Duplex on the Web

Duplex på webben är en teknik som gör att vissa användaruppgifter kan automatiseras åt webbplatsens besökare med Google Assistent. På den här sidan beskrivs hur du aktiverar eller inaktiverar Duplex på webben för webbplatsen.

Denna funktion är bara tillgänglig om webbplatsen uppfyller kraven och du har kontaktats om att delta.

Översikt

Duplex on the Web fungerar i två steg.

 1. Träning: Duplex på webben tränas regelbundet på vissa uppgifter på din webbplats så att Google-assistenten kan utföra dem. Läs mer om användaragenten Duplex på webben om du vill styra hur Duplex på webben genomsöker och analyserar din webbplats.
 2. Betjäning: Betjäningen styrs med en inställning i Search Console. Om Duplex på webben har aktiverats för webbplatsen i Search Console kan Google-assistenten erbjuda webbplatsens besökare hjälp med att vidta åtgärder som stöds. Duplex på webben är aktiverat som standard för alla webbplatser som uppfyller de krav som beskrivs här. Om Duplex på webben har inaktiverats för egendomen i Search Console kan Google-assistenten inte utföra några av de åtgärder som stöds på webbplatsen.
Om betjäning har aktiverats men träning med Duplex på webben inaktiverats kanske Google-assistenten inte fungerar bra eller inte fungerar alls på webbplatsen.

Krav och regler

Följande regler gäller för inställningen Duplex på webben i Search Console:

 • Den här funktionen är begränsad till vissa partner från utvalda branscher och platser. Inställningssidan visas bara om webbplatsen uppfyller kraven och du har blivit kontaktad om att delta.
 • Bara egendomsägare kan se eller ändra inställningarna för Duplex på webben.
 • Det kan ta några timmar eller dagar att aktivera Duplex on the Web för en webbplats. Vid inaktivering börjar ändringen gälla omedelbart.
 • Egendomens ägare aviseras när egendomsinställningarna ändras.
 • Inställningarna för Duplex on the Web kan endast visas och konfigureras på en domänegendom. Dessa inställningar kan inte visas och ändras för egendomar med webbadressprefix.
 • Inställningarna för Duplex on the Web ärvs från den högst överordnade egendomen och kan endast ändras i den. Inställningarna är skrivskyddade för underordnade egendomar. Om du har egendomarna m.example.com, m.support.example.com och example.com visas inställningen alltså i alla, men den kan bara ändras i den överordnade egendomen example.com.
 • Duplex på webben fungerar för närvarande endast i Android-versionerna av webbläsaren Chrome och Google Sök-appen för användare i USA och Förenade kungariket.

 

Aktivera Duplex på webben för en webbplats

Så här tillåter du Google-assistenten att utföra åtgärder som stöds med hjälp av Duplex på webben:

 1. Läs igenom avsnittet om krav och regler.
 2. Följ de allmänna riktlinjerna för alla åtgärder.
 3. Följ riktlinjerna för de enskilda funktioner du vill ska stödjas på webbplatsen.
 4. Öppna inställningssidan för Duplex på webben på egendomen och klicka på Aktivera om det inte redan är markerat. Det tar några timmar eller dagar att aktivera inställningen. Dessa krav och regler gäller när du aktiverar eller inaktiverar Duplex på webben.
 5. Valfritt: Om webbplatsen är lösenordsskyddad rekommenderar vi att du anger ett användarnamn och ett lösenord i avsnittet Användaruppgifter för testning på inställningssidan i Search Console. Det gör att Duplex på webben kan tränas på webbplatsen.
 6. Google meddelar dig när din begäran om att aktivera betjäning har behandlats och Duplex på webben har börjat tränas på din webbplats.
Inaktivera Duplex på webben på webbplatsen
 • Om du vill inaktivera betjäning (dvs. att Google-assistenten kan vidta åtgärder på webbplatsen med hjälp av Duplex på webben) klickar du på Inaktiverainställningssidan för Duplex på webben. Inaktiveringen börjar normalt gälla inom några minuter. Du kan aktivera den igen senare, men det kan ta några dagar. Observera att Duplex on the Web fortsätter att tränas på din webbplats om du inte uttryckligen inaktiverar träningen enligt nästa punkt.
 • Om du vill inaktivera träning för Duplex on the Web lägger du till en av de här reglerna i robots.txt på webbplatsen. Reglerna i robots.txt börjar gälla vid nästa träningsförsök. Observera att Duplex on the Web kan fortsätta att fungera på webbplatsen (även om det inte fungerar optimalt) när användarna besöker den såvida du inte uttryckligen inaktiverar betjäning enligt punkten ovan.

