Granskningsverktyg för webbadresser

Om granskningsrapporten och testet av webbadresser

I granskningsverktyget för webbadresser visas information om Googles indexerade version av en specifik sida. Du kan även testa om en webbadress kan indexeras. Där finns även information om strukturerad data, video, länkad AMP och indexering.

Det finns två sätt att öppna granskningsverktyget för webbadresser:
 • Skriv den fullständiga webbadress som ska granskas i sökfältet högst upp på en Search Console-skärm. Webbadressen måste finnas på den egendom som är öppen för tillfället.
 • Klicka på en granskningslänk bredvid en webbadress till en sida som visas i de flesta rapporter. Ibland kan du behöva hålla muspekaren över webbadressen för att se det här alternativet.

Öppna granskningsverktyget för webbadresser

 

Granskningsverktyget för webbadresser – utbildning i Google Search Console

Vanliga uppgifter

 • Visa statusen för en webbadress i Googles index: Hämta information om Googles indexerade version av din sida. Se om Google kunde indexera en sida eller inte och vad det beror på.
 • Granska en aktiv webbadress: Testa om en sida på din webbplats kan indexeras.
 • Begär indexering av en webbadress: Begär att en webbadress genomsöks av Google.
 • Visa en renderad version av sidan: Se en skärmbild av hur sidan ser ut för Googlebot.
 • Visa inlästa resurser, utdata från JavaScript och annan information: Visa en lista med resurser, sidans kod och annat genom att klicka på Visa genomsökt sida > Mer information (indexerad version) eller Visa testad sida > Mer information (realtidstest).
 • Felsöka varför en sida saknas: Det kan finnas många olika skäl till att en sida inte har indexerats. I granskningsverktyget för webbadresser kan du felsöka några av dem.
 • Identifiera den kanoniska sidan: Granska den indexerade versionen av sidan och titta i fältet Indexering av sidor > Kanonisk webbadress som valts av Google. Du kan endast fastställa den kanoniska versionen i indexerad data. Realtidstestet kan inte förutsäga om den testade versionen kommer att betraktas som kanonisk eller inte.

Vad som inte testas

Testresultaten testas inte för följande saker, vilka krävs för att visas på Google:


Visa statusen på en webbadress i Googles index

Du kan begära detaljerad information i Googles index om en webbadress på din egendom, till exempel indexerbarhet, utökade resultat eller videor som hittats, användbarhet på mobila enheter med mera.

Så här visar du information om en webbadress i Googles index:

 1. Öppna granskningsverktyget för webbadresser.
 2. Ange den fullständiga webbadressen till sidan som ska granskas. Några saker att tänka på:
  • Webbadressen måste finnas på den aktuella egendomen. Du kan testa en webbadress på en egendom som du inte äger genom att använda ett test som inte är ett ägartest, till exempel testet av utökade resultat, mobilvänlighetstestet, eller AMP-testet.
  • Webbsidor i AMP-format eller inte: Du kan granska både AMP-sidor och sidor som inte är i AMP-format. Verktyget ger information om AMP-versionen och motsvarande sida som inte är AMP.
  • Kanonisk/Alternativ status: Om det finns alternativa versioner/dubbletter av sidan ger verktyget även information om den kanoniska versionen, förutsatt att den kanoniska versionen finns på en egendom som du äger.
 3. Läs Tolka resultatet.
 4. Om du har åtgärdat problemen sedan data förvärvades kan du testa den aktiva webbadressen för att se om Google anser att problemen är lösta. Observera att inte alla problem kan testas.
 5. Om du vill kan du begära indexering av webbadressen.

Det finns en daglig gräns för begäranden om granskning för varje egendom som du äger.

Om statusen för den indexerade webbadressen

Viktiga punkter

 • Detta är inte ett realtidstest. De resultat som visas kommer från den senast indexerade versionen av sidan, inte den version som ligger ute på webben. Informationen från indexet används av Google i sökresultaten. Sidan kan ha ändrats eller blivit otillgänglig sedan Google såg den senast. Tryck på knappen Realtidstest på sidan om du vill testa den aktuella versionen av sidan som den skulle visas för Google.
 • Statusen Webbadressen finns på Google är ingen garanti för att sidan faktiskt visas i sökresultaten. Rapporten kontrollerar inte alla villkor för att visas på Google. Om du vill ha ett exakt test för att se om din webbadress visas söker du efter sidans webbadress på Google.
 • Datumet för senaste genomsökning under avsnittet Sidans tillgänglighet visar när sidan som användes för att generera informationen genomsöktes.
 • Om webbadressen omdirigerar till en annan webbadress speglar resultaten den testade webbadressen i indexet, inte omdirigeringens målsida i indexet. Om du vill se indexeringsresultatet för den kanoniska versionen av en omdirigerad sida klickar du på GRANSKA i avsnittet Indexering av sidor > Indexering.

Tolka resultatet

 1. Den övergripande sidstatusen högst upp i verktyget anger om webbadressen uppfyller villkoren för att visas i Googles sökresultat: Webbadressen finns på Google betyder att webbadressen uppfyller villkoren för att visas i sökresultaten, men det är inte säkert att den visas. Statusen Webbadressen finns inte på Google innebär att webbadressen inte kan visas i sökresultaten.
 2. Utöka avsnittet Indexering av sidor för mer information:
  • Identifiering: Hur Google hittade webbadressen.
  • Genomsökning: Om Google kunde genomsöka sidan, när den genomsöktes eller eventuella hinder som påträffades när webbadressen genomsöktes. Om statusen är Webbadressen finns inte på Google hittar du vanligtvis orsaken här.
  • Indexering: Den kanoniska webbadress som Google har valt för den här sidan.
 3. Förbättringar: Om du har strukturerad data, om sidan är en AMP-sida eller har en kopplad AMP-sida visas information i avsnittet Förbättringar. Det här avsnittet innehåller även Googles bedömning av sidans användbarhet på mobila enheter.
 4. Se information om begäran, bland annat HTTP-begäran, HTTP-svaret och den returnerade HTML-koden, genom att klicka på Visa genomsökt sida. Om länken är inaktiverad beror det på att det inte gick att hämta sidan. Håll muspekaren över den inaktiverade knappen för att se orsaken.

