Narzędzie do sprawdzania adresów URL

Kilka słów o narzędziu do sprawdzania adresów URL

Narzędzie do sprawdzania adresów URL dostarcza informacji na temat zindeksowanej przez Google wersji określonej strony. Obejmują one błędy AMP, błędy związane z uporządkowanymi danymi czy problemy z indeksowaniem.

Częste zadania:

 

Otwórz narzędzie do sprawdzania adresów URL

 

Narzędzie do sprawdzania adresów URL – szkolenie z Google Search Console

Wyświetlanie bieżącego stanu indeksu adresu URL

Zobacz szczegółowe informacje z indeksu Google dotyczące adresu URL w Twojej usłudze.

Aby uruchomić narzędzie do sprawdzania adresów URL i sprawdzić aktualny stan indeksu danego adresu URL:

 1. Otwórz narzędzie do sprawdzania adresów URL.
 2. Wpisz cały URL do sprawdzenia. Kilka uwag:
  • URL musi występować w obecnej usłudze. Adresy URL spoza obecnej usługi nie będą sprawdzane. Aby sprawdzić adres URL w innej posiadanej usłudze, musisz się na nią przełączyć.
  • Adresy URL stron AMP i innych niż AMP: możesz sprawdzać adresy URL stron AMP i innych niż AMP. Narzędzie wyświetli informacje o odpowiedniej wersji strony (AMP lub innej niż AMP).
  • Alternatywne wersje strony: jeśli strona ma alternatywne/zduplikowane wersje, narzędzie poda też informacje o wersji kanonicznej, o ile jest ona częścią Twojej usługi.
 3. Dowiedz się, jak interpretować wyniki.
 4. Opcjonalnie uruchom test indeksowania opublikowanego adresu URL.
 5. Opcjonalnie poproś o zindeksowanie adresu URL.

W ciągu doby można wysłać ograniczoną liczbę próśb o sprawdzenie każdej z usług.

Interpretowanie wyników: zindeksowany adres URL

Ważne informacje:
 • Test nie dotyczy wersji opublikowanej. To narzędzie opisuje ostatnio zindeksowaną wersję strony, a nie wersję aktualnie opublikowaną w internecie. Wyświetlane w narzędziu informacje służą Google do analizy wyników wyszukiwania. Od daty ostatniego zindeksowania Twoja strona mogła się zmienić lub stać się niedostępna. Aby sprawdzić, jak byłaby widziana przez Google bieżąca wersja strony, kliknij umieszczony na niej przycisk Test wersji opublikowanej.
 • Komunikat „Adres URL znajduje się w Google” nie oznacza, że Twoja strona wyświetla się w wynikach wyszukiwania. Aby strona i jej uporządkowane dane mogły pojawić się w wynikach wyszukiwania, muszą być zgodne ze wskazówkami dotyczącymi jakości i bezpieczeństwa. Narzędzie do sprawdzania adresów URL nie uwzględnia ręcznych działań, usuniętych treści ani tymczasowo zablokowanych adresów URL. Aby sprawdzić, czy dany URL wyświetla się w wynikach, wyszukaj go w Google. Jeśli się nie wyświetla, ale narzędzie informuje, że został zindeksowany, tutaj dowiesz się, z czego to wynika.
 • Data w polu „Ostatnie skanowanie” w sekcji Stan oznacza datę pobrania wyświetlonych informacji (jeśli strona została zindeksowana).

 

 1. Sprawdź stan obecności u góry narzędzia, aby zobaczyć, czy adres URL może pojawiać się w wynikach wyszukiwania Google. Adres URL znajduje się w Google oznacza, że URL może pokazywać się w wynikach wyszukiwania, ale nie jest to gwarantowane. Adres URL nie znajduje się w Google oznacza, że adres URL nie może pojawiać się w wynikach wyszukiwania.
 2. Aby zobaczyć więcej szczegółów, rozwiń sekcję Stan:
  • Wykrywalność: sposób odnalezienia adresu URL przez Google.
  • Skanowanie: informacje o tym, czy Google udało się zindeksować stronę i kiedy to nastąpiło, lub o problemach napotkanych przy indeksowaniu adresu URL. Jeśli stan to nie Adres URL znajduje się w Google, zazwyczaj w tym miejscu znajdziesz wyjaśnienie.
  • Indeksowanie: kanoniczny adres URL strony wybrany przez Google.
 3. Ulepszenia: znajdziesz tu szczegółowe informacje, jeśli używasz uporządkowanych danych, masz stronę AMP lub powiązaną stronę AMP. Ta sekcja obejmuje też testowanie obsługi na urządzeniach mobilnych.
 4. Aby wyświetlić informacje o żądaniu, w tym o żądaniu HTTP i odpowiedzi na nie, a także zwrócony kod HTML, kliknij Wyświetl zindeksowaną stronę. Nieaktywny link oznacza, że podczas pobierania strony wystąpił problem. Aby zobaczyć powód, najedź kursorem na nieaktywny przycisk.