Åtgärder som stöds för Duplex på webben

Med Duplex på webben kan Google-assistenten vidta olika åtgärder på din webbplats. Tillgängliga åtgärder och vilka krav som gäller för dem beskrivs nedan. Användaren ser åtgärderna utföras och kan avbryta dem och återta kontrollen när som helst.

Allmänna krav för alla åtgärder

Webbplatser där Duplex på webben ska aktiveras ska följa dessa riktlinjer förutom eventuella kompletterande riktlinjer för en enskild åtgärd:

 • Aktivera träning:
 • Följ HTML-standarden och god praxis på webbplatsen.
  • Webbplatsen måste använda HTTPS och inte HTTP.

Obs! Alla Google Ads-taggar och Google Analytics-taggar fungerar som vanligt när Duplex på webben har aktiverats på webbplatsen.

Specifika riktlinjer

Biljettköp (endast biografer)
Ge Google-assistenten (med Duplex på webben som motor) möjlighet att köpa biobiljetter åt användare på webbplatsen.

Krav

Följande krav gäller utöver de övriga kraven för att aktivera Duplex på webben:

 • Vi kontaktar dig när din webbplats uppfyller villkoren för den här funktionen.
 • Åtgärden stöds endast i USA och Förenade kungariket. Såväl biografen som användaren (utifrån sökfrågan) måste finnas i USA eller Förenade kungariket.
 • Sökspråket måste vara engelska.
 • Betalannonser får inte visas i kassaflödet för biobiljetter på webbplatsen.
 • Det måste gå att betala med kreditkort i kassan för biobiljetter på webbplatsen. Inga andra betalningsmetoder stöds ännu.

Du kan testa att kassaflödet för biobiljetter har aktiverats på webbplatsen genom att söka på Google efter filmer som visas på din biograf, klicka på länkar till bioprogrammet och kontrollera att din biograf visas som en av biljettleverantörerna.

Hjälp i kassan på en återförsäljares webbplats (Shopping)
Ge Google-assistenten (med Duplex på webben som motor) möjlighet att hjälpa användarna i kassan på din webbplats med automatisk och optimerad betalning.
Betalningsflödet med Google Assistent aktiveras bara när
 • användaren öppnar en webbplats från Google Sök-appen för Android på Android-enheter
 • användaren besöker kundvagnen eller kassasidan och kundvagnen inte är tom
 • alla krav nedan är uppfyllda.

Krav

Följande krav gäller utöver de övriga kraven för att aktivera Duplex på webben:

 • Funktionen stöds endast i USA och Förenade kungariket
 • Sökspråket måste vara engelska.
 • Webbplatsen måste erbjuda besökarna möjligheten att handla som gäst.
 • Du måste erbjuda kreditkortsbetalning i kassan på webbplatsen. Inga andra betalningsmetoder stöds ännu.

Beställa mat på en restaurangs webbplats

Ge Google-assistenten (med Duplex på webben som motor) möjlighet att hjälpa användarna att beställa mat på din webbplats.