 

Indexeringsstatus innehåller följande information:

Övergripande sidstatus
Övergripande sidstatus visas på ett kort högst upp på sidan

Högst upp i rapporten visas en sammanfattning av om webbadressen kan visas i Googles sökresultat (med vissa förbehåll). Följande värden finns:

Webbadressen finns på Google

 • Vad betyder detta? Webbadressen har indexerats, kan visas i Googles sökresultat och inga problem hittades med eventuella förbättringar på sidan (strukturerad data, länkade AMP-sidor osv.).
  • Obs! Statusen Webbadressen finns på Google betyder inte att sidan faktiskt visas i sökresultaten. Granskningsverktyget för webbadresser väger inte in alla krav för att få visas på Google.
  • Om du vill ha ett exakt test för att se om din webbadress finns på Google söker du efter webbadressen på Google.
 • Nästa steg: Normalt behöver du inte göra någonting, även om du kan ta reda på vad Google känner till om sidan genom att läsa mera i avsnitten om indextäckning eller förbättringar.

Webbadressen finns på Google, men med problem

 • Vad betyder detta? Samma som Webbadressen finns på Google, men det finns problem med sidan som kan göra att den inte visar alla förbättringar som du har lagt till. Det kan vara ett problem med motsvarande AMP-sida eller felaktigt utformad strukturerad data för utökade resultat (till exempel recept eller jobbannonser). Under Obs! i avsnittet Webbadressen finns på Google ovan finns fler överväganden.
 • Nästa steg: Läs varningarna eller felmeddelandena i verktyget och åtgärda problemen som beskrivs.

Webbadressen finns inte på Google

 • Vad betyder detta? Webbadressen visas inte i Googles sökresultat.
 • Nästa steg: Läs mer om varför sidan inte har indexerats i avsnittet Indexering av sidor och ta ställning till om det är något som du behöver åtgärda. Om du åtgärdar alla förekomster av ett problem rekommenderar vi att du testar åtgärden genom att köra realtidstestet på några sidor (om åtgärden är något som går att testa) och sedan klicka på Verifiera att åtgärder vidtagits för att informera Google.

Webbadressen är en alternativ version

 • Vad betyder detta? Webbadressen är en alternativ version av en kanonisk sida som inte är AMP. Värdet för Genomsökt som i verktyget visar vilken typ av sökrobot (mobil enhet eller dator) som identifierar detta som en alternativ version. Värdet för Kanonisk webbadress som valts av Google under Sidans tillgänglighet är den indexerade webbadressen.
 • Nästa steg: Vanligtvis finns det inget att göra här, men du kan kontrollera vilken kanonisk webbadress som valts av Google så att det är den kanoniska webbadress du förväntade dig.
Indexering av sidor (kan Google hämta och indexera sidan?)

I det här avsnittet ser du om Google har kunnat hitta och indexera sidan.

Indexeringsstatus
Om webbadressen är indexerad eller inte. Först i det här avsnittet finns en kort beskrivning som förklarar varför webbadressen finns eller inte finns på Google. Följande värden stöds:
 • Sidan är indexerad
 • Sidan är inte indexerad plus ett värde för inte indexerad som anges och beskrivs här.
 • Sidan är inte indexerad: Webbadressen är okänd för Google: Detta innebär att Google inte har sett den här webbadressen tidigare.
Åtgärda detta genom att köra en realtidskontroll och kontrollera sidans tillgänglighet. Åtgärda eventuella problem och skicka sedan sidan för indexering och verifiera att åtgärder har vidtagits.
Webbplatskartor
Alla webbplatskartor som skickats in med rapporten Webbplatskartor eller som anges i webbplatsens robots.txt-fil som pekar på den här webbadressen. Webbplatskartor som upptäckts på andra sätt visas inte. På nya eller större webbplatser är det bra att skicka in en webbplatskarta som visar Google vilka sidor som ska genomsökas. Visa kända problem.
 • När Inte tillämpligt visas här innebär det antingen att den testade webbadressen inte finns i någon webbplatskarta eller att information om webbplatskartan inte är tillgänglig för den webbadressen för närvarande.
Hänvisande sida
En sida som Google kan ha använt för att upptäcka den här webbadressen. Den hänvisande sidan kan länka till den här webbadressen direkt eller vara överordnad i två eller flera led till en sida som länkar till den här webbadressen. Om värdet saknas betyder det inte att det inte finns några hänvisande sidor, utan informationen kanske bara inte är tillgänglig för granskningsverktyget för webbadresser just nu. Om det står att webbadressen kan vara känd från andra källor som inte visas i rapporterna betyder det att Google hittade den här webbadressen på något annat sätt än via en webbplatskarta eller hänvisande sida, men att hänvisningsinformationen inte är tillgänglig i det här verktyget just nu.
Senaste genomsökning
När sidan senast genomsöktes av Google, i lokal tid. All information som visas i verktyget kommer från den senast genomsökta versionen.
Genomsökt som
Den användaragent som användes vid genomsökningen (dator eller mobil).
Är genomsökning tillåten?
Anger om Google tilläts genomsöka sidan eller om den blockerades av en robots.txt-regel. Om genomsökning inte är tillåten men du vill tillåta det kan du använda testverktyget för robots.txt för att hitta den regel som blockerar Google och ta bort blockeringsregeln. Testa regeln med webbadressen som du granskade här. Du bör kunna öppna robots.txt-filen i webbläsaren på <site_root>/robots.txt, till exempel: https://example.com/robots.txt.
Sidhämtning
Om Google faktiskt kunde hämta sidan från din server. Hämtningen kan lyckas även om sidan av någon annan anledning inte har indexerats. Möjliga värden:
 • Lyckades: sidan kunde hämtas under indexeringen.
 • Misslyckades plus en av dessa statusorsaker.
 • Inte tillämpligt: ett fel som inte beror på någon av de kända statusorsakerna. Det här är ett allmänt felmeddelande och vi har tyvärr ingen mer information om det.
Är indexering tillåten?
Detta visar om du har angett explicit att sidan inte får indexeras. Om indexering inte tillåts står det varför och sidan visas inte i Googles sökresultat. Om du vill blockera indexering använder du noindex-taggen eller ett noindex-direktiv på webbadressen. Om ett indexinbäddat attribut eller huvud påträffas på sidan tillsammans med noindex-taggen indexeras sidan endast när den är inbäddad.
Obs! Om sidan blockeras med en robots.txt-fil (se Är genomsökning tillåten?) står det alltid Ja under Är indexering tillåten? eftersom Google då inte kan läsa och följa eventuella noindex-direktiv. Då kan sidan visas i sökresultaten även om indexering har blockerats av webbplatsen.
Kanonisk webbadress som angetts av användaren
Om en kanonisk webbadress uttryckligen har angetts för sidan visas den här. Om det inte är en alternativ sida kan det stå Ingen här. Om det finns en uppsättning alternativa sidor varav denna är en rekommenderar vi att du anger den kanoniska webbadressen explicit. Du kan ange vilken webbadress som är kanonisk på flera sätt: med taggen <link rel="canonical">, ett fält i HTTP-huvudet, en webbplatskarta och på några sätt till. Det finns ingen garanti för att Google väljer den önskade webbadressen som kanonisk, men det vägs in i beslutet. För AMP-sidor ska versionen som inte är AMP vara den kanoniska om det inte är en AMP-sida som anger sig själv som kanonisk.
Kanonisk webbadress som valts av Google

