รายงานการจัดทำดัชนีวิดีโอ

รายงานการจัดทำดัชนีวิดีโอจะแสดงจำนวนหน้าที่มีการจัดทำดัชนีในเว็บไซต์ของคุณซึ่งมีวิดีโออย่างน้อย 1 รายการ และจำนวนหน้าเว็บเหล่านั้นที่มีวิดีโอซึ่งจัดทำดัชนีได้ วิดีโอที่จัดทำดัชนีแล้วจะปรากฏขึ้นได้ในผลการค้นหาของ Google

รายงานการจัดทำดัชนีวิดีโอ

เกี่ยวกับรายงาน

รายงานจะแสดงข้อมูลต่อไปนี้

 • จำนวนหน้าที่จัดทำดัชนีในเว็บไซต์ของคุณที่มีวิดีโอซึ่ง Google ได้จัดทำดัชนี (และรายละเอียดเกี่ยวกับวิดีโอที่จัดทำดัชนี)
 • จำนวนหน้าที่จัดทำดัชนีในเว็บไซต์ของคุณซึ่งมีวิดีโออย่างน้อย 1 รายการ แต่ Google ไม่สามารถจัดทำดัชนีได้ (และเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น)

รายงานนี้ไม่ได้แสดงจำนวนวิดีโอที่ไม่ซ้ำกันในเว็บไซต์ของคุณ (เว้นแต่ว่ามีการใช้เงื่อนไขที่เฉพาะเจาะจงมาก* กับเว็บไซต์ของคุณ)

รายงานจะครอบคลุมเฉพาะหน้าเว็บที่จัดทำดัชนีเท่านั้น หากหน้าเว็บไม่ได้รับการจัดทำดัชนีด้วยเหตุผลใดก็ตาม (รวมถึงการที่ไม่ใช่หน้า Canonical) ก็จะไม่ปรากฏในรายงานนี้

การใช้รายงานนี้

ภาพรวมโดยสรุป

ทำความเข้าใจเชิงลึกยิ่งขึ้น

ตรวจสอบปัญหา

 1. คลิกสถานะที่เฉพาะเจาะจง (เช่น "URL ของวิดีโอไม่ถูกต้อง") เพื่อแสดงรายการของหน้าเว็บที่มีปัญหาดังกล่าว
 2. คลิกหน้าในตารางตัวอย่างเพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับวิดีโอที่พบในหน้านั้น
 3. อ่านรายละเอียดปัญหาและคู่มือการแก้ปัญหาเพื่อดูวิธีแก้ปัญหา

หากต้องการดูหน้าที่มีวิดีโอที่สามารถจัดทำดัชนีได้ ให้คลิกดูข้อมูลเกี่ยวกับหน้าวิดีโอที่จัดทำดัชนีในหน้าหลักของรายงาน

ตรวจสอบวิดีโอในหน้าเว็บที่เจาะจง

หากต้องการตรวจสอบ URL อย่างเจาะจงในเว็บไซต์ ให้ใช้รายงานการตรวจสอบ URL หากพบวิดีโอในหน้าเว็บ คุณจะเห็นส่วนการจัดทำดัชนีวิดีโอในผลการค้นหาการตรวจสอบ URL หากไม่พบวิดีโอในหน้าเว็บ จะไม่มีส่วนการจัดทำดัชนีวิดีโอ

ไม่รองรับการทดสอบเวอร์ชันที่ใช้จริง: ข้อมูลวิดีโอมีเฉพาะสำหรับเวอร์ชันที่มีการจัดทำดัชนีของหน้าเว็บในรายงานการตรวจสอบ URL Search Console ยังไม่รองรับการทดสอบเวอร์ชันที่ใช้จริงของวิดีโอที่ใช้รายงานการตรวจสอบ URL
รายละเอียดการจัดทำดัชนีวิดีโอ

เมื่อ Google จัดทำดัชนีหน้าเว็บ ระบบจะมองหาวิดีโอในหน้าดังกล่าว หากพบวิดีโอบนหน้าเว็บที่ตรงกับข้อกำหนดที่ระบุไว้ Google จะพยายามจัดทำดัชนีวิดีโอที่ดีที่สุดบนหน้าเว็บ

ขั้นตอนการจัดทำดัชนีวิดีโอพื้นฐาน

 1. เมื่อ Google ทำการ Crawl หน้าเว็บและเลือกจัดทำดัชนี Google จะหาวิดีโอในหน้านั้น หากคุณระบุข้อมูลเกี่ยวกับวิดีโอโดยใช้ Sitemap หรือ Structured Data ทาง Google จะพยายามเชื่อมโยงวิดีโอดังกล่าวกับวิดีโอในหน้าเว็บ
 2. วิดีโอที่พบในหน้าเว็บที่ผ่านแถบการจัดทำดัชนีวิดีโอจะได้รับการจัดอันดับด้านความสามารถในการจัดทำดัชนี (ไม่ใช่คุณภาพหรือเนื้อหา)
 3. Google พยายามจัดทำดัชนีวิดีโอที่จัดอันดับไว้ตามลำดับของอันดับความสามารถในการจัดทำดัชนี ความโดดเด่นของวิดีโอในหน้าเว็บเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับขั้นตอนนี้
  • วิดีโอที่ได้รับการจัดอันดับสูงสุดซึ่งจัดทำดัชนีได้จะเชื่อมโยงกับหน้านี้ในดัชนีของ Google และระบบจะเพิ่มหน้านี้ไปยังยอดรวมวิดีโอที่จัดทำดัชนีในรายงานการจัดทำดัชนีวิดีโอ
  • หากพบวิดีโอในหน้า แต่จัดทำดัชนีไม่ได้เลย ระบบจะนับหน้านั้นในหมวดหมู่ไม่มีวิดีโอที่จัดทำดัชนีในรายงานการจัดทำดัชนีวิดีโอ
 4. Google จะพยายามดึงข้อมูลวิดีโอโดยเป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนการจัดอันดับและการจัดทำดัชนี อย่างไรก็ตาม วิดีโอจะต้องดึงข้อมูลไม่สําเร็จจึงจะจัดทำดัชนีวิดีโอได้

"จัดทำดัชนีแล้ว" เทียบกับ "ดึงข้อมูลแล้ว"

 • จัดทำดัชนีแล้วหมายความว่า Google ได้ใส่วิดีโอไว้ในดัชนีของ Google แล้ว หากวิดีโอได้รับการจัดทำดัชนี วิดีโอดังกล่าวจะปรากฏใน Search พร้อมกับฟีเจอร์อย่างชื่อ คำอธิบาย ภาพขนาดย่อ และลิงก์เพื่อเล่นวิดีโอได้ โดยขึ้นอยู่กับข้อมูลเมตาที่มีอยู่ วิดีโอต้องเป็นตามข้อกำหนดจึงจะจัดทำดัชนีได้
 • ระบบจะดึงข้อมูลวิดีโอได้สำเร็จเมื่อ Google สามารถขอ รับ และอ่านไฟล์วิดีโอได้ ไม่จำเป็นต้องมีการดึงข้อมูลเพื่อจัดทำดัชนี หากดึงวิดีโอสำเร็จ Google จะพยายามวิเคราะห์วิดีโอเพื่อหาเนื้อหา อาจดึงภาพขนาดย่อ และอาจสร้างตัวชี้เพื่อระบุช่วงสำคัญในวิดีโอเพื่อแสดงในผลการค้นหา รวมถึงฟีเจอร์อื่นๆ คุณระบุคำอธิบาย ภาพขนาดย่อ และช่วงสำคัญได้ด้วยตนเองโดยใช้ Structured Data

วิดีโอจะได้รับการจัดทำดัชนีวิดีโอได้โดยไม่ต้องดึงข้อมูลให้สำเร็จ อย่างไรก็ตาม หากระบบสามารถดึงข้อมูลวิดีโอได้ ก็จะช่วยให้ Google เข้าใจเนื้อหาของวิดีโอและช่วยให้วิดีโอมีสิทธิ์ใช้ฟีเจอร์เพิ่มเติมได้ เช่น ตัวอย่างการเล่นอัตโนมัติที่ช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้ใช้ได้อย่างมาก

อ่านแนวทางปฏิบัติแนะนำในการรับการจัดทำดัชนีและดึงข้อมูลวิดีโอ

ระบบจัดทำดัชนีวิดีโอได้เพียง 1 รายการต่อหน้า

Google จัดทําดัชนีวิดีโอได้สูงสุด 1 รายการต่อหน้า หากหน้าเว็บมีวิดีโอมากกว่า 1 รายการ Google จะจัดทำดัชนีวิดีโอได้สูงสุด 1 รายการที่ฝังอยู่ในหน้าเว็บ

วิดีโอจะได้รับการจัดทำดัชนีวิดีโอจากหลายหน้าได้

หากคุณใส่วิดีโอเดียวกันในหลายๆ หน้า และหน้าโฮสต์แต่ละหน้าสามารถจัดทำดัชนีได้ วิดีโอนั้นก็อาจได้รับการจัดทำดัชนีจากแต่ละหน้าที่โฮสต์ ทุกครั้งที่มีการจัดทำดัชนีวิดีโอ ระบบจะเพิ่มจำนวนไปยังยอดรวม "วิดีโอที่จัดทำดัชนี" แม้จะเป็นการจัดทำดัชนีวิดีโอเดียวกันในหลายๆ หน้าก็ตาม

หากวิดีโอได้รับการจัดทำดัชนีจากหลายหน้า ผลการค้นหาของ Google จะแสดงวิดีโอในผลการค้นหาจากหน้าโฮสต์ใดก็ได้ อย่างไรก็ตาม ผลการค้นหาของ Google จะพยายามแสดงวิดีโอหนึ่งๆ เพียงครั้งเดียวต่อการค้นหาแต่ละครั้งของผู้ใช้