 

Raport ze sprawdzania zawiera te rozwijane sekcje:

Obecność w Google (stan adresu URL)

Górna część raportu zawiera krótką ocenę, czy dany adres URL może pojawiać się w wynikach wyszukiwania Google (z pewnymi zastrzeżeniami). Oto dostępne wartości:

Adres URL znajduje się w Google

 • Co to oznacza: URL został zindeksowany, może wyświetlać się w wynikach wyszukiwania Google i nie wykryto problemów z żadnymi ulepszeniami na stronie (uporządkowanymi danymi, podlinkowanymi stronami AMP itp.).
  Ważne: komunikat „Adres URL znajduje się w Google” nie oznacza, że Twoja strona wyświetla się w wynikach wyszukiwania. Aby strona i jej uporządkowane dane mogły rzeczywiście pojawić się w wynikach wyszukiwania, muszą też być zgodne ze wskazówkami dotyczącymi jakości i bezpieczeństwa. Narzędzie do sprawdzania adresów URL nie uwzględnia ręcznych działań, problemów dotyczących bezpieczeństwa ani tymczasowo zablokowanych adresów URL. Aby sprawdzić, czy dany URL wyświetla się w wynikach, wyszukaj go w Google. Jeśli się nie wyświetla, ale narzędzie informuje, że został zindeksowany, dowiedz się, z czego to wynika.
 • Co zrobić dalej: zwykle nie musisz nic robić, ale możesz sprawdzić, co Google wie o Twojej stronie – w tym celu otwórz szczegóły stanu w indeksie lub ulepszeń.

Adres URL znajduje się w Google, ale występują związane z nim problemy

 • Co to oznacza: URL został zindeksowany i może się wyświetlać w wynikach wyszukiwania Google, ale wystąpiły błędy, które mogą uniemożliwić korzystanie z ulepszeń zastosowanych na stronie. Może to oznaczać problem z powiązaną stroną AMP lub nieprawidłowymi uporządkowanymi danymi w przypadku wyników z elementami rozszerzonymi (na przykład zawierającymi przepisy lub oferty pracy) na stronie. Przeczytaj sekcję „Ważne” w części „Adres URL znajduje się w Google” powyżej, aby zobaczyć więcej zastrzeżeń.
 • Co zrobić dalej: zapoznaj się z ostrzeżeniami oraz informacjami o błędach podanymi w narzędziu i spróbuj rozwiązać opisane problemy.

Adres URL nie znajduje się w Google: błędy indeksowania

 • Co to oznacza: wystąpił co najmniej jeden błąd krytyczny, który uniemożliwił zindeksowanie adresu URL. Adres nie będzie się wyświetlać w wynikach wyszukiwania Google, dopóki problem nie zostanie rozwiązany.
 • Co zrobić dalej: otwórz sekcję Stan w indeksie, by zobaczyć szczegółowe dane na temat próby zindeksowania adresu. Lista błędów stanu w indeksie i sposoby ich naprawienia