Den sida som Google har valt som kanonisk (primär) webbadress om snarlika sidor hittades på webbplatsen. Google kanske väljer den sida som användaren angett som kanonisk, men ibland väljer Google en annan webbadress som vi anser bättre lämpad att vara kanonisk. Om det inte finns några alternativa versioner av sidan är den kanoniska webbadressen som valts av Google lika med den granskade webbadressen. Om en oväntad sida dyker upp här kanske du vill ange den kanoniska versionen explicit.

Det är inte alltid den kanoniska webbadressen som visas i sökresultaten. Om det till exempel både finns en version för datorer och en mobilversion av samma sida visar Google förmodligen webbadressen till versionen för användarens enhet.

Observera att det här värdet kan ligga några timmar efter värdet i vårt index.

Videoindexering (videor som identifierades på sidan)

Det här avsnittet visas bara om en video har identifierats på en indexerad sida. Indexeringsstatusen anger om en video har indexerats eller inte på den här sidan.

Endast en video kan indexeras per sida. Om det bara finns en video på sidan visas information om den. Om det finns flera videor på sidan försöker Google indexera dem i prioritetsordning och stoppar när en video kan indexeras. Informationen som visas i rapporten gäller den video som har indexerats, om indexeringen lyckades. Om videoindexeringen misslyckades gäller informationen den bästa kandidaten. Läs mer om videoindexering.

Videoindexeringsstatus

Följande videoindexeringsstatusar kan visas för en sida där en video identifierats:

 • Video har indexerats: Google hittade en eller flera videor på sidan och kunde indexera en av dem.
 • Video har inte indexerats: Google hittade en eller flera videor på sidan men kunde inte indexera någon av dem.

Ytterligare videoinformation

Ytterligare videoinformation som visas i rapporten beskrivs här.

Problem med videoindexering

Om något av följande problem visas i avsnittet Videoinformation kan det förhindra att en video indexeras. Om flera videor identifierades på sidan gäller problemet den bästa kandidaten.

Orsak Beskrivning
Google kunde inte avgöra vilken video som är den mest framträdande på sidan

Google hittade ingen video som kan anses vara tillräckligt framträdande för att räknas som videon för den här sidan.

Utfasat: Den 12 juni ersattes det här problemet av mer specifika problem. Du kan fortfarande se problemet i rapporten om videoindexering, men det påverkar inte dina sidor.
Videon är utanför visningsområdet

Videon måste visas i visningsområdet när sidan läses in för att kunna indexeras. Flytta videon så att hela videon är inom sidans renderbara område och att den är synlig när sidan läses in.

Använd testet av aktiva webbadresser för att undersöka skärmbilden och se sidan som den visas för Google.
Videon är för liten Videon är inte tillräckligt stor för att kunna indexeras. Öka videons höjd så att den är större än 140 pixlar och videons bredd så att den är större än 140 pixlar och minst en tredjedel av sidans bredd.
Videon är för hög Videons vertikala storlek är för stor för att kunna indexeras. Minska videons höjd så att det är mindre än 1 080 pixlar.
Det gick inte att avgöra videons placering och storlek Videospelaren är inte tillgänglig på sidan när den har lästs in. Normalt sker detta när sidan har en bild där spelaren visas (ofta en skärmbild eller en bild på spelaren) som användaren måste klicka på för att starta uppspelningen. Du kan åtgärda problemet genom att läsa in videospelaren i faktisk storlek och på dess faktiska placering när sidan har lästs in utan att användaren behöver göra någonting.
MRSS-fel: testa att använda schema.org i stället Du använder MRSS (media RSS) för att beskriva videon, och Google kunde inte bearbeta beskrivningen. Testa att i stället använda uppmärkning enligt schema.org för att beskriva videon.
Ogiltig webbadress till videon Formatet på videons webbadress är ogiltigt. Det innehåller till exempel otillåtna tecken som blanksteg eller ett ogiltigt protokoll (som ”httttpp” i stället för ”http”).
Videoformatet stöds inte

Videon har kodning som inte stöds, baserat på filnamnstillägget i videofilens webbadress. Använd ett format som stöds och ange en webbadress som anger videoformatet korrekt. Filnamnstillägget är de tre eller fyra tecknen efter punkten i filnamnet.

