Công cụ kiểm tra URL

Giới thiệu về Công cụ kiểm tra URL

Công cụ kiểm tra URL cung cấp thông tin về phiên bản được lập chỉ mục của một trang cụ thể trên Google, đồng thời cho phép bạn kiểm tra xem một URL có thể được lập chỉ mục hay không. Thông tin bao gồm cả thông tin chi tiết về dữ liệu có cấu trúc, video, AMP được liên kết và khả năng lập chỉ mục/hoạt động lập chỉ mục.

Các thao tác phổ biến

 • Xem trạng thái lập chỉ mục hiện tại của một URL: Truy xuất thông tin về phiên bản của trang mà Google đã lập chỉ mục. Xem lý do Google có thể hoặc không thể lập chỉ mục trang của bạn.
 • Kiểm tra một URL đang hoạt động: Kiểm tra xem Google có thể lập chỉ mục một trang trên trang web của bạn hay không.
 • Yêu cầu lập chỉ mục một URL: Yêu cầu Google thu thập dữ liệu trên một URL.
 • Xem phiên bản được hiển thị của trang: Xem ảnh chụp màn hình thể hiện cách Googlebot nhìn thấy trang.
 • Xem tài nguyên đã tải, dữ liệu đầu ra JavaScript và các thông tin khác: Xem danh sách tài nguyên, mã trang và các thông tin khác bằng cách nhấp vào Xem trang đã thu thập dữ liệu (kết quả được lập chỉ mục) hoặc Xem trang đã kiểm tra (kiểm tra phiên bản hoạt động).
 • Khắc phục vấn đề thiếu trang: Có thể có nhiều nguyên nhân khiến một trang không được lập chỉ mục. Công cụ kiểm tra URL có thể giúp khắc phục một số nguyên nhân như vậy.
 • Tìm hiểu trang chính tắc: Kiểm tra phiên bản được lập chỉ mục của trang và xem trường Khả năng lập chỉ mục trang > URL chính tắc do Google chọn. Bạn chỉ có thể xác định phiên bản chính tắc trong chỉ mục; quy trình kiểm tra phiên bản hoạt động không thể dự đoán phiên bản được kiểm tra có được coi là chính tắc hay không.
Có hai cách để truy cập Công cụ kiểm tra URL:
 • Nhập URL cần kiểm tra vào thanh tìm kiếm kiểm tra ở đầu màn hình Search Console bất kỳ
 • Nhấp vào đường liên kết Kiểm tra bên cạnh URL trong hầu hết các báo cáo. Đôi khi, bạn có thể phải di chuột qua URL để thấy tuỳ chọn này.

 

Mở Công cụ kiểm tra URL

 

Công cụ kiểm tra URL – Chương trình đào tạo về Search Console của Google

Xem trạng thái lập chỉ mục hiện tại của URL

Bạn có thể yêu cầu thông tin chi tiết trong Chỉ mục của Google về một URL trên tài sản của mình, bao gồm cả mọi kết quả nhiều định dạng hoặc video, vấn đề về khả năng sử dụng trên thiết bị di động, trạng thái lập chỉ mục, v.v.

Cách xem thông tin URL hiện tại trong chỉ mục của Google:

 1. Mở Công cụ kiểm tra URL.
 2. Nhập URL đầy đủ để kiểm tra. Hãy lưu ý một vài điểm sau đây:
  • URL phải nằm trong tài sản hiện tại. Google không thể kiểm tra các URL nằm ngoài tài sản hiện tại. Nếu sở hữu tài sản khác thì bạn phải chuyển sang tài sản đó để kiểm tra URL.
  • URL AMP và URL không phải AMP: Bạn có thể kiểm tra cả URL AMP và URL không phải AMP. Công cụ này cung cấp thông tin về cả phiên bản AMP và phiên bản không phải AMP tương ứng của trang.
  • Trạng thái Chính tắc/Thay thế: Nếu trang có các phiên bản thay thế/trùng lặp thì công cụ này cũng cung cấp thông tin về phiên bản chính tắc nếu phiên bản chính tắc này thuộc một tài sản bạn sở hữu.
 3. Đọc cách diễn giải kết quả.
 4. Kiểm tra URL đang hoạt động nếu muốn.
 5. Yêu cầu lập chỉ mục URL nếu muốn.

Công cụ này có áp dụng giới hạn về số yêu cầu kiểm tra mỗi ngày đối với mỗi tài sản bạn sở hữu.

Diễn giải kết quả URL được lập chỉ mục

Điểm chính:

 • Đây không phải là quy trình kiểm tra phiên bản hoạt động. Kết quả được đưa ra dựa trên phiên bản được lập chỉ mục gần đây nhất của trang chứ không phải phiên bản đang hoạt động trên web. Google sử dụng thông tin của chỉ mục trong kết quả tìm kiếm. Có thể trang của bạn đã thay đổi hoặc ngừng hoạt động kể từ lần gần nhất Google nhìn thấy trang đó. Để kiểm tra cách Google nhìn thấy phiên bản hiện tại của trang, hãy chọn nút Kiểm tra phiên bản hoạt động trên trang.
 • Trạng thái "URL nằm trên Google" không thực sự có nghĩa là trang của bạn sẽ xuất hiện trong kết quả trên Tìm kiếm. Để thực sự xuất hiện trong kết quả trên Tìm kiếm, trang và dữ liệu có cấu trúc của trang đều phải tuân theo nguyên tắc về chất lượng và tính bảo mật. Công cụ kiểm tra URL không xem xét biện pháp thủ công, các lượt xoá nội dung hay URL bị chặn tạm thời. Để xem liệu URL của bạn có xuất hiện hay không, hãy tìm kiếm URL đó trên Google. Nếu URL của bạn không xuất hiện nhưng công cụ này cho biết URL đó đã được lập chỉ mục thì bạn có thể tìm hiểu lý do theo cách nêu tại đây.
 • Ngày của "Lần thu thập dữ liệu gần đây nhất" trong phần Khả năng lập chỉ mục trang cho biết ngày Google thu thập dữ liệu trên trang được dùng để tạo thông tin này.

 

Việc nên làm:

 1. Đọc trạng thái hiện diện ở phần đầu trong giao diện của công cụ để biết liệu URL có đủ điều kiện xuất hiện trong kết quả trên Google Tìm kiếm hay không: Trạng thái URL nằm trên Google có nghĩa là URL đủ điều kiện xuất hiện trong kết quả trên Tìm kiếm nhưng không chắc chắn đang xuất hiện tại đó. Trạng thái URL không nằm trên Google có nghĩa là URL không thể xuất hiện trong kết quả trên Tìm kiếm.
 2. Mở rộng phần Khả năng lập chỉ mục trang để xem thêm thông tin chi tiết:
  • Khám phá: Cách Google tìm thấy URL.
  • Thu thập dữ liệu: Liệu Google có thể thu thập dữ liệu của trang này hay không, thời điểm thu thập dữ liệu hoặc mọi trở ngại mà Google gặp phải khi thu thập dữ liệu trên URL đó. Nếu trạng thái không phải là URL nằm trên Google thì bạn thường sẽ thấy lý do cho trạng thái đó ở đây.
  • Lập chỉ mục: URL chính tắc mà Google chọn cho trang này.
 3. Tính năng nâng cao: Nếu bạn có dữ liệu có cấu trúc và nếu trang đó là trang AMP hoặc có liên kết với một trang AMP, thì bạn sẽ thấy thông tin chi tiết trong phần Tính năng nâng cao. Phần này cũng chứa thông tin về quy trình kiểm tra khả năng sử dụng trên thiết bị di động.
 4. Để xem thông tin về yêu cầu (bao gồm cả yêu cầu HTTP và phản hồi) và HTML được trả về, hãy nhấp vào Xem trang đã thu thập dữ liệu. Nếu đường liên kết bị vô hiệu hóa, thì đó là do có vấn đề khi tìm nạp trang; hãy di chuột qua từng nút tương ứng với các đường liên kết đã bị vô hiệu hóa đó để xem lý do.