Adres URL nie znajduje się w Google

 • Co to oznacza: adres URL nie wyświetla się w wynikach wyszukiwania Google, ale uznaliśmy, że było to przez Ciebie zamierzone. Jest to często spowodowane tym, że strona jest chroniona za pomocą hasła lub pliku robots.txt albo zablokowana przy użyciu dyrektywy noindex.
 • Co zrobić dalej: przeczytaj szczegóły w sekcji Stan w indeksie, aby dowiedzieć się więcej o przyczynach. Możliwe przyczyny:
  • Jeśli wartości w polach „Adres kanoniczny określony przez użytkownika” i „Adres kanoniczny wybrany przez Google” są różne, oznacza to, że ten URL jest jedną z wielu podobnych stron, a nasz robot wybrał do zindeksowania inną wersję tej samej strony. Prawdopodobnie nie musisz nic robić, ale możesz usunąć jednoznaczny tag strony kanonicznej albo zastanowić się, dlaczego potrzebujesz kolejnej strony kanonicznej.
  • Jeśli wystąpi nieoczekiwana blokada wynikająca z użycia dyrektywy noindex lub pliku robots.txt (sprawdź sekcję Stan), musisz usunąć tę blokadę, aby zapewnić Google dostęp do witryny.
  • Adres URL jest Google nieznany: opis znajdziesz w sekcji Stan.
  • Aby poznać inne czynniki wpływające na stan w indeksie, zapoznaj się z listą wartości i dostępnymi sposobami rozwiązania problemu.

Ten URL to wersja alternatywna

 • Co to oznacza: ten adres URL to jedna z wielu alternatywnych wersji tej samej strony. Google zna tę stronę oraz stronę kanoniczną. W określonych warunkach może wyświetlić tę stronę, ale zazwyczaj woli wyświetlić stronę kanoniczną. Na przykład przesłano adres URL komputerowej wersji witryny zoptymalizowanej pod kątem urządzeń mobilnych lub adres URL strony AMP, której kanoniczna wersja nie jest stroną AMP. Wartość Zindeksowano jako w narzędziu pokazuje, który robot (mobilny czy komputerowy) uznaje tę stronę za wersję alternatywną. Zindeksowany URL możesz sprawdzić w polu Adres kanoniczny wybrany przez Google w sekcji Stan w indeksie.
 • Co zrobić: właściwie nie musisz nic robić, ale możesz sprawdzić, czy adres kanoniczny wybrany przez Google odwołuje się do odpowiedniej strony.
Stan

Ta sekcja zawiera informacje o tym, czy Google udało się znaleźć i zindeksować stronę.

