Granskningsverktyg för webbadresser

Om granskningsverktyget för webbadresser

I granskningsverktyget för webbadresser visas information om Googles indexerade version av en sida. Bland annat visas AMP-fel, fel i strukturerad data och problem med indexeringen.

Vanliga uppgifter:

 

Öppna granskningsverktyget för webbadresser

 

Granskningsverktyget för webbadresser – utbildning i Google Search Console

Visa aktuell indexeringsstatus för en webbadress

Granska information om en webbadress på din egendom i Googles index.

Så här tar du reda på den aktuella indexeringsstatusen för en webbadress med granskningsverktyget:

 1. Öppna granskningsverktyget för webbadresser.
 2. Ange den fullständiga webbadressen till sidan som ska granskas. Några saker att tänka på:
  • Webbadressen måste finnas på den aktuella egendomen. Webbadresser utanför den aktuella egendomen kan inte testas. Om du äger den andra egendomen måste du byta egendom för att testa webbadressen.
  • Webbsidor i AMP-format eller inte: Du kan granska både AMP-sidor och sidor som inte är i AMP-format. Verktyget ger information om AMP-versionen och motsvarande sida som inte är AMP.
  • Alternativa sidversioner: Om det finns alternativa versioner/dubbletter av sidan ger verktyget även information om den kanoniska versionen, förutsatt att den kanoniska versionen finns på en egendom som du äger.
 3. Läs om hur du tolkar resultaten.
 4. Om du vill kan du köra ett indexeringstest på den aktiva webbadressen.
 5. Om du vill kan du begära indexering av webbadressen.

Det finns en daglig gräns för begäranden om granskning för varje egendom som du äger.

Tolka resultaten: indexerad webbadress

Viktiga anmärkningar:
 • Detta är inte ett realtidstest. Verktyget beskriver den senast indexerade versionen av sidan, inte den version som ligger ute på webben. Informationen som visas i verktyget är den som Google använder för att utvärdera sökresultat. Sidan kan ha ändrats eller blivit otillgänglig sedan Google såg den senast. Tryck på knappen Realtidstest på sidan om du vill testa den aktuella versionen av sidan som den skulle visas för Google.
 • Statusen Webbadressen finns på Google betyder inte att sidan faktiskt visas i sökresultaten. Sidan och strukturerad data på den måste följa riktlinjerna för kvalitet och säkerhet innan sidan faktiskt visas på Sök. Granskningsverktyget väger inte in manuella åtgärder, borttaget innehåll eller tillfälligt blockerade webbadresser. Om du vill veta om en webbadress visas söker du efter den på Google. Om webbadressen inte finns med trots att den har indexerats enligt det här verktyget gör du så här för att ta reda på vad det beror på.
 • Datumet för senaste genomsökning under Täckning visar när informationen som visas här hämtades (om sidan gick att genomsöka).

 

 1. Närvarostatusen högst upp i verktyget anger om webbadressen uppfyller villkoren för att visas i Googles sökresultat: Webbadressen finns på Google betyder att webbadressen uppfyller villkoren för att visas i sökresultaten, men det är inte säkert att den visas. Statusen Webbadressen finns inte på Google innebär att webbadressen inte kan visas i sökresultaten.
 2. Utöka avsnittet Täckning för ytterligare information:
  • Identifiering: Hur Google hittade webbadressen.
  • Genomsökning: Om Google kunde genomsöka sidan, när den genomsöktes eller eventuella hinder som påträffades när webbadressen genomsöktes. Om statusen inte är Webbadressen finns på Google hittar du vanligtvis orsaken här.
  • Indexering: Den kanoniska webbadress som Google har valt för den här sidan.
 3. Förbättringar: Om du har strukturerad data, om sidan är en AMP-sida eller har en kopplad AMP-sida visas information i avsnittet Förbättringar. Även användbarheten på mobila enheter visas i det här avsnittet.
 4. Se information om begäran, bland annat HTTP-begäran, HTTP-svaret och den returnerade HTML-koden, genom att klicka på Visa genomsökt sida. Om länken är inaktiverad beror det på att det inte gick att hämta sidan. Håll muspekaren över den inaktiverade knappen för att se orsaken.