 

Kết quả kiểm tra bao gồm cả những phần có thể mở rộng sau đây:

Sự hiện diện trên Google (trạng thái lập chỉ mục)

Phần trên cùng của báo cáo đưa ra đánh giá tóm tắt về việc URL có đủ điều kiện xuất hiện trong kết quả trên Google Tìm kiếm hay không (kèm theo một số lưu ý). Có thể có những giá trị sau:

URL nằm trên Google

 • Ý nghĩa: URL đã được lập chỉ mục, có thể xuất hiện trong kết quả trên Google Tìm kiếm và hệ thống không phát hiện vấn đề nào trong các tính năng nâng cao trên trang (dữ liệu có cấu trúc, trang AMP được liên kết, v.v.) miễn là trang tuân thủ nguyên tắc về chất lượng và tính bảo mật của Google, không có biện pháp thủ công, vấn đề bảo mật hay bị chặn .
 • Việc nên làm tiếp theo: Thường thì bạn không cần làm gì thêm, nhưng bạn có thể tìm hiểu xem Google đã nắm được những thông tin gì về trang của bạn bằng cách chuyển đến phần nội dung chi tiết của các phần phạm vi lập chỉ mục hoặc tính năng nâng cao.

URL nằm trên Google, nhưng có một số vấn đề

 • Ý nghĩa: Tương tự như URL nằm trên Google, nhưng có một số vấn đề có thể khiến URL đó không thể xuất hiện cùng với tất cả tính năng nâng cao mà bạn đã áp dụng cho trang. Đây là dấu hiệu cho thấy có vấn đề với trang AMP được liên kết hoặc có dữ liệu có cấu trúc không hợp lệ cho kết quả nhiều định dạng (chẳng hạn như công thức hoặc tin tuyển dụng) trên trang. Hãy đọc phần "Quan trọng" về URL nằm trên Google để xem thêm lưu ý.
 • Việc cần làm tiếp theo: Đọc thông tin về cảnh báo hoặc lỗi trong công cụ này và cố gắng khắc phục những vấn đề được mô tả.

URL không nằm trên Google: Lỗi lập chỉ mục

URL không nằm trên Google

 • Ý nghĩa: URL này sẽ không xuất hiện trong kết quả của Google Tìm kiếm, nhưng chúng tôi nghĩ đó là chủ đích của bạn. Có một số lý do phổ biến như trang này được bảo vệ bằng mật khẩu, được bảo vệ bằng tệp robots.txt, hoặc bị lệnh noindex chặn.
 • Việc cần làm tiếp theo: Đọc thông tin chi tiết trong phần Khả năng lập chỉ mục trang để tìm hiểu thêm về lý do. Một vài lý do có thể là:
  • Nếu giá trị "URL chính tắc do người dùng khai báo" khác với giá trị "URL chính tắc do Google chọn", thì điều này có nghĩa là URL này thuộc một nhóm các trang tương tự nhau và Google đã chọn một phiên bản khác của trang để lập chỉ mục. Trong trường hợp này, có thể bạn sẽ không cần làm gì. Tuy nhiên, bạn có thể cân nhắc xoá thẻ chính tắc mà bạn đã chỉ định rõ ràng hoặc xem xét lý do bạn cần chọn trang khác làm trang chính tắc.
  • Nếu có lệnh chặn noindex hoặc robots.txt mà bạn không mong muốn (xem phần Khả năng lập chỉ mục trang) thì bạn phải xoá lệnh chặn đó để cho phép Google truy cập trang web.
  • Google không xác định được URL: Hãy xem nội dung mô tả trong phần Khả năng lập chỉ mục trang.
  • Để biết các lý do khác liên quan đến phạm vi lập chỉ mục, hãy đọc danh sách các giá trị và nội dung hướng dẫn khắc phục có thể áp dụng.

URL là phiên bản thay thế

 • Ý nghĩa: URL này thuộc nhóm các phiên bản thay thế của cùng một trang. Google biết cả trang này và trang chính tắc của trang này. Google có thể phân phát trang này khi có một số điều kiện nhất định, nhưng thường sẽ ưu tiên phân phối trang chính tắc. Ví dụ: Có thể bạn đã gửi phiên bản URL dành cho máy tính trong khi trang web lại ở chế độ ưu tiên phiên bản dành cho thiết bị di động, hoặc bạn đã gửi URL của một trang AMP trong khi trang đó có một phiên bản chính tắc không phải AMP. Giá trị Tác nhân thu thập dữ liệu trong công cụ này cho biết loại trình thu thập dữ liệu nào (thiết bị di động hay máy tính) coi URL này là một phiên bản thay thế. Bạn có thể thấy URL được lập chỉ mục với giá trị là URL chính tắc do Google chọn trong phần Khả năng lập chỉ mục trang.
 • Việc nên làm: Nhìn chung, bạn không cần làm gì. Tuy nhiên, bạn có thể kiểm tra URL chính tắc do Google chọn để đảm bảo đó đúng là trang dự kiến.
Khả năng lập chỉ mục trang (Google có thể tìm nạp và lập chỉ mục hay không)

Phần này cung cấp thông tin về việc Google có thể tìm thấy và lập chỉ mục trang hay không.