Sitemap สำหรับวิดีโอและการจัดทำดัชนี

หากคุณแสดงวิดีโอใน Sitemap จะไม่มีการรับประกันว่าวิดีโอที่ระบุจะได้รับการจัดทำดัชนีสำหรับหน้านั้น Google พยายามจัดทำดัชนีวิดีโอที่โดดเด่นที่สุดในหน้าเว็บ ไม่ว่าวิดีโอจะแสดงใน Sitemap หรือไม่ก็ตาม

หากหน้าเว็บระบุว่ามีวิดีโออยู่ใน Sitemap แต่ Google ไม่พบวิดีโอใดๆ ในหน้านั้น หน้านั้นก็จะไม่รวมอยู่ในรายงานนี้ ในทำนองเดียวกัน หากหน้าไม่ได้รับการจัดทำดัชนีด้วยเหตุผลบางอย่าง หน้านั้นก็จะไม่ปรากฏในรายงานนี้ไม่ว่าหน้าจะปรากฏใน Sitemap หรือไม่ก็ตาม

ข้อกำหนดในการจัดทำดัชนีวิดีโอ

วิดีโอจะมีสิทธิ์ได้รับการจัดทำดัชนีในหน้าเมื่อเป็นไปตามเกณฑ์ต่อไปนี้เท่านั้น

 • วิดีโอต้องฝังไว้ในหน้าโฮสต์ วิดีโอที่ไม่มีหน้าโฮสต์จะไม่ได้รับการจัดทำดัชนี แม้ว่าวิดีโอจะรวมอยู่ใน Sitemap สำหรับวิดีโอก็ตาม
 • หน้าโฮสต์จะต้องได้รับการจัดทำดัชนี ซึ่งหมายความว่าหน้าเว็บจะไม่สามารถบล็อกโดยกฎ robots.txt, กฎ noindex หรือสิ่งอื่นใดที่อาจขัดขวางการจัดทำดัชนี ใช้เครื่องมือตรวจสอบ URL เพื่อดูว่าหน้าโฮสต์ได้รับการจัดทำดัชนีหรือไม่ (หรือสามารถจัดทำดัชนีได้หรือไม่) นอกจากนี้ยังหมายความว่าวิดีโอต้องอยู่ในหน้า Canonical เนื่องจากระบบจะจัดทำดัชนีเฉพาะหน้า Canonical
 • วิดีโอต้องเป็นเนื้อหาหลักของหน้าทั้งเวอร์ชันอุปกรณ์เคลื่อนที่และเวอร์ชันเดสก์ท็อป ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความโดดเด่น
 • ตำแหน่งวิดีโอต้องอยู่ตรงกลางของหน้า 
  • ทุกส่วนของวิดีโอต้องอยู่ภายในพื้นที่ที่แสดงผลได้ของหน้า
  • วิดีโอต้องไม่อยู่ด้านขวาสุดหรือต่ำเกินไปในหน้า และผู้ใช้ต้องเห็นทุกส่วนของวิดีโอได้เมื่อโหลดหน้าเว็บ
 • ต้องระบุภาพขนาดย่อที่ถูกต้อง คุณควรให้ภาพขนาดย่อที่ถูกต้อง แม้ว่า Google อาจสร้างภาพขนาดย่อให้คุณจากไฟล์วิดีโอได้ ในกรณีที่ดึงข้อมูลไฟล์ได้
 • แสดงภาพได้ วิดีโอจะซ่อนอยู่หลังองค์ประกอบอื่นๆ ไม่ได้ หรือต้องไม่ใช้การโต้ตอบที่ซับซ้อนเพื่อให้โปรแกรมเล่นปรากฏขึ้น บางครั้ง Google จะไปยังการโต้ตอบง่ายๆ (เช่น การโต้ตอบแบบ "แตะเพื่อเล่น") แต่ก็ไม่รับประกันว่าจะทำได้ทุกครั้ง
 • วิดีโอต้องเล่นได้ภายในหน้าเว็บ ลิงก์ขาออกที่ไปยังหน้าโฮสติ้งวิดีโออื่นจะไม่นับเป็นวิดีโอ แต่ลิงก์ไปยังหน้าเว็บอื่นเพื่อเล่นวิดีโอจะไม่ทำให้เกิดการจัดทำดัชนีในหน้านี้
 • วิดีโอต้องเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติแนะนำสำหรับไฟล์วิดีโอ
 • ระบุข้อมูลเมตาที่สอดคล้องกัน คุณควรระบุชื่อ, URL ของภาพขนาดย่อ และ URL วิดีโอเดียวกันในทุกแหล่งที่มา (Sitemap, แท็ก HTML, เมตาแท็ก และ Structured Data) ซึ่งอธิบายวิดีโอเดียวกันในหน้าเดียวกัน
 • ไม่จำเป็นต้องมีการดึงข้อมูลวิดีโอเพื่อให้มีการจัดทำดัชนี แต่การดึงข้อมูลที่สำเร็จจะทำให้วิดีโอมีสิทธิ์ใช้ฟีเจอร์เพิ่มเติม เช่น ตัวอย่างการเล่นอัตโนมัติที่ช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้ใช้ได้อย่างมาก

เกี่ยวกับความโดดเด่นของวิดีโอ

"ความโดดเด่น" ของวิดีโอในหน้าเว็บเป็นสัญญาณสำคัญสำหรับ Google เกี่ยวกับการพิจารณาว่าวิดีโอดังกล่าวเป็นเนื้อหาหลักของหน้าหรือไม่ โดยทั่วไปในหน้าที่มีวิดีโอหลายรายการ วิดีโอที่โดดเด่นจะได้รับเลือกสำหรับการจัดทำดัชนีก่อนวิดีโอที่ไม่โดดเด่น

วิธีที่ Google ดึงข้อมูลเกี่ยวกับวิดีโอ

Google พยายามระบุข้อมูลเมตาต่างๆ เกี่ยวกับวิดีโอ รวมถึงชื่อ ภาพขนาดย่อ คำอธิบาย และข้อมูลอื่นๆ จากที่ต่างๆ ดังนี้

 • Google สามารถใช้ Structured Data (VideoObject), แท็ก HTML ต่างๆ และ Sitemap สำหรับวิดีโอเพื่อรับภาพขนาดย่อ ชื่อ คำอธิบาย และ URL ของวิดีโอ
 • หาก Google ดึงข้อมูลและประมวลผลวิดีโอได้ (ในการเข้ารหัสวิดีโอที่รองรับ) Google มักจะดึงภาพขนาดย่อและตัวอย่างได้ นอกจากนี้ ยังดึงความหมายสั้นๆ จากเสียงและวิดีโอของไฟล์ได้อีกด้วย
 • Google จะดึงชื่อและคำอธิบายจากหน้าเว็บที่โฮสต์วิดีโอ รวมทั้งข้อความในหน้าเว็บและเมตาแท็กได้

คำอธิบายค่าในรายงาน

สถานะหน้าเว็บ

หน้าที่จัดทำดัชนีซึ่ง Google ค้นพบวิดีโออาจมีสถานะอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • ไม่มีวิดีโอที่จัดทำดัชนี
  Google ตรวจพบว่าหน้าเว็บมีวิดีโออย่างน้อย 1 รายการ แต่ Google จัดทำดัชนีวิดีโอที่พบไม่ได้เลยด้วยเหตุผลบางประการ โปรดดูข้อกำหนดในการจัดทำดัชนีวิดีโอเพื่อดูข้อกำหนดในการจัดทำดัชนี หรือการแก้ปัญหาเพื่อดูวิธีระบุและแก้ไขปัญหา ข้อมูลเกี่ยวกับวิดีโอเพียงรายการเดียวจะแสดงในรายงานได้ แม้ว่าจะพบวิดีโอหลายรายการก็ตาม
 • วิดีโอที่จัดทำดัชนี
  Google สามารถจัดทำดัชนีหน้าเว็บรวมถึงวิดีโอในหน้านั้นได้ Google จะจัดทำดัชนีวิดีโอเพียง 1 รายการต่อหน้า อ่านรายละเอียดการจัดทำดัชนีวิดีโอเพื่อให้ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่ Google จัดทำดัชนีวิดีโอในเว็บไซต์ของคุณ

กรองตาม Sitemap

คุณสามารถกรองรายงานให้แสดงเฉพาะ URL ของหน้าที่มีอยู่ใน Sitemap ที่เลือก การกรองตาม Sitemap จะกรองข้อมูลทั้งหมดในรายงาน ได้แก่ แผนภูมิ ผลรวมในแผนภูมิ รายการปัญหา และการส่งออก

เมื่อกรองตาม Sitemap รายงานจะแสดงเฉพาะ URL ของหน้าที่ได้รับการจัดทำดัชนีจาก Sitemap ที่เลือก ซึ่งเป็นที่ที่ Google พบวิดีโอ ตัวกรองจะไม่สนใจว่ามีแท็ก Sitemap สำหรับวิดีโอหรือไม่ ดังนั้นรายการ URL ที่กรองแล้วจะไม่มี URL ของ Sitemap ที่ไม่ได้รับการจัดทำดัชนี และมี URL ที่ได้รับการจัดทำดัชนีซึ่งไม่มีแท็ก Sitemap สำหรับวิดีโอแต่พบว่ามีวิดีโอ

คุณกรองได้เฉพาะ Sitemap ที่แสดงอยู่ในไฟล์ robots.txt ของเว็บไซต์หรือ Sitemap ที่ส่งผ่านรายงาน Sitemap