Stan
Nagłówek sekcji zawiera krótką informację o stanie adresu URL i wyjaśnia, dlaczego ten URL jest lub nie jest obecny w Google. Oto dostępne wartości:
 • Wartości oznaczające sukces, ostrzeżenie, niepowodzenie lub wykluczenie są wymienione i opisane tutaj
 • Adres URL jest Google nieznany: oznacza, że nasz robot nie zindeksował tego adresu URL, ponieważ jeszcze go nie wykrył albo wykrył go jako prawidłowo oznaczoną wersję alternatywną, której nie można zeskanować. Aby to naprawić, przeprowadź test wersji opublikowanej, rozwiąż wszystkie zauważone problemy, a następnie zgłoś stronę do zindeksowania. Wskazówka: jeśli jest to prawidłowo oznaczona wersja alternatywna, której nie można zindeksować, podczas sprawdzania strony kanonicznej zobaczysz, że znajduje się ona na liście, ale zawiera błąd indeksowania.
Mapy witryn
Wszystkie znane mapy witryn, które wskazują ten adres URL. Uwaga: dotyczy to tylko map witryn przesłanych za pomocą raportu Mapy witryn lub uwzględnionych w pliku robots.txt tej witryny. Mapy witryn wykryte innymi metodami nie są wyświetlane. W przypadku bardziej rozbudowanych lub nowych witryn zalecamy przesłanie mapy witryny, by robot Google wiedział, które strony ma indeksować. Przejrzyj znane problemy
Strona odsyłająca
Strona prawdopodobnie użyta przez Google do wykrycia tego adresu URL. Strona odsyłająca może prowadzić bezpośrednio do tego adresu albo może być stroną nadrzędną (najwyższego poziomu) wobec strony, która prowadzi do tego adresu. Jeśli ta wartość się nie wyświetla, nie oznacza to, że strona odsyłająca nie istnieje – po prostu ta informacja może nie być aktualnie dostępna dla narzędzia do sprawdzania adresów URL. Jeśli wyświetla się komunikat „Adres URL może być znany z innych źródeł, które nie są obecnie raportowane”, oznacza to, że robot Google znalazł ten URL inaczej niż przy użyciu mapy witryny lub strony odsyłającej, ale informacje odsyłające nie są teraz dostępne dla tego narzędzia.
Ostatnie skanowanie
Godzina ostatniego skanowania strony przez Google (podana w czasie lokalnym). Wszystkie informacje wyświetlane w tym narzędziu pochodzą z tej ostatnio zeskanowanej wersji.
Zindeksowano jako
Typ klienta użytkownika używany do indeksowania (na komputerze lub urządzeniu mobilnym).
Czy skanowanie jest dozwolone
Wskazuje, czy witryna zezwoliła Google na zindeksowanie czy zablokowała taką możliwość za pomocą reguły w pliku robots.txt. Jeśli nie zamierzasz blokować robota Google, usuń regułę blokowania z pliku robots.txt. Jak odblokować stronę. Uwaga: to nie to samo, co zezwalanie na indeksowanie, które jest określone przez wartość „Czy indeksowanie jest dozwolone”.
Pobranie strony
Wskazuje, czy robot Google pobrał stronę z serwera. Jeśli skanowanie jest niedozwolone, w tym polu wyświetli się niepowodzenie. Jeśli skanowanie jest dozwolone, pobieranie nadal może zakończyć się niepowodzeniem, ale z innych powodów. Przeczytaj, dlaczego pobranie strony mogło się nie udać. Wartość „Czy skanowanie jest dozwolone” wskazuje, czy strona ma być dostępna dla robota. „Pobranie strony” wskazuje z kolei, czy robot Google zdołał ją otworzyć (jeśli była dostępna do skanowania).
Czy indeksowanie jest dozwolone
Wskazuje, czy dana strona wyraźnie zezwala lub nie zezwala na indeksowanie. Jeśli indeksowanie jest niedozwolone, podana jest przyczyna, a strona nie będzie się wyświetlać w wynikach wyszukiwania Google. WAŻNE: jeśli strona jest zablokowana przez plik robots.txt (zobacz sekcję „Czy skanowanie jest dozwolone”), pole Czy skanowanie jest dozwolone zawsze ma wartość „Tak”, ponieważ robot Google nie może wykryć (a co za tym idzie – przestrzegać) dyrektyw noindex. Z tego powodu Twoja strona może wyświetlać się w wynikach wyszukiwania.
Adres kanoniczny określony przez użytkownika
Jeśli strona wyraźnie określa kanoniczny adres URL, wyświetli się on tutaj. Jeśli strona nie jest wersją alternatywną, wartość Brak jest tu prawidłowa. Jeśli Twoja strona to jedna z wielu alternatywnych stron, zalecamy wyraźne zadeklarowanie kanonicznego adresu URL. Kanoniczny adres URL można zadeklarować przy użyciu tagu <link rel="canonical">, nagłówka HTTP, mapy witryny oraz innych metod. Nie możemy zagwarantować, że robot Google wybierze preferowany przez Ciebie kanoniczny adres URL, ale weźmie go pod uwagę. W przypadku stron AMP wersją kanoniczną powinna być strona inna niż AMP (chyba że jest to samodzielna kanoniczna strona AMP).
Adres kanoniczny wybrany przez Google

Strona, którą robot Google wybiera jako kanoniczny (najważniejszy) adres URL, gdy znajdzie podobne lub zduplikowane strony w Twojej witrynie. Robot Google może wybrać adres URL zadeklarowany przez użytkownika albo inny, jeśli uzna, że jest to lepszy przykład kanonicznego adresu URL. Jeśli strona nie ma wersji alternatywnych, adres kanoniczny wybrany przez Google to sprawdzany adres URL. Jeśli okaże się, że jest to nieoczekiwana strona, możesz wyraźnie zadeklarować wersję kanoniczną.

Kanoniczny URL nie zawsze pokrywa się z adresem wyświetlanym w wynikach wyszukiwania. Jeśli np. dana strona ma zadeklarowany adres kanoniczny zarówno dla wersji komputerowej, jak i mobilnej, wyszukiwarka Google najprawdopodobniej będzie pokazywać adres URL odpowiedni do używanego urządzenia.

Pamiętaj, że ta wartość może zaktualizować się kilka godzin później niż wartość w naszym indeksie.

Jeśli dana strona nie jest kanonicznym adresem URL, możesz sprawdzić kanoniczny URL wybrany przez Google, klikając Sprawdź (tylko wtedy, gdy adres URL należy do zarządzanej przez Ciebie usługi).