Trạng thái Phạm vi lập chỉ mục
Tiêu đề của phần này trình bày lý do ngắn gọn và rõ ràng về trạng thái của URL, giải thích nguyên nhân URL đó có hoặc không nằm trên Google. Có thể có những giá trị sau:
 • Giá trị thành công, cảnh báo, lỗi hoặc bị loại trừ được liệt kê và mô tả ở đây
 • Google không xác định được URL: Giá trị này có nghĩa là Google chưa lập chỉ mục URL. Nguyên nhân có thể là vì Google chưa phát hiện ra URL này, hoặc đã phát hiện URL này ở dạng trang thay thế được đánh dấu hợp lệ nhưng không thể thu thập dữ liệu trên trang đó. Để khắc phục vấn đề này, hãy chạy quy trình kiểm tra phiên bản đang hoạt động, khắc phục mọi vấn đề bạn tìm thấy rồi gửi trang để lập chỉ mục. (Gợi ý: nếu đây là trang thay thế được đánh dấu hợp lệ nhưng không thể thu thập dữ liệu thì khi kiểm tra trang chính tắc, bạn sẽ thấy trang thay thế này được liệt kê kèm theo lỗi thu thập dữ liệu.)
Sơ đồ trang web
Mọi sơ đồ trang web đã biết và trỏ đến URL này. Lưu ý: Thông tin này chỉ bao gồm các sơ đồ trang web đã gửi bằng báo cáo Sơ đồ trang web hoặc các sơ đồ có trong tệp robots.txt cho trang web này. Các sơ đồ trang web mà Google tìm thấy bằng cách khác sẽ không được liệt kê. Đối với các trang web mới hoặc lớn hơn, bạn nên cung cấp sơ đồ trang web để giúp Google biết cần thu thập dữ liệu những trang nào. Bạn có thể nhấp vào đây để xem các vấn đề đã biết.
Trang giới thiệu
Trang mà Google có thể đã sử dụng để phát hiện URL này. Trang giới thiệu có thể liên kết trực tiếp đến URL này hoặc có thể là trang gốc của một trang liên kết đến URL này. Nếu giá trị này không xuất hiện, thì điều đó không có nghĩa là không tồn tại trang giới thiệu nào mà chỉ là Công cụ kiểm tra URL có thể không tìm được thông tin về nguồn giới thiệu vào thời điểm này. Nếu bạn thấy "Có thể xác định URL từ các nguồn khác hiện không được báo cáo", điều đó có nghĩa là Google đã tìm thấy URL này thông qua một số phương tiện khác ngoài sơ đồ trang web hoặc trang giới thiệu, nhưng công cụ này hiện không có thông tin về nguồn giới thiệu.
Lần thu thập dữ liệu gần đây nhất
Lần gần đây nhất trang này được Google thu thập dữ liệu, theo giờ địa phương của bạn. Tất cả thông tin xuất hiện trong công cụ này đều dựa trên phiên bản thu thập dữ liệu gần đây nhất.
Tác nhân thu thập dữ liệu
Loại tác nhân người dùng được sử dụng để thu thập dữ liệu (máy tính hoặc thiết bị di động).
Được phép thu thập dữ liệu?
Cho biết liệu trang web của bạn cho phép Google thu thập dữ liệu (truy cập) trang hay chặn Google bằng quy tắc trong tệp robots.txt. Nếu không có ý định chặn Google, bạn nên xoá quy tắc chặn khỏi tệp robots.txt. Nếu bạn không cho phép thu thập dữ liệu, hãy dùng trình kiểm tra robots.txt để tìm quy tắc đang chặn Google. Cung cấp URL bạn đã kiểm tra tại đây. Xem thêm phần Được phép lập chỉ mục?
Tìm nạp trang
Google có thực sự tìm nạp được trang từ máy chủ của bạn hay không. Nếu trang không cho phép thu thập dữ liệu, trường này sẽ luôn hiển thị lỗi. Nếu trang cho phép thu thập dữ liệu, việc tìm nạp trang có thể vẫn không thành công vì nhiều lý do. Xem nội dung giải thích về lỗi tìm nạp. Mục "Được phép thu thập dữ liệu?" cho biết liệu bạn có muốn Google truy cập trang hay không; còn mục "Lần tìm nạp trang" cho biết liệu Google có thực sự truy cập được trang hay không (nếu bạn cho phép).
Được phép lập chỉ mục?
Trang của bạn có từ chối việc lập chỉ mục một cách rõ ràng hay không. Nếu trang không cho phép lập chỉ mục, sẽ có phần giải thích lý do. Đồng thời, trang sẽ không xuất hiện trong kết quả của Google Tìm kiếm. LƯU Ý QUAN TRỌNG Nếu trang của bạn bị tệp robots.txt chặn (xem phần Được phép thu thập dữ liệu?), thì giá trị Được phép lập chỉ mục? sẽ luôn là "Có" vì Google không thể nhìn thấy và tuân theo lệnh noindex nếu có. Khi điều này xảy ra, trang của bạn có thể xuất hiện trong kết quả trên Tìm kiếm ngay cả khi trang web của bạn đã chặn hoạt động lập chỉ mục.
Trang chính tắc do người dùng khai báo
Nếu trang của bạn khai báo URL chính tắc một cách rõ ràng, URL đó sẽ hiển thị ở đây. Nếu trang của bạn không phải là một trang thay thế, thì bạn không cần lo lắng khi thấy giá trị Không có tại đây. Nếu trang của bạn thuộc một nhóm các trang thay thế, bạn nên khai báo rõ ràng đâu là URL chính tắc. Bạn có thể khai báo URL chính tắc bằng nhiều cách: thẻ <link rel="canonical">, tiêu đề HTTP, sơ đồ trang web hoặc một vài phương pháp khác. Google không đảm bảo sẽ chọn trang chính tắc mà bạn muốn, nhưng chúng tôi sẽ xem xét lựa chọn của bạn. Đối với các trang AMP, trang chính tắc phải là phiên bản không phải AMP (trừ trường hợp đó là một trang AMP chính tắc độc lập).
URL chính tắc do Google chọn

Trang Google đã chọn làm URL chính tắc khi tìm thấy các trang tương tự hoặc trùng lặp trên trang web của bạn. Google có thể chọn URL chính tắc do người dùng khai báo, nhưng đôi khi Google có thể chọn một URL khác mà chúng tôi cho là phiên bản chính tắc phù hợp hơn. Nếu trang không có phiên bản thay thế, thì URL chính tắc do Google chọn sẽ là URL được kiểm tra. Nếu bạn tìm thấy trang không mong muốn ở đây, hãy cân nhắc việc khai báo phiên bản chính tắc một cách rõ ràng.

URL chính tắc không phải lúc nào cũng xuất hiện trong kết quả tìm kiếm: ví dụ: nếu trang có cả phiên bản chính tắc dành cho máy tính và phiên bản dành cho thiết bị di động, thì Google có thể sẽ hiển thị URL phù hợp cho thiết bị bạn đang dùng.

Hãy lưu ý rằng giá trị này có thể trễ hơn một vài giờ so với giá trị trong chỉ mục của chúng tôi.

Nếu trang được kiểm tra không phải là URL chính tắc thì bạn có thể kiểm tra URL chính tắc do Google chọn bằng cách chọn Kiểm tra (nhưng chỉ khi URL đó thuộc một tài sản bạn quản lý).

Lập chỉ mục video (video trên trang)
Chúng tôi đang từng bước triển khai tính năng này. Trong kết quả mà bạn nhận được có thể không có phần này, ngay cả khi có video trên trang đã kiểm tra.

Phần này chỉ hiện ra khi phát hiện thấy video trên trang. Trạng thái lập chỉ mục cho biết liệu một video có thể được lập chỉ mục hay không trên trang này.

Chỉ có thể lập chỉ mục một video trên mỗi trang. Nếu trang chỉ có một video, thông tin về video đó sẽ xuất hiện. Nếu trang có nhiều video, Google sẽ cố gắng lập chỉ mục video theo thứ tự ưu tiên tốt nhất và dừng khi có thể lập chỉ mục một video. Nếu quá trình này thành công, báo cáo sẽ trình bày thông tin về video đã được lập chỉ mục. Trong trường hợp không thành công, báo cáo sẽ trình bày thông tin về đề xuất video phù hợp nhất. Tìm hiểu thêm về tính năng lập chỉ mục video.

Trạng thái lập chỉ mục video

Khi hệ thống phát hiện được một video trên một trang, những trạng thái sau có thể xuất hiện:

 • Đã lập chỉ mục video: Google tìm thấy ít nhất một video trên trang và có thể lập chỉ mục một trong những video đó.
 • Chưa lập chỉ mục video: Google tìm thấy ít nhất một video trên trang nhưng không thể lập chỉ mục video nào.

Thông tin bổ sung về video

Thông tin bổ sung về video trình bày trong báo cáo này được mô tả tại đây.

Vấn đề liên quan đến quá trình lập chỉ mục video

Các vấn đề sau đây có thể khiến Google không thể lập chỉ mục video: Khi có nhiều video trên trang, bạn sẽ nhìn thấy lý do tương ứng với video phù hợp nhất.

Vấn đề Nội dung mô tả
Không có video nổi bật nào trên trang

Google không tìm thấy video nào đủ nổi bật để đáp ứng điều kiện về video được lập chỉ mục cho trang này.

Hãy thử sử dụng quy trình kiểm tra phiên bản hoạt động của báo cáo Kiểm tra URL trên trang của bạn rồi kiểm tra ảnh chụp màn hình để xem trang theo cách nhìn của Google. (Kiểm tra URL của trang, sau đó nhấp vào Kiểm tra URL đang hoạt động > Xem trang đã kiểm tra > Ảnh chụp màn hình). Nếu video nằm ngoài vị trí màn hình xuất hiện ban đầu, bạn cần thử một phương pháp kiểm tra khác.