การแสดงผล

คุณสามารถดูจํานวนการแสดงผลของวิดีโอใน Google Search (ทั้งผลการค้นหาแบบรวมและผลการค้นหาเฉพาะวิดีโอ) รวมถึงใน Discover ผลลัพธ์ในรายงานการจัดทำดัชนีวิดีโอจะรวบรวมตามหน้าเว็บ โปรดใช้เส้นจํานวนการแสดงผลในแผนภูมิเป็นแนวทางทั่วไป ไม่ใช่จํานวนที่แน่นอน เนื่องจากการคํานวณค่าเหล่านี้มีความละเอียดอ่อน*

*อาจมากกว่าที่คุณต้องการทราบ: จํานวนการแสดงผลที่แสดงในรายงานการจัดทําดัชนีวิดีโอแตกต่างจากจํานวนการแสดงผลในรายงานประสิทธิภาพ เนื่องจากรายงานประสิทธิภาพมีวิธีรวบรวมข้อมูลการแสดงผลที่แตกต่างกันโดยขึ้นอยู่กับว่าคุณกรองตามลักษณะที่ปรากฏในการค้นหาหรือตามประเภทการค้นหา, คุณดูที่แผนภูมิหรือที่ตาราง และอื่นๆ โดยทั่วไป ผลรวมของการแสดงผลในรายงานประสิทธิภาพจะต่ำกว่าเนื่องจากข้อมูลบางส่วนที่แสดงนั้นรวบรวมโดยพร็อพเพอร์ตี้

ข้อผิดพลาดในการจัดทำดัชนีวิดีโอ

รายงานการจัดทำดัชนีวิดีโอแสดงเหตุผลที่จัดทำดัชนีวิดีโอในหน้าเว็บไม่ได้ ดังนี้

เหตุผล คำอธิบาย
Google ระบุวิดีโอที่โดดเด่นในหน้าเว็บไม่ได้

Google ไม่พบวิดีโอที่ถือว่าโดดเด่นเพียงพอที่จะจัดว่าเป็นวิดีโอสำหรับหน้านี้

เลิกใช้งาน: ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน เราได้ระบุปัญหาที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้นแทนปัญหานี้ คุณอาจยังเห็นปัญหานี้ในรายงานการจัดทําดัชนีวิดีโอ แต่จะไม่ส่งผลกระทบต่อหน้าเว็บ
วิดีโออยู่นอกวิวพอร์ต

วิดีโอต้องปรากฏในวิวพอร์ตเมื่อโหลดหน้าเว็บเพื่อให้ได้รับการพิจารณาจัดทําดัชนี ย้ายวิดีโอเพื่อให้ทั้งวิดีโออยู่ภายในพื้นที่แสดงผลของหน้าและมองเห็นได้เมื่อโหลดหน้าเว็บ

ใช้การทดสอบ URL ที่เผยแพร่อยู่เพื่อตรวจสอบภาพหน้าจอและดูหน้าเว็บเหมือนกับที่ Google เห็น
วิดีโอเล็กเกินไป วิดีโอมีขนาดใหญ่ไม่พอที่จะได้รับการพิจารณาจัดทําดัชนี เพิ่มความสูงและความกว้างของวิดีโอให้ใหญ่กว่า 140 พิกเซล รวมถึงมีขนาดอย่างน้อย 1 ใน 3 ของความกว้างของหน้าเว็บ
วิดีโอสูงเกินไป วิดีโอแนวตั้งมีขนาดใหญ่เกินกว่าที่จะได้รับการพิจารณาจัดทําดัชนี ลดความสูงของวิดีโอให้มีขนาดเล็กกว่า 1080 พิกเซล
ระบุตำแหน่งและขนาดวิดีโอไม่ได้ วิดีโอเพลเยอร์ไม่อยู่ในหน้าเว็บเมื่อโหลดแล้ว กรณีนี้มักเกิดขึ้นเมื่อหน้ามีรูปภาพที่วิดีโอเพลเยอร์จะปรากฏ (มักเป็นภาพหน้าจอหรือรูปภาพของวิดีโอเพลเยอร์) ซึ่งต้องคลิกเพื่อเริ่มเล่นวิดีโอ วิธีแก้ปัญหาคือโหลดวิดีโอเพลเยอร์ตามขนาดและตําแหน่งจริงเมื่อหน้าเว็บโหลด โดยที่ผู้ใช้ไม่ต้องโต้ตอบ
mRSS ล้มเหลว ลองใช้ schema.org แทน คุณกําลังใช้ MRSS (RSS สื่อ) เพื่ออธิบายวิดีโอและ Google พบปัญหาในการประมวลผลคําอธิบายดังกล่าว ลองใช้มาร์กอัป schema.org เพื่ออธิบายวิดีโอแทน
URL ของวิดีโอไม่ถูกต้อง รูปแบบ URL ของวิดีโอไม่ถูกต้อง เช่น ระบบใช้อักขระที่ไม่ถูกต้อง เช่น การเว้นวรรคหรือโปรโตคอลที่ไม่ถูกต้อง (เช่น "htttttp" แทนที่จะเป็น "http")
รูปแบบวิดีโอที่ไม่รองรับ

วิดีโออยู่ในการเข้ารหัสที่ไม่รองรับ โดยดูจากนามสกุลไฟล์ของ URL ของไฟล์วิดีโอ อย่าลืมใช้รูปแบบที่รองรับและระบุ URL ที่บ่งชี้รูปแบบวิดีโอได้อย่างถูกต้อง โดยนามสกุลไฟล์คืออักขระ 3 หรือ 4 ตัวหลังจุดในชื่อไฟล์

ตัวอย่างที่ดี ได้แก่

 • https://example.com/videos/video1.mp4
 • https://example.com/videos/video1.mpeg

ตัวอย่างที่ไม่ดี ได้แก่ https://example.com/videos/video1.ogg

 

ไม่รู้จักรูปแบบวิดีโอ

นามสกุลไฟล์ของวิดีโอไม่ตรงกับรูปแบบวิดีโอที่ Google รองรับหรือไม่มีนามสกุลของรูปแบบวิดีโอ Google จะตัดสินรูปแบบไฟล์จาก URL ของวิดีโอ ตรวจสอบว่าวิดีโออยู่ในรูปแบบที่รองรับ และมีนามสกุลไฟล์ที่เหมาะสม

 • ตัวอย่างที่ดี ได้แก่ https://example.com/video1.mp4
 • ตัวอย่างที่ไม่ดี ได้แก่
  • https://example.com/videos/myvideo
  • https://example.com/videos/myvideo.324fvsf4rf
ใช้ URL ข้อมูลในบรรทัดกับ URL ของวิดีโอไม่ได้ Google จัดทำดัชนีวิดีโอที่เข้ารหัส Base64 ในบรรทัดไม่ได้ กล่าวคือ ไม่สามารถจัดทำดัชนีวิดีโอที่มีค่าแอตทริบิวต์ src ที่ขึ้นต้นด้วย "data:" เช่น <video src="data:video/mp4;base64,A2553IGpc29tAAA....">
ไม่ได้ระบุ URL ของภาพขนาดย่อ

ไม่มีการระบุภาพขนาดย่อสําหรับวิดีโอนี้ และ Google สร้างภาพขนาดย่อให้คุณไม่ได้ ให้ลิงก์ไปยังภาพขนาดย่อของวิดีโอโดยใช้ Structured Data, Sitemap หรือไฟล์ mRSS

หากระบุ URL ภาพขนาดย่อโดยใช้ Structured Data และเกิดข้อผิดพลาดนี้ ให้ตรวจสอบว่าคุณไม่ได้กำหนด URL อื่นสำหรับภาพขนาดย่อของวิดีโอเดียวกันในแท็ก HTML คุณควรระบุชื่อ, URL ภาพขนาดย่อ และ URL วิดีโอเดียวกันในทุกแหล่งที่มา (Sitemap, แท็ก HTML, เมตาแท็ก และ Structured Data) ซึ่งอธิบายวิดีโอเดียวกันในหน้าเดียวกัน