 

Granskningsresultatet innehåller följande expanderbara avsnitt:

Närvaro på Google (webbadressens status)

Högst upp i rapporten visas en sammanfattning av om webbadressen kan visas i Googles sökresultat (med vissa förbehåll). Följande värden finns:

Webbadressen finns på Google

 • Vad betyder detta? Webbadressen har indexerats, kan visas i Googles sökresultat och inga problem hittades med eventuella förbättringar på sidan (strukturerad data, länkade AMP-sidor osv.).
  Obs! Statusen Webbadressen finns på Google betyder inte att sidan faktiskt visas i sökresultaten. Sidan och strukturerad data på den måste följa Googles riktlinjer för kvalitet och säkerhet innan sidan faktiskt visas på Sök. Granskningsverktyget väger inte in manuella åtgärder, säkerhetsproblem eller tillfälligt blockerade webbadresser. Om du vill veta om en webbadress visas söker du efter den på Google. Om webbadressen inte finns med trots att den har indexerats enligt det här verktyget kan du ta reda på vad det beror på.
 • Nästa steg: Normalt behöver du inte göra någonting, även om du kan ta reda på vad Google känner till om sidan genom att läsa mera i avsnitten om indextäckning eller förbättringar.

Webbadressen finns på Google, men med problem

 • Vad betyder detta? Webbadressen har indexerats och kan visas i Googles sökresultat, men det finns problem med sidan som kan göra att den inte visas med de förbättringar som du har lagt till. Det kan vara ett problem med motsvarande AMP-sida eller felaktigt utformad strukturerad data för utökade resultat (till exempel recept eller jobbannonser). Under Obs! i avsnittet Webbadressen finns på Google ovan finns fler förbehåll.
 • Nästa steg: Läs varningarna eller felmeddelandena i verktyget och åtgärda problemen som beskrivs.

Webbadressen finns inte på Google: indexeringsfel

Webbadressen finns inte på Google

 • Vad betyder detta? Webbadressen visas inte i Googles sökresultat, och vi tror att du vill ha det så. Oftast beror detta på att sidan är lösenordsskyddad eller blockeras av en robots.txt-fil eller ett noindex-direktiv.
 • Nästa steg: Läs mer om anledningen i avsnittet Indextäckning. Det här är några möjliga orsaker:
  • Om värdena Kanonisk webbadress som angetts av användaren och Kanonisk webbadress som valts av Google skiljer sig åt finns det flera snarlika sidor varav detta är en, och Google har valt att indexera en annan version av sidan. Du behöver förmodligen inte göra något, men kanske vill ta bort taggen som explicit anger en kanonisk sida eller fundera över varför du behöver ha en annan sida som den kanoniska.
  • Om något har blockerats via noindex eller robots.txt men inte borde vara blockerat (se avsnittet Täckning) behöver du ta bort blockeringen så att Google kommer åt webbplatsen.
  • Webbadressen är okänd för Google: Se beskrivningen i avsnittet Täckning.
  • Övriga orsaker: Läs listan med värden och möjliga åtgärder.

Webbadressen är en alternativ version

 • Vad betyder detta? Webbadressen är en av flera versioner av samma sida. Google känner till den här sidan och den kanoniska sidan. Den här sidan kan visas under vissa omständigheter, men i normala fall föredras den kanoniska sidan. Till exempel kan du ha skickat in webbadressen till datorversionen av en webbplats när det är mobilversionen av webbplatsen som indexeras i första hand, eller också kan du ha skickat in webbadressen till en AMP-sida som har en kanonisk version som inte är AMP. Värdet för Genomsökt som i verktyget visar vilken typ av sökrobot (mobil eller dator) som identifierar detta som en alternativ version. Värdet för Kanonisk webbadress som valts av Google under Indextäckning är den indexerade webbadressen.
 • Nästa steg: Normalt finns det inget att göra här, men du kan kontrollera vilken webbadress som Google valt som kanonisk så att det är den sida du förväntade dig.
Täckning

I det här avsnittet ser du om Google har kunnat hitta och indexera sidan.