Không xác định được vị trí và kích thước của video Trình phát video không xuất hiện khi trang tải xong. Vấn đề này thường xảy ra khi trang có chứa hình ảnh (thường là ảnh chụp màn hình hoặc hình ảnh của trình phát) mà người dùng cần nhấn vào để trình phát xuất hiện. Để khắc phục vấn đề này, hãy tải trình phát video theo kích thước và vị trí thực tế khi trang được tải mà không yêu cầu người dùng thực hiện thao tác nào.
Video quá lớn hoặc quá nhỏ Vùng phát video quá lớn hoặc quá nhỏ. Đọc nguyên tắc về kích thước video để điều chỉnh kích thước trình phát cho phù hợp với trang.
Không dùng được MRSS; hãy chuyển sang dùng schema.org Bạn đang sử dụng MRSS (RSS đa phương tiện) để mô tả video và Google gặp sự cố khi xử lý nội dung mô tả đó. Hãy thử dùng mã đánh dấu schema.org để mô tả video.
URL video không hợp lệ Định dạng của URL video không hợp lệ. Ví dụ: URL sử dụng các ký tự không hợp lệ như dấu cách hoặc giao thức không hợp lệ (chẳng hạn như "htttttp" thay vì "http").
Định dạng video không được hỗ trợ

Video ở chế độ mã hoá không được hỗ trợ, dựa trên đuôi tệp của URL video. Hãy nhớ sử dụng định dạng được hỗ trợ và chỉ định URL thể hiện chính xác định dạng video. Đuôi tệp là 3 hoặc 4 ký tự sau dấu chấm trong tên tệp.

Ví dụ hay:

 • https://example.com/videos/video1.mp4
 • https://example.com/videos/video1.mpeg

Ví dụ về URL không phù hợp: https://example.com/videos/video1.ogg

 

Định dạng video không xác định

Đuôi tệp của video không khớp với mọi định dạng video được Google hỗ trợ hoặc không có đuôi tệp video. Google nhận biết định dạng tệp dựa trên URL của video. Hãy đảm bảo rằng video của bạn sử dụng định dạng được hỗ trợ và có đuôi tệp thích hợp.

 • Ví dụ hay: https://example.com/video1.mp4
 • Ví dụ về URL không phù hợp:
  • https://example.com/videos/myvideo
  • https://example.com/videos/myvideo.324fvsf4rf
Chưa cung cấp hình thu nhỏ nào cho URL Google không xác định được hình thu nhỏ nào cho video này và không thể tạo hình thu nhỏ cho bạn. Hãy cung cấp đường liên kết đến hình thu nhỏ cho video của bạn bằng cách sử dụng dữ liệu có cấu trúc, sơ đồ trang web hoặc tệp mRSS.
Định dạng hình thu nhỏ không được hỗ trợ Hình thu nhỏ được chỉ định có định dạng không được hỗ trợ, dựa trên đuôi tệp của hình thu nhỏ. Hãy đảm bảo hình thu nhỏ của bạn có định dạng hình ảnh được hỗ trợ và có đuôi tệp phù hợp.
Kích thước hình thu nhỏ không hợp lệ Hình thu nhỏ đã chỉ định có kích thước không hợp lệ nên Google không thể tạo hình thu nhỏ. Hãy cung cấp hình thu nhỏ có kích thước được hỗ trợ.
Hình thu nhỏ đã bị tệp robots.txt chặn Hình thu nhỏ bạn cung cấp bị chặn bởi một quy tắc trong tệp robots.txt. Nếu hình ảnh được lưu trữ trên một trang web khác, hãy liên hệ với trang web đó để biết cách bỏ chặn hình ảnh. Bạn cũng có thể cung cấp đường liên kết đến hình thu nhỏ mà Google có thể truy cập (không yêu cầu đăng nhập và không bị chặn do quy tắc trong tệp robots.txt).
Hình thu nhỏ ở chế độ trong suốt Hình thu nhỏ bạn cung cấp có mức độ trong suốt vượt quá ngưỡng cho phép: ít nhất 80% hình ảnh phải có mức alpha trên 250. Google không hỗ trợ lập chỉ mục video bằng hình thu nhỏ trong suốt.
Không truy cập được hình thu nhỏ Google không thể truy cập URL được cung cấp để xem hình thu nhỏ. (Đây không phải là vấn đề về tệp robots.txt.) Có thể hình ảnh đó được bảo vệ bằng mật khẩu hoặc không còn tồn tại ở URL được cung cấp.
Video chưa được xử lý Google phát hiện rằng trang đó có ít nhất một video, nhưng quyết định không lập chỉ mục video.
Chưa xử lý video Video đang được xử lý. Hãy kiểm tra lại sau vài ngày để xem liệu quá trình xử lý đã hoàn tất hay chưa.
Không tìm thấy video trên dịch vụ lưu trữ Không tìm thấy video được chỉ định trong dịch vụ lưu trữ hoặc video đó nằm trên một dịch vụ lưu trữ riêng tư mà trình thu thập dữ liệu của Google không truy cập được. Hãy truy cập vào dịch vụ lưu trữ bằng mã video để xác nhận, sau đó cập nhật trang bằng mã hoặc URL phù hợp với dịch vụ lưu trữ video.
Thiếu hình thu nhỏ hoặc hình thu nhỏ không hợp lệ Hình thu nhỏ chưa được cung cấp, không có sẵn hoặc không hợp lệ. Vì một số lý do, báo cáo không thể xác định chính xác vấn đề.
Hình thu nhỏ không hợp lệ Hình thu nhỏ không hợp lệ vì một lý do nào đó không nằm trong danh sách lỗi về hình thu nhỏ nêu ở đây. Hãy đảm bảo rằng bạn đã chỉ định một hình thu nhỏ sao cho hình ảnh đó tuân thủ tất cả nguyên tắc đối với hình thu nhỏ và Google có thể truy cập hình thu nhỏ đó.
Tính năng nâng cao (Khả năng sử dụng trên thiết bị di động, AMP, v.v.)

Phần này mô tả mọi tính năng nâng cao cho Tìm kiếm mà Google phát hiện được trên URL của bạn vào lần gần đây nhất chúng tôi lập chỉ mục URL này. Nếu chúng tôi không thể lập chỉ mục URL này hoặc không phát hiện thấy tính năng nâng cao nào thì phần này sẽ trống.

Công cụ này chưa hiển thị mọi tính năng nâng cao có thể có. Dưới đây là các tính năng nâng cao mà công cụ này hỗ trợ:

Khả năng sử dụng trên thiết bị di động

Tìm hiểu xem trang của bạn có dễ sử dụng trên thiết bị di động hay không. Google sẽ chỉ kiểm tra khả năng sử dụng trên thiết bị di động đối với một số trang.

Có thể có các giá trị sau:

 • Trang không thân thiện với thiết bị di động: Trang sẽ không hoạt động tốt trên thiết bị di động do một số vấn đề. Xem phần mô tả về các lỗi có thể xảy ra.
 • Trang này thân thiện với thiết bị di động: Có thể trang sẽ hoạt động tốt trên thiết bị di động. Chi tiết khác.
 • Không có dữ liệu nào: Vì lý do nào đó, chúng tôi không thể truy xuất trang hoặc kiểm tra xem trang có thân thiện với thiết bị di động hay không. Vui lòng chờ một lát và thử lại.

Bạn có thể nhấp vào hàng kết quả để biết thêm chi tiết về khả năng sử dụng trên thiết bị di động của URL này.

AMP

Nếu trang có một phiên bản AMP được liên kết, bạn có thể xem thông tin về phiên bản đó bằng cách chọn hàng tương ứng trong công cụ. Hãy sử dụng thông tin này để giúp tìm và khắc phục vấn đề lập chỉ mục liên quan đến AMP và các vấn đề khác.