Ulepszenia (obsługa na urządzeniach mobilnych, AMP i inne)

Ta sekcja zawiera opis wszelkich dodatkowych funkcji wyszukiwarki wykrytych przez Google w adresie URL podczas ostatniego indeksowania. Jeśli nie uda nam się zindeksować adresu URL lub nie wykryjemy żadnych ulepszeń, ta sekcja będzie pusta.

To narzędzie nie wyświetla jeszcze wszystkich możliwych ulepszeń. Oto te obsługiwane:

Obsługa na urządzeniach mobilnych

Sprawdź, czy Twoja strona jest łatwa w użyciu na urządzeniu mobilnym. Nie każda strona jest testowana pod kątem obsługi na urządzeniach mobilnych.

Możesz uzyskać takie wyniki:

 • Strona nie jest dostosowana dla urządzeń mobilnych: strona nie będzie dobrze działać na urządzeniach mobilnych z powodu pewnych błędów.Zobacz opisy możliwych błędów
 • Strona jest dostosowana do komórek: strona powinna dobrze działać na urządzeniach mobilnych. Więcej informacji
 • Brak dostępnych danych: z jakiegoś powodu nie udało się sprawdzić, czy strona jest dostosowana pod kątem urządzeń mobilnych. Poczekaj chwilę i spróbuj ponownie.

Kliknij wiersz wyniku, by dowiedzieć się więcej o obsłudze tego adresu URL na urządzeniach mobilnych.

AMP

Jeśli dana strona ma podlinkowaną wersję AMP, możesz wyświetlić informacje o niej, wybierając odpowiedni wiersz w narzędziu. Dzięki tym informacjom możesz wykrywać i rozwiązywać problemy związane m.in. z indeksowaniem stron AMP.

Wyświetlane tutaj szczegóły dotyczą wersji AMP, do której bieżąca strona się odwołuje – nie dotyczą one bieżącej strony.

Oprócz standardowych błędów AMP możesz tu zobaczyć błędy AMP wynikające z wymagań Google.

Aby wyświetlić w witrynie inne strony, których dotyczy określony problem, wybierz wiersz z opisem problemu i kliknij Otwórz raport.

Indeksowanie adresu URL jako adresu strony AMP za pomocą narzędzia do sprawdzania adresów URL może przynieść te wyniki:

 • Strona AMP jest prawidłowa / Relacja internetowa jest prawidłowa: strona AMP jest prawidłowa i zindeksowana.
 • Strona AMP jest nieprawidłowa / Relacja internetowa jest nieprawidłowa: na stronie AMP jest błąd, który uniemożliwia jej zindeksowanie.
 • Strona AMP nie została zindeksowana / Relacja internetowa nie została zindeksowana (wersja zindeksowana) lub Strony AMP nie można zindeksować / Relacji internetowej nie można zindeksować (test wersji opublikowanej): indeksowanie strony zostało zablokowane, zazwyczaj przez regułę w pliku robots.txt lub dyrektywę noindex.
 • Strona AMP jest prawidłowa, ale wystąpiły ostrzeżenia / Relacja internetowa jest prawidłowa, ale wystąpiły ostrzeżenia: stronę AMP można zindeksować, ale występują pewne problemy, które mogą uniemożliwić użycie niektórych funkcji, albo wersja ta wykorzystuje tagi lub atrybuty, które zostały wycofane i w przyszłości mogą stać się nieprawidłowe.
 • To nie jest strona AMP: sprawdzana strona nie była stroną AMP.

Różne typy wyników z elementami rozszerzonymi

Możesz zobaczyć informacje o dowolnym typie wyników z elementami rozszerzonymi (uporządkowanymi danymi) znalezionych na stronie. Informacje te uwzględniają liczbę prawidłowych elementów znalezionych na stronie, opisy każdego z nich oraz szczegóły wykrytych ostrzeżeń i błędów. Obecnie obsługiwane są te typy wyników z elementami rozszerzonymi:

„Nie widzę swojego wyniku z elementami rozszerzonymi”. To narzędzie nie obsługuje jeszcze wszystkich typów wyników z elementami rozszerzonymi. Na stronie mogą być obecne nieobsługiwane, prawidłowe elementy, które mogą wyświetlać się w wynikach wyszukiwania, ale nie w narzędziu.

