Duplex באינטרנט

השירות מבצע באופן אוטומטי משימות משתמש מסוימות, כמו קניית כרטיסים לקולנוע, עבור מבקרים באתר שלכם. בדף זה מתואר איך להפעיל או להשבית את עבור האתר שלכם.

סקירה כללית

הפעולה של מחולקת לשני שלבים.

 1. הדרכה: עורך מדי פעם הדרכות מול האתר שלכם כדי לבצע פעולות מסוימות. כדי לשלוט באופן שבו Duplex באינטרנט סורק ומנתח את האתר שלכם, עיינו בקטע נציג תמיכה של Duplex .
 2. ביצוע משימות: ביצוע המשימות נשלט על ידי הגדרה ב-Search Console. אם Duplex באינטרנט מופעל עבור האתר שלכם ב-Search Console,‏ Duplex באינטרנט יכול להציג למבקרים באתר הצעות לבצע פעולות נתמכות, כמו רכישת כרטיסים לקולנוע. שירות Duplex באינטרנט מופעל כברירת מחדל עבור כל האתרים שעומדים בדרישות המתוארות בדף הזה. אם ההגדרה הזו מושבתת ב-Search Console,‏ Duplex באינטרנט לא יוכל לבצע פעולות נתמכות באתר.
אם התצוגה מופעלת אבל ההדרכה מושבתת, ייתכן ש-Duplex באינטרנט יפעל פחות טוב או לא יפעל בכלל באתר לביצוע פעולות נתמכות באתר.

דרישות וכללים

אלו הכללים שחלים על הגדרת Duplex באינטרנט ב-Search Console:

 • עליכם להיות בעלים של נכס כדי לראות או לשנות את ההגדרות של Duplex באינטרנט.
 • הפעלת Duplex באינטרנט עבור האתר שלכם עשויה להימשך מספר שעות או ימים. ההשבתה מתרחשת מיד.
 • הבעלים של הנכס יקבלו הודעה על שינוי בהגדרות הנכס.
 • ניתן לראות ולקבוע את הגדרות Duplex באינטרנט רק בנכסי הדומיין. נכסים עם קידומת של כתובת URL לא יכולים להציג או לשנות את ההגדרות האלו.
 • הגדרות Duplex באינטרנט עוברות בירושה מהנכס המכיל ברמה הגבוהה ביותר, וניתן לשנות אותן רק באותו. לנכסי צאצא יש הרשאת קריאה בלבד להגדרות. לדוגמה, בנכסים m.support.example.com‏, m.example.com ו-example.com, ניתן לצפות בהגדרה בכל הנכסים, אבל ניתן לשנות אותה רק בנכס ברמה הגבוהה ביותר example.com.
 • בשלב זה, שירות Duplex באינטרנט פועל רק עבור משתמשים בארה"ב ובבריטניה.

 

הפעלת Duplex באינטרנט עבור האתר שלכם

כדי להפעיל את הפעולות הנתמכות של Duplex באינטרנט עבור האתר שלכם:

 1. קוראים את הדרישות והכללים.
 2. פועלים לפי ההנחיות הכלליות לכל הפעולות.
 3. פועלים לפי ההנחיות הספציפיות לגבי התכונות שבהן רוצים לתמוך באתר.
 4. פותחים את דף ההגדרות של Duplex באינטרנט עבור הנכס ולוחצים על הפעלה (אם האפשרות עוד לא נבחרה). הפעלת ההגדרה הזו אורכת מספר שעות או ימים.אלו הכללים שחלים בעת שינוי הגדרה זו.
 5. אופציונלי: אם האתר שלכם מוגן בסיסמה, אנחנו ממליצים להזין שם וסיסמה בקטע פרטי כניסה למטרת בדיקה בדף ההגדרות של Search Console. כך שירות Duplex באינטרנט יקבל גישה כדי לערוך הדרכות מול האתר שלכם.
 6. Google תיידע אתכם כאשר הבקשה שלכם להפעלת ביצוע משימות תעובד ו-Duplex באינטרנט יתחיל לערוך הדרכות מול האתר שלכם.
השבתת Duplex באינטרנט באתר
 • כדי להשבית את ביצוע המשימות (האפשרות של Duplex באינטרנט לבצע פעולות באתר שלכם), לוחצים על השבתה בדף ההגדרות של Duplex באינטרנט. ההשבתה אמורה להיכנס לתוקף תוך מספר דקות. תוכלו להפעיל את האפשרות שוב מאוחר יותר, אבל ייתכן שההפעלה תימשך מספר ימים. שימו לב: שירות Duplex באינטרנט ימשיך לערוך הדרכות מול האתר שלכם אלא אם תשביתו במפורש את ההדרכה כפי שמתואר בסעיף הבא.
 • כדי להשבית את ההדרכה של Duplex באינטרנט, יש להוסיף כלל אחד מתוך כללי robots.txt האלו לאתר. כללי robots.txt נכנסים לתוקף בניסיון ההדרכה הבא. שימו לב: אם לא תשביתו את ביצוע המשימות באופן ספציפי כפי שמתואר בסעיף הקודם, ייתכן ששירות Duplex באינטרנט ימשיך לפעול באתר (אבל לא בצורה מיטבית) במהלך ביקור משתמשים.

פעולות נתמכות של Duplex באינטרנט

Duplex באינטרנט יכול לבצע פעולות שונות באתר. ברשימה הבאה מפורטות הפעולות הנתמכות והדרישות לכל פעולה.

הנחיות כלליות לכל הפעולות

אתרים צריכים לעמוד בהנחיות הבאות כדי להפעיל כל אחת מהפעולות של Duplex באינטרנט, נוסף להנחיות לפעולה ספציפית:

הנחיות ספציפיות

רכישות כרטיסים (בתי קולנוע בלבד)

יש לאפשר ל-Google Assistant לרכוש כרטיסים לסרט בקולנוע למשתמשים באתר.

דרישות

אלו הדרישות הנוספות שחלות, בנוסף לדרישות האחרות להפעלת Duplex באינטרנט:

 • תקבלו הודעה כשהאתר שלכם יהפוך לכשיר לשימוש בתכונה הזו.
 • הפעולה הזו נתמכת בארה"ב ובבריטניה בלבד: גם אולם הקולנוע וגם המשתמש (על סמך מיקום השאילתה) חייבים להימצא בארה"ב או בבריטניה.
 • שפת החיפוש חייבת להיות אנגלית.
 • אסור להציג מודעות בתשלום בתהליך הקופה לקניית כרטיסי הקולנוע באתר.
 • חובה לאפשר תשלום בכרטיס אשראי בתהליך הקופה לקניית כרטיסי הקולנוע באתר. בשלב זה אין תמיכה בשירותי תשלום אחרים.

כדי לבדוק אם תהליך הקופה לקניית כרטיסי הקולנוע מופעל באתר, מחפשים ב-Google סרטים המוצגים באולם הקולנוע שלכם, לוחצים על קישורים לזמני הקרנה ובודקים אם אולם הקולנוע שלכם מוצג ברשימת ספקי הכרטיסים.

האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?