Thông tin chi tiết hiển thị ở đây áp dụng cho phiên bản AMP được trang hiện tại tham chiếu chứ không áp dụng cho trang hiện tại.

Ngoài các lỗi AMP thông thường, bạn có thể thấy các lỗi AMP chỉ có trên Google.

Để xem những trang khác trên trang web của bạn đang chịu sự ảnh hưởng của một vấn đề cụ thể, hãy chọn hàng mô tả vấn đề đó, sau đó chọn Mở báo cáo.

Một trang URL do Công cụ kiểm tra URL kiểm tra dưới dạng AMP có thể có những trạng thái sau:

 • Trang AMP này hợp lệ/Web Story này hợp lệ: Trang AMP này hợp lệ và đã được lập chỉ mục.
 • Trang AMP này không hợp lệ/Web Story này không hợp lệ: Trang AMP này có một lỗi khiến Google không thể lập chỉ mục trang.
 • Trang AMP này chưa được lập chỉ mục/Web Story này chưa được lập chỉ mục (phiên bản đã lập chỉ mục) hoặc Không thể lập chỉ mục trang AMP này/Không thể lập chỉ mục Web Story này (kiểm tra phiên bản hoạt động): Google bị chặn lập chỉ mục trang, thường là do quy tắc trong tệp robots.txt hoặc lệnh noindex.
 • Trang AMP này hợp lệ nhưng có một số cảnh báo/Web Story này hợp lệ nhưng có một số cảnh báo: Google có thể lập chỉ mục trang AMP này, nhưng có một số vấn đề có thể ngăn người dùng thấy trang này kèm theo toàn bộ tính năng, hoặc trang này sử dụng các thẻ hoặc thuộc tính đã ngừng hoạt động và có thể trở nên không hợp lệ trong tương lai.
 • Không phải trang AMP: Trang được kiểm tra không phải là trang AMP.

Các loại kết quả nhiều định dạng khác nhau

Bạn có thể xem thông tin về bất kỳ loại kết quả nhiều định dạng nào (dữ liệu có cấu trúc) mà chúng tôi tìm thấy trên trang. Thông tin này bao gồm số lượng các mục hợp lệ tìm thấy trên URL, mô tả về từng mục và thông tin chi tiết về bất kỳ cảnh báo hoặc lỗi nào mà chúng tôi tìm thấy. Hiện chúng tôi hỗ trợ những loại kết quả nhiều định dạng sau đây:

Kết quả nhiều định dạng của tôi không xuất hiện ở đây! Công cụ này chưa hỗ trợ một số loại kết quả nhiều định dạng. Các loại kết quả chưa được hỗ trợ có thể xuất hiện một cách hợp lệ trên trang cũng như trong kết quả trên Tìm kiếm, nhưng sẽ không xuất hiện trong công cụ này.

Dữ liệu bổ sung về phản hồi

Thông tin bổ sung về hoạt động tìm nạp chỉ xuất hiện trong những kết quả kiểm tra có trạng thái là URL nằm trên Google hoặc URL nằm trên Google, nhưng có một số vấn đề.
Để xem những dữ liệu bổ sung về phản hồi như HTML thô được trả về, tiêu đề HTTP, dữ liệu đầu ra của Bảng điều khiển JavaScript và mọi tài nguyên trang đã tải, hãy nhấp vào Xem trang đã thu thập dữ liệu.
Ảnh chụp màn hình của trang đã kết xuất chỉ xuất hiện trong quy trình kiểm tra phiên bản hoạt động.

Kiểm tra URL đang hoạt động

Bạn có thể kiểm tra một URL đang hoạt động trong tài sản của mình để xem Google có thể lập chỉ mục URL đó không. Thao tác này sẽ chạy quy trình kiểm tra trên trang đang hoạt động để tìm thông tin tương tự với URL đã được lập chỉ mục. Quy trình này rất hữu ích khi bạn muốn kiểm tra các thay đổi trên trang so với phiên bản đã lập chỉ mục của trang.

Để kiểm tra URL đang hoạt động nhằm tìm các lỗi lập chỉ mục có thể có, hãy làm như sau:

 1. Kiểm tra URL đã được lập chỉ mục. Lưu ý: sẽ không có vấn đề gì nếu Google chưa lập chỉ mục trang hoặc lập chỉ mục không thành công, nhưng trang đó phải truy cập được trên Internet và không yêu cầu thông tin đăng nhập.
 2. Nhấp vào Kiểm tra URL đang hoạt động trên trang kết quả lập chỉ mục.
 3. Đọc phần tìm hiểu kết quả kiểm tra URL đang hoạt động để hiểu được thông tin bạn đang xem.
 4. Bạn có thể chuyển đổi giữa kết quả kiểm tra phiên bản hoạt động và kết quả được lập chỉ mục bằng cách chọn Chỉ mục của Google hoặc Kiểm tra phiên bản hoạt động trên trang.
 5. Để chạy lại quy trình kiểm tra phiên bản hoạt động, hãy chọn nút Tải lại (tải lại) trên trang.
 6. Để xem thông tin chi tiết về trang, bao gồm ảnh chụp màn hình và tiêu đề phản hồi HTTP, hãy chọn Xem trang đã thu thập dữ liệu.

Có giới hạn về số lần kiểm tra URL đang hoạt động mà bạn có thể thực hiện mỗi ngày trên một tài sản.

Hiểu kết quả kiểm tra phiên bản hoạt động

Điểm chính:

 • Đây là quy trình kiểm tra phiên bản hoạt động. Công cụ này tìm nạp và kiểm tra URL theo thời gian thực. Thông tin xuất hiện trong quy trình kiểm tra phiên bản hoạt động có thể khác với URL được lập chỉ mục vì những lý do dưới đây.
 • Quy trình kiểm tra phiên bản hoạt động không kiểm tra sự hiện diện của URL trong mọi sơ đồ trang web hay trang giới thiệu.
 • Trạng thái Có thể lập chỉ mục trên URL đang hoạt động có thể khác với trạng thái Khả năng lập chỉ mục trang trên URL đã lập chỉ mục vì những lý do sau:
  • Bạn đã thay đổi hoặc sửa một lỗi nào đó trong URL đang hoạt động (chẳng hạn như xoá (hoặc thêm) thẻ noindex hoặc quy tắc chặn trong tệp robots.txt) và Google chưa lập chỉ mục các thay đổi này. Hãy kiểm tra sự khác biệt giữa kết quả kiểm tra URL đã lập chỉ mục và URL đang hoạt động, hoặc kiểm tra lịch sử phiên bản trang trên trang web của bạn để tìm sự khác biệt giữa phiên bản đã lập chỉ mục và phiên bản đang hoạt động.
  • Quy trình kiểm tra phiên bản hoạt động không hỗ trợ một số trạng thái lập chỉ mục trong phiên bản đã lập chỉ mục. Một số trạng thái trong phiên bản đã lập chỉ mục sẽ không được kiểm tra hoặc không phù hợp với quy trình kiểm tra phiên bản hoạt động. Những trạng thái này sẽ được báo cáo theo nhiều cách trong quy trình kiểm tra phiên bản hoạt động. Hãy xem thông tin chi tiết của phần khả năng lập chỉ mục để tìm hiểu những trạng thái không được hỗ trợ.

Có phải kết quả hợp lệ nghĩa là Google sẽ lập chỉ mục trang của tôi không?