รูปแบบภาพขนาดย่อที่ไม่รองรับ ภาพขนาดย่อที่ระบุอยู่ในรูปแบบที่ไม่รองรับโดยอิงตามนามสกุลไฟล์ของภาพขนาดย่อ อย่าลืมใช้เฉพาะรูปแบบรูปภาพที่รองรับสําหรับภาพขนาดย่อ และระบุนามสกุลรูปแบบที่เหมาะสม
ขนาดภาพขนาดย่อไม่ถูกต้อง ภาพขนาดย่อที่ระบุเป็นขนาดที่ไม่ถูกต้อง และ Google สร้างภาพขนาดย่อให้คุณไม่ได้ ใช้ภาพขนาดย่อในขนาดที่รองรับ
ภาพขนาดย่อถูกบล็อกโดย robots.txt กฎ robots.txt บล็อกภาพขนาดย่อที่คุณให้ไว้กับ Google หากรูปภาพโฮสต์อยู่ในเว็บไซต์อื่น โปรดติดต่อเว็บไซต์เพื่อหาวิธีเลิกบล็อกรูปภาพ หรือให้ใส่ลิงก์ไปยังภาพขนาดย่อที่ Google เข้าถึงได้โดยไม่ต้องผ่านการเข้าสู่ระบบและไม่ถูกบล็อกด้วยกฎ robots.txt
ภาพขนาดย่อมีความโปร่งใส ภาพขนาดย่อที่มีระดับความโปร่งใสเกินเกณฑ์ที่ยอมรับได้ โดยอย่างน้อย 80% ของรูปภาพต้องมีระดับอัลฟ่าที่สูงกว่า 250 ภาพขนาดย่อแบบโปร่งใสไม่ได้รับอนุญาตให้จัดทําดัชนีวิดีโอ
ไม่มีการ Crawl ข้อมูลภาพขนาดย่อเนื่องจากการโหลดของโฮสต์ ดูเหมือนว่าเว็บไซต์ของคุณถึงขีดสูงสุดของคำขอให้ Google ทำการ Crawl เราไม่สามารถเข้าถึงภาพปกวิดีโอที่จําเป็นสําหรับการจัดทําดัชนีได้จนกว่าปริมาณการเข้าชม (ตามที่ Google ประเมินไว้) จะลดลง อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเอกสารประกอบเรื่อง Crawl Budget
เข้าถึงภาพขนาดย่อไม่ได้ Google เข้าถึงภาพขนาดย่อที่ให้ไว้ใน URL ที่ระบุไว้ไม่ได้ (ปัญหานี้ไม่เกี่ยวกับ robots.txt) รูปภาพอาจมีการป้องกันด้วยรหัสผ่าน หรือไม่มีอยู่ที่ URL ที่ระบุอีกต่อไปแล้ว
ไม่ได้ประมวลผลวิดีโอ Google ตรวจพบว่าหน้าดังกล่าวมีวิดีโออย่างน้อย 1 รายการ แต่ตัดสินใจที่จะไม่จัดทำดัชนีวิดีโอ
ยังไม่ได้ประมวลผลวิดีโอ กำลังประมวลผลวิดีโอ โปรดกลับมาตรวจสอบในอีก 2-3 วันเพื่อดูว่าการประมวลผลเสร็จสิ้นแล้วหรือไม่
ไม่พบวิดีโอในบริการโฮสต์ วิดีโอที่ระบุหายไปจากบริการโฮสติ้งหรืออยู่ในบริการโฮสติ้งส่วนตัวที่ Crawler ของ Google เข้าถึงไม่ได้ ไปที่บริการโดยใช้รหัสวิดีโอเพื่อยืนยัน จากนั้นอัปเดตหน้าเว็บด้วยรหัสหรือ URL ที่ถูกต้องสำหรับบริการโฮสติ้งวิดีโอ
ไม่มีภาพขนาดย่อหรือภาพขนาดย่อไม่ถูกต้อง ไม่ได้ให้ภาพขนาดย่อไว้ ภาพขนาดย่อไม่พร้อมใช้งานหรือไม่ถูกต้อง ระบบแยกความแตกต่างระหว่างปัญหาเหล่านี้ไม่ได้เนื่องจากเหตุผลทางเทคนิค ตรวจสอบว่าได้ระบุ URL ภาพขนาดย่อที่ถูกต้องในรูปแบบที่รองรับและมีนามสกุลไฟล์ถูกต้อง รวมถึงภาพขนาดย่อพร้อมใช้งานบน Google
ภาพขนาดย่อไม่ถูกต้อง ภาพขนาดย่อไม่ถูกต้องด้วยเหตุผลบางประการที่ไม่ครอบคลุมอยู่ในข้อผิดพลาดอื่นๆ เกี่ยวกับภาพขนาดย่อที่แสดงอยู่ในส่วนนี้ ตรวจสอบว่าคุณได้ระบุภาพขนาดย่อที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ทั้งหมดของภาพขนาดย่อ และพร้อมใช้งานสำหรับ Google

 

ทำการ Crawl ครั้งล่าสุด

วันที่ทำการ Crawl ครั้งล่าสุดในหน้ารายละเอียดของปัญหาคือครั้งล่าสุดที่มีการ Crawl หน้าเว็บ ไม่ใช่เวลาที่ทำการ Crawl วิดีโอ

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิดีโอที่เลือก

คลิก URL ของหน้าเว็บในรายงานเพื่อดูข้อมูลการจัดทำดัชนีวิดีโอเพิ่มเติมสำหรับหน้านั้น ข้อมูลนี้มาจากแหล่งที่มาต่างๆ หากมีวิดีโอที่แตกต่างกันหลายวิดีโอในหน้าเว็บ ข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับวิดีโอที่มีแนวโน้มที่จะได้รับการจัดทำดัชนีมากที่สุด ไม่ว่าวิดีโอได้รับการจัดทำดัชนีจริงหรือไม่ก็ตาม

 • URL ของวิดีโอ: URL ของไฟล์วิดีโอหรือโปรแกรมเล่น หากคุณเห็น URL หลายรายการในวิดีโอเดียว แสดงว่า Google คิดว่า URL ทั้งหมดนี้เป็นวิดีโอเดียวกัน หากคุณคิดว่า URL ที่ซ้ำกันเหล่านี้เป็นวิดีโอที่ต่างกัน คุณลองแยกแยะ URL เหล่านั้นให้ชัดเจน หาก Google พบวิดีโอที่ไม่เกี่ยวข้องหลายรายการในหน้าเว็บ ข้อมูลเพิ่มเติมที่แสดงจะเชื่อมโยงกับวิดีโอที่มีสิทธิ์ในการจัดทำดัชนีมากที่สุด (ไม่ว่าจะมีหรือไม่มีการจัดทำดัชนีก็ตาม) วิดีโออาจโฮสต์อยู่ในโดเมนอื่นและยังคงแสดงรายละเอียดในรายงานนี้ได้ อ่านเพิ่มเติม
 • URL ของภาพขนาดย่อ: URL ของภาพขนาดย่อสำหรับวิดีโอนี้ นี่คือภาพขนาดย่อที่คุณให้ไว้หรือเฟรมที่ Google ดึงมาจากไฟล์วิดีโอ หากไม่พบหรือสร้างภาพขนาดย่อไม่ได้ แสดงว่าระบบจัดทำดัชนีวิดีโอไม่ได้
 • ตําแหน่งวิดีโอ: ดูว่าหน้าโฮสต์มีเนื้อหาที่สำคัญนอกเหนือจากวิดีโอหรือไม่ ค่าที่เป็นไปได้มีดังนี้
  • วิดีโอเป็นเนื้อหาหลักในหน้า: เนื้อหาส่วนใหญ่ของหน้าเป็นวิดีโอรายการเดียว ดูเหมือนว่าจะไม่มีเนื้อหาเพิ่มเติมมากนัก
  • วิดีโอเป็นเนื้อหารองในหน้า: หน้านี้มีเนื้อหาที่มีสำคัญนอกเหนือจากวิดีโอดังกล่าว เช่น ข้อความ กราฟิก หรือวิดีโออื่นๆ

แหล่งที่มาของข้อมูลรายละเอียดวิดีโอ

รายละเอียดของวิดีโอมาจากแหล่งที่มาต่อไปนี้

 • Structured Data: ข้อมูลเมตามาจาก Structured Data ของ schema.org ในหน้าเว็บ โดยปกติแล้วจะเป็นออบเจ็กต์วิดีโอ
 • Sitemap: ข้อมูลมาจากแท็กวิดีโอใน Sitemap
 • โปรโตคอล Open Graph: ได้ข้อมูลมาจากแท็กโปรโตคอล Open Graph ในหน้าเว็บ
 • แท็ก HTML: ข้อมูลได้มาจากการใช้แท็ก HTML แท็กใดแท็กหนึ่งที่สามารถให้ข้อมูลนี้ รวมถึงแท็กออบเจ็กต์ <embed>, <video>, <link>, <script>, <amp-video> หรือแท็กวิดีโอ AMP ของบุคคลที่สามสำหรับวิดีโอ หรือแท็กรูปภาพต่างๆ สำหรับภาพขนาดย่อ
 • mRSS: ข้อมูลที่ระบุไว้ในไฟล์ mRSS
 • ภาพหน้าจอที่แสดงผลโดย Google: Google สามารถประมวลผลไฟล์วิดีโอและสร้างภาพขนาดย่อจากแหล่งที่มาของวิดีโอได้
 • สร้างโดย Google: Google สามารถสร้างข้อมูลนี้โดยดูจากไฟล์และข้อมูลที่ระบุไว้ในหน้าเว็บ
 • ให้ไว้โดยแพลตฟอร์มโฮสติ้งวิดีโอ: ภาพขนาดย่อที่มาจากแพลตฟอร์มโฮสติ้งวิดีโอ
 • ไม่ทราบแหล่งที่มาของข้อมูลเมตา: Search Console ไม่แน่ใจว่าใช้วิธีการใดในการรับข้อมูลนี้
 • แอตทริบิวต์โปสเตอร์แท็กวิดีโอ: ดึงข้อมูลลิงก์รูปภาพขนาดย่อมาจากแอตทริบิวต์ <video poster="...">

เกี่ยวกับ URL ของวิดีโอ

ขอแนะนำให้คุณระบุ URL ของวิดีโอ แต่การดำเนินการนี้ไม่ได้จำเป็นสำหรับจัดทำดัชนีวิดีโอ การระบุ URL ของวิดีโอจะช่วยเพิ่มความสามารถในการจัดทำดัชนีของวิดีโอและเปิดใช้ฟีเจอร์เพิ่มเติม เช่น ตัวอย่างการเล่นอัตโนมัติ

ไม่มี URL ของวิดีโอ

หาก Google ระบุว่าหน้าเว็บมีวิดีโอแต่ไม่พบ URL ของวิดีโอ คุณจะเห็นคำว่า "ไม่มี" สำหรับ URL นั้นในรายงาน หากต้องการแก้ไข ให้ระบุ URL ของวิดีโอใน contentURL หรือ embedURL ในมาร์กอัป VideoObject ในแท็ก HTML ที่เหมาะสม หรือในรายการ Sitemap สำหรับวิดีโอ

URL หลายรายการสำหรับวิดีโอเดียวกัน

หากคุณเห็น URL หลายรายการในวิดีโอเดียว แสดงว่า Google พบ URL หลายรายการในหน้าเว็บที่ชี้ไปยังสิ่งที่ Google คิดว่าเป็นวิดีโอเดียวกัน

ในกรณีนี้ Google อาจรวมและใช้ข้อมูลเมตาของวิดีโอที่เชื่อมโยงกับ URL ที่ซ้ำกัน เช่น ชื่อจาก URL 1 ภาพขนาดย่อจาก URL 2 และอื่นๆ