Bra exempel:

 • https://example.com/videos/video1.mp4
 • https://example.com/videos/video1.mpeg

Dåligt exempel: https://example.com/videos/video1.ogg

 

Okänt videoformat

Videons filnamnstillägg matchar inte något videoformat som stöds av Google eller saknar tillägg för videoformat. Google avgör filformatet utifrån videons webbadress. Se till att videon har ett format som stöds och att den har rätt filnamnstillägg.

 • Bra exempel: https://example.com/video1.mp4
 • Dåliga exempel:
  • https://example.com/videos/myvideo
  • https://example.com/videos/myvideo.324fvsf4rf
Infogade datawebbadresser kan inte användas för videowebbadresser Google kan inte indexera infogade Base64-kodade videor. Det innebär att videor med ett attributvärde src som börjar med data: som <video src="data:video/mp4;base64,A2553IGpc29tAAA...."> inte kan indexeras.
Det finns ingen webbadress till miniatyren

Ingen miniatyr har angetts för videon och Google kunde inte generera en åt dig. Ange en länk till en miniatyr för videon med strukturerad data, en webbplatskarta eller en mRSS-fil.

Om du angav en miniatyrbildsadress med strukturerad data och detta fel uppstod kontrollerar du att du inte definierar en annan miniatyrbildsadress för samma video i en HTML-tagg. Du bör ange samma titel, miniatyrbildsadress och videoadress i alla källor (webbplatskarta, HTML-taggar, metataggar och strukturerad data) som beskriver samma video på samma sida.

Miniatyrens format stöds inte Den angivna miniatyrbilden har ett format som inte stöds baserat på filnamnstillägget för miniatyren. Se till att du bara använder bildformat som stöds för miniatyren och att du anger rätt formattillägg.
Ogiltig storlek på miniatyren Den angivna miniatyrens storlek var ogiltig och Google kunde inte generera en miniatyr åt dig. Ange en miniatyr i en storlek som stöds.
Miniatyren har blockerats av robots.txt Den angivna miniatyren blockeras för Google av en robots.txt-regel. Om bilden finns på en annan webbplats ska du kontakta webbplatsen och ta reda på hur du kan återaktivera bilden eller ange en länk till en miniatyrbild som kan nås av Google utan inloggningskrav och som inte blockeras av robots.txt-regler.
Miniatyren är genomskinlig Genomskinlighetsnivån för den angivna miniatyren överskrider den godtagbara gränsen: minst 80 % av bilden måste ha en alfanivå över 250. Genomskinliga miniatyrer tillåts inte för videoindexering.
Miniatyren kunde inte genomsökas på grund av värdinläsning Det verkar som att webbplatsen har nått sin högsta kapacitet för Googles genomsökningsbegäranden. Google kan inte få åtkomst till videominiatyren som krävs för indexering förrän trafikbelastningen (enligt Googles beräkningar) minskar. Mer information finns i dokumentationen om genomsökningsbudget.
Det gick inte att nå miniatyren Google kunde inte komma åt den angivna miniatyren på den angivna webbadressen. (Det här är inte ett problem med robots.txt.) Bilden kan vara lösenordsskyddad eller finns inte längre på den angivna webbadressen.
Videon har inte bearbetas Google har upptäckt att minst en video har hittats på sidan men har beslutat att inte indexera den.
Videon har inte bearbetats än Videon bearbetas. Kolla om bearbetningen är klar om några dagar.
Det gick inte att hitta videon hos värdtjänsten Den angivna videon saknas i webbhotellet eller finns i ett privat webbhotell som inte kan nås av Googles sökrobot. Besök tjänsten med video-id:t för att bekräfta och uppdatera sedan sidan med rätt id eller webbadress för ditt webbhotell.
Miniatyr saknas eller är ogiltig Miniatyren tillhandahölls inte, var inte tillgänglig eller var ogiltig. Av tekniska skäl kan systemet inte skilja på dessa problem. Kontrollera att det finns en giltig miniatyrbildsadress i ett format som stöds med ett korrekt filnamnstillägg och att miniatyren är tillgänglig för Google.
Ogiltig miniatyr Miniatyren är ogiltig av någon anledning som inte omfattas av något annat fel som anges här. Kontrollera att du har angett en miniatyrbild, att den följer alla riktlinjer för miniatyrer och att den är tillgänglig för Google.
Förbättringar (användbarhet på mobila enheter, AMP med mera)

I det här avsnittet beskrivs eventuella förbättringar för Google Sök som vi hittade på webbadressen när den indexerades senast. Avsnittet är tomt om det inte gick att indexera webbadressen eller om inga förbättringar hittades.

När du klickar på ett avsnitt för en förbättring öppnas en delsida för förbättringen. Du återgår till huvudsidan för granskningen genom att klicka på Granskning av webbadress högst upp på sidan.

Alla förbättringar visas inte i verktyget ännu. De här förbättringarna stöds av verktyget:

Användbarhet på mobila enheter

Ta reda på om sidan enkelt kan användas på en mobil enhet. Alla sidor har inte testats för användbarhet på mobila enheter.

Webbadressen som testades för användbarhet på mobila enheter kanske inte är samma som du angav. Under indexeringen försöker Google avgöra vilken som är den bästa mobilversionen för alla kanoniska webbadresser. Därför följer omdirigeringar, rel=alternativ och länkade AMP-versioner när en webbadress väljs och testas.

Följande resultat är möjliga:

 • Sidan kan användas på mobiler: Sidan bör fungera bra på en mobil enhet.
 • Sidan kan inte användas på telefoner: Sidan fungerar inte bra på mobila enheter på grund av vissa problem. Se beskrivningar av möjliga fel.