Không. Quy trình kiểm tra URL đang hoạt động chỉ xác nhận xem Googlebot có thể truy cập trang của bạn để lập chỉ mục hay không. Không có quy trình thử nghiệm rõ ràng nào có thể đảm bảo rằng trang của bạn sẽ được đưa vào chỉ mục của Google. Bất kể kết quả kiểm tra phiên bản đang hoạt động là hợp lệ hay cảnh báo, trang của bạn vẫn phải đáp ứng các điều kiện khác để được lập chỉ mục. Ví dụ:

 • Trang không được có bất kỳ thao tác thủ công hay vấn đề pháp lý nào.
 • Trang không được trùng lặp với một trang khác đã lập chỉ mục; trang phải là duy nhất hoặc được chọn làm phiên bản chính tắc trong tập hợp các trang tương tự.
 • Trang phải có chất lượng tốt để được lập chỉ mục.

Kết quả kiểm tra bao gồm cả những phần có thể mở rộng sau đây:

Trạng thái URL (kiểm tra phiên bản hoạt động)
Phần trên cùng của báo cáo đưa ra đánh giá chung về việc liệu Google có thể lập chỉ mục URL đang hoạt động hay không. Nếu kết quả là có thì việc này cũng không đảm bảo rằng URL đó sẽ xuất hiện trong kết quả của Tìm kiếm mà chỉ có nghĩa là Google có thể thu thập dữ liệu và phân tích cú pháp URL đó. Công cụ kiểm tra URL không xem xét thao tác thủ công, hành động xóa nội dung, vấn đề về chất lượng và tính bảo mật hay URL bị chặn tạm thời.
Lưu ý quan trọng: Quy trình kiểm tra phiên bản hoạt động không kiểm tra mọi điều kiện lập chỉ mục có thể có. Các vấn đề được đánh dấu là "không" trong bảng này sẽ không được xem xét trong quy trình kiểm tra phiên bản hoạt động và có thể xảy ra khi trang được lập chỉ mục, bất kể trạng thái của URL đang hoạt động là gì.

Có thể có những giá trị sau:

Google có thể lập chỉ mục URL này

 • Ý nghĩa: URL không bị chặn và hệ thống không phát hiện thấy lỗi nào có thể ngăn quy trình lập chỉ mục toàn bộ URL. Nếu Google lập chỉ mục URL này thì URL này có thể xuất hiện trong kết quả trên Google Tìm kiếm, miễn là URL này tuân thủ các nguyên tắc về chất lượng và tính bảo mật, đồng thời không có vấn đề liên quan đến biện pháp thủ công, các lượt xoá nội dung hay URL bị chặn tạm thời. Tìm hiểu những vấn đề không được kiểm tra.
 • Việc cần làm tiếp theo: Nếu trang khác với phiên bản đã lập chỉ mục, bạn có thể yêu cầu lập chỉ mục bằng cách chọn nút trên trang. Ngoài ra, bạn có thể gửi sơ đồ trang web hoặc chờ Google thu thập dữ liệu sơ đồ trang web một cách tự nhiên.

Google có thể lập chỉ mục URL này, nhưng URL có một số vấn đề

 • Ý nghĩa: Google có thể lập chỉ mục URL này, nhưng có một số vấn đề có thể ngăn URL này xuất hiện cùng với những tính năng nâng cao mà bạn đã cố gắng triển khai. Đây là dấu hiệu cho thấy có vấn đề với trang AMP được liên kết hoặc có dữ liệu có cấu trúc không hợp lệ cho kết quả nhiều định dạng (chẳng hạn như công thức hoặc tin tuyển dụng) trên trang. Tìm hiểu những vấn đề không được kiểm tra.
 • Việc cần làm tiếp theo: Đọc thông tin về cảnh báo hoặc lỗi trong công cụ này và cố gắng khắc phục những vấn đề được mô tả.

Google không thể lập chỉ mục URL này

 • Ý nghĩa: URL này không thể xuất hiện trong kết quả của Google Tìm kiếm do một vấn đề nghiêm trọng.
 • Việc cần làm tiếp theo: Đọc thông tin chi tiết trong phần Khả năng lập chỉ mục để tìm hiểu thêm về lý do.

URL là phiên bản thay thế

 • Ý nghĩa: URL không được coi là phiên bản chính tắc của trang này nên Google không lập chỉ mục URL, nhưng đây không phải là lỗi.
 • Việc cần làm tiếp theo: Có thể bạn không cần làm gì. Google đã chọn URL chính tắc nên lập chỉ mục cho trang này. Thông tin về trạng thái lập chỉ mục hiện tại sẽ hiển thị URL chính tắc trong mục Phạm vi lập chỉ mục > URL chính tắc do Google chọn.
Khả năng lập chỉ mục (kiểm tra phiên bản hoạt động)

Phần này của công cụ sẽ mô tả liệu Google có thể lập chỉ mục trang hay không. Tuy nhiên, nếu kết quả là có thì cũng không đảm bảo rằng trang sẽ xuất hiện trong kết quả của Tìm kiếm.

Trang và dữ liệu có cấu trúc của trang đều phải tuân theo các nguyên tắc của Google về chất lượng và tính bảo mật. Quy trình kiểm tra URL đang hoạt động cũng không xem xét thao tác thủ công, vấn đề bảo mật, hành động xóa nội dung hay URL bị chặn tạm thời.

Trạng thái về khả năng lập chỉ mục
Tiêu đề của phần này trình bày lý do ngắn gọn và rõ ràng về trạng thái của URL, giải thích nguyên nhân URL đó có hoặc không nằm trên Google. Trạng thái sẽ là "Có thể lập chỉ mục URL này" nếu URL cho phép lập chỉ mục hoặc trạng thái sẽ là một cảnh báo hoặc giá trị lỗi tương tự (nhưng không giống hệt) như những trạng thái được liệt kê và mô tả ở đây. Xem thông tin chi tiết.
Thời gian
Thời gian kiểm tra phiên bản hoạt động.
Tác nhân thu thập dữ liệu
Loại tác nhân người dùng được sử dụng cho quy trình kiểm tra phiên bản hoạt động.
Được phép thu thập dữ liệu?
Cho biết liệu trang web của bạn cho phép Google thu thập dữ liệu (truy cập) trang hay chặn Google bằng quy tắc trong tệp robots.txt. Nếu bạn không muốn chặn Google, bạn nên xóa lệnh chặn trong tệp robots.txt. Hãy lưu ý rằng giá trị này không đồng nghĩa với việc cho phép lập chỉ mục. Việc cho phép lập chỉ mục được chỉ định bằng giá trị "Được phép lập chỉ mục?". Đọc cách khắc phục trang bị chặn.
Tìm nạp trang
Google có thực sự tìm nạp được trang từ máy chủ của bạn hay không. Nếu trang không cho phép thu thập dữ liệu, trường này sẽ luôn hiển thị lỗi. Nếu trang cho phép thu thập dữ liệu, việc tìm nạp trang có thể vẫn không thành công vì nhiều lý do. Xem nội dung giải thích về lỗi tìm nạp. Mục "Được phép thu thập dữ liệu?" cho biết liệu bạn có muốn Google truy cập trang hay không; còn mục "Lần tìm nạp trang" cho biết liệu Google có thực sự truy cập được trang hay không (nếu bạn cho phép).
Được phép lập chỉ mục?
Trang của bạn có từ chối việc lập chỉ mục một cách rõ ràng hay không. Nếu trang không cho phép lập chỉ mục, sẽ có phần giải thích lý do. Đồng thời, trang sẽ không xuất hiện trong kết quả của Google Tìm kiếm. LƯU Ý QUAN TRỌNG Nếu trang của bạn bị tệp robots.txt chặn (xem phần "Được phép thu thập dữ liệu"), thì trạng thái "Được phép lập chỉ mục" sẽ luôn là "Có" vì Google không thể nhìn thấy và tuân theo lệnh noindex. Do đó, trang của bạn có thể xuất hiện trong kết quả của Tìm kiếm.
Trang chính tắc do người dùng khai báo
Nếu trang của bạn khai báo URL chính tắc một cách rõ ràng, URL đó sẽ hiển thị ở đây. Nếu trang của bạn không phải là một trang trùng lặp, thì bạn không cần lo lắng khi thấy giá trị Không có tại đây. Nếu trang của bạn thuộc một nhóm các trang tương tự hoặc trùng lặp với nhau, bạn nên khai báo rõ ràng đâu là URL chính tắc. Bạn có thể khai báo URL chính tắc bằng nhiều cách: thẻ <link rel="canonical">, tiêu đề HTTP, sơ đồ trang web hoặc một vài phương pháp khác. Google không đảm bảo sẽ chọn trang chính tắc mà bạn muốn, nhưng chúng tôi sẽ xem xét lựa chọn của bạn. Đối với các trang AMP, trang chính tắc phải là phiên bản không phải AMP (trừ trường hợp đó là một trang AMP chính tắc độc lập).
Những vấn đề về lập chỉ mục được kiểm tra trong quy trình kiểm tra phiên bản hoạt động
Quy trình kiểm tra phiên bản hoạt động không thể phát hiện mọi điều kiện về trang hoặc dự đoán đúng 100% về khả năng lập chỉ mục thành công. Lý do là có một số loại vấn đề không được hoặc không kiểm tra được theo thời gian thực, chẳng hạn như việc chọn trang nào làm trang chính tắc hay URL có được gửi trong sơ đồ trang web hay không. Nếu một điều kiện không được kiểm tra thì kết quả kiểm tra phiên bản hoạt động có thể là Google có thể lập chỉ mục URL này, trong khi trên thực tế, hoạt động lập chỉ mục sẽ không thành công do điều kiện đó chưa được kiểm tra trong quy trình kiểm tra phiên bản hoạt động.
Sau đây là danh sách các vấn đề lập chỉ mục trong báo cáo Phạm vi lập chỉ mục, kèm theo thông tin về việc liệu các vấn đề này có thể được kiểm tra trong quy trình kiểm tra phiên bản hoạt động hay không:
Trạng thái chỉ mục Kiểm tra trong quy trình kiểm tra phiên bản hoạt động? Lưu ý
Bị loại trừ bởi thẻ 'noindex' Kết quả hiển thị trong trường Được phép lập chỉ mục?.
Bị chặn bởi công cụ xóa trang Không Bạn có thể kiểm tra thông tin này trên trang về Hành động xóa tạm thời.
Bị chặn do yêu cầu trái phép (401) Kết quả xuất hiện trong trạng thái Phạm vi lập chỉ mục và trường Tìm nạp trang.
Đã thu thập dữ liệu – hiện chưa được lập chỉ mục Không  
Đã phát hiện thấy – hiện chưa được lập chỉ mục Không  
Trang thay thế có thẻ chính tắc thích hợp Không Thông tin về phiên bản chính tắc do Google chọn chỉ được xác định tại thời điểm lập chỉ mục.
Trang trùng lặp, người dùng chưa chọn trang chính tắc Không Thông tin về phiên bản chính tắc do Google chọn chỉ được xác định tại thời điểm lập chỉ mục.
Trang trùng lặp, Google đã chọn một trang chính tắc khác với lựa chọn của người dùng Không Thông tin về phiên bản chính tắc do Google chọn chỉ được xác định tại thời điểm lập chỉ mục.
Không tìm thấy (404) Kết quả hiển thị trong trạng thái Phạm vi lập chỉ mục và trường Tìm nạp trang.
Trang có lệnh chuyển hướng Kết quả hiển thị trong trường Tìm nạp trang.
Lỗi 404 mềm Không Hãy nhấp vào Xem trang đã kiểm tra để xem cách Google kết xuất trang cho quá trình lập chỉ mục. Những trang có ít nội dung có thể bị phân loại là lỗi 404 mềm trong quá trình lập chỉ mục. Tìm hiểu thêm thông tin và cách khắc phục.
Trang trùng lặp, URL đã gửi không được chọn là trang chính tắc Không Thông tin về phiên bản chính tắc do Google chọn chỉ được xác định tại thời điểm lập chỉ mục. Ngoài ra, quy trình kiểm tra phiên bản hoạt động không xác định liệu URL có được gửi bằng sơ đồ trang web hay không.
Bị chặn do quyền truy cập bị cấm (403) Kết quả hiển thị trong trường Tìm nạp trang.
Bị chặn do một vấn đề 4xx khác Kết quả hiển thị trong trạng thái Phạm vi lập chỉ mục và trường Tìm nạp trang.
Đã lập chỉ mục nhưng không thể đọc nội dung trang Không  
Đã lập chỉ mục mặc dù bị chặn bởi robots.txt Kết quả hiển thị trong trạng thái Phạm vi lập chỉ mục và một số trường khác trong phần đó.
URL đã gửi có vẻ đang gặp lỗi 404 mềm Không Hãy nhấp vào Xem trang đã kiểm tra để xem cách Google kết xuất trang cho quá trình lập chỉ mục. Những trang có ít nội dung có thể bị phân loại là lỗi 404 mềm trong quá trình lập chỉ mục. Tìm hiểu thêm thông tin và cách khắc phục.
URL đã gửi trả về yêu cầu không được ủy quyền (401) Kết quả hiển thị trong trạng thái Phạm vi lập chỉ mục và trường Tìm nạp trang.
Không tìm thấy URL đã gửi (404) Kết quả hiển thị trong trạng thái Phạm vi lập chỉ mục và trường Tìm nạp trang.
URL đã gửi trả về lỗi 403 Kết quả hiển thị trong trường Tìm nạp trang.
URL đã gửi bị chặn do lỗi 4xx khác Kết quả hiển thị trong trạng thái Phạm vi lập chỉ mục và trường Tìm nạp trang.
URL đã gửi được đánh dấu 'noindex' Kết quả hiển thị trong trường Được phép lập chỉ mục?.
URL đã gửi bị chặn bởi robots.txt Kết quả xuất hiện trong trạng thái Phạm vi lập chỉ mục và một số trường khác trong phần đó.
Lỗi chuyển hướng Kết quả hiển thị trong trường Tìm nạp trang.
Lỗi máy chủ (5xx) Có, nhưng... Trang của bạn có thể không gặp lỗi máy chủ trong quá trình kiểm tra phiên bản hoạt động, nhưng lỗi máy chủ có thể xảy ra trong quá trình lập chỉ mục trên thực tế. Dù quá trình kiểm tra phiên bản hoạt động có thành công thì việc này cũng không đảm bảo các quá trình sau đó cũng thành công.

Quy trình kiểm tra phiên bản hoạt động không xác minh liệu URL có được gửi trong sơ đồ trang web hay không. Do đó, quy trình này sẽ đánh giá các lỗi lập chỉ mục mà không xem xét đến việc bạn có gửi URL hay không.

Dữ liệu bổ sung về phản hồi (kiểm tra phiên bản hoạt động)

Thông tin bổ sung về hoạt động tìm nạp chỉ xuất hiện trong kết quả kiểm tra phiên bản hoạt động với trạng thái là Google có thể lập chỉ mục URL này.
Để xem những dữ liệu bổ sung về phản hồi như ảnh chụp màn hình của trang đã kết xuất, HTML thô được trả về, tiêu đề HTTP, dữ liệu đầu ra của Bảng điều khiển JavaScript và mọi tài nguyên đã tải trên trang, hãy nhấp vào Xem trang đã kiểm tra.

Xem trang đã kết xuất

Bạn có thể xem ảnh chụp màn hình của trang được hiển thị với Googlebot. Ảnh này sẽ giúp bạn xác nhận rằng tất cả yếu tố của trang đều hiện diện và xuất hiện đúng như dự kiến. Nếu bạn thấy một số điểm khác biệt thì điều đó có thể do các tài nguyên bị chặn đối với Googlebot.

Ảnh chụp màn hình chỉ xuất hiện trong trường hợp kết quả kiểm tra URL đang hoạt động là một kết quả thành công. Bạn sẽ không thấy ảnh chụp màn hình cho những URL đã được lập chỉ mục hoặc những lần tìm nạp không thành công trong quy trình kiểm tra phiên bản hoạt động. Trang phải truy cập được để có thể tạo ảnh chụp màn hình. Nếu trang của bạn bị tường lửa chặn thì bạn có thể hiện trang cho Công cụ kiểm tra URL thông qua đường hầm.

Để xem trang đã kết xuất:

 1. Kiểm tra trang chủ của trang web.
 2. Nhấp vào Kiểm tra URL đang hoạt động trên trang kết quả lập chỉ mục.
 3. Nhấp vào Xem trang đã kiểm tra trên thẻ kết quả để mở bảng thông tin bổ sung. Nếu bạn không thấy tuỳ chọn này thì nguyên nhân thường là do Google không thể truy cập trang để kiểm tra phiên bản hoạt động.
 4. Nhấp vào thẻ Ảnh chụp màn hình.

Yêu cầu lập chỉ mục (lại)

Bạn có thể yêu cầu Google thu thập dữ liệu URL đã kiểm tra. Quá trình lập chỉ mục có thể mất một hoặc hai tuần và bạn có thể kiểm tra tiến độ bằng công cụ này.

Một số lưu ý khi yêu cầu lập chỉ mục:
 • Quá trình lập chỉ mục thường chỉ mất khoảng một ngày, nhưng trong một số trường hợp có thể mất nhiều thời gian hơn.
 • Việc gửi yêu cầu không đảm bảo rằng trang sẽ xuất hiện trong Chỉ mục của Google.
 • Có giới hạn về số lượng yêu cầu lập chỉ mục mà bạn có thể gửi mỗi ngày. Nếu bạn muốn nhiều trang được lập chỉ mục, hãy thử gửi sơ đồ trang web cho Google.

Cách yêu cầu lập chỉ mục URL:

 1. Kiểm tra URL của trang.
 2. Nhấp vào Yêu cầu lập chỉ mục trên trang kết quả kiểm tra cho URL đó. Nếu quy trình kiểm tra nhanh nhằm tìm lỗi lập chỉ mục hiện có trên trang cho thấy trang hợp lệ, thì trang đó sẽ được đưa vào danh sách đợi lập chỉ mục. Nếu kết quả kiểm tra URL đang hoạt động cho thấy trang không thể lập chỉ mục, thì bạn sẽ không thể yêu cầu lập chỉ mục.

Để yêu cầu lập chỉ mục nhiều trang mới hoặc trang cập nhật, cách tốt nhất là bạn nên gửi sơ đồ trang web, trong đó các trang cập nhật được đánh dấu bằng thuộc tính <lastmod>.

Khắc phục vấn đề thiếu trang

Nếu bạn cho rằng trang của mình chưa được lập chỉ mục, hãy tham khảo cách xác minh và khắc phục sự cố sau đây.

 1. Kiểm tra trạng thái lập chỉ mục của trang. Kiểm tra URL bằng cách nhập URL đó vào hộp văn bản kiểm tra URL hoặc nhấp vào nút kiểm tra xuất hiện bên cạnh URL ở một trong các báo cáo của Search Console (bạn có thể phải di chuột qua URL để thấy nút này).
 2. Kết quả kiểm tra ban đầu hiển thị thông tin của Google về trạng thái của URL trong Chỉ mục của Google. Kết quả trong Chỉ mục của Google được dùng để tạo kết quả tìm kiếm. Lưu ý: Trang ban đầu này không phải là kết quả kiểm tra phiên bản hoạt động của URL. Kết quả kiểm tra phiên bản hoạt động sẽ có sau.
  • Nếu trạng thái của URL bắt đầu bằng "URL nằm trên Google", thì có thể trang đã có mặt trong Google Tìm kiếm. Bạn có thể xác minh điều này bằng cách tìm URL đó trên Google. Nếu trang không có trong kết quả tìm kiếm:
  • Nếu trạng thái của URL là URL không nằm trên Google, thì bạn hãy mở rộng phần Khả năng lập chỉ mục.
   1. Trong tiêu đề của phần Khả năng lập chỉ mục sẽ có một nhãn mô tả ngắn gọn lý do Google không thể lập chỉ mục URL. Xem danh sách các giá trị và hướng dẫn cách khắc phục có thể áp dụng. Nếu nhãn là Google không xác định được URL, điều đó có nghĩa là Google chưa từng thấy URL đó, vì vậy bạn nên yêu cầu lập chỉ mục trang. Quá trình lập chỉ mục thường mất vài ngày.
   2. Nếu giá trị Được phép thu thập dữ liệu? là "Không", điều đó có nghĩa là Google không thể thu thập dữ liệu trên trang do có quy tắc trong tệp robots.txt ngăn Google thu thập dữ liệu trên trang. Tìm hiểu cách kiểm tra và khắc phục vấn đề này.
   3. Nếu giá trị Được phép lập chỉ mục? là "Không" thì tức là trang web của bạn đang trả về một tiêu đề hoặc thẻ "noindex". Tiêu đề/thẻ này ngăn Google lập chỉ mục trang. nhưng Google phải lập chỉ mục thì trang mới xuất hiện trong kết quả trên Google Tìm kiếm. Bạn phải xóa thẻ hoặc tiêu đề này khỏi trang trước khi Google lập chỉ mục.
 3. Nếu bạn đã thực hiện thay đổi trên trang kể từ lần thu thập dữ liệu được nêu, bạn có thể kiểm tra phiên bản hiện tại của trang bằng cách nhấp vào Kiểm tra URL đang hoạt động. Nếu trạng thái xuất hiện ở đầu trang là hợp lệ thì có thể Google đã lập chỉ mục trang (hãy lưu ý rằng không phải mọi vấn đề lập chỉ mục đều có thể được phát hiện bằng quy trình kiểm tra phiên bản hoạt động).
Vấn đề đã biết
 • Trong một số trường hợp, chúng tôi không báo cáo sơ đồ trang web cho một trang đã gửi trong sơ đồ trang web. Chúng tôi đang nỗ lực khắc phục vấn đề này.
 • Trong thử nghiệm đã lập chỉ mục, nếu trang được kiểm tra có một trang AMP được liên kết và hợp lệ, thì hệ thống sẽ kiểm tra tính thân thiện với thiết bị di động của trang AMP đó thay vì URL đã gửi. Quy trình kiểm tra này sẽ được thực hiện mà không có thông báo nào. Kiểm tra nguồn đã kết xuất cho thẻ <link rel="amphtml" href=... > để xác định xem có trang AMP nào được liên kết hay không. Nếu trang AMP hợp lệ thì thử nghiệm sẽ chạy trên trang AMP, nhưng ảnh chụp màn hình, HTML và thông tin bổ sung khác sẽ được đưa ra dựa trên URL đã gửi ban đầu, chứ không phải dựa trên trang AMP.

  Nếu trang AMP được liên kết là trang AMP không hợp lệ thì Google sẽ không kiểm tra tính thân thiện với thiết bị di động của trang đó. Là một hiệu ứng phụ, nếu một trang AMP được liên kết chuyển đổi giữa trạng thái hợp lệ và không hợp lệ thì có thể bạn sẽ thấy tình trạng thân thiện với thiết bị di động của trang được liên kết chuyển đổi khi Google chuyển đổi giữa việc kiểm tra trang AMP (khi trang AMP hợp lệ) và trang không phải AMP được liên kết (khi trang AMP không hợp lệ).
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
83844
false
false