Dodatkowe dane odpowiedzi

Dodatkowe informacje o pobieraniu są dostępne tylko w testach ze stanem Adres URL znajduje się w Google lub Adres URL znajduje się w Google, ale występują związane z nim problemy.
Aby zobaczyć dodatkowe dane odpowiedzi, takie jak zwrócony kod HTML, nagłówki HTML, dane wyjściowe konsoli JavaScript i wszystkie załadowane zasoby strony, kliknij Wyświetl zindeksowaną stronę. Zrzut ekranu z renderowaną stroną jest dostępny tylko w teście wersji opublikowanej.

Testowanie adresu URL wersji opublikowanej

Możesz przetestować adres URL opublikowanej wersji strony w swojej usłudze, by sprawdzić, czy może on zostać zindeksowany przez Google. Zostanie przeprowadzony test wersji opublikowanej strony, podczas którego zostaną przeanalizowane informacje podobne do tych analizowanych w przypadku indeksowanego adresu URL. Jest to przydatne, gdy wprowadzasz zmiany na stronie i chcesz je przetestować w porównaniu z jej zindeksowaną wersją.

Aby sprawdzić URL wersji opublikowanej pod kątem potencjalnych problemów z indeksowaniem:

 1. Sprawdź zindeksowany adres URL. Uwaga: jeśli strona nie została jeszcze zindeksowana lub indeksowanie się nie udało, nie jest to problemem, ale strona musi być dostępna w internecie bez wymagania danych logowania.
 2. Na stronie wyników indeksowania kliknij Sprawdź URL wersji opublikowanej.
 3. Przeczytaj informacje o interpretowaniu wyników testu wersji opublikowanej, by wiedzieć, czego dotyczą dane.
 4. Aby przełączać się między wynikami wersji opublikowanej a zindeksowanej, na stronie kliknij opcję Indeks Google lub Test wersji opublikowanej.
 5. Aby ponownie przeprowadzić test wersji opublikowanej, kliknij przycisk Odśwież (Odśwież) na stronie.
 6. Aby zobaczyć szczegółowe informacje o stronie, w tym zrzut ekranu i nagłówki odpowiedzi HTTP, wybierz Wyświetl zindeksowaną stronę.

W ciągu doby można sprawdzić opublikowaną wersję każdej z usług ograniczoną liczbę razy.

Interpretowanie wyników: test wersji opublikowanej

Ważne informacje:
 • Test dotyczy wersji opublikowanej. To narzędzie pobiera i sprawdza URL w czasie rzeczywistym. Informacje wyświetlone w teście wersji opublikowanej mogą się różnić od tych dotyczących zindeksowanego adresu URL. Powody podajemy poniżej.
 • Test wersji opublikowanej nie sprawdza obecności adresu URL w żadnych mapach witryny ani na stronach odsyłających.
 • Stan opublikowanego adresu URL Możliwe do zindeksowania może się różnić od Stanu w indeksie zindeksowanego adresu URL z tych powodów:
  • Coś zostało zmienione lub naprawione w adresie URL wersji opublikowanej, np. usunięto (lub dodano) tag noindex albo blokadę w pliku robots.txt, a zmiany nie zostały jeszcze zindeksowane. Sprawdź różnicę między wynikami testów wersji zindeksowanej a opublikowanej albo otwórz historię wersji strony w swojej witrynie, by sprawdzić różnice między wersją zindeksowaną a opublikowaną.
  • Test wersji opublikowanej nie obsługuje części stanów indeksu w wersji zindeksowanej. Niektóre stany w wersji zindeksowanej nie są testowane lub nie ma powodu testować ich w wersji opublikowanej – zostaną one inaczej zaraportowane w teście wersji opublikowanej. Informacje o nieobsługiwanych stanach znajdziesz w sekcji opisującej możliwości indeksowania.

Czy prawidłowy wynik oznacza, że moja strona zostanie zindeksowana?

Nie. Ten test potwierdza tylko, że Googlebot może uzyskać dostęp do Twojej strony w celu jej zindeksowania. Nawet jeśli test wersji opublikowanej zakończy się prawidłowym wynikiem lub ostrzeżeniem, Twoja strona musi jeszcze spełnić inne warunki, by została zindeksowana. Na przykład:

 • Strona nie może podlegać żadnym ręcznym działaniom ani sprawiać problemów prawnych.
 • Strona nie może powielać zawartości innej zindeksowanej strony. Musi być albo niepowtarzalna, albo wskazana jako wersja kanoniczna zbioru podobnych stron.
 • Jakość strony musi być wystarczająca, by można ją było zindeksować.

 

Raport ze sprawdzania zawiera te rozwijane sekcje:

Stan adresu URL (test wersji opublikowanej)
W górnej sekcji raportu znajdziesz informacje o ogólnej możliwości zindeksowania adresu URL wersji opublikowanej. Pozytywny wynik nie gwarantuje, że strona wyświetli się w wynikach wyszukiwania, ale oznacza, że dany URL można zindeksować lub przeanalizować. Narzędzie do sprawdzania adresów URL nie uwzględnia ręcznych działań, usuniętych treści, problemów dotyczących jakości i bezpieczeństwa ani tymczasowo zablokowanych adresów URL.
Ważne: test wersji opublikowanej nie uwzględnia wszystkich możliwych warunków indeksowania. Problemy z oznaczeniem „nie” w tej tabeli nie są sprawdzane podczas testu wersji opublikowanej i mogą się pojawić po zindeksowaniu strony, niezależnie od stanu adresu URL wersji opublikowanej.

Oto dostępne wartości:

Google ma dostęp do adresu URL

 • Co to oznacza: adres URL nie jest zablokowany ani nie zawiera żadnych możliwych do wykrycia błędów, co uniemożliwiłoby jego pełne zindeksowanie. Jeśli nasz robot zindeksuje adres URL, może on wyświetlić się w wynikach wyszukiwania Google pod warunkiem, że spełnia wytyczne dotyczące jakości i bezpieczeństwa oraz że nie podejmowano wobec niego ręcznych działań, nie usuwano z niego treści ani nie należy on do tymczasowo zablokowanych adresów URL. Zobacz, które problemy nie są sprawdzane
 • Co zrobić dalej: jeśli strona różni się od wersji zindeksowanej, możesz zgłosić ją do zindeksowania, klikając na niej odpowiedni przycisk. Możesz też przesłać mapę witryny albo zaczekać, aż nasz robot sam zeskanuje stronę.

Google ma dostęp do adresu URL, ale występują związane z nim problemy

 • Co to oznacza: adres URL może zostać zindeksowany przez Google, ale występują pewne błędy. Mogą one uniemożliwić korzystanie z ulepszeń, które chcesz zastosować. Może to oznaczać problem z powiązaną stroną AMP lub nieprawidłowymi uporządkowanymi danymi w przypadku wyników z elementami rozszerzonymi (na przykład zawierającymi przepisy lub oferty pracy) na stronie. Zobacz, które problemy nie są sprawdzane
 • Co zrobić dalej: zapoznaj się z ostrzeżeniami oraz informacjami o błędach podanymi w narzędziu i spróbuj rozwiązać opisane problemy.

Google nie ma dostępu do adresu URL

 • Co to oznacza: ten adres URL nie może wyświetlić się w wynikach wyszukiwania Google z powodu poważnego problemu.
 • Co zrobić dalej: aby dowiedzieć się więcej o przyczynach, zajrzyj do sekcji Dostępność.

Ten URL to wersja alternatywna

 • Co to oznacza: URL nie jest uważany za kanoniczną wersję tej strony, więc nie jest indeksowany. Nie jest to jednak błędem.
 • Co robić dalej: prawdopodobnie nic. Google zna kanoniczny URL tej strony, który powinien zostać zindeksowany. Bieżące informacje z indeksu będą zawierać kanoniczny URL w sekcji Stan > Adres kanoniczny wybrany przez Google.
Dostępność (test wersji opublikowanej)

Ta sekcja narzędzia zawiera informacje o tym, czy strona może zostać zindeksowana przez Google. Pozytywny wynik nie gwarantuje jednak, że strona wyświetli się w wynikach wyszukiwania.

Strona i jej uporządkowane dane muszą być zgodne ze wskazówkami Google dotyczącymi jakości i bezpieczeństwa. Sprawdzanie adresu URL wersji opublikowanej nie uwzględnia też ręcznych działań, problemów z bezpieczeństwem, usuniętych treści ani tymczasowo zablokowanych adresów URL.