Status för täckning
Först i det här avsnittet finns en kort beskrivning som förklarar varför webbadressen finns eller inte finns på Google. Följande värden stöds:
 • Värdena lyckades, varning, fel eller utesluten, som beskrivs här
 • Webbadressen är okänd för Google: Detta betyder att Google inte har indexerat webbadressen. Det beror antingen på att den inte har hittats tidigare eller att den har hittats som en korrekt markerad alternativ sida som inte kan genomsökas. Åtgärda detta genom att köra en realtidskontroll, åtgärda eventuella problem och skicka sidan för indexering. (Tips! Om det här är en korrekt markerad alternativ sida som inte kan sökas igenom, visas den här sidan med ett genomsökningsfel om du kontrollerar den kanoniska sidan.)
Webbplatskartor
Eventuella kända webbplatskartor som pekar på den här webbadressen. Obs! Detta gäller bara webbplatskartor som skickats in med rapporten för webbplatskartor eller som anges i webbplatsens robots.txt-fil. Webbplatskartor som upptäckts på andra sätt visas inte. På nya eller större webbplatser är det bra att skicka in en webbplatskarta som visar Google vilka sidor som ska genomsökas. Visa kända problem.
Hänvisande sida
En sida som Google kan ha använt för att upptäcka den här webbadressen. Den hänvisande sidan kan länka till den här webbadressen direkt eller vara överordnad i två eller flera led till en sida som länkar till den här webbadressen. Om värdet saknas betyder det inte att det inte finns några hänvisande sidor, utan informationen kanske bara inte är tillgänglig för granskningsverktyget för webbadresser just nu. Om det står att webbadressen kan vara känd från andra källor som inte visas i rapporterna betyder det att Google hittade den här webbadressen på något annat sätt än via en webbplatskarta eller hänvisande sida, men att hänvisningsinformationen inte är tillgänglig i det här verktyget just nu.
Senaste genomsökning
När sidan senast genomsöktes av Google, i lokal tid. All information som visas i verktyget kommer från den senast genomsökta versionen.
Genomsökt som
Den användaragent som användes vid genomsökningen (dator eller mobil).
Är genomsökning tillåten?
Anger om Google tilläts genomsöka (besöka) sidan eller om den blockerades av en robots.txt-regel. Om du inte avsåg att blockera Google bör du ta bort blockeringsregeln i robots.txt. Läs mer om hur du åtgärdar en blockerad sida. Observera att detta inte är samma sak som att tillåta indexering, vilket värdet Är indexering tillåten? anger.
Sidhämtning
Om Google faktiskt kunde hämta sidan från din server. Om genomsökning inte är tillåten står det att sidhämtningen misslyckades i det här fältet. Även om genomsökning är tillåten kan sidhämtningen misslyckas av olika skäl. Se förklaringar till hämtningsfelen. Värdet under Är genomsökning tillåten? visar om du vill att sidan ska gå att nå, medan värdet under Sidhämtning anger om Google faktiskt kunde nå den om det var tillåtet.
Är indexering tillåten?
Detta visar om du har angett explicit att sidan inte får indexeras. Om indexering inte tillåts står det varför och sidan visas inte i Googles sökresultat. OBS! Om sidan blockeras med robots.txt (se Är genomsökning tillåten?) står det alltid Ja under Är indexering tillåten? eftersom Google då inte kan läsa och följa eventuella noindex-direktiv. Därför kan sidan visas i sökresultaten.
Kanonisk webbadress som angetts av användaren
Om en kanonisk webbadress uttryckligen har angetts för sidan visas den här. Om det inte är en alternativ sida kan det stå Ingen här. Om det finns en uppsättning alternativa sidor varav denna är en rekommenderar vi att du anger den kanoniska webbadressen explicit. Du kan ange vilken webbadress som är kanonisk på flera sätt: med taggen <link rel="canonical">, ett fält i HTTP-huvudet, en webbplatskarta och på några sätt till. Det finns ingen garanti för att Google väljer den önskade webbadressen som kanonisk, men det vägs in i beslutet. För AMP-sidor ska versionen som inte är AMP vara den kanoniska (om det inte är en AMP-sida som anger sig själv som kanonisk).
Kanonisk webbadress som valts av Google

Den sida som Google har valt som kanonisk (primär) webbadress om snarlika sidor eller dubblettsidor hittades på webbplatsen. Google kanske väljer den sida som användaren angett som kanonisk, men ibland väljer Google en annan webbadress som vi anser bättre lämpad att vara kanonisk. Om det inte finns några alternativa versioner av sidan är den kanoniska webbadressen som valts av Google lika med den granskade webbadressen. Om en oväntad sida dyker upp här kanske du vill ange den kanoniska versionen explicit.

Det är inte alltid den kanoniska webbadressen som visas i sökresultaten. Om det till exempel både finns en kanonisk version för datorer och en mobilversion av samma sida visar Google förmodligen webbadressen till versionen för den aktuella enheten.

Observera att det här värdet kan ligga några timmar efter värdet i vårt index.

