334