หากคุณคิดว่าวิดีโอไม่เหมือนกัน ให้อ่านวิธีแก้ไขปัญหานี้

ตรวจสอบการแก้ไข

หลังจากแก้ไขอินสแตนซ์ทั้งหมดของปัญหาที่พบในเว็บไซต์แล้ว คุณจะขอให้ Google ยืนยันการแก้ไขเหล่านั้นได้ หากแก้ไขอินสแตนซ์ที่พบทั้งหมดแล้ว จำนวนปัญหาในตารางปัญหาจะลดเหลือ 0 และเลื่อนปัญหาเหล่านั้นลงไปอยู่ที่ท้ายตาราง

เหตุผลที่ต้องตรวจสอบ

ข้อดีของการแจ้ง Google ว่าคุณได้แก้ไขปัญหาทั้งหมดในสถานะหรือหมวดหมู่ของปัญหาหนึ่งๆ แล้วมีดังต่อไปนี้

 • คุณจะได้รับอีเมลเมื่อ Google ยืนยันการแก้ไขของคุณใน URL ทั้งหมดแล้ว หรือในทางกลับกัน เมื่อ Google พบอินสแตนซ์ที่หลงเหลืออยู่ของปัญหา
 • คุณติดตามความคืบหน้าของ Google ในการยืนยันการแก้ไขของคุณได้ และดูบันทึกของหน้าทั้งหมดที่อยู่ในคิวตรวจเช็ค รวมถึงสถานะการแก้ไขของ URL แต่ละรายการ

บางครั้งคุณอาจไม่เข้าใจว่าจะต้องแก้ไขหรือตรวจสอบปัญหาหนึ่งๆ ไปทำไม เช่น URL ที่ถูก robots.txt บล็อกไว้อาจเป็นการบล็อกโดยเจตนา โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาต่างๆ

นอกจากนี้ คุณยังแก้ไขปัญหาโดยไม่ต้องตรวจสอบได้ด้วย โดย Google จะอัปเดตจำนวนอินสแตนซ์เมื่อทำการ Crawl หน้าเว็บที่ทราบว่ามีปัญหา ไม่ว่าคุณจะขอให้ตรวจสอบการแก้ไขอย่างชัดแจ้งหรือไม่ก็ตาม

เคล็ดลับมือโปร: ตรวจสอบการแก้ไขตาม Sitemap
หากต้องการให้คําขอแก้ไขเร็วขึ้น ให้สร้างและส่ง Sitemap ที่มีเฉพาะหน้าที่สําคัญที่สุด แล้วกรองรายงานตาม Sitemap ดังกล่าวก่อนที่จะส่งคำขอตรวจสอบการแก้ไข คําขอตรวจสอบ URL บางส่วนที่ได้รับผลกระทบจะดำเนินการเสร็จสิ้นเร็วกว่าคําขอที่มี URL ที่ได้รับผลกระทบทั้งหมดในเว็บไซต์

เริ่มตรวจสอบ

วิธีแจ้ง Search Console ว่าคุณแก้ไขปัญหาแล้วมีดังนี้

 1. แก้ไขอินสแตนซ์ทั้งหมดของปัญหาในเว็บไซต์ หากแก้ไขไม่ครบ การตรวจสอบจะหยุดลงเมื่อ Google พบอินสแตนซ์ที่หลงเหลืออยู่ของปัญหา
 2. เปิดหน้ารายละเอียดของปัญหาที่คุณแก้ไขแล้ว คลิกปัญหาจากรายการปัญหาในรายงาน
  • ⚠️ หากคุณกรองแค่ Sitemap บางรายการในรายงาน การตรวจสอบจะมีผลเฉพาะกับรายการใน Sitemap ดังกล่าวในขณะที่คุณส่งคำขอตรวจสอบ ซึ่งอาจเป็นสิ่งที่คุณต้องการหรือไม่ต้องการก็ได้ จึงขอให้ระวังตรงจุดนี้ด้วย
 3. คลิกตรวจสอบการแก้ไข อย่าคลิก "ตรวจสอบการแก้ไข" อีกครั้งจนกว่าจะทราบว่าตรวจสอบสำเร็จหรือไม่สำเร็จ รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่ Google ตรวจเช็คการแก้ไขของคุณ
 4. คุณตรวจสอบขั้นตอนการตรวจสอบได้ โดยปกติการตรวจสอบจะใช้เวลาถึงประมาณ 2 สัปดาห์ แต่ในบางกรณีอาจใช้เวลานานกว่านั้นมาก ดังนั้นโปรดอดใจรอ คุณจะได้รับการแจ้งเตือนเมื่อตรวจสอบสำเร็จหรือไม่สำเร็จ
 5. หากตรวจสอบไม่สำเร็จ คุณดู URL ที่ทำให้การตรวจสอบไม่สำเร็จได้โดยคลิกดูรายละเอียดในหน้ารายละเอียดของปัญหา โปรดแก้ปัญหาในหน้านี้ ยืนยันการแก้ไขสำหรับ URL ทั้งหมดที่อยู่ในสถานะรอดำเนินการ แล้วเริ่มตรวจสอบอีกครั้ง

เมื่อใดที่ถือว่าปัญหาของ URL หรือรายการ "แก้ไขแล้ว"

ระบบจะทำเครื่องหมายปัญหาของ URL หรือรายการเป็นแก้ไขแล้วเมื่อตรงกับเงื่อนไขใดๆ ต่อไปนี้

 • เมื่อมีการ Crawl URL และไม่พบปัญหาในหน้าเว็บอีกต่อไป ซึ่งในกรณีข้อผิดพลาดของแท็ก AMP อาจหมายความว่าคุณแก้ไขแท็กแล้วหรือนำแท็กออกไปแล้ว (หากไม่จำเป็นต้องใช้แท็กนั้น) ระหว่างที่ระบบพยายามตรวจสอบ จะมีป้ายกำกับว่าผ่าน
 • หาก Google เข้าถึงหน้าเว็บไม่ได้ด้วยเหตุผลใดก็ตาม (มีการนำหน้าเว็บออก, ทำเครื่องหมาย noindex, ต้องตรวจสอบสิทธิ์ เป็นต้น) จะถือว่าปัญหาได้รับการแก้ไขแล้วสำหรับ URL นั้น ซึ่งในระหว่างการพยายามตรวจสอบจะจัดหมวดหมู่อยู่ในสถานะการตรวจสอบอื่นๆ

ระยะเวลาที่เกิดปัญหา

ระยะเวลาของปัญหาเริ่มจากครั้งแรกที่ตรวจพบว่ามีอินสแตนซ์ในเว็บไซต์จนถึง 90 วันหลังจากที่ระบบทำเครื่องหมายอินสแตนซ์สุดท้ายว่าไม่มีอยู่ในเว็บไซต์แล้ว หากผ่านไป 90 วันโดยไม่เกิดปัญหานั้นซ้ำอีก ระบบจะนำปัญหาออกจากตารางปัญหา

วันที่ตรวจพบปัญหาครั้งแรก หมายถึง ครั้งแรกที่ตรวจพบปัญหาในช่วงระยะเวลาที่เกิดปัญหาและจะไม่เปลี่ยนแปลง ดังนั้น

 • หากอินสแตนซ์ทั้งหมดของปัญหาได้รับการแก้ไข แต่หลังจากนั้น 15 วันมีอินสแตนซ์ใหม่ของปัญหาเกิดขึ้น ระบบจะทำเครื่องหมายปัญหาดังกล่าวเป็น "เปิด" และวันที่ตรวจพบครั้งแรกจะยังคงเป็นวันที่เดิม
 • หากเกิดปัญหาเดิมหลังจากที่แก้ไขอินสแตนซ์ล่าสุดไปแล้ว 91 วัน ระบบจะปิดปัญหาก่อนหน้านี้และบันทึกว่าเป็นปัญหาใหม่โดยระบุวันที่ตรวจพบครั้งแรกเป็นวันที่ตรวจพบใหม่
ขั้นตอนการตรวจสอบ

ต่อไปนี้คือภาพรวมของกระบวนการตรวจสอบหลังจากที่คุณคลิกตรวจสอบการแก้ไขปัญหา ขั้นตอนนี้อาจใช้เวลาหลายวันหรือนานกว่านั้น และคุณจะได้รับการแจ้งความคืบหน้าทางอีเมล