Om sidan inte är den kanoniska webbadressen kan du kontrollera den kanoniska webbadressen som Google valt genom att välja Granska (men bara om webbadressen finns på en egendom som du hanterar).

Förbättringar (användbarhet på mobila enheter, AMP med mera)

I det här avsnittet beskrivs eventuella förbättringar för Google Sök som vi hittade på webbadressen när den indexerades senast. Om det inte gick att indexera webbadressen eller om inga förbättringar hittades är det här avsnittet tomt.

Alla förbättringar visas inte i verktyget ännu. De här förbättringarna stöds av verktyget:

Användbarhet på mobila enheter

Ta reda på om sidan enkelt kan användas på en mobil enhet. Alla sidor har inte testats för användbarhet på mobila enheter.

Följande resultat är möjliga:

 • Sidan är inte mobilanpassad: Sidan fungerar inte bra på en mobil enhet på grund av vissa problem. Läs beskrivningar av möjliga fel.
 • Sidan är mobilanpassad: Sidan bör fungera bra på en mobil enhet. Mer information.
 • Det finns ingen data: Av någon anledning kunde vi inte hämta eller testa om sidan är mobilvänlig. Vänta en stund och försök igen.

Klicka på raden med resultatet om du vill se mer information om användbarhet på mobila enheter för webbadressen.

AMP

Om det finns en länkad AMP-version av sidan kan du se information om den genom att välja raden i verktyget. Den här informationen kan hjälpa dig att felsöka problem med indexeringen och annat som gäller specifikt för AMP.

Informationen som visas här gäller den AMP-version som den aktuella sidan hänvisar till, inte den aktuella sidan.

Förutom vanliga AMP-fel kan dessa AMP-fel som gäller specifikt för Google visas.

Om du vill se andra sidor på din webbplats som berörs av ett specifikt problem markerar du raden med problembeskrivningen och väljer Öppna rapport.

En granskad AMP-sida kan ha följande status i granskningsverktyget för webbadresser:

 • AMP-sidan är giltig/Webberättelsen är giltig: AMP-sidan är giltig och har indexerats.
 • AMP-sidan är ogiltig/Webberättelsen är ogiltig: Det finns ett fel på AMP-sidan som gör att den inte kan indexeras.
 • AMP-sidan har inte indexerats/Webberättelsen har inte indexerats (indexversion) eller AMP-sidan går inte att indexera/Webberättelsen går inte att indexera (realtidsgranskning): Sidan blockeras från indexering. Oftast beror detta på en robots.txt-regel eller ett noindex-direktiv.
 • AMP-sidan är giltig med varningar/Webberättelsen är giltig med varningar: AMP-sidan går att indexera, men det finns problem med den som kan göra så att vissa funktioner inte går att använda, eller också används utfasade taggar eller attribut som kan bli ogiltiga i framtiden.
 • Detta är ingen AMP-sida: Sidan som granskades var inte en AMP-sida.

Utökade resultat av olika slag

Du kan se information om utökade resultat (strukturerad data) som hittats på sidan. Här står bland annat antalet giltiga objekt som hittades på webbadressen, beskrivningar av objekten och mer information om eventuella varningar eller fel. Följande typer av utökade resultat stöds:

Mitt utökade resultat finns inte med! Verktyget har inte stöd för alla slags utökade resultat ännu. Resultat som inte stöds kan finnas på sidan och vara giltiga, och kan visas i sökresultaten, men visas inte i verktyget.

Ytterligare svarsdata

Bara test med statusen Webbadressen finns på Google eller Webbadressen finns på Google, men med problem har ytterligare hämtningsinformation.
Klicka på Visa genomsökt sida om du vill se ytterligare svarsdata, som HTML-koden som returnerades, HTML-huvudet, utdata i JavaScript-konsolen och eventuella sidresurser som lästs in. Skärmbilder av den renderade sidan finns bara vid realtidstest.

Realtidstest av en webbadress

Du kan testa en aktiv webbadress i din egendom för att se om den kan indexeras av Google. Ett test körs då mot den aktiva sidan för att söka efter information som liknar den indexerade webbadressen. Det är praktiskt när du vill testa ändringar på sidan mot den indexerade versionen.