Stan Dostępność
Nagłówek sekcji zawiera krótką informację o stanie adresu URL i wyjaśnia, dlaczego ten URL jest lub nie jest obecny w Google. Będzie to komunikat „URL może być indeksowany”, jeśli zindeksowanie adresu URL jest możliwe, albo ostrzeżenie lub informacja o błędzie w podobnej (ale nie takiej samej) formie jak wymienione i opisane tutaj. Zobacz szczegóły.
Czas
Czas testu wersji opublikowanej.
Zindeksowano jako
Typ klienta użytkownika używany podczas testu wersji opublikowanej.
Czy skanowanie jest dozwolone
Wskazuje, czy witryna zezwoli Google na zindeksowanie czy zablokuje taką możliwość za pomocą reguły w pliku robots.txt. Jeśli nie chcesz blokować Google, usuń blokadę z pliku robots.txt. Uwaga: to nie to samo, co zezwalanie na indeksowanie, które jest określone przez wartość „Czy indeksowanie jest dozwolone”. Jak odblokować stronę
Pobranie strony
Wskazuje, czy robot Google pobrał stronę z serwera. Jeśli skanowanie jest niedozwolone, w tym polu wyświetli się niepowodzenie. Jeśli skanowanie jest dozwolone, pobieranie nadal może zakończyć się niepowodzeniem, ale z innych powodów. Przeczytaj, dlaczego pobranie strony mogło się nie udać. Wartość „Czy skanowanie jest dozwolone” wskazuje, czy strona ma być dostępna dla robota. „Pobranie strony” wskazuje z kolei, czy robot Google zdołał ją otworzyć (jeśli była dostępna do skanowania).
Czy indeksowanie jest dozwolone
Wskazuje, czy dana strona wyraźnie zezwala lub nie zezwala na indeksowanie. Jeśli indeksowanie jest niedozwolone, podana jest przyczyna, a strona nie będzie się wyświetlać w wynikach wyszukiwania Google. WAŻNE: jeśli strona jest zablokowana przez plik robots.txt (zobacz sekcję „Czy skanowanie jest dozwolone”), pole „Czy indeksowanie jest dozwolone” zawsze ma wartość „Tak”, ponieważ robot Google nie może wykryć (a co za tym idzie – przestrzegać) dyrektyw noindex. Z tego powodu Twoja strona może wyświetlać się w wynikach wyszukiwania.
Adres kanoniczny określony przez użytkownika
Jeśli strona wyraźnie określa kanoniczny adres URL, wyświetli się on tutaj. Jeśli strona nie jest duplikatem, wartość Brak jest tu prawidłowa. Jeśli Twoja strona to jedna z wielu podobnych lub zduplikowanych stron, zalecamy wyraźne zadeklarowanie kanonicznego adresu URL. Kanoniczny adres URL można zadeklarować przy użyciu tagu <link rel="canonical">, nagłówka HTTP, mapy witryny oraz innych metod. Nie możemy zagwarantować, że robot Google wybierze ten adres URL, ale weźmie go pod uwagę. W przypadku stron AMP wersją kanoniczną powinna być strona inna niż AMP (chyba że jest to samodzielna kanoniczna strona AMP).
Jakie problemy dotyczące stanu w indeksie są sprawdzane podczas testu wersji opublikowanej
Test wersji opublikowanej nie pozwala wykryć wszystkich warunków strony ani przewidzieć pomyślnego wyniku indeksowania ze stuprocentową pewnością. Dzieje się tak dlatego, że niektórych problemów nie można sprawdzić w czasie rzeczywistym, np. wyboru strony kanonicznej czy przesłania adresu URL w mapie witryny. Jeśli warunek nie zostanie sprawdzony, test wersji opublikowanej może wykazać, że dany URL jest dostępny dla Google, ale w rzeczywistości jego indeksowanie przez Google może zakończyć się niepowodzeniem.
Oto lista problemów z indeksowaniem dostępna w raporcie Stan w indeksie wraz z informacjami, czy można je sprawdzić w ramach testu wersji opublikowanej.
Stan indeksowania Sprawdzono w teście wersji opublikowanej? Uwagi
Strona wykluczona za pomocą tagu „noindex” Tak Wyniki są widoczne w polu Czy indeksowanie jest dozwolone.
Strona zablokowana przez narzędzie do usuwania stron Nie Możesz to sprawdzić na stronie Tymczasowe usunięcia.
Strona zablokowana z powodu nieautoryzowanego żądania (401) Tak Wyniki są widoczne w sekcji Stan i w polu Pobranie strony.
Strona zeskanowana, ale jeszcze niezindeksowana Nie  
Strona wykryta – obecnie niezindeksowana Nie