 1. เมื่อคุณคลิกตรวจสอบการแก้ไข Search Console จะตรวจเช็คหน้าเว็บบางหน้าทันที
  • หากมีอินสแตนซ์ปัจจุบันปรากฏในหน้าเว็บเหล่านี้ การตรวจสอบจะสิ้นสุดและสถานะการตรวจสอบจะยังไม่เปลี่ยนแปลง
  • หากหน้าตัวอย่างไม่มีข้อผิดพลาดปัจจุบัน การตรวจสอบจะดำเนินต่อไปโดยมีสถานะเริ่มแล้ว หากตรวจพบปัญหาอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้อง ปัญหาเหล่านี้จะนับเป็นปัญหาประเภทอื่นๆ และการตรวจสอบจะดำเนินต่อไป
 2. Search Console จะดำเนินการกับ URL ที่ระบุไว้ในรายการซึ่งได้รับผลกระทบจากปัญหานี้ และจัดคิวในการ Crawl ใหม่ให้เฉพาะ URL ที่มีอินสแตนซ์ที่พบของปัญหานี้ ไม่ใช่ทั้งเว็บไซต์ Search Console จะติดตามบันทึก URL ทั้งหมดที่ผ่านการตรวจเช็คในประวัติการตรวจสอบซึ่งคุณดูได้จากหน้ารายละเอียดของปัญหา
 3. เมื่อ URL ได้รับการตรวจสอบ
  1. หากไม่พบปัญหา สถานะการตรวจสอบอินสแตนซ์จะเปลี่ยนเป็นผ่าน หากนี่เป็นอินสแตนซ์แรกที่ตรวจเช็คหลังจากการตรวจสอบเริ่มต้นขึ้น สถานะการตรวจสอบจะเปลี่ยนเป็นทำได้ดี
  2. หาก URL นั้นเข้าถึงไม่ได้แล้ว สถานะการตรวจสอบอินสแตนซ์จะเปลี่ยนเป็นอื่นๆ (ซึ่งไม่ใช่สถานะข้อผิดพลาด)
  3. หากยังคงมีอินสแตนซ์ดังกล่าวอยู่ สถานะปัญหาจะเปลี่ยนเป็นไม่สำเร็จ และการตรวจสอบจะสิ้นสุดลง หากนี่เป็นหน้าใหม่ที่ค้นพบจากการ Crawl ตามปกติ จะถือเป็นอีกอินสแตนซ์หนึ่งของปัญหาที่มีอยู่นี้
 4. เมื่อตรวจเช็ค URL ในคิวสำหรับปัญหานี้และพบว่าปัญหาได้รับการแก้ไขแล้ว สถานะของปัญหาจะเปลี่ยนเป็นผ่าน อย่างไรก็ตาม แม้ว่าอินสแตนซ์ทั้งหมดจะได้รับการแก้ไขแล้ว แต่ป้ายกำกับระดับความรุนแรงของปัญหาจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง (ข้อผิดพลาดหรือคำเตือน) สิ่งที่เปลี่ยนแปลงจะมีแค่จำนวนรายการที่ได้รับผลกระทบ (0)

แม้คุณจะไม่เคยคลิก "เริ่มตรวจสอบ" Google ก็ตรวจหาอินสแตนซ์ที่แก้ไขแล้วของปัญหาได้ หาก Google ตรวจพบว่ามีการแก้ไขอินสแตนซ์ทั้งหมดของปัญหาในระหว่างการ Crawl ตามปกติ ระบบจะเปลี่ยนจำนวนปัญหาในรายงานเป็น 0

การตรวจสอบอีกครั้ง

⚠️ รอให้รอบการตรวจสอบเสร็จสมบูรณ์ก่อนที่จะขอการตรวจสอบรอบใหม่ แม้ว่าจะแก้ไขปัญหาบางอย่างในระหว่างรอบปัจจุบันแล้วก็ตาม

หากต้องการเริ่มการตรวจสอบที่ไม่สำเร็จอีกครั้ง ให้ทำดังนี้

 1. ไปที่บันทึกการตรวจสอบของการตรวจสอบที่ไม่สำเร็จ: เปิดหน้ารายละเอียดของปัญหาที่ตรวจสอบไม่สำเร็จแล้วคลิกดูรายละเอียด
 2. คลิกเริ่มตรวจสอบใหม่
 3. การตรวจสอบจะเริ่มขึ้นอีกครั้งสำหรับ URL ทั้งหมดที่มีเครื่องหมายว่ารอดำเนินการหรือไม่สำเร็จ รวมถึงอินสแตนซ์ใหม่ๆ ของปัญหานี้ที่ค้นพบผ่านการ Crawl ตามปกตินับตั้งแต่ความพยายามที่จะตรวจสอบครั้งล่าสุด URL ที่มีเครื่องหมายว่าผ่านหรืออื่นๆ จะไม่ได้รับการตรวจสอบซ้ำ
 4. โดยปกติการตรวจสอบจะใช้เวลาถึงประมาณ 2 สัปดาห์ แต่ในบางกรณีอาจใช้เวลานานกว่านั้นมาก ดังนั้นโปรดอดใจรอ

ดูความคืบหน้าของการตรวจสอบ

หากต้องการดูความคืบหน้าของคำขอตรวจสอบปัจจุบัน หรือประวัติคำขอล่าสุดในกรณีที่ไม่ได้ดำเนินการตรวจสอบอยู่ ให้ทำดังนี้

 1. เปิดหน้ารายละเอียดของปัญหาที่ต้องการ คลิกแถวของปัญหาดังกล่าวในหน้ารายงานหลักเพื่อเปิดหน้ารายละเอียดของปัญหา
  • สถานะคำขอตรวจสอบจะแสดงอยู่ทั้งในหน้ารายละเอียดของปัญหาและในแถวการตรวจสอบของตารางรายละเอียดด้วย
 2. คลิกดูรายละเอียดเพื่อเปิดหน้ารายละเอียดการตรวจสอบของคำขอดังกล่าว
  • สถานะอินสแตนซ์ของ URL แต่ละรายการที่รวมอยู่ในคำขอจะแสดงอยู่ในตาราง
  • สถานะอินสแตนซ์จะใช้กับปัญหาที่เฉพาะเจาะจงซึ่งคุณกำลังตรวจสอบ คุณจะติดป้ายกำกับปัญหาหนึ่งว่าผ่านในหน้าเว็บ แต่ติดป้ายกำกับปัญหาอื่นๆ ว่าไม่สำเร็จ รอดำเนินการ หรืออื่นๆ ในหน้าเดียวกันก็ได้
  • ในรายงาน AMP และรายงานการจัดทําดัชนีหน้าเว็บ ระบบจะจัดกลุ่มรายการต่างๆ ในหน้าประวัติการตรวจสอบตาม URL
  • ส่วนรายงานความสามารถในการใช้งานบนอุปกรณ์เคลื่อนที่และรายงานผลการค้นหาที่เป็นริชมีเดีย ระบบจะจัดกลุ่มรายการต่างๆ ตาม URL ร่วมกับรายการ Structured Data (ตามที่กำหนดโดยค่า "ชื่อ" ของรายการนั้นๆ)
สถานะคำขอตรวจสอบ

สถานะการตรวจสอบที่ใช้กับการตรวจสอบปัญหาที่พบมีดังนี้

 • ยังไม่เริ่ม: อินสแตนซ์อย่างน้อย 1 รายการของปัญหานี้ไม่เคยมีอยู่ในคำขอตรวจสอบสำหรับปัญหานี้
  ขั้นตอนถัดไป
  1. คลิกที่ปัญหาเพื่อดูรายละเอียดข้อผิดพลาด ตรวจสอบแต่ละหน้าเพื่อดูตัวอย่างข้อผิดพลาดในหน้าที่แสดงอยู่
  2. คลิกดูข้อมูลเพิ่มเติมในหน้ารายละเอียดเพื่อดูรายละเอียดของปัญหา
  3. คลิกแถว URL ตัวอย่างในตารางเพื่อดูรายละเอียดเกี่ยวกับข้อผิดพลาดนั้นๆ
  4. แก้ไขหน้าเว็บ แล้วคลิกตรวจสอบการแก้ไขเพื่อเริ่มตรวจสอบ โดยปกติการตรวจสอบจะใช้เวลาถึงประมาณ 2 สัปดาห์ แต่ในบางกรณีอาจใช้เวลานานกว่านั้นมาก ดังนั้นโปรดอดใจรอ
 • เริ่มแล้ว: คุณเริ่มการตรวจสอบแล้วแต่ยังไม่พบอินสแตนซ์ที่หลงเหลืออยู่ของปัญหา
  ขั้นตอนถัดไป: Google จะส่งการแจ้งเตือนให้คุณขณะทำการตรวจสอบเพื่อให้ทราบสิ่งที่ต้องทำ (หากจำเป็น)
 • ทำได้ดี: คุณเริ่มทำการตรวจสอบแล้ว และเราพบว่าอินสแตนซ์ทั้งหมดของปัญหาที่ตรวจเช็คไปได้รับการแก้ไขแล้ว
  ขั้นตอนถัดไป: ไม่ต้องทำอะไร แต่ Google จะส่งการแจ้งเตือนให้คุณขณะทำการตรวจสอบเพื่อให้ทราบสิ่งที่ต้องทำ
 • ผ่าน: อินสแตนซ์ของปัญหาทั้งหมดที่ทราบหายไปแล้ว (หรือไม่มี URL ที่ได้รับผลกระทบแล้ว) คุณต้องคลิกตรวจสอบการแก้ไขจึงจะได้สถานะนี้ (หากอินสแตนซ์หายไปโดยที่คุณไม่ได้ขอการตรวจสอบ สถานะจะเปลี่ยนเป็น "ไม่มี")
  ขั้นตอนถัดไป: ไม่ต้องทำอะไร
 • ไม่มี: Google พบว่าปัญหาใน URL ทั้งหมดได้รับการแก้ไขแล้ว แม้ว่าคุณจะไม่เคยเริ่มการตรวจสอบเลย
  ขั้นตอนถัดไป: ไม่ต้องทำอะไร
 • ไม่สำเร็จ: เกณฑ์บางอย่างของหน้าเว็บยังคงมีปัญหาอยู่หลังจากที่คลิกตรวจสอบ
  ขั้นตอนถัดไป: แก้ไขปัญหาและเริ่มการตรวจสอบอีกครั้ง
สถานะการตรวจสอบอินสแตนซ์

หลังจากที่ส่งคำขอการตรวจสอบแล้ว ระบบจะระบุสถานะการตรวจสอบอินสแตนซ์ของปัญหาแต่ละรายการ ดังนี้