Så här testar du om det finns potentiella indexeringsfel på en aktiv sida:

 1. Granska den indexerade webbadressen. Obs! Det är inget problem om sidan inte har indexerats ännu eller om indexeringen misslyckades, men sidan måste vara tillgänglig på internet utan inloggning.
 2. Klicka på Testa den aktiva webbadressen på sidan med indexeringsresultatet.
 3. I Tolka resultatet av realtidstestet finns mer information om vad som visas.
 4. Du kan byta mellan resultatet av realtidstestet och det indexerade resultatet genom att välja Googles index eller Realtidstest på sidan.
 5. Om du vill göra om realtidstestet väljer du Läs in igen (läs in igen) på sidan.
 6. Om du vill ha mer information om sidan, med bl.a. en skärmdump och HTTP-svarets huvud, väljer du Visa genomsökt sida.

Det finns en gräns för hur många realtidsgranskningar du kan göra per egendom och dag.

Tolka resultatet av realtidstestet

Viktiga anmärkningar:
 • Detta är ett realtidstest. Verktyget hämtar och granskar webbadressen i realtid. Informationen som visas i realtidstestet kan skilja sig från den indexerade webbadressen av de orsaker som beskrivs nedan.
 • Realtidstestet kontrollerar inte om webbadressen finns i några webbplatskartor eller på några hänvisande sidor.
 • Statusen för Kan indexeras på den aktiva webbadressen kan skilja sig från statusen för Indextäckning på den indexerade webbadressen av följande orsaker:
  • Du har ändrat eller korrigerat något på den aktiva webbadressen, till exempel tagit bort (eller lagt till) en noindex-tagg eller ett robots.txt-block, och ändringarna har ännu inte indexerats. Undersök skillnaden i det indexerade testet och realtidstestet, eller kontrollera sidans versionshistorik på webbplatsen, för att se vilka skillnaderna är mellan den indexerade versionen och den aktiva versionen.
  • Realtidstestet har inte stöd för alla indextillstånd som den indexerade versionen kan ha. Vissa tillstånd i den indexerade versionen testas inte eller saknar betydelse i ett realtidstest, och rapporteras annorlunda där. Mer information om tillstånd som inte stöds finns i avsnittet om indexerbarhet.

Innebär ett giltigt resultat att min sida kommer att indexeras?

Nej. Testet bekräftar bara att Googlebot kan komma åt din sida för indexering. Även om du får ett giltigt resultat eller varning i testet måste din sida fortfarande uppfylla andra villkor för att indexeras. Till exempel:

 • Sidan får inte vara föremål för några manuella åtgärder eller juridiska problem.
 • Sidan får inte vara en dubblett av en annan indexerad sida. Den måste antingen vara unik eller ha valts som den kanoniska versionen i en uppsättning liknande sidor.
 • Sidkvaliteten måste vara tillräckligt hög för att motivera indexering.

 

Granskningsresultatet innehåller följande expanderbara avsnitt:

Webbadressens status (realtidstest)
Högst upp i rapporten visas en allmän bedömning av om den aktiva webbadressen kan indexeras eller inte. Ett positivt resultat är ingen garanti för att webbadressen ska visas i sökresultaten. Däremot betyder det att sidan går att genomsöka och tolka. Granskningsverktyget för webbadresser väger inte in manuella åtgärder, borttaget innehåll, problem med säkerheten eller kvaliteten eller tillfälligt blockerade webbadresser.
Obs! Realtidstestet täcker inte in alla förutsättningar för indexering som finns. Om det står Nej vid ett problem i den här tabellen är detta något som inte kontrolleras vid ett realtidstest. Problem av det slaget kan därför uppstå vid indexeringen oavsett vad realtidstestet visar.

Följande värden finns:

Webbadressen är tillgänglig för Google

 • Vad betyder detta? Webbadressen är inte blockerad och har inga identifierbara fel som kan förhindra fullständig indexering. Om Google indexerar webbadressen kan den visas i Googles sökresultat, förutsatt att den följer kvalitets- och säkerhetsriktlinjerna och inte är föremål för manuella åtgärder, borttagning av innehåll eller tillfällig blockering av webbadresser. Se vilka problem som inte kontrolleras.
 • Nästa steg: Om sidan skiljer sig från den indexerade versionen kan du begära indexering genom att välja knappen på sidan. Du kan också skicka en webbplatskarta eller vänta tills sidan genomsöks nästa gång.

Webbadressen är tillgänglig för Google, men med problem

 • Vad betyder detta:? Webbadressen kan indexeras av Google, men det finns några problem som kan förhindra att den visas med de förbättringar som du försökte lägga till. Det kan vara ett problem med motsvarande AMP-sida eller felaktigt utformad strukturerad data för utökade resultat (till exempel recept eller jobbannonser). Se vilka problem som inte kontrolleras.
 • Nästa steg: Läs varningarna eller felmeddelandena i verktyget och åtgärda problemen som beskrivs.

Webbadressen är inte tillgänglig för Google

 • Vad betyder detta? Webbadressen visas inte i Googles sökresultat på grund av ett kritiskt fel.
 • Nästa steg: Läs mer om anledningen i avsnittet Tillgänglighet.

Webbadressen är en alternativ version

 • Vad betyder detta? Webbadressen ses inte som den kanoniska versionen av den här sidan så den har inte indexerats, men detta är inte ett fel.
 • Nästa steg: Förmodligen behöver du inte göra någonting. Google har en kanonisk webbadress för den här sidan, och det är den som ska indexeras. Den kanoniska webbadressen visas i den aktuella indexinformationen under Täckning > Kanonisk webbadress som valts av Google.
Tillgänglighet (realtidstest)

I den här delen av verktyget beskrivs om Google kan indexera sidan. Ett positivt resultat är dock ingen garanti för att den kommer att visas i sökresultat.

Sidan och strukturerad data på den måste följa Googles riktlinjer för kvalitet och säkerhet. Dessutom vägs manuella åtgärder, säkerhetsproblem, borttaget innehåll och tillfälligt blockerade webbadresser inte in vid granskning av webbadresser i realtid.

Status för tillgänglighet
Först i det här avsnittet finns en kort beskrivning som förklarar varför webbadressen finns eller inte finns på Google. Om det går att indexera webbadressen står det Webbadressen kan indexeras. Annars visas en varning eller ett fel i stil med (men inte exakt samma som) de som beskrivs här. Visa information.
Tid
Tiden när realtidstestet gjordes.
Genomsökt som
Den användaragent som användes vid realtidstestet.
Är genomsökning tillåten?
Anger om Google tillåts genomsöka (besöka) sidan eller om sidan blockeras av en robots.txt-regel. Om du inte vill blockera Google bör du ta bort blockeringen i robots.txt. Observera att detta inte är samma sak som att tillåta indexering, vilket värdet Är indexering tillåten? anger. Läs mer om hur du åtgärdar en blockerad sida.
Sidhämtning
Om Google faktiskt kunde hämta sidan från din server. Om genomsökning inte är tillåten står det att sidhämtningen misslyckades i det här fältet. Även om genomsökning är tillåten kan sidhämtningen misslyckas av olika skäl. Se förklaringar till hämtningsfelen. Värdet under Är genomsökning tillåten? visar om du vill att sidan ska gå att nå, medan värdet under Sidhämtning anger om Google faktiskt kunde nå den om det var tillåtet.
Är indexering tillåten?
Detta visar om du har angett explicit att sidan inte får indexeras. Om indexering inte tillåts står det varför och sidan visas inte i Googles sökresultat. OBS! Om sidan blockeras med robots.txt (se Är genomsökning tillåten?) står det alltid Ja under Är indexering tillåten, eftersom Google då inte kan läsa och följa eventuella noindex-direktiv. Därför kan sidan visas i sökresultaten.
Kanonisk webbadress som angetts av användaren
Om en kanonisk webbadress uttryckligen har angetts för sidan visas den här. Om det inte rör sig om en dubblettsida kan det stå Ingen här. Om det finns flera likadana eller snarlika sidor rekommenderar vi att du anger den kanoniska webbadressen explicit. Du kan ange vilken webbadress som är kanonisk på flera sätt: med taggen <link rel="canonical">, ett fält i HTTP-huvudet, en webbplatskarta och på några sätt till. Det finns ingen garanti för att Google väljer denna webbadress, men det vägs in i beslutet. För AMP-sidor ska versionen som inte är AMP vara den kanoniska (om det inte är en AMP-sida som anger sig själv som kanonisk).
Vilka problem med indextäckningen testas vid ett realtidstest?
Realtidstestet kan inte kontrollera alla förutsättningar eller förutsäga med 100 % säkerhet om indexeringen ska lyckas. Vissa saker testas inte eller går inte att testa i realtid, till exempel valet av kanonisk sida eller om en webbadress har skickats in i en webbplatskarta. Om en förutsättning aldrig har kontrollerats kan realtidstestet visa att webbadressen är tillgänglig för Google medan den faktiska indexeringen ändå misslyckas.
Det här är en lista över indexeringsproblem i rapporten om indextäckning och om det går att testa dem i ett realtidstest:
Indexeringsstatus Testas detta vid ett realtidstest? Anmärkningar
Utesluten av taggen noindex Ja Resultatet framgår av fältet Är indexering tillåten?
Blockerad av borttagningsverktyget för sidor Nej Du kan kontrollera saken på sidan Tillfälliga borttagningar.
Blockerad på grund av en oauktoriserad begäran (401) Ja Resultatet framgår av statusen för Täckning och i fältet Sidhämtning.
Genomsökt – inte indexerad för närvarande Nej  
Upptäckt – inte indexerad för närvarande Nej  
Alternativ sida med korrekt kanonisk tagg Nej Googles val av kanonisk sida bestäms först vid indexeringen.
Dubblett utan att användaren valt en kanonisk sida Nej Googles val av kanonisk sida bestäms först vid indexeringen.
Dubblett: Google har valt en annan kanonisk sida än användaren Nej Googles val av kanonisk sida bestäms först vid indexeringen.
Hittades inte (404) Ja Resultatet framgår av statusen för Täckning och i fältet Sidhämtning.
Sida med omdirigering Ja Resultatet framgår av fältet Sidhämtning.
Soft 404 Nej Klicka på Visa testad sida om du vill se hur sidan renderas av Google vid indexeringen. Sidor med mycket litet innehåll kan klassas som soft 404-fel vid indexeringen. Läs mer om detta och hur du åtgärdar det.
Dubblett: den angivna webbadressen har inte valts som kanonisk Nej Googles val av kanonisk sida bestäms först vid indexeringen. Dessutom kontrolleras inte om en webbadress har skickats in med en webbplatskarta vid ett realtidstest.
Sidan blockerades på grund av att åtkomst är förbjuden (403) Ja Resultatet framgår av fältet Sidhämtning.
Sidan blockerades på grund av ett annat 4xx-problem Ja Resultatet framgår av statusen för Täckning och i fältet Sidhämtning.
Har indexerats utan innehåll Nej  
Indexerad men blockerad av robots.txt Ja Resultatet framgår av statusen för Täckning och flera andra fält i detta avsnitt.
Angiven webbadress verkar vara ett soft 404-fel Nej Klicka på Visa testad sida om du vill se hur sidan renderas av Google vid indexeringen. Sidor med mycket litet innehåll kan klassas som soft 404-fel vid indexeringen. Läs mer om detta och hur du åtgärdar det.
Angiven webbadress returnerar en oauktoriserad begäran (401) Ja Resultatet framgår av statusen för Täckning och i fältet Sidhämtning.
Angiven webbadress hittades inte (404) Ja Resultatet framgår av statusen för Täckning och i fältet Sidhämtning.
Ett 403-fel visades för den inskickade webbadressen Ja Resultatet framgår av fältet Sidhämtning.
Den inskickade webbadressen blockerades på grund av ett annat 4xx-problem Ja Resultatet framgår av statusen för Täckning och i fältet Sidhämtning.
Angiven webbadress är markerad med noindex Ja Resultatet framgår av fältet Är indexering tillåten?
Angiven webbadress blockeras av robots.txt Ja Resultatet framgår av statusen för Täckning och flera andra fält i detta avsnitt.
Omdirigeringsfel Ja Resultatet framgår av fältet Sidhämtning.
Server-fel (5xx) Ja, men … Även om inga serverfel uppstod under realtidstestet kan serverfel uppstå vid indexeringen. Att realtidstestet lyckades är ingen garanti för att det går bra senare.

Vid realtidstestet görs ingen kontroll av om webbadressen skickats in i en webbplatskarta. Därför utvärderas indexeringsproblem utan hänsyn till detta.

Ytterligare svarsdata (realtidstest)

Bara realtidstest med statusen Webbadressen är tillgänglig för Google har ytterligare hämtningsinformation.
Klicka på Visa testad sida om du vill se ytterligare svarsdata, som en skärmbild av den renderade sidan, HTML-koden som returnerades, HTML-huvudet, utdata i JavaScript-konsolen och eventuella sidresurser som lästs in.
 

Visa den renderade sidan

Du kan se en skärmdump av den renderade sidan som Googlebot ser den. På så sätt kan du bekräfta att alla element visas på sidan som de ska. Eventuella skillnader kan bero på att resurser har blockerats för Googlebot.