Krav

Följande krav gäller utöver de övriga kraven för att aktivera Duplex på webben:

 • Vi kontaktar dig när din webbplats uppfyller villkoren för den här funktionen.
 • Webbplatsen måste ha ett fungerande system för beställning online som inte öppnar nya flikar när beställningen görs.
 • Webbplatsen måste erbjuda besökarna möjligheten att handla som gäst.
 • Funktionen stöds endast i USA. Såväl restaurangen som användaren (utifrån sökfrågan) måste finnas i USA.
 • Sökspråket måste vara engelska.
 • Betalannonser får inte visas i kassan på webbplatsen.
 • Det måste gå att betala med kreditkort på webbplatsen. Inga andra betalningsmetoder stöds ännu.

Hjälp med incheckningen på ett flygbolags webbplats

Ge Google-assistenten (med Duplex på webben som motor) möjlighet att hjälpa användarna att checka in till flyget på din webbplats. Android-användare får en avisering från Google-assistenten om hjälp att checka in till flyget. Användarnas uppgifter hämtas från bokningsinformationen i Gmail och fylls i automatiskt i webbplatsens incheckningsformulär.

Krav

Följande krav gäller utöver de övriga kraven för att aktivera Duplex på webben:

 • Vi kontaktar dig när din webbplats uppfyller villkoren för den här funktionen.
 • Webbplatsen måste ha ett fungerande incheckningsflöde.
 • Funktionen stöds bara för inrikesflyg i USA. Både flygbolaget och användaren (utifrån sökfrågan) måste finnas i USA.
 • Sökspråket måste vara engelska.
 • Betalannonser får inte visas i incheckningsflödet på webbplatsen.
Automatisk lösenordsändring
Aktivera Duplex på webben om du vill att lösenord för webbplatser ska ändras automatiskt med hjälp av Google Assistent. I Chrome på Android-enheter kan användarna välja om de vill ändra sitt lösenord på webbplatsen automatiskt med Google Assistent. Du kan se en demo av funktionen som spelades in under Google I/O-konferensen.
När funktionen har aktiverats kan Google Assistent utföra följande åtgärder för användarens räkning:
1. 
Användaruppgifterna som har utsatts för intrång visas för användaren när funktionen för lösenordskontroll har använts i Chrome. Google Assistent kan hjälpa användare att ändra lösenord på webbplatser som stöds.
 
2
Google Assistent loggar in användaren automatiskt med rätt användaruppgifter och navigerar till sidan för kontoinställningar på respektive webbplats. Om användaruppgifterna som har sparats i Chrome är inaktuella kan Google-assistenten hjälpa användaren att återställa lösenordet på webbplatser som stöds.
 
3. 
Användaren kan välja mellan att använda ett lösenord som genereras i Chrome eller att skapa ett eget lösenord.
 
4. 

Google Assistent hjälper användaren att skicka in det ändrade lösenordet till webbplatsen.

 

5. 
Användaren ser en bekräftelseskärm och får åtkomst till det ändrade lösenordet i Chrome.
Krav

Följande krav gäller utöver de övriga kraven för att aktivera Duplex på webben:

 • Den här funktionen behöver inte tränas på webbplatsen. Duplex på webben måste dock vara aktiverat för webbplatsen.
 • Vi kontaktar dig när din webbplats uppfyller villkoren för den här funktionen.
 • Den här funktionen är för närvarande endast tillgänglig för ett begränsat antal webbplatser och användare i USA, men den lanseras gradvis för fler webbplatser och länder runtom i världen.
Automatisk rabattidentifiering

Aktivera möjligheten för Google Assistent (med Duplex på webben) att tillämpa kuponger automatiskt på webbplatsen.

Kassaflödet med Google Assistent aktiveras bara när följande händer:

 • användaren öppnar en webbplats från Google Sök-appen för Android på Android-enheter
 • användaren besöker kundvagnen eller kassasidan och kundvagnen inte är tom
 • alla krav nedan är uppfyllda.

Krav

Följande krav gäller utöver de övriga kraven för att aktivera Duplex på webben:

 • Funktionen stöds endast i USA.
 • Sökspråket måste vara engelska.
 • Du måste ha minst en aktiv kodbaserad kupong i Merchant Center.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
83844
false
false