 • รอดำเนินการ: อยู่ในคิวเพื่อรับการตรวจสอบ Google ตรวจสอบครั้งล่าสุดพบว่ามีอินสแตนซ์ของปัญหาอยู่
 • ผ่าน: [ไม่มีในรายงานบางฉบับ] Google ตรวจเช็คอินสแตนซ์ของปัญหาและพบว่าอินสแตนซ์ดังกล่าวไม่มีอยู่แล้ว สถานะนี้จะได้มาต่อเมื่อคุณคลิกตรวจสอบอินสแตนซ์ของปัญหาเท่านั้น
 • ไม่สำเร็จ: Google ตรวจเช็คอินสแตนซ์ของปัญหาและพบว่ายังคงปรากฏอยู่ สถานะนี้จะได้มาต่อเมื่อคุณคลิกตรวจสอบอินสแตนซ์ของปัญหาเท่านั้น
 • อื่นๆ: [ไม่มีในรายงานบางฉบับ] Google เข้าถึง URL ที่เป็นโฮสต์ของอินสแตนซ์ไม่ได้ หรือ (สำหรับ Structured Data) ไม่พบรายการบนหน้าเว็บอีกแล้ว หากเป็นเช่นนี้จะถือว่าผ่าน

โปรดทราบว่า URL เดียวกันอาจมีสถานะที่ต่างกันสำหรับปัญหาต่างๆ ตัวอย่างเช่น หากหน้าหนึ่งมีทั้งปัญหา X และปัญหา Y ปัญหา X อาจอยู่ในสถานะการตรวจสอบผ่าน ส่วนปัญหา Y ในหน้าเดียวกันอาจอยู่ในสถานะการตรวจสอบรอดำเนินการ

การแก้ปัญหา

ภาพรวมของการแก้ปัญหา

ในการแก้ปัญหาการจัดทำดัชนีวิดีโอ คุณต้องทำความเข้าใจแนวคิดหลักดังต่อไปนี้

การจัดทำดัชนีหน้า
Google ต้องค้นหาและจัดทำดัชนีหน้าเว็บที่โฮสต์วิดีโอได้ คุณทดสอบได้ว่าหน้าเว็บมีการ (หรือสามารถ) จัดทำดัชนีหรือไม่โดยใช้เครื่องมือตรวจสอบ URL ข้อกำหนดในการจัดทำดัชนีหน้าเว็บมีดังนี้
 • Google หาหน้าเว็บได้: หน้าเว็บลิงก์มาจากที่ที่ Google รู้จักหรือแสดงอยู่ใน Sitemap
 • Google เข้าถึงหน้าเว็บได้: หน้าเว็บไม่ได้ถูกบล็อกจากการจัดทำดัชนีโดยใช้กฎ robots.txt, กฎ noindex หรือกำหนดให้ต้องเข้าสู่ระบบ
 • หน้าเว็บเป็นไปตามหลักเกณฑ์ใน Google Search Essentials ทั้งหมด: Google จะไม่จัดทำดัชนีหน้าเว็บที่ละเมิดนโยบายสแปมหรือจัดทำดัชนีไม่ได้ด้วยเหตุผลทางเทคนิค
 • หน้าเว็บไม่ซ้ำกับหน้าอื่น: Google พยายามจัดกลุ่มหน้าที่ซ้ำกันในเว็บไซต์แล้วจัดทำดัชนีเพียงหน้าเดียวจากทั้งหมด หากหนึ่งในหน้าเว็บที่ซ้ำกันมีวิดีโอ 1 รายการ แต่ไม่ใช่หน้าเว็บที่จัดทำดัชนี Google จะไม่จัดทำดัชนีวิดีโอดังกล่าวสำหรับหน้านั้น
การจัดทำดัชนีวิดีโอ
Google จะจัดทำดัชนีวิดีโอจากหน้าที่จัดทำดัชนีแล้วเท่านั้น Google ต้องหาวิดีโอในหน้านั้นแล้วพบข้อมูลที่เพียงพอเกี่ยวกับวิดีโอเพื่อจัดทำดัชนี ในหน้าที่มีวิดีโอหลายรายการ Google จะจัดทำดัชนีวิดีโอเพียง 1 รายการต่อหน้า ดูข้อกำหนดในการจัดทำดัชนีวิดีโอ
การดึงข้อมูลวิดีโอ
Google จะพยายามดึงข้อมูลไฟล์วิดีโอเพื่อการจัดทำดัชนีวิดีโอ หากไฟล์ถูกบล็อกไม่ให้ Google เข้าถึง (บริการบางอย่างจะบล็อกไม่ให้ Google ดึงข้อมูลวิดีโอ) หรือหากไฟล์อยู่ในรูปแบบที่ไม่รองรับ ระบบจะไม่ดึงข้อมูลไฟล์นั้น วิดีโอไม่จำเป็นต้องได้รับการดึงข้อมูลจึงจะจัดทำดัชนีได้

จำนวนวิดีโอทั้งหมดต่ำ/จำนวนหน้าทั้งหมดต่ำ

หากค่ารวมของวิดีโอที่จัดทำดัชนี + ไม่มีวิดีโอที่จัดทำดัชนีน้อยกว่าจำนวนหน้าที่จัดทำดัชนีโดยมีวิดีโอในหน้านั้นด้วยอย่างมาก อาจเป็นเพราะ 2 สาเหตุต่อไปนี้

โปรดทราบว่ารายงานนี้ไม่ได้นับวิดีโอทั้งหมดในเว็บไซต์ของคุณ แต่จะนับจำนวนหน้าที่จัดทำดัชนีซึ่ง Google ตรวจพบวิดีโอ และจากหน้าเหล่านั้น มีกี่หน้าที่ Google จัดทำดัชนีวิดีโอได้ 1 รายการ (Google จะไม่จัดทำดัชนีวิดีโอมากกว่า 1 รายการต่อหน้า)

หน้าที่มีวิดีโอไม่ได้รับการจัดทำดัชนี

หาก Google ไม่ได้จัดทำดัชนีหน้าโฮสต์ หน้าโฮสต์และวิดีโอใดๆ ที่มีในหน้าดังกล่าวจะไม่รวมอยู่ในรายงานนี้

หรือหาก Google ได้จัดทำดัชนีหน้าเว็บแล้ว แต่ไม่เห็นวิดีโอในหน้าเว็บ หน้านั้นก็จะไม่ปรากฏในรายงานนี้

คุณดูภาพรวมระดับสูงของจำนวนหน้าที่มีการจัดทำดัชนีในเว็บไซต์ได้โดยใช้รายงานการจัดทำดัชนีหน้าเว็บ ดูว่าจำนวนหน้าที่จัดทำดัชนีถูกต้องหรือไม่ ดูว่าข้อผิดพลาดในการจัดทำดัชนีส่งผลต่อหน้าเว็บที่มีวิดีโอหรือไม่ โปรดทราบว่ารายงานการจัดทำดัชนีหน้าเว็บไม่ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับหน้าเว็บที่ Google ไม่พบ

โปรดใช้เครื่องมือตรวจสอบ URL เพื่อดูข้อมูลอย่างละเอียดเกี่ยวกับสาเหตุที่ระบบจัดทำดัชนีหน้าเว็บหนึ่งๆ ไม่ได้ เครื่องมือดังกล่าวจะบอกรายละเอียดว่า Google สามารถจัดทำดัชนีหน้าเว็บได้หรือไม่และเพราะเหตุใด หลักเกณฑ์ทั่วไปมีดังนี้

 • ปัญหาด้านความเอื้อต่อการค้นหา: Google ต้องค้นหาหน้าเว็บเพื่อจัดทำดัชนีได้ หน้าเว็บได้รับการเชื่อมโยงโดยหน้าที่จัดทำดัชนีแล้วในเว็บไซต์ของคุณหรือเว็บไซต์อื่น หน้าเว็บแสดงอยู่ใน Sitemap หรือไม่
 • ปัญหาในการจัดทำดัชนี: เครื่องมือตรวจสอบ URL จะตรวจพบปัญหาการจัดทำดัชนีหน้าเว็บต่อไปนี้
  • หน้าเว็บถูก robots.txt บล็อกไม่ให้ทำการ Crawl
  • แท็กหรือคำสั่ง noindex บล็อกหน้าเว็บไม่ให้จัดทำดัชนี
  • หน้าไม่ใช่หน้า Canonical Google จัดทำดัชนีเฉพาะหน้า Canonical (หน้า Canonical ที่ซ้ำกันจะไม่ได้รับการจัดทำดัชนี) แม้ว่าวิดีโอจะไม่ได้รับการจัดทำดัชนีจากหน้าที่ไม่ใช่หน้า Canonical แต่วิดีโอเดียวกันฝังอยู่ในอีกหน้าหนึ่งที่เป็นหน้า Canonical ที่มีจัดทำดัชนี วิดีโอก็จะได้รับการจัดทำดัชนีจากหน้านี้ได้

ไม่พบวิดีโอในหน้า

หาก Google ไม่พบวิดีโอใดๆ ในหน้าที่จัดทำดัชนี หน้านั้นจะไม่ปรากฏในรายงานนี้ (ซึ่งจะแตกต่างจากเวลาที่ Google พบวิดีโอในหน้าที่จัดทำดัชนีแล้ว แต่ไม่สามารถจัดทำดัชนีวิดีโอใดๆ ได้ ในกรณีนี้ หน้าดังกล่าวจะปรากฏในรายงานเป็นไม่มีวิดีโอที่จัดทำดัชนี)

หากหน้าเว็บของคุณมีวิดีโอ แต่เมื่อคุณตรวจสอบหน้าเว็บ Google ไม่รายงานวิดีโอใดๆ ให้ดําเนินการดังนี้

 • เพิ่มหน้าลงใน Sitemap โดยใช้ข้อบ่งชี้วิดีโอ
 • ตรวจสอบว่าวิดีโอมีความโดดเด่นในหน้าเว็บเมื่อดูในเบราว์เซอร์
 • ตรวจสอบว่าคุณได้ทำตามแนวทางปฏิบัติแนะนำสำหรับวิดีโอ
 • ตรวจสอบว่าหน้าโฮสติ้งได้รับการจัดทำดัชนีแล้ว แม้ว่าการตรวจสอบ URL ที่เผยแพร่อยู่จะตรวจพบวิดีโอ แต่ระบบจะไม่จัดทำดัชนีวิดีโอจากหน้าเว็บที่ไม่ได้รับการจัดทำดัชนี

Google รวมข้อมูลเมตาของวิดีโอจากที่ต่างๆ เข้าด้วยกัน

หากเห็น URL หลายรายการสำหรับวิดีโอเดียวกันในหน้าเว็บ นั่นหมายความว่า Google พิจารณาว่าเป็นวิดีโอเดียวกัน

ในกรณีนี้ Google อาจใช้ข้อมูลเมตาจากแหล่งที่มาซึ่งซ้ำกัน เช่น ชื่อจาก URL1 และภาพขนาดย่อจาก URL2

หากคุณคิดว่าวิดีโอเหล่านี้ไม่เหมือนกัน ลองดูวิธีที่ช่วยให้ Google แยกความแตกต่างของวิดีโอ ดังนี้

 • ตรวจสอบว่าวิดีโอแต่ละรายการมี URL ของวิดีโอและภาพขนาดย่อที่ไม่ซ้ำกัน
 • หากคุณใช้ออบเจ็กต์วิดีโอ schema.org ให้ตรวจสอบว่า URL ของออบเจ็กต์วิดีโอตรงกับ URL ที่ใช้ในแท็ก HTML (<embed>, <video> หรือแท็กอื่นๆ ที่เหมาะสม), Sitemap และไฟล์ mRSS
 • อย่าใช้ภาพขนาดย่อเดียวกันสำหรับวิดีโอต่างๆ

วิดีโอไม่ได้รับการจัดทำดัชนี

วิดีโออาจไม่ได้รับการจัดทำดัชนีด้วยเหตุผลหลายประการ เช่น

 • หน้าที่มีวิดีโอไม่ได้รับการจัดทำดัชนี ใช้เครื่องมือตรวจสอบ URL เพื่อดูว่าหน้าเว็บจัดทำดัชนีหรือยัง หากยัง ดูว่าเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น
 • วิดีโอไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การจัดทำดัชนีวิดีโอทุกข้อ
 • Google หาวิดีโอไม่พบ Google ไม่สามารถจัดทำดัชนีวิดีโอหากไม่พบวิดีโอนั้นในหน้า หน้าเว็บกำหนดให้มีการโต้ตอบของผู้ใช้เพื่อดูวิดีโอหรือไม่ ใช้เครื่องมือตรวจสอบ URL เพื่อทดสอบหน้าเว็บที่เผยแพร่อยู่และดูภาพหน้าจอ คุณมองเห็นวิดีโอในหน้าเว็บไหม
 • วิดีโอไม่ "โดดเด่น" ในหน้าเว็บ หรือไม่ค่อยโดดเด่น หรือไม่เหมาะสำหรับการจัดทำดัชนีเมื่อเทียบกับวิดีโออื่นในหน้าเว็บ Google จะจัดทำดัชนีเฉพาะวิดีโอที่มีความโดดเด่นในหน้าตามเกณฑ์เท่านั้น และ Google ต้องการจัดทำดัชนีวิดีโอที่โดดเด่นที่สุดในหน้า
 • วิดีโออื่นในหน้าเว็บเหมาะสำหรับการจัดทำดัชนีมากกว่า ใช้เครื่องมือตรวจสอบ URL เพื่อดูว่าวิดีโออื่นในหน้าเว็บได้รับการจัดทำดัชนีหรือไม่
 • Google ดึงข้อมูลภาพขนาดย่อที่ให้ไว้หรือสร้างภาพขนาดย่อไม่ได้ หากต้องการใส่ภาพขนาดย่อ ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เหล่านี้ หากต้องการทำให้ Google สร้างไฟล์ได้ โปรดดูการดึงข้อมูลวิดีโอ คุณใช้เครื่องมือทดสอบผลการค้นหาที่เป็นริชมีเดียเพื่อทดสอบการบล็อกของ robots.txt ได้ ดังนี้
  • เปิดการทดสอบผลการค้นหาที่เป็นริชมีเดีย
  • ระบุ URL ของภาพขนาดย่อและคลิกทดสอบ URL
  • ในผลลัพธ์ ให้ขยายส่วนการ Crawl และดูผลการค้นหาอนุญาตให้ทำการ Crawl ไหม ซึ่งควรจะระบุว่าภาพขนาดย่อถูกบล็อกโดยกฎ robots.txt หรือไม่
  • หากกฎของ robots.txt บล็อกภาพขนาดย่อของคุณ คุณจะต้องติดต่อผู้ที่เป็นเจ้าของไฟล์ (ผู้ดูแลเว็บไซต์ที่มีภาพขนาดย่อ) และแจ้งให้เลิกบล็อกไฟล์ภาพขนาดย่อของคุณไปยัง Google ในไฟล์ robots.txt
 • Google สร้างข้อมูลที่จำเป็นสำหรับวิดีโอไม่ได้ด้วยเหตุผลบางประการ (ต้องระบุภาพขนาดย่อและคำอธิบาย) หากวิดีโอใช้ Structured Data ดูว่า Structured Data ถูกต้องไหม ค่าที่ไม่ถูกต้องหรือขาดหายไปสำหรับแอตทริบิวต์ Structured Data ที่จำเป็นอาจทำให้ระบบจัดทำดัชนีวิดีโอไม่ได้ คุณทดสอบ Structured Data ของวิดีโอได้โดยใช้เครื่องมือทดสอบผลการค้นหาที่เป็นริชมีเดีย
 • ดูหลักเกณฑ์ที่จะช่วยให้ Google ค้นพบวิดีโอของคุณ

วิธีบล็อกหน้าเว็บหรือวิดีโอในดัชนี

หากต้องการบล็อกหน้าเว็บที่มีวิดีโอไม่ให้ปรากฏในผลการค้นหาของ Search ให้เพิ่มแท็กหรือคําสั่ง noindex ลงในหน้าดังกล่าว วิธีนี้ควรป้องกันวิดีโอทุกรายการในหน้านั้นไม่ให้ได้รับการจัดทําดัชนีในบริบทของหน้านั้นด้วย หากวิดีโอปรากฏในหน้าอื่นที่ได้รับการจัดทําดัชนี วิดีโออาจได้รับการจัดทําดัชนีในหน้านั้น หากวิดีโอไม่ปรากฏในหน้าอื่นๆ ในเว็บไซต์ ระบบจะไม่จัดทําดัชนีวิดีโอ

หากต้องการบล็อกเฉพาะวิดีโอไม่ให้ปรากฏในผลการค้นหาของ Search คุณต้องแสดงคําสั่ง noindex ในคําขอสําหรับทั้งวิดีโอหรือภาพขนาดย่อ (หากมี) ของวิดีโอ การไม่แสดงผลไบต์วิดีโอสําหรับคําขอทำการ Crawl เพียงอย่างเดียวจะยังทําให้วิดีโอปรากฏใน Search อยู่ เนื่องจาก Google สามารถจัดทําดัชนีวิดีโอได้แม้ว่าจะดึงไฟล์วิดีโอไม่สําเร็จก็ตาม

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การบล็อกหรือข้อจํากัดขั้นสูง

คำถามที่ตอบไม่ได้

สถิติวิดีโอบางรายการที่เรายังไม่สามารถแสดงใน Search Console มีดังนี้

 • Google จัดทำดัชนีวิดีโอบนเว็บไซต์กี่รายการ
  ปัจจุบัน Search Console ไม่มีรายงานที่แสดงจำนวนวิดีโอทั้งหมดที่มีการจัดทำดัชนีไม่ซ้ำกันในเว็บไซต์ แต่มีเพียงหน้าเว็บที่จัดทำดัชนีซึ่งมีวิดีโอที่สามารถจัดทำดัชนีได้หรือไม่ได้
 • วิดีโอใดบ้างที่ Google จัดทำดัชนีได้หรือไม่ได้
  Search Console ไม่มีรายงานที่ครอบคลุมซึ่งแสดงวิดีโอทั้งหมดที่จัดทำดัชนีได้หรือไม่ได้ในเว็บไซต์ แต่มีเพียงหน้าเว็บที่มีวิดีโอและจัดทำดัชนีได้หรือไม่ได้
 • วิดีโอ X ได้รับการจัดทำดัชนีจากหน้าใดบ้าง
  Search Console ไม่มีวิธีดูหน้าที่จัดทำดัชนีไว้ทั้งหมดซึ่งเชื่อมโยงกับวิดีโอหนึ่งๆ ที่จัดทำดัชนีแล้ว

* เงื่อนไขที่เฉพาะเจาะจงมากที่กล่าวถึงข้างต้นหมายความว่าเว็บไซต์โฮสต์วิดีโอที่ไม่ซ้ำกันเพียง 1 รายการต่อหน้า และ Google สามารถจัดทำดัชนีหน้าเว็บทุกหน้าที่มีวิดีโอ ในกรณีนี้ รายงานจะแสดงจำนวนวิดีโอในเว็บไซต์ของคุณ หากเว็บไซต์โฮสต์วิดีโอหลายรายการต่อหน้า หรือโฮสต์วิดีโอเดียวกันในหลายๆ หน้า หรือ Google จัดทำดัชนีทุกหน้าที่มีวิดีโอไม่ได้ ผลรวมในแผนภูมิอาจไม่แสดงจำนวนวิดีโอที่ไม่ซ้ำกันทั้งหมดซึ่งได้รับการจัดทำดัชนีในเว็บไซต์ของคุณ

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม

เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลองทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

true
เป็นมือใหม่ Search Console ใช่ไหม

หากไม่เคยใช้ Search Console มาก่อน เริ่มได้เลยที่นี่ ไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่ ผู้เชี่ยวชาญ SEO หรือนักพัฒนาเว็บไซต์

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก