Požadovaná stránka nie je momentálne k dispozícii vo vašom jazyku. V dolnej časti stránky si môžete vybrať iný jazyk alebo si môžete okamžite preložiť ľubovoľnú webovú stránku do požadovaného jazyka pomocou vstavanej funkcie prekladu v prehliadači Google Chrome.

Nástroj Kontrola adresy URL

Nástroj Kontrola adresy URL

Nástroj Kontrola adresy URL poskytuje informace o verzi konkrétní stránky indexované Googlem a umožňuje také otestovat, zda ji lze indexovat. K dispozici jsou podrobnosti o strukturovaných datech, videích, propojených stránkách AMP (Accelerated Mobile Pages) a indexování/indexovatelnosti.

Běžné úkony

 • Zjištění aktuálního stavu indexování adresy URL: Načtěte informace o verzi stránky indexované Googlem. Podívejte se, proč Google mohl nebo nemohl vaši stránku indexovat.
 • Kontrola aktuální adresy URL: Otestujte, zda lze stránku vašeho webu indexovat.
 • Žádost o indexování adresy URL: Požádejte Google o procházení adresy URL.
 • Zobrazení vykreslené verze stránky: Prohlédněte si snímek stránky, jak ji vidí Googlebot.
 • Zobrazení načtených zdrojů, výstupu JavaScriptu a dalších informací: Kliknutím na odkaz Zobrazit procházenou stránku (indexovaný výsledek) nebo Zobrazit testovanou stránku (živý test) zobrazíte seznam zdrojů, kód stránky a další informace.
 • Odstraňování problémů s chybějící stránkou: Je mnoho různých důvodů, kvůli nimž stránka nemusí být indexována. Nástroj Kontrola adresy URL vám pomůže některé z nich odstranit.
 • Zjištění kanonické stránky: Zkontrolujte indexovanou verzi stránky a podívejte se do pole Dostupnost stránky > Kanonická adresa URL vybraná Googlem. Kanonickou verzi lze zjistit pouze v indexu. Živý test nemůže předvídat, zda bude testovaná verze považována za kanonickou.
Nástroj Kontrola adresy URL můžete otevřít dvěma způsoby:
 • zadáním adresy URL, kterou chcete zkontrolovat, do vyhledávacího pole v horní části kterékoliv obrazovky v Search Console,
 • kliknutím na odkaz Prozkoumat  vedle adresy URL ve většině přehledů. Někdy se tato možnost může zobrazit až po umístění kurzoru na adresu URL.

 

Otevřít nástroj Kontrola adresy URL

 

Nástroj Kontrola adresy URL – školení služby Google Search Console

Zjištění aktuálního stavu indexování adresy URL

Můžete požádat o podrobné informace o adrese URL z vaší služby v indexu Google, včetně rozšířených výsledků nebo videí, problémů s použitelností v mobilních zařízeních, stavu indexu a dalších parametrů.

Zobrazení informací o aktuální adrese URL v indexu Google:

 1. Otevřete nástroj Kontrola adresy URL.
 2. Zadejte úplnou adresu URL, kterou chcete zkontrolovat. Několik poznámek:
  • Adresa URL musí být v aktuálně vybrané službě. Adresy URL mimo aktuální službu nelze testovat. Pokud příslušnou jinou službu vlastníte, kvůli otestování adresy URL na ni musíte přepnout.
  • Adresy URL stránek AMP a běžných stránek: Můžete zkontrolovat adresy URL stránek AMP i běžných stránek nekompatibilních s AMP. Nástroj poskytne informace o odpovídající verzi AMP a běžné verzi stránky.
  • Zda se jedná o kanonickou, nebo alternativní verzi: Pokud má stránka alternativní nebo duplicitní verze, poskytuje nástroj také informace o kanonické verzi (pokud je ve službě, kterou vlastníte).
 3. Přečtěte si, jak výsledkům porozumět.
 4. Volitelně otestujte publikovanou adresu URL.
 5. Volitelně můžete požádat o indexování adresy URL.

Počet žádostí o kontrolu, které můžete podat během jednoho dne pro každou ze svých služeb, je omezen.

Interpretace výsledků pro indexovanou adresu URL

Důležité informace:

 • Toto není živý test. Zobrazené výsledky pocházejí z poslední indexované verze stránky, nikoli z živé verze na webu. Informace z indexu používá Google ve výsledcích vyhledávání. Je možné, že se stránka od posledního procházení Googlem změnila nebo přestala být dostupná. Pokud chcete otestovat aktuální verzi stránky, jak by ji viděl Google, vyberte na stránce tlačítko Živý test.
 • Údaj „Adresa URL je na Googlu“ neznamená, že se stránka zobrazí ve výsledcích Vyhledávání. K zobrazení ve výsledcích Vyhledávání je potřeba, aby stránka a strukturovaná data odpovídaly pokynům pro zajištění kvality a bezpečnosti. Nástroj Kontrola adresy URL nebere v úvahu ručně provedené zásahy, odstranění obsahu ani dočasně blokované adresy URL. Pokud chcete zjistit, zda se adresa URL zobrazuje, vyhledejte ji na Googlu. Jestliže adresa URL chybí, ačkoliv podle tohoto nástroje byla indexována, důvod zjistíte podle těchto pokynů.
 • Datum „Poslední procházení“ v sekci Dostupnost stránky ukazuje, kdy byla projita stránka použitá k vygenerování těchto informací.

 

Co dělat:

 1. Stav přítomnosti uvedený v horní části přehledu udává, zda se adresa URL může zobrazovat ve výsledcích Vyhledávání Google: Adresa URL je na Googlu znamená, že se adresa URL může zobrazovat ve výsledcích Vyhledávání. Nezaručuje však, že ve výsledcích skutečně bude. Adresa URL není na Googlu znamená, že se adresa URL ve výsledcích Vyhledávání zobrazovat nemůže.
 2. Rozbalením nabídky Dostupnost stránky zobrazíte další podrobnosti:
  • Nalezení: Jak Google adresu URL našel.
  • Procházení: Udává, zda Google stránku mohl procházet, kdy ji procházel a zda přitom narazil na nějaké překážky. Pokud stav není Adresa URL je na Googlu, je zde obvykle uveden důvod.
  • Indexování: Kanonická adresa URL, kterou Google pro tuto stránku vybral.
 3. Vylepšení: Pokud máte strukturovaná data, stránka je ve formátu AMP nebo k ní je přidružená stránka AMP, podrobnosti najdete v části Vylepšení. Tato sekce zahrnuje také výsledky testu použitelnosti v mobilních zařízeních.
 4. Jestliže chcete zobrazit informace o požadavku, včetně požadavku a odpovědi HTTP a odeslaného kódu HTML, klikněte na Zobrazit procházenou stránku. Pokud je tento odkaz deaktivován, znamená to, že došlo k problému s načtením stránky. Umístěním ukazatele na deaktivované tlačítko zobrazíte důvod.

 

Výsledky kontroly zahrnují následující rozbalovací sekce:

Přítomnost na Googlu (stav indexu)

V horní části přehledu se zobrazuje souhrnné hodnocení toho, zda se adresa URL může zobrazovat ve výsledcích Vyhledávání Google (s některými omezeními). Možné jsou tyto hodnoty:

Adresa URL je na Googlu

Adresa URL je na Googlu, ale má problémy

 • Co to znamená: Význam je stejný jako u hodnoty Adresa URL je na Googlu, kromě toho, že v tomto případě byly zjištěny problémy, kvůli nimž se stránka nemusí zobrazovat se všemi vylepšeními, která jste na ní použili. Může se jednat o problém s přidruženou stránkou AMP nebo může jít o chybná strukturovaná data pro rozšířený výsledek (jako je recept nebo nabídka práce) na stránce. Další omezení jsou uvedena výše v sekci Důležité u stavu Adresa URL je na Googlu.
 • Co dělat dál: Přečtěte si v přehledu informace o upozorněních nebo chybách a zkuste popsané problémy opravit.

Adresa URL na Googlu není: chyby indexování

 • Co to znamená: Byla zjištěna minimálně jedna kritická chyba, kvůli které adresu URL nebylo možné indexovat. Dokud příslušné problémy neopravíte, nebude se stránka moct zobrazovat ve Vyhledávání Google.
 • Co dělat dál: Rozbalte sekci Dostupnost stránky a prohlédněte si podrobnosti o pokusu o indexování. Viz seznam chyb zahrnutí do indexu a možných kroků k nápravě.

Adresa URL na Googlu není

 • Co to znamená: Tato adresa URL se ve výsledcích Vyhledávání Google nebude zobrazovat, ale domníváme se, že to byl váš záměr. Běžným důvodem je, že je stránka chráněna heslem nebo souborem robots.txt nebo že je blokována direktivou noindex.
 • Co dělat dál: V sekci Dostupnost stránky si přečtěte další informace o důvodu. Několik možných důvodů:
  • Pokud se liší hodnoty „Kanonická adresa URL uvedená uživatelem“ a „Kanonická adresa URL vybraná Googlem“, znamená to, že je tato adresa součástí sady podobných stránek a Google se rozhodl indexovat jinou její verzi. Pravděpodobně není potřeba nic provádět. Zvažte však, proč jako kanonickou potřebujete mít jinou stránku nebo zda byste explicitní značku kanonické verze nemohli odebrat.
  • V případě neočekávaného blokování direktivou noindex nebo souborem robots.txt (viz podrobnosti v sekci Dostupnost stránky) musíte kvůli povolení přístupu Googlu na web dané blokování odstranit.
  • Google adresu URL nezná: Popis naleznete v sekci Dostupnost stránky.
  • Další důvody související se zahrnutím do indexu naleznete v seznamu hodnot a možných pokynů k řešení.

Adresa URL je alternativní verze

 • Co to znamená: Tato adresa URL je jedna ze sady alternativních verzí stejné stránky. Google o této stránce i o kanonické stránce ví a za určitých podmínek může tuto stránku zobrazit, ale obvykle upřednostní kanonickou stránku. Je například možné, že jste u webu s indexováním zaměřeným na mobily odeslali adresu URL pro počítače nebo že jste odeslali adresu URL stránky AMP, která má kanonickou standardní (ne AMP) verzi. Hodnota Prohledávač v přehledu ukazuje, který typ prohledávače (pro mobilní zařízení nebo pro počítače) tuto adresu URL považuje za alternativní verzi. Indexovaná adresa URL je uvedena v poli Kanonická adresa URL vybraná Googlem v sekci Dostupnost stránky.
 • Co dělat dál: Obecně není potřeba dělat nic. Můžete však zkontrolovat, zda Google jako kanonickou verzi vybral očekávanou stránku.
Dostupnost stránky (zda ji Google může načíst a indexovat)

Tato sekce obsahuje informace o tom, zda Google mohl stránku najít a indexovat.

Stav Pokrytí
Záhlaví sekce zahrnuje krátký popisný důvod stavu adresy URL s vysvětlením, proč adresa URL na Googlu je nebo není. Podporovány jsou následující hodnoty:
 • Některá z hodnot vyjadřujících úspěch, upozornění, selhání nebo vyloučení, které jsou uvedeny a popsány zde.
 • Google adresu URL nezná: Tento stav znamená, že Google adresu URL neindexoval buď proto, že ji dříve neviděl, nebo proto, že ji sice našel jako řádně označenou alternativní stránku, ale nemohl ji projít. Tento problém opravíte tak, že spustíte kontrolu aktuální verze, opravíte všechny problémy a odešlete stránku k indexování. (Tip: Pokud se jedná o řádně označenou alternativní stránku, kterou nelze procházet, bude při kontrole kanonické stránky uvedena s chybou procházení.)
Soubory Sitemap
Všechny známé soubory Sitemap, které na tuto adresu URL odkazují. Poznámka: Zahrnuty jsou pouze soubory Sitemap odeslané pomocí přehledu Soubory Sitemap nebo uvedené v souboru robots.txt pro tento web. Soubory Sitemap, které byly objeveny jiným způsobem, uvedeny nebudou. U větších nebo nových webů je vhodné sdělit Googlu pomocí souboru Sitemap, které stránky má procházet. Zobrazit známé problémy
Odkazující stránka
Stránka, prostřednictvím níž Google tuto adresu URL mohl objevit. Odkazující stránka může přímo odkazovat na tuto adresu URL nebo se může jednat o stránku o jednu nebo dvě úrovně nad stránkou, která odkazuje na tuto adresu URL. Pokud tato hodnota chybí, neznamená to, že žádná odkazující stránka neexistuje, ale pouze že nástroj Kontrola adresy URL tuto informaci aktuálně neměl k dispozici. Pokud je zobrazena zpráva „Adresa URL může být známá z jiných zdrojů, které v současné době v přehledech neuvádíme“, znamená to, že Google tuto adresu našel jiným způsobem než prostřednictvím souboru Sitemap nebo odkazující stránky, ale tento nástroj informace o zdroji odkazu v současné době nemá k dispozici.
Poslední procházení
Čas, kdy Google tuto stránku naposledy prošel (ve vašem místním časovém pásmu). Veškeré informace zobrazované v tomto nástroji vycházejí z této naposledy projité verze.
Prohledávač
Typ identifikátoru robota použitý k procházení (počítač nebo mobil).
Je povoleno procházení?
Udává, zda Google web mohl projít (navštívit), nebo mu byl přístup zablokován pravidlem v souboru robots.txt. Pokud jste Google nechtěli zablokovat, měli byste příslušné blokující pravidlo ze souboru robots.txt odstranit. Pokud procházení není povoleno, vyhledejte pomocí nástroje na testování souborů robots.txt pravidlo, které Google blokuje. Zadejte adresu URL, kterou jste zkontrolovali. Viz také Je povoleno indexování?
Načtení stránky
Udává, zda se Googlu stránku z vašeho serveru skutečně podařilo získat. Pokud procházení není povoleno, ukazuje toto pole selhání. Načtení stránky se z různých důvodů nemusí zdařit i v případě, že je procházení povoleno. Viz vysvětlení selhání načtení. Hodnota „Je povoleno procházení?“ udává, zda chcete, aby stránka byla dostupná. Hodnota „Načtení stránky“ udává, zda se Google ke stránce skutečně dokázal dostat (pokud to má povoleno).
Je povoleno indexování?
Udává, zda u stránky nebylo explicitně zakázáno indexování. Pokud je indexování zakázáno, je vysvětlen důvod a stránka se nebude zobrazovat ve výsledcích Vyhledávání Google. DŮLEŽITÉ Pokud je stránka blokována souborem robots.txt (viz údaj Je povoleno procházení?), bude údaj Je povoleno indexování? vždy „Ano“, protože Google nemůže vidět a respektovat direktivu noindex. Pokud k tomu dojde, může se stránka ve výsledcích Vyhledávání zobrazit i v případě, že váš web indexování blokuje.
Kanonická adresa URL uvedená uživatelem
Pokud stránka explicitně deklaruje kanonickou adresu URL, zobrazí se zde. Pokud stránka není alternativní verzí jiné kanonické stránky, hodnota Žádné je zde v pořádku. Pokud je stránka jednou ze sady alternativních stránek, doporučujeme explicitně deklarovat kanonickou adresu URL. Kanonickou adresu URL můžete deklarovat několika způsoby: pomocí značky <link rel="canonical">, záhlaví protokolu HTTP, souboru Sitemap a několika dalšími metodami. Nezaručujeme, že Google vaši preferovanou kanonickou verzi vybere, ale vezmeme ji v úvahu. U stránek AMP by kanonickou verzí měla být standardní verze nepoužívající AMP (pokud se nejedná o samostatnou kanonickou stránku AMP).
Kanonická adresa URL vybraná Googlem

Stránka, kterou Google vybral jako kanonickou (autoritativní) adresu URL, když na webu nalezl podobné nebo duplicitní stránky. Google často zvolí kanonickou adresu deklarovanou uživatelem, někdy však může vybrat jinou adresu URL, kterou považuje za lepší kanonický příklad. Jestliže stránka nemá žádné alternativní verze, je kanonickou stránkou vybranou Googlem kontrolovaná adresa URL. Pokud zde najdete neočekávanou stránku, zvažte explicitní deklarování kanonické verze.

Kanonická adresa URL není vždy ta, která se zobrazuje ve výsledcích Vyhledávání: jestliže má například stránka jak kanonickou verzi pro počítače, tak mobilní verzi, bude Google pravděpodobně zobrazovat adresu pro aktuálně použité zařízení.

Tato hodnota může odpovídat stavu indexu před několika hodinami.

Pokud kontrolovaná stránka není kanonickou adresou URL, můžete kanonickou adresu URL vybranou Googlem zkontrolovat tak, že vyberete Zkontrolovat (ale pouze pokud se adresa URL nachází na webu, který vám patří).

Indexování videí (videa na stránce)
Tuto funkci zavádíme postupně. Tato sekce se ve výsledcích nemusí zobrazit, ani když jsou na kontrolované stránce videa.

Tato sekce se zobrazuje pouze v případě, že bylo na stránce nalezeno video. Stav indexování popisuje, zda video na této stránce bylo nebo nebylo možné indexovat.

Na každé stránce lze indexovat pouze jedno video. Pokud stránka obsahuje pouze jedno video, zobrazí se informace o něm. Pokud se na stránce nachází několik videí, pokusí se je Google indexovat v pořadí od nejvhodnějšího, a když se to u některého podaří, u dalších se o to již pokoušet nebude. Pokud indexování bylo úspěšné, informace uvedené v přehledu se týkají indexovaného videa. Pokud selhalo, týkají se nejlepšího kandidáta. Další informace o indexování videí

Stav indexování videí

U stránky, na které bylo zjištěno video, mohou být zobrazeny následující stavy:

 • Video je indexováno: Google na stránce našel jedno nebo více videí a jedno z nich dokázal indexovat.
 • Video není indexováno: Google na stránce našel jedno nebo více videí, ale nedokázal žádné indexovat.

Další informace o videích

Další informace o videích zobrazené v přehledu jsou popsány zde.

Problémy s indexováním videí

Indexování videa mohou zabránit následující problémy. Pokud na stránce bylo nalezeno více videí, důvod zobrazení se vztahuje k videu, které bylo nejlepším kandidátem.

Problém Popis
Googlu se nepodařilo najít výrazné video na stránce

Googlu se nepodařilo najít video, které by bylo dostatečně výrazné na to, aby mohlo být považováno za video pro tuto stránku.

Před řešením tohoto problému doporučujeme nejdříve vyřešit ostatní problémy. V některých případech tento problém může být způsoben chybami vykreslování v Googlebotu a nemusí ho být možné opravit. Měli byste však zajistit, aby video bylo na stránce přiměřeně výrazné.

Zkuste pro stránku použít živý test v přehledu Kontrola adresy URL a prohlédnout si snímek obrazovky s touto stránku tak, jak ji vidí Google. (Zkontrolujte adresu URL stránky a poté klikněte na Otestovat publikovanou adresu URL > Zobrazit testovanou stránku > Snímek obrazovky). Pokud se video nachází mimo úvodní pozici na obrazovce, budete muset vyzkoušet jinou testovací metodu.

Pozici a velikost videa se nepodařilo rozpoznat Přehrávač videa není na stránce přítomen ihned po načtení. K tomuto problému obvykle dochází v případě, že se na stránce nachází obrázek (často snímek obrazovky nebo obrázek přehrávače), na který je k zahájení přehrávání potřeba kliknout. Tento problém vyřešíte tím, že přehrávač videa načtete ve skutečné velikosti a na požadované pozici při načítání stránky, bez nutnosti interakce uživatele.
Video je příliš velké nebo příliš malé Část videa určená k přehrávání, je pro stránku příliš velká nebo příliš malá. Přečtěte si pokyny pro velikost videa a upravte velikost přehrávače tak, aby byla pro stránku vhodná.
Selhání zdroje MRSS, zkuste místo něj použít schema.org K popisu videa používáte zdroj MRSS (media RSS) a Google měl problém se zpracováním popisu. Zkuste video popsat pomocí označení schema.org.
Neplatná adresa URL videa Formát adresy URL videa není platný. Obsahuje například neplatné znaky, jako jsou mezery, nebo neplatný protokol (např. „httttp“ namísto „http“).
Nepodporovaný formát videa

Podle přípony adresy URL videosouboru není video v podporovaném kódování. Použijte podporovaný formát a adresu URL, která formát videa uvádí správně. Přípona souboru jsou tři nebo čtyři znaky za tečkou v názvu souboru.

Dobré příklady:

 • https://example.com/videa/videa1.mp4
 • https://example.com/videa/video1.mpeg

Špatný příklad: https://example.com/videa/video1.ogg

 

Neznámý formát videa

Přípona souboru videa neodpovídá žádnému formátu videa, který Google podporuje, nebo soubor nemá příponu formátu videa. Google posuzuje formát souboru podle adresy URL videa. Zkontrolujte, zda je video v podporovaném formátu a zahrnuje správnou příponu.

 • Dobrý příklad: https://example.com/video1.mp4
 • Špatné příklady:
  • https://example.com/videa/mojevideo
  • https://example.com/videa/mojevideo.324fvsf4rf
Nebyla poskytnuta adresa URL miniatury

Pro toto video nebyl zadán žádný obrázek miniatury a Google ho nedokázal vygenerovat. Odkaz na miniaturu videa můžete poskytnout pomocí strukturovaných dat, souboru Sitemap nebo souboru mRSS.

Pokud jste adresu URL miniatury zadali pomocí strukturovaných dat a dochází k této chybě, zkontrolujte, zda pro stejné video ve značce HTML neuvádíte jinou adresu URL miniatury. Ve všech zdrojích (soubor Sitemap, značky HTML, metaznačky a strukturovaná data), které popisují stejné video na stejné stránce, byste měli uvádět stejný název, adresu URL miniatury a adresu URL videa.

Nepodporovaný formát miniatury Zadaný obrázek miniatury podle přípony souboru není v podporovaném formátu. Použijte obrázek miniatury v některém z podporovaných formátů obrázků se správnou příponou formátu.
Neplatná velikost miniatury Zadaná miniatura má neplatnou velikost a Google miniaturu nedokázal vygenerovat. Poskytněte miniaturu v podporované velikosti.
Miniatura zablokována souborem robots.txt Poskytnutá miniatura je před Googlem blokována pomocí pravidla v souboru robots.txt. Pokud je obrázek hostován na jiném webu, obraťte se na web s dotazem, jak ho můžete odblokovat, nebo poskytněte odkaz na obrázek miniatury, na který se Google dostane bez požadavků na přihlášení a který není blokován pravidly souboru robots.txt.
Miniatura je průhledná Poskytnutá miniatura má úroveň průhlednosti, která překračuje přijatelnou hranici: alespoň 80 % obrázku musí mít úroveň alfa vyšší než 250. Průhledné miniatury nejsou k indexování videí povoleny.
Miniatura nebyla dostupná Google k poskytnuté miniatuře na uvedené adrese URL neměl přístup. (Nejedná se o problém v souboru robots.txt.) Obrázek je pravděpodobně buď chráněn heslem, nebo už na uvedené adrese URL není.
Video není zpracováno Google zjistil, že stránka obsahuje minimálně jedno video, ale rozhodl se ho neindexovat.
Video ještě nebylo zpracováno Video se zpracovává. za pár dní se podívejte, zda zpracování bylo dokončeno.
Video v hostitelské službě nebylo nalezeno Zadané video v hostingové službě chybí nebo se nachází v soukromé hostingové službě, ke které prohledávač Googlu nemá přístup. Navštivte službu a ověřte si video pomocí ID. Poté stránku aktualizujte pomocí správného ID nebo adresy URL služby hostování videí.
Miniatura chybí nebo je neplatná Miniatura nebyla poskytnuta, nebyla k dispozici nebo je neplatná. Z technických důvodů systém tyto problémy nedokáže rozlišit. Zkontrolujte, zda je adresa URL miniatury uvedena v podporovaném formátu s odpovídající příponou souboru a zda je miniatura k dispozici Googlu.
Neplatná miniatura Miniatura je neplatná z nějakého důvodu, který nespadá pod žádnou jinou ze zde uvedených chyb miniatur. Zkontrolujte, zda jste zadali obrázek miniatury, který odpovídá všem pokynům pro miniatury a je pro Google dostupný.
Vylepšení (použitelnost v mobilních zařízeních, AMP apod.)

Tato sekce popisuje vylepšení Vyhledávání, která Google u vaší adresy URL zjistil při posledním indexování. Pokud adresu URL nelze indexovat nebo nebyla zjištěna žádná vylepšení, bude tato sekce prázdná.

Tento nástroj dosud neukazuje všechna možná vylepšení. Podporuje tato vylepšení:

Použitelnost v mobilních zařízeních

Zjistěte, zda lze stránku snadno používat na mobilních zařízeních. Použitelnost v mobilních zařízeních se testuje jen u některých stránek.

Možné jsou tyto výsledky:

 • Stránka není optimalizovaná pro mobily: Stránka kvůli několika problémům nebude dobře fungovat na mobilních zařízeních. Zobrazit popisy možných chyb.
 • Stránka je optimalizovaná pro mobily: Stránka by na mobilních zařízeních měla fungovat dobře. Další podrobnosti
 • K dispozici nejsou žádné údaje: Stránku se nám z nějakého důvodu nepodařilo načíst, nebo se nám nepodařilo otestovat, zda je optimalizovaná pro mobily. Počkejte chvíli a zkuste to znovu.

Kliknutím na řádek výsledku zobrazíte další podrobnosti o použitelnosti dané adresy URL v mobilních zařízeních.

AMP

Pokud má stránka přidruženou verzi AMP, zobrazíte o ní informace výběrem tohoto řádku v přehledu. Tyto informace vám pomohou odhalit a odstranit problémy s indexováním stránek AMP a další problémy specifické pro stránky AMP.

Zde zobrazené podrobnosti se týkají verze AMP, na kterou odkazuje aktuální stránka. Netýkají se aktuální stránky.

Kromě standardních chyb stránek AMP mohou být uvedeny tyto chyby stránek AMP specifické pro Google.

Pokud chcete zjistit, které další stránky na vašem webu jsou dotčeny konkrétním problémem, vyberte řádek s popisem problému a poté Otevřít přehled.

Pokud adresu URL pomocí nástroje Kontrola adresy URL zkontrolujete jako stránku AMP, může mít následující stavy:

 • Stránka AMP je platná / Příběh z webu je platný: Stránka AMP je platná a indexována.
 • Stránka AMP není platná / Příběh z webu není platný: Ve verzi AMP je chyba, kvůli níž ji nelze indexovat.
 • Stránka AMP není indexována / Příběh z webu není indexován (při kontrole indexované verze) nebo Stránku AMP nelze indexovat / Příběh z webu nelze indexovat (při kontrole aktuální verze): Indexování stránky je blokováno, obvykle pravidlem v souboru robots.txt nebo direktivou noindex.
 • Stránka AMP je platná s upozorněními / Příběh z webu je platný s upozorněními: Verzi AMP lze indexovat, ale byly v ní zjištěny problémy, kvůli nimž nemusí být k dispozici všechny funkce, nebo používá značky či atributy, jejichž podpora byla ukončena a které by v budoucnu již nemusely být platné.
 • Nejde o stránku AMP: Kontrolovaná stránka nebyla stránka AMP.

Různé typy rozšířených výsledků

Můžete zobrazit informace o všech typech rozšířených výsledků (strukturovaných dat) na stránce. K dispozici je počet dostupných položek na adrese URL, popisy jednotlivých položek a podrobnosti o případných zjištěných upozorněních či chybách. Jsou podporovány tyto typy rozšířených výsledků:

Můj rozšířený výsledek tu není. Tento nástroj zatím nepodporuje všechny typy rozšířených výsledků. Nepodporované typy na stránce mohou být, mohou být platné a mohou se zobrazovat ve výsledcích Vyhledávání, ale v tomto nástroji uvedeny nebudou.

Další informace o odpovědi

Další informace o načtení jsou k dispozici pouze v testech se stavem Adresa URL je na Googlu nebo Adresa URL je na Googlu, ale má problémy.
Pokud chcete zobrazit další informace o odpovědi, například nezpracovaný kód HTML, záhlaví protokolu HTTP, výstup na konzoli JavaScriptu a načtené zdroje stránky, klikněte na Zobrazit procházenou stránku.
Snímek obrazovky vykreslené stránky je k dispozici pouze v živém testu.

Test publikované adresy URL

U adresy URL ve své službě můžete otestovat, zda Google dokáže indexovat její aktuální verzi. Spustí se test aktuální verze stránky k získání podobných informací, jaké jsou k dispozici pro indexovanou adresu URL. Tento test je užitečný, když chcete změny na stránce otestovat oproti její indexované verzi.

Otestování potenciálních chyb indexování na aktuální verzi adresy URL:

 1. Kontrola indexované adresy URL. Poznámka: Pokud stránka dosud nebyla indexována nebo se ji indexovat nepodařilo, nevadí to (musí však být na internetu přístupná bez zadávání přihlašovacích údajů).
 2. Na stránce s výsledky indexování klikněte na Otestovat publikovanou adresu URL.
 3. Informace o údajích, na které se díváte, najdete v sekci s vysvětlením výsledků živého testu.
 4. Mezi výsledky živého testu a výsledky pro indexovanou verzi stránky můžete přepínat výběrem možností Index Google nebo Živý test.
 5. Pokud chcete znovu spustit test publikované stránky, vyberte na stránce tlačítko Načíst znovu (znovu načíst).
 6. Pokud chcete zobrazit podrobnosti o stránce, včetně snímku obrazovky a záhlaví odpovědí HTTP, vyberte Zobrazit procházenou stránku.

Denní počet kontrol aktuální verze je u každé služby omezen.

Vysvětlení výsledků živého testu

Důležité informace:

 • Toto je živý test. Tento nástroj adresu URL načte a prozkoumá v reálném čase. Informace zobrazené v živém testu se od indexované adresy URL mohou lišit z níže popsaných důvodů.
 • Živý test nekontroluje, zda je adresa URL uvedena v souborech Sitemap či na odkazujících stránkách.
 • Živý test netestuje všechny možné problémy s indexováním.
 • Živý test neověřuje, zda se nejedná o duplicitní stránku. Duplicitní stránky se indexovat nebudou.
 • Živý test nekontroluje, zda stránka splňuje pokyny pro zajištění kvality a bezpečnosti, a neověřuje ani ručně provedené zásahy, odstranění obsahu nebo dočasné blokování adres URL.
 • Stav indexovatelnosti aktuálně publikované verze adresy URL se od stavu dostupnosti stránky na indexované adrese URL může lišit z těchto důvodů:
  • Na publikované adrese URL jste něco změnili nebo opravili, například jste odstranili (nebo přidali) značku noindex nebo blokování pomocí souboru robots.txt a změny dosud nebyly indexovány. Rozdíly mezi indexovanou a publikovanou verzí najdete tak, že prozkoumáte rozdíly mezi indexovanou a publikovanou verzí nebo že zkontrolujte historii verzí stránky na webu.
  • Živý test podporuje pouze některé stavy indexování z přehledu pro indexovanou verzi. Některé stavy v přehledu pro indexovanou verzi se v živém testu netestují nebo v něm nedávají smysl a budou v něm nahlášeny jinak. Informace o nepodporovaných stavech najdete v podrobnostech o sekci indexovatelnosti.

Znamená platný výsledek, že stránka bude indexována?

Ne. Živý test adresy URL pouze ověřuje, zda má Google ke stránce přístup a může ji indexovat. Žádný definitivní test, který by zaručoval zahrnutí stránky do indexu Google, neexistuje. I když bude výsledkem živého testu potvrzení platnosti nebo upozornění, vaše stránka musí splnit ještě další podmínky, aby mohla být indexována. Příklady:

 • Vůči stránce nesmějí být uplatněny žádné ručně provedené zásahy a nesmějí se na ní vyskytovat právní problémy.
 • Stránka nesmí být duplikátem jiné indexované stránky. Musí být buď jedinečná, nebo musí být v sadě podobných stránek vybrána jako kanonická verze.
 • Stránka musí být dostatečně kvalitní na to, aby si zasluhovala indexování.

Výsledky kontroly zahrnují následující rozbalovací sekce:

Stav adresy URL (živý test)
V horní části přehledu je uvedeno, zda lze aktuální adresu URL indexovat. Pozitivní výsledek nezaručuje, že se stránka bude zobrazovat ve výsledcích Vyhledávání, ale znamená, že adresu URL lze procházet a analyzovat. Nástroj Kontrola adresy URL nebere v úvahu ručně provedené zásahy, odstranění obsahu, problémy s kvalitou a zabezpečením ani dočasně blokované adresy URL.
Důležité: Živý test nezahrnuje všechny možné podmínky indexování. Problémy, které jsou v této tabulce označeny „ne“, se v živém testu nekontrolují a mohou se při indexování stránky objevit bez ohledu na stav živé adresy URL.

Možné jsou tyto hodnoty:

Adresa URL je Googlu dostupná

 • Co to znamená: Adresa URL není blokována a nebyly na ní zjištěny žádné chyby, které by bránily úplnému indexování. Jestliže Google adresu URL indexuje, může se zobrazovat ve výsledcích Vyhledávání Google (pokud odpovídá pokynům pro zajištění kvality a bezpečnosti a netýkají se jí ručně provedené zásahy, odstranění obsahu ani dočasně blokované adresy URL). Podívejte se, které problémy se nekontrolují.
 • Co dělat dál: Pokud se stránka od indexované verze liší, můžete pomocí příslušného tlačítka na stránce požádat o indexování. Případně můžete odeslat soubor Sitemap nebo počkat, dokud stránku neprojdeme přirozeným procesem.

Adresa URL je Googlu dostupná, ale jsou na ní problémy

 • Co to znamená: Google adresu URL může indexovat, ale byly zjištěny problémy, kvůli nimž se nemusí zobrazovat s vylepšeními, která jste se pokusili použít. Může se jednat o problém s přidruženou stránkou AMP nebo může jít o chybná strukturovaná data pro rozšířený výsledek (jako je recept nebo nabídka práce) na stránce. Podívejte se, které problémy se nekontrolují.
 • Co dělat dál: Přečtěte si v přehledu informace o upozorněních nebo chybách a zkuste popsané problémy opravit.

Adresa URL není Googlu dostupná

 • Co to znamená: Tato adresa URL se kvůli kritickému problému ve výsledcích Vyhledávání Google zobrazovat nemůže.
 • Co dělat dál: V sekci Dostupnost si přečtěte další informace o důvodu.

Adresa URL je alternativní verze

 • Co to znamená: Adresa URL není považována za kanonickou verzi této stránky, a není tedy indexována. Nejedná se však o chybu.
 • Co dělat dál: Pravděpodobně nic. Google má pro tuto stránku kanonickou adresu URL, která by měla být indexována. Kanonická adresa URL bude uvedena v informacích o současném indexu v sekci Pokrytí > Kanonická adresa URL vybraná Googlem.
Dostupnost (živý test)

Tato sekce přehledu popisuje, zda Google stránku může indexovat. Pozitivní výsledek však nezaručuje, že se stránka bude zobrazovat ve výsledcích Vyhledávání.

Stránka a strukturovaná data musí odpovídat pokynům společnosti Google pro zajištění kvality a bezpečnosti. Při kontrole aktuální verze adresy URL se také neberou v úvahu ručně provedené zásahy, problémy se zabezpečením, odstranění obsahu ani dočasně blokované adresy URL.

Stav dostupnosti
Stav dostupnosti živé adresy URL. Možné jsou tyto hodnoty:
Čas
Čas živého testu.
Prohledávač
Typ user-agenta použitý pro živý test.
Je povoleno procházení?
Udává, zda web Googlu povolí stránku projít (navštívit), nebo k ní přístup blokuje pravidlem v souboru robots.txt. Pokud Google nechcete blokovat, měli byste blokování ze souboru robots.txt odstranit. Upozorňujeme, že se nejedná o stejnou věc, jako je povolení indexování, o němž vypovídá hodnota Je povoleno indexování? Postup opravy blokované stránky
Načtení stránky
Udává, zda se Googlu stránku z vašeho serveru skutečně podařilo získat. Pokud procházení není povoleno, ukazuje toto pole selhání. Načtení stránky se z různých důvodů nemusí zdařit i v případě, že je procházení povoleno. Viz vysvětlení selhání načtení. Hodnota „Je povoleno procházení?“ udává, zda chcete, aby stránka byla dostupná. Hodnota „Načtení stránky“ udává, zda se Google ke stránce skutečně dokázal dostat (pokud to má povoleno).
Je povoleno indexování?
Udává, zda u stránky nebylo explicitně zakázáno indexování. Pokud je indexování zakázáno, je vysvětlen důvod a stránka se nebude zobrazovat ve výsledcích Vyhledávání Google. DŮLEŽITÉ Pokud je stránka blokována souborem robots.txt (viz údaj „Je povoleno procházení?“), bude údaj „Je povoleno indexování?“ vždy „Ano“, protože Google nemůže direktivy noindex vidět a tedy ani respektovat. Stránka se proto ve výsledcích Vyhledávání může zobrazit.
Kanonická adresa URL uvedená uživatelem
Pokud stránka explicitně deklaruje kanonickou adresu URL, zobrazí se zde. Pokud stránka není duplicitní, hodnota Žádné je zde v pořádku. Pokud je stránka jednou ze sady podobných nebo duplicitních stránek, doporučujeme explicitně deklarovat adresu URL kanonické verze. Kanonickou adresu URL můžete deklarovat několika způsoby: pomocí značky <link rel="canonical">, záhlaví protokolu HTTP, souboru Sitemap a několika dalšími metodami. Google nezaručuje, že tuto adresu URL vybere, ale vezmeme to v úvahu. U stránek AMP by kanonickou verzí měla být standardní verze nepoužívající AMP (pokud se nejedná o samostatnou kanonickou stránku AMP).

 

Problémy s dostupností na úrovni celého webu

Pokud stav Dostupnost stránky uvádí problém na celém webu, je to způsobeno jedním z následujících důvodů, který je popsán v poli Načtení stránky:

 • Server DNS nereaguje: Často se jedná o dočasný problém, který se během několika minut sám vyřeší.
 • Chyba DNS: Hostitelský server není znám: Váš server DNS zadanou adresu URL nerozpoznal. Může se jednat o dočasný problém, který se během několika minut sám vyřeší.
 • Chyba DNS: Byla poskytnuta soukromá IP adresa: Server DNS vrátil IP adresu, která spadá do zvláštního/soukromého vyloučeného rozsahu, jako je například soukromá IP adresa RFC 1918 (například 10.0.0.1)
 • Chyba připojení k serveru: Server byl nedostupný, odmítl připojení nebo se k němu nepodařilo připojit. Další informace
 • Neplatná odpověď serveru: Server nepodporuje požadovaný protokol, odpověď či záhlaví byly zkráceny nebo odpověď nelze analyzovat (například pokud byla data odpovědi nesprávně zkomprimována). Další informace
 • Neplatný certifikát SSL serveru: Certifikát SSL webu není platný. Google adresu URL HTTPS na webu otestuje pouze v případě, že má platný certifikát.
 • Soubor robots.txt není dostupný: Pokud je přítomen soubor robots.txt, ale nelze ho přečíst, Google web nebude procházet. Dostupnost souboru robots.txt můžete zkontrolovat v přehledu Statistiky procházení.
 • Hostitelský server byl přetížen: Zdá se, že je vyčerpána maximální kapacita webu pro žádosti Googlu o procházení nebo kontrolu. Google nemůže provádět testy, dokud provoz na webu neklesne.
Které problémy se zahrnutím do indexu se testují v živém testu
Živý test na stránce nedokáže rozpoznat všechny potíže ani předvídat úspěšnost se 100% spolehlivostí. Některé typy podmínek se totiž v reálném čase netestují (nebo je v reálném čase ani otestovat nelze). Týká se to například výběru kanonické verze stránky nebo informací o tom, zda adresa URL byla odeslána v souboru Sitemap. Protože se některé podmínky nekontrolují, může být výsledek živého testu Adresa URL je Googlu dostupná přesto, že indexování selže kvůli podmínce, která se v živém testu nekontroluje.
Zde je seznam problémů s indexováním z přehledu Zahrnutí do indexu s informacemi o tom, zda je lze v živém testu otestovat:
Stav indexu Testováno v živém testu? Poznámky
Vyloučeno značkou noindex Ano Výsledky se zobrazují v poli Je povoleno indexování?
Blokováno nástrojem na odstraňování stránek Ne Můžete si to ověřit na stránce Dočasná odstranění.
Blokováno kvůli neoprávněnému požadavku (401) Ano Výsledky se zobrazují ve stavu Pokrytí a v poli Načtení stránky.
Procházeno – momentálně neindexováno Ne  
Objeveno – momentálně neindexováno Ne  
Alternativní stránka se správnou značkou kanonické stránky Ne Informace o tom, kterou adresu URL Google vybral jako kanonickou, se určují pouze při indexování.
Duplicitní stránka bez kanonické verze vybrané uživatelem Ne Informace o tom, kterou adresu URL Google vybral jako kanonickou, se určují pouze při indexování.
Duplicitní stránka, Google zvolil jinou kanonickou stránku než uživatel Ne Informace o tom, kterou adresu URL Google vybral jako kanonickou, se určují pouze při indexování.
Nenalezeno (404) Ano Výsledky se zobrazují ve stavu Pokrytí a v poli Načtení stránky.
Stránka s přesměrováním Ano Výsledky se zobrazují v poli Načtení stránky.
Falešná chyba 404 Ne Kliknutím na Zobrazit testovanou stránku se můžete podívat, jak Google stránku k indexování vykresluje. Stránky s velmi malým množstvím obsahu mohou být během indexování klasifikovány jako falešné chyby 404. Další informace a pokyny k řešení
Duplicitní stránka, odeslaná adresa URL nebyla vybrána jako kanonická Ne Informace o tom, kterou adresu URL Google vybral jako kanonickou, se určují pouze při indexování. Živý test také neurčuje, zda byla adresa URL odeslána pomocí souboru Sitemap.
Blokováno kvůli zákazu přístupu (403) Ano Výsledky se zobrazují v poli Načtení stránky.
Blokováno kvůli jinému problému 4xx Ano Výsledky se zobrazují ve stavu Pokrytí a v poli Načtení stránky.
Stránka byla indexována bez obsahu Ne  
Indexováno, ačkoli je přístup blokován souborem robots.txt Ano Výsledky se zobrazují ve stavu Pokrytí a v několika dalších polích v této sekci.
Chyba přesměrování Ano Výsledky se zobrazují v poli Načtení stránky.
Chyba serveru (5xx) Ano, ale… Může se stát, že při živém testu stránky k žádným chybám serveru nedojde, ale při indexování se vyskytnou. Úspěch v živém testu není zárukou úspěchu později.

Živý test neověřuje, zda byla adresa URL odeslána v souboru Sitemap. Problémy s indexováním proto u adres URL budou vyhodnoceny bez ohledu na to, zda byly odeslány.

Další informace o odpovědi (živý test)

Další informace o načtení jsou k dispozici pouze v živém testu se stavem Adresa URL je Googlu dostupná.
Pokud chcete zobrazit další informace o odpovědi, například snímek obrazovky s vykreslenou stránkou, nezpracovaný kód HTML, záhlaví protokolu HTTP, výstup na konzoli JavaScriptu a načtené zdroje stránky, klikněte na Zobrazit testovanou stránku.

Zobrazení vykreslené stránky

Můžete si zobrazit snímek obrazovky se stránkou vykreslenou tak, jak ji vidí Googlebot. Je to užitečné k ověření, zda jsou přítomny všechny prvky stránky a zda se zobrazují požadovaným způsobem. Rozdíly mohou být způsobeny tím, že jsou některé zdroje před Googlebotem blokovány.

Snímek obrazovky je k dispozici pouze u testu aktuální adresy URL s úspěšným výsledkem testu. Pro indexovanou adresu URL nebo při neúspěšném načtení živého testu snímek obrazovky k dispozici není. Aby bylo možné vygenerovat snímek obrazovky, musí být stránka přístupná. Pokud je stránka za bránou firewall, můžete ji nástroji Kontrola adresy URL zpřístupnit pomocí tunelu.

Zobrazení vykreslené stránky:

 1. Prozkoumejte domovskou stránku webu.
 2. Na stránce s výsledky indexování klikněte na Otestovat publikovanou adresu URL.
 3. Kliknutím na Zobrazit testovanou stránku na kartě s výsledkem o stránce otevřete další informační panely. Pokud tato možnost není k dispozici, obvykle je to způsobeno tím, že stránka pro živý test není přístupná.
 4. Klikněte na kartu Snímek obrazovky.

Žádost o (opětovné) indexování

Můžete požádat o to, aby Google kontrolovanou adresu URL indexoval. Indexování může trvat až jeden nebo dva týdny. Průběh můžete sledovat pomocí tohoto nástroje.

Upozornění týkající se žádostí o indexování:
 • Indexování obvykle trvá pouze přibližně jeden den, ale v některých případech může trvat mnohem déle.
 • Odeslání žádosti nezaručuje, že stránka bude zahrnuta do indexu Google.
 • Za den lze odeslat pouze omezený počet žádostí o indexování. Pokud chcete indexovat mnoho stránek, zkuste odeslat do Googlu soubor Sitemap.

Postup požádání o indexování adresy URL:

 1. Zkontrolujte adresu URL stránky.
 2. Na stránce s výsledky kontroly adresy URL klikněte na Požádat o indexování. Pokud stránka úspěšně projde rychlým testem na kontrolu evidentních chyb indexování, odešle se do fronty k indexování. Jestliže je stránka v živém testu považována za neindexovatelnou, o indexování požádat nelze.

Pokud chcete požádat o indexování mnoha nových nebo aktualizovaných stránek, nejlepší volbou je odeslat soubor Sitemap s aktualizovanými stránkami onačenými značkou <lastmod>.

Odstraňování problémů s chybějící stránkou

Pokud se domníváte, že vaše stránka nebyla indexována, níže uvádíme, jak to zkontrolovat a odstranit případné problémy.

 1. Zkontrolujte stav indexování stránky. Zkontrolujte adresu URL buď zadáním adresy URL do textového pole pro kontrolu adresy URL, nebo kliknutím na tlačítko kontroly vedle adresy URL v některém z ostatních přehledů v Search Console (v některých případech se toto tlačítko zobrazí, až když na adresu URL umístíte ukazatel myši).
 2. Úvodní výsledky testu ukazují informace o adrese URL v indexu Google. Tyto výsledky z indexu Google slouží ke generování výsledků vyhledávání. Poznámka: Tato úvodní stránka není živým testem adresy URL. Živé testování je popsáno níže.
  • Pokud stav adresy URL začíná „Adresa URL je na Googlu“, stránka by měla být dostupná ve Vyhledávání Google. Můžete si to ověřit tak, že adresu URL vyhledáte na Googlu. Pokud stránka ve výsledcích vyhledávání není:
  • Pokud je stav adresy URL „Adresa URL není Googlu dostupná“, rozbalte sekci Dostupnost.
   1. Záhlaví sekce Dostupnost by mělo obsahovat štítek se stručným popisem, proč adresu URL nebylo možné indexovat. Viz seznam hodnot a pokynů k možnému řešení. Štítek Google adresu URL nezná znamená, že Google tuto adresu URL dosud neviděl. Měli byste proto požádat o indexování příslušné stránky. Indexování obvykle trvá několik dní.
   2. Pokud je u Je povoleno procházení? uvedeno „Ne“, Google stránku nemůže procházet, protože mu to zakazuje pravidlo v souboru robots.txt. Přečtěte si, jak tento problém otestovat a vyřešit.
   3. Jestliže je u Je povoleno indexování? uvedeno „Ne“, znamená to, že web vrací značku nebo záhlaví noindex, které Googlu brání v indexování stránky a brání tedy i zobrazování ve výsledcích Vyhledávání Google. Google stránku bude moci indexovat až poté, co tuto značku nebo záhlaví odstraníte.
 3. Pokud jste stránku od uvedeného času procházení změnili, můžete aktuální verzi stránky otestovat kliknutím na Otestovat publikovanou adresu URL. Pokud je stav zobrazený v horní části stránky platný, stránku pravděpodobně lze indexovat (upozorňujeme, že pomocí živého testu nelze zjistit všechny problémy s indexováním).
Známé problémy
 • V některých případech soubor Sitemap u stránky, která byla odeslána v souboru Sitemap, neuvádíme. Pracujeme na opravě.
 • Pokud má testovaná stránka platnou propojenou stránku AMP, při testu indexované verze se z hlediska použitelnosti na mobilních zařízeních neotestuje odeslaná adresa URL, ale příslušná stránka AMP. Nebude přitom žádným způsobem uvedeno, že byla otestována stránka AMP. Ve vykresleném zdroji vyhledejte značku (tag) <link rel="amphtml" href=... >, abyste zjistili, zda existuje propojená stránka AMP. Pokud je daná stránka AMP platná, zkontroluje test stránku AMP, ale zobrazí se snímek obrazovky, kód HTML a další informace z původní odeslané adresy URL, nikoli ze stránky AMP.

  Pokud je propojená stránka AMP neplatná, Google ji nebude testovat z hlediska použitelnosti v mobilních zařízeních. V případě změny platnosti propojené stránky AMP může jako vedlejší efekt dojít ke změně uváděného stavu vhodnosti pro mobilní zařízení v souvislosti s tím, jak Google přejde z testování stránky AMP (když je stránka AMP platná) na testování propojené běžné stránky (když stránka AMP není platná) nebo naopak.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
83844
false
false