Bara realtidstest kan ha en skärmbild, förutsatt att testet lyckades. Det finns inga skärmbilder av den indexerade webbadressen eller för hämtningar som inte lyckades vid ett realtidstest. Det går bara att generera en skärmdump om det går att nå sidan. Om sidan skyddas av en brandvägg går det att testa den med granskningsverktyget för webbadresser via en tunnel.

Så här visar du den renderade sidan:

 1. Granska webbplatsens startsida.
 2. Klicka på Testa den aktiva webbadressen på sidan med indexeringsresultatet.
 3. Öppna paneler med ytterligare information genom att klicka på Visa testad sida på kortet med resultatet för sidan. Om det här alternativet inte är tillgängligt beror det vanligtvis på att sidan inte går att nå för realtidstestet.
 4. Klicka på fliken Skärmbild.

Begära indexering eller omindexering

Du kan begära att en granskad webbadress indexeras av Google. Indexering kan ta upp till en vecka eller två. Du kan kontrollera förloppet med det här verktyget.

Några saker att tänka på när du begär indexering:
 • Indexeringen tar vanligtvis ungefär en dag, men i vissa fall kan det ta mycket längre tid.
 • Det kan inte garanteras att sidan visas i Googles index för att du har skickat en begäran.
 • Det finns en daglig gräns för hur många indexförfrågningar du kan skicka in. Om du vill att många sidor ska indexeras kan du testa att skicka en webbplatskarta till Google.

Så här begär du indexering av en webbadress:

 1. Granska webbadressen.
 2. Klicka på Begär indexering på granskningsresultatsidan för webbadressen. Om sidan klarar ett snabbt test som visar att den inte innehåller uppenbara indexeringsfel skickas den till indexeringskön. Det går inte att begära indexering om det visar sig att sidan inte kan indexeras enligt realtidstestet.

Om du vill begära indexering av många nya eller uppdaterade sidor är det bäst att skicka in en webbplatskarta där de uppdaterade sidorna har markerats med <lastmod>.

Felsöka varför en sida saknas

Om du tror att en sida inte har indexerats kan du kontrollera och felsöka saken så här.

 1. Kontrollera sidans indexeringsstatus. Granska webbadressen genom att ange den i textrutan för granskning eller klicka på Granska bredvid en webbadress i någon av den andra rapporterna i Search Console (du kan behöva hålla muspekaren över en webbadress innan knappen visas).
 2. De första testresultaten visar vilken information om webbadressen som finns i Googles index. Sådana resultat från Googles index används för att generera sökresultat. Obs! Detta är inte ett realtidstest av webbadressen. Realtidstest beskrivs senare.
  • Om statusen börjar med Webbadressen finns på Google ska sidan finnas på Google Sök. Du kan kontrollera detta genom att söka efter webbadressen på Google. Om sidan inte visas i sökresultaten gör du så här:
  • Om statusen är Webbadressen är inte tillgänglig för Google utökar du avsnittet Tillgänglighet.
   1. Under Tillgänglighet ska det finnas en kortfattad beskrivning av varför webbadressen inte gick att indexera. Se listan med värden och möjliga åtgärder. Om det står Webbadressen är okänd för Google betyder det att Google inte har sett den webbadressen tidigare. Därför bör du begära indexering av sidan. Indexeringen brukar ta några dagar.
   2. Om det står Nej vid Är genomsökning tillåten? betyder det att Google inte kan genomsöka sidan därför att en regel i robots.txt förhindrar det. Läs mer om hur du testar och åtgärdar detta.
   3. Om det står Nej vid Är indexering tillåten? betyder det att en noindex-tagg eller ett noindex-fält returneras. Google kan därför inte indexera sidan, vilket är en förutsättning för att den ska kunna visas i Googles sökresultat. Du måste ta bort taggen från sidan eller HTML-huvudet om Google ska kunna indexera den.
 3. Om sidan har ändrats sedan tiden för den senaste genomsökningen kan du testa den aktuella sidversionen genom att klicka på Testa den aktiva webbadressen. Om statusen Giltig visas högst upp på sidan går det troligen att indexera sidan (men observera att inte alla indexeringsproblem går att upptäcka vid ett realtidstest).
Kända problem
 • I ett fåtal fall redovisas inte webbplatskartan för en sida som skickats in via en webbplatskarta. Vi jobbar på att åtgärda detta.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
83844
false