Utöka avsnittet med uppgifter om du vill se mer information om användbarhet på mobila enheter för webbadressen.

Använd testverktyget för mobilanpassning om du vill ha ett interaktivt test om användbarhet på mobila enheter som hjälper dig att felsöka och testa koden.

AMP

Om du granskar en sida som inte är AMP med en länkad AMP-version eller granskar en AMP-sida direkt kan du se information om den genom att välja AMP-resultatet. Den här informationen kan hjälpa dig att felsöka problem med indexeringen och annat som gäller specifikt för AMP.

Informationen som visas här gäller den AMP-version som den aktuella sidan hänvisar till, inte den aktuella sidan, om inte AMP är den kanoniska sidan.

Förutom vanliga AMP-fel kan dessa AMP-fel som gäller specifikt för Google visas.

Om du vill se andra sidor på din webbplats som berörs av ett specifikt problem markerar du raden med problembeskrivningen och väljer Öppna rapport.

En AMP-sida eller Web Stories-sida som granskats med granskningsverktyget för webbadresser kan ha följande statusar:

 • AMP-sidan är giltig/Webberättelsen är giltig: AMP-sidan är giltig och har indexerats.
 • AMP-sidan är ogiltig/Webberättelsen är ogiltig: Det finns ett fel på AMP-sidan som gör att den inte kan indexeras.
 • AMP-sidan har inte indexerats/Webberättelsen har inte indexerats (indexversion) eller AMP-sidan går inte att indexera/Webberättelsen går inte att indexera (realtidsgranskning): Sidan blockeras från indexering. Oftast beror detta på en robots.txt-regel eller ett noindex-direktiv.
 • AMP-sidan är giltig med varningar/Webberättelsen är giltig med varningar: AMP-sidan går att indexera, men det finns problem med den som kan göra så att vissa funktioner inte går att använda, eller också används utfasade taggar eller attribut som kan bli ogiltiga i framtiden.
 • Detta är ingen AMP-sida: Sidan som granskades var inte en AMP-sida.

För en interaktiv felsökningsfunktion för AMP-koder kan du använda AMP-testet.

Utökade resultat hittades på sidan

Du kan se information om utökade resultat (strukturerad data) som hittats på sidan. Här står bland annat antalet giltiga objekt som hittades på webbadressen, beskrivningar av objekten och mer information om eventuella varningar eller fel. Utöka Upptäckta objekt om du vill se information om strukturerad data som hittats på sidan, med eventuella problem markerade. Klicka på ett problem som har markerats i rapporten för att se den problematiska koden, där det är möjligt.

För en interaktiv felsökningsfunktion för strukturerad data, där du kan ändra och testa strukturerad data, använder du testet av utökade resultat, där du även kan se förhandsgranskningar av vissa typer av strukturerad data.

Följande typer av utökade resultat stöds:

Mitt utökade resultat finns inte med!
Verktyget har inte stöd för alla slags utökade resultat ännu. Resultat som inte stöds kan finnas på sidan och vara giltiga, och kan visas i sökresultaten, men visas inte i verktyget.

Ytterligare svarsdata

Klicka på Visa genomsökt sida om du vill se ytterligare svarsdata, som HTML-koden som returnerades, HTTP-huvudet, utdata i JavaScript-konsolen och eventuella sidresurser som lästs in.
Ytterligare svarsinformation är endast tillgänglig för webbadresser med statusen Webbadressen finns på Google eller Webbadressen finns på Google, men med problem.
Vilken sökrobot som används för att generera data beror på var du befinner dig när du öppnar sidopanelen:
 • När den öppnas från den översta sidan i rapporten, HTTPS-delrapporten och eventuella underrapporter för strukturerad data under Förbättringar och upplevelse visas sökrobottypen under Sidans tillgänglighet > Genomsökt > Genomsökt som
 • När sidan öppnas från delrapporterna om AMP eller användbarhet på mobila enheter är sökrobottypen Googlebot-smartphone.
Skärmbilder av den renderade sidan finns bara vid realtidstest.

 

Realtidstest av en webbadress

Kör ett realtidstest av en webbadress på din egendom för att kontrollera om det finns problem med indexeringen, användbarheten på mobila enheter, strukturerad data med mera. Realtidstestet är användbart när du behöver åtgärda sidan för att se om ett problem har åtgärdats.

Så här testar du om det finns potentiella indexeringsfel:

 1. Granska webbadressen. Obs! Det är inget problem om sidan inte har indexerats ännu eller om indexeringen misslyckades, men sidan måste vara tillgänglig på internet utan inloggningskrav.
 2. Klicka på Testa den aktiva webbadressen.
 3. I Tolka resultatet av realtidstestet finns mer information om vad som visas.
 4. Du kan byta mellan resultatet av realtidstestet och det indexerade resultatet genom att klicka på Googles index eller Realtidstest på sidan.
 5. Klicka på knappen Läs in igen på testsidan för att göra om realtidstestet.
 6. Om du vill ha mer information om sidan, med bl.a. en skärmbild och HTTP-svarshuvudet, klickar du på Visa genomsökt sida.

Det finns en gräns för hur många realtidsgranskningar du kan göra per egendom och dag.

Om resultatet av realtidstestet

Viktiga punkter:

 • Detta är ett realtidstest. Verktyget hämtar och granskar webbadressen i realtid. Informationen som visas i realtidstestet kan skilja sig från den indexerade webbadressen av de orsaker som beskrivs nedan.
 • Realtidstestet kontrollerar inte om webbadressen finns i några webbplatskartor eller på några hänvisande sidor.
 • Realtidstestet täcker inte in alla tänkbara problem med indexering, inklusive om det är en dubblett eller alternativ sida. Dubblettsidor indexeras inte.
 • Realtidstestet kontrollerar inte att din sida följer riktlinjerna för kvalitet och säkerhet, manuella åtgärder, borttagning av innehåll eller tillfälligt blockerade webbadresser.
 • Statusen för Kan indexeras på den aktiva webbadressen kan skilja sig från statusen för Sidans tillgänglighet på den indexerade webbadressen av följande orsaker:
  • Du har ändrat eller korrigerat något på den aktiva webbadressen, till exempel tagit bort (eller lagt till) en noindex-tagg eller ett robots.txt-block, och ändringarna har ännu inte indexerats. Undersök skillnaden mellan det indexerade resultatet och realtidstestet, eller kontrollera sidans versionshistorik på webbplatsen, för att se vilka skillnaderna är mellan den indexerade versionen och den aktiva versionen.
  • Realtidstestet har inte stöd för alla indextillstånd som den indexerade versionen kan ha. Vissa tillstånd i den indexerade versionen testas inte eller saknar betydelse i ett realtidstest, och rapporteras annorlunda där. Mer information om tillstånd som inte stöds finns i avsnittet om indexerbarhet.
 • Testet följer först eventuella omdirigeringar som implementerats av sidan och testar sedan sidan. Testet visar dock inte att det har följt en omdirigering och visar inte heller den slutliga webbadressen som testades.

Innebär ett giltigt resultat att min sida kommer att indexeras?

Nej. Realtidstestet bekräftar endast om Googlebot kan komma åt din sida för indexering. Det finns inget exakt test som kan garantera att din sida inkluderas i Googles index. Även om du får ett giltigt resultat eller varning i realtidstestet måste din sida fortfarande uppfylla andra villkor för att indexeras. Till exempel:

 • Sidan får inte vara föremål för några manuella åtgärder eller juridiska problem.
 • Sidan får inte vara en dubblett av en annan indexerad sida. Den måste antingen vara unik eller ha valts som den kanoniska versionen i en uppsättning liknande sidor.
 • Sidkvaliteten måste vara tillräckligt hög för att motivera indexering.

 

Resultatet av realtidstestet innehåller följande information:

Övergripande sidstatus (realtidstest)
Högst upp i rapporten visas en allmän bedömning av om den aktiva webbadressen kan indexeras eller inte. Ett positivt resultat är ingen garanti för att webbadressen ska visas i sökresultaten. Däremot betyder det att sidan går att genomsöka och tolka. Granskningsverktyget för webbadresser väger inte in manuella åtgärder, borttaget innehåll, problem med säkerheten eller kvaliteten eller tillfälligt blockerade webbadresser.
Obs! Realtidstestet täcker inte in alla förutsättningar för indexering som finns. Om det står Nej vid ett problem i den här tabellen är detta något som inte kontrolleras vid ett realtidstest. Problem av det slaget kan därför uppstå vid indexeringen oavsett vad realtidstestet visar.
Om det finns en omdirigering på sidan testar Google målsidan som besökaren omdirigeras till utan att visa att det finns en omdirigering eller vilken webbadress som slutligen testades vid realtidstestet. Den indexerade rapporten visar omdirigeringar.

Följande värden finns:

Webbadressen är tillgänglig för Google

 • Vad betyder detta? Webbadressen är inte blockerad och har inga identifierbara fel som kan förhindra fullständig indexering. Om Google indexerar webbadressen kan den visas i Googles sökresultat, förutsatt att den följer kvalitets- och säkerhetsriktlinjerna och inte är föremål för manuella åtgärder, borttagning av innehåll eller tillfällig blockering av webbadresser. Se vilka problem som inte kontrolleras.
 • Nästa steg: Om sidan skiljer sig från den indexerade versionen kan du begära indexering genom att klicka på Begär indexering i rapporten. Du kan också skicka en webbplatskarta eller vänta tills sidan genomsöks nästa gång.

Webbadressen är tillgänglig för Google, men med problem

 • Vad betyder detta:? Webbadressen kan indexeras av Google, men det finns några problem som kan förhindra att den visas med de förbättringar som du försökte lägga till. Det kan vara ett problem med motsvarande AMP-sida eller felaktigt utformad strukturerad data för utökade resultat (till exempel recept eller jobbannonser). Se vilka problem som inte kontrolleras.
 • Nästa steg: Läs varningarna eller felmeddelandena i verktyget och åtgärda problemen som beskrivs.

Webbadressen är inte tillgänglig för Google

 • Vad betyder detta? Webbadressen visas inte i Googles sökresultat på grund av ett kritiskt fel.
 • Nästa steg: Läs mer om anledningen i avsnittet Tillgänglighet.
Tillgänglighet (realtidstest)

I den här delen av verktyget beskrivs om det är troligt att Google kan indexera sidan. Ett positivt resultat är dock ingen garanti för att den kommer att visas i sökresultat.

Under testet kontrolleras inte att sidan följer Googles riktlinjer för kvalitet och säkerhet, manuella åtgärder eller säkerhetsproblem, borttagning av innehåll eller tillfälligt blockerade webbadresser. Sidan måste genomgå alla dessa kontroller under indexeringen för att kunna visas i Googles sökresultat.

Status för tillgänglighet
Statusen för tillgänglighet på den aktiva webbadressen. Följande värden finns:
Tid
Tiden när realtidstestet gjordes.
Genomsökt som
Den användaragent som användes vid realtidstestet.
Är genomsökning tillåten?
Anger om Google tillåts genomsöka (besöka) sidan eller om sidan blockeras av en robots.txt-regel. Om du inte vill blockera Google bör du ta bort blockeringen i robots.txt. Observera att detta inte är samma sak som att tillåta indexering, vilket värdet Är indexering tillåten? anger. Läs mer om hur du åtgärdar en blockerad sida.
Sidhämtning
Om Google faktiskt kunde hämta sidan från din server. Om genomsökning inte är tillåten står det att sidhämtningen misslyckades i det här fältet. Även om genomsökning är tillåten kan sidhämtningen misslyckas av olika skäl. Se förklaringar till hämtningsfelen.
 • Lyckades: sidan kunde hämtas under indexeringen.
 • Misslyckades plus en av dessa statusar för utebliven indexering eller ett fel på hela webbplatsen.
 • Internt fel: Ett genomsökningsfel inträffade på Google och det omfattas inte av något av de andra problemen. Vänta en stund och försök igen.
 • Inte tillämpligt: ett fel som inte beror på någon av de kända statusorsakerna. Det här är ett allmänt felmeddelande och vi har tyvärr ingen mer information om det.
Är indexering tillåten?
Detta visar om du har angett explicit att sidan inte får indexeras. Om indexering inte tillåts står det varför och sidan visas inte i Googles sökresultat. OBS! Om sidan blockeras med robots.txt (se Är genomsökning tillåten?) står det alltid Ja under Är indexering tillåten, eftersom Google då inte kan läsa och följa eventuella noindex-direktiv. Därför kan sidan visas i sökresultaten.  Om ett indexinbäddat attribut eller huvud påträffas på sidan tillsammans med noindex-taggen indexeras sidan endast när den är inbäddad.
Kanonisk webbadress som angetts av användaren
Om en kanonisk webbadress uttryckligen har angetts för sidan visas den här. Om det inte rör sig om en dubblettsida kan det stå Ingen här. Om det finns flera likadana eller snarlika sidor rekommenderar vi att du anger den kanoniska webbadressen explicit. Du kan ange vilken webbadress som är kanonisk på flera sätt: med taggen <link rel="canonical">, ett fält i HTTP-huvudet, en webbplatskarta och på några sätt till. Det finns ingen garanti för att Google väljer denna webbadress, men det vägs in i beslutet. För AMP-sidor ska versionen som inte är AMP vara den kanoniska (om det inte är en AMP-sida som anger sig själv som kanonisk).

 

Problem med indextäckning som inte testats vid ett realtidstest
Realtidstestet kan inte kontrollera alla förutsättningar eller förutsäga med 100 % säkerhet om indexeringen ska lyckas. Vissa saker testas inte eller går inte att testa i realtid, till exempel valet av kanonisk sida eller om en webbadress har skickats in i en webbplatskarta. Om ett villkor inte har kontrollerats kan realtidstestet visa att webbadressen är tillgänglig för Google när indexeringen faktiskt misslyckas på grund av att villkoret inte har testats i realtidstestet.
Det här är indexeringsproblem i rapporten om sidindexering som inte går att testa vid ett realtidstest:
Andra förbättringar: Användbarhet på mobila enheter, AMP, strukturerad data (realtidstest)

Användbarhet på mobila enheter

Mer information finns i det indexerade avsnittet om användbarhet på mobila enheter.

Vilken webbadress testas?

Om det finns en AMP-webbadress kopplad till den inskickade webbadressen testas AMP-webbadressen för användbarhet på mobila enheter*, såvida inte AMP-sidan är en ogiltig AMP-sida. Om det inte finns någon AMP-webbadress kopplad till den inskickade webbadressen (eller om den kopplade AMP-sidan är ogiltig) begär testet den inskickade webbadressen av en mobil användaragent, följer eventuella omdirigeringar och testar den slutliga webbadressen. Den testade webbadressen visas inte i rapporten.
Tänk på att beteendet under indexeringen är mer komplext och tar hänsyn till alternativa webbadresser, dubbletter och andra omständigheter. Därför bör du betrakta det indexerade testet om användbarhet på mobila enheter som tillförlitligt och vara medveten om att resultaten av realtidstestet om användbarhet på mobila enheter kan komma från en annan webbadress än den som användes vid indexeringen.

AMP

Mer information finns i det indexerade AMP-avsnittet.

Vilken webbadress testas?
För att vi ska kunna fastställa vilken AMP-webbadress som ska testas hämtar testet den inskickade webbadressen med hjälp av en användaragent på datorn och följer alla omdirigeringar. Därefter sker följande:
 • Om den slutliga webbadressen är en AMP-fil testas den.
 • Om den slutliga webbadressen länkar till en AMP testas den länkade AMP-sidan.
 • Om den slutliga webbadressen varken är en AMP-sida eller länkar till en AMP-sida visas inga AMP-resultat i testet.

Strukturerad data

Mer information finns i det indexerade AMP-avsnittet.

Ytterligare svarsdata (realtidstest)

Klicka på Visa testad sida om du vill se ytterligare svarsdata, som en skärmbild av den renderade sidan, HTML-koden som returnerades, HTTP-huvuden, utdata i JavaScript-konsolen och eventuella sidresurser som lästs in.
Ytterligare svarsdata visas i realtidstestet endast när teststatusen är Webbadressen är tillgänglig för Google eller Webbadressen är tillgänglig för Google, men med problem.
Vilken sökrobot som används för att generera data beror på var du befinner dig när du öppnar sidopanelen:
 • När den öppnas från den översta sidan i rapporten, HTTPS-delrapporten och eventuella underrapporter för strukturerad data under Förbättringar och upplevelse visas sökrobottypen under Sidans tillgänglighet > Genomsökt > Genomsökt som
 • När sidan öppnas från delrapporterna om AMP eller användbarhet på mobila enheter är sökrobottypen Googlebot-smartphone.
Tillgänglighetsproblem på hela webbplatsen

Om statusen för Tillgänglighet visar att ett problem gäller hela webbplatsen är följande värden möjliga för Sidhämtning:

 • DNS-servern svarar inte: Detta är ofta ett tillfälligt problem som löser sig på egen hand inom några minuter.
 • DNS-fel: okänd värd: DNS-servern slog inte upp din webbadress. Detta kan vara ett tillfälligt problem som löser sig på egen hand inom några minuter.
 • DNS-fel: privat IP-adress angiven: DNS-servern returnerade en IP-adress som finns i ett särskilt/privat uteslutet intervall som RFC 1918 (till exempel 10.0.0.1)
 • Det gick inte att ansluta till servern: Servern kunde inte nås, avvisade anslutningen eller gick inte att ansluta till. Läs mer.
 • Ogiltigt svar från servern: Svaret eller huvudet trunkerades, servern har inte stöd för det begärda protokollet eller så kunde svaret inte analyseras (t.ex. om svarsdatan komprimerades på fel sätt). Läs mer.
 • Ogiltigt SSL-certifikat för servern: Webbplatsens SSL-certifikat är ogiltigt. Google testar inte en HTTPS-webbadress på webbplatsen om certifikatet inte är giltigt.
 • Robots.txt kunde inte nås: Google genomsöker inte en webbplats om robots.txt-filen finns men inte går att nå. Du kan kontrollera robots.txt-tillgängligheten i rapporten Genomsökningsstatistik.
 • Inläsning av värd överskreds: Det verkar som att webbplatsen har nått sin högsta kapacitet för begäranden om genomsökning eller inspektion av Google. Google kan inte köra tester förrän trafikbelastningen (enligt Googles beräkningar) minskar.

Observera att serverfel kan vara övergående, så du kan stöta på serverfel under ett realtidstest som inte uppstår under genomsökningen. Det kan även hända att realtidstestet lyckas trots att ett serverfel inträffade under genomsökningen.

Visa den renderade sidan

Du kan se en skärmdump av den renderade sidan som Googlebot ser den. På så sätt kan du bekräfta att alla element visas på sidan som de ska. Eventuella skillnader kan bero på att resurser har blockerats för Googlebot.

Bara realtidstest kan ha en skärmbild, förutsatt att testet lyckades. Det finns inga skärmbilder av den indexerade webbadressen eller för hämtningar som inte lyckades vid ett realtidstest. Det går bara att generera en skärmdump om det går att nå sidan. Om sidan skyddas av en brandvägg går det att testa den med granskningsverktyget för webbadresser via en tunnel.

Så här visar du den renderade sidan:

 1. Granska webbplatsens startsida.
 2. Klicka på Testa den aktiva webbadressen på sidan med indexeringsresultatet.
 3. Öppna paneler med ytterligare information genom att klicka på Visa testad sida på kortet med resultatet för sidan. Om det här alternativet inte är tillgängligt beror det vanligtvis på att sidan inte går att nå för realtidstestet.
 4. Klicka på fliken Skärmbild.

Begära indexering eller omindexering

Du kan begära att en granskad webbadress indexeras av Google. Indexering kan ta upp till en vecka eller två. Du kan kontrollera förloppet med det här verktyget.

Några saker att tänka på när du begär indexering:
 • Indexeringen tar vanligtvis ungefär en dag, men i vissa fall kan det ta mycket längre tid.
 • Det kan inte garanteras att sidan visas i Googles index för att du har skickat en begäran.
 • Det finns en daglig gräns för hur många indexförfrågningar du kan skicka in. Om du vill att många sidor ska indexeras kan du testa att skicka en webbplatskarta till Google.

Så här begär du indexering av en webbadress:

 1. Granska webbadressen.
 2. Klicka på Begär indexering på granskningsresultatsidan för webbadressen. Om sidan klarar ett snabbt test som visar att den inte innehåller uppenbara indexeringsfel skickas den till indexeringskön. Det går inte att begära indexering om det visar sig att sidan inte kan indexeras enligt realtidstestet.

Om du vill begära indexering av många nya eller uppdaterade sidor är det bäst att skicka in en webbplatskarta där de uppdaterade sidorna har markerats med <lastmod>.

Felsöka varför en sida saknas

Om du tror att en sida inte har indexerats kan du kontrollera och felsöka saken så här.

 1. Kontrollera sidans indexeringsstatus. Granska webbadressen genom att ange den i textrutan för granskning eller klicka på Granska bredvid en webbadress i någon av den andra rapporterna i Search Console (du kan behöva hålla muspekaren över en webbadress innan knappen visas).
 2. De första testresultaten visar vilken information om webbadressen som finns i Googles index. Sådana resultat från Googles index används för att generera sökresultat. Obs! Detta är inte ett realtidstest av webbadressen. Realtidstest beskrivs senare.
  • Om statusen börjar med Webbadressen finns på Google ska sidan finnas på Google Sök. Du kan kontrollera detta genom att söka efter webbadressen på Google. Om sidan inte visas i sökresultaten gör du så här:
  • Om statusen är Webbadressen är inte tillgänglig för Google eller Webbadressen finns inte på Google utökar du avsnittet Tillgänglighet.
 3. Om sidan har ändrats sedan tiden för den senaste genomsökningen kan du testa den aktuella sidversionen genom att klicka på Testa den aktiva webbadressen. Om statusen Giltig visas högst upp på sidan går det troligen att indexera sidan (men observera att inte alla indexeringsproblem går att upptäcka vid ett realtidstest).
Kända problem
 • I ett fåtal fall redovisas inte webbplatskartan för en sida som skickats in via en webbplatskarta. Vi jobbar på att åtgärda detta.
 • Informationen, inklusive skärmbilden, hämtas från mobilversionen av sidan, även om den testade sidan har en giltig länkad AMP-sida.

  Om en länkad AMP-sida är en ogiltig AMP-sida testar inte Google hur mobilanpassad den är. Om en länkad AMP-sida byter mellan att vara giltig och ogiltig kan det hända att den mobilvänliga statusen ändras när Google byter mellan att testa AMP-sidan (när AMP-sidan är giltig) och den länkade sidan som inte är AMP (när AMP-sidan inte är giltig).
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
10406188775925030903
true
Sök i hjälpcentret
true
true
true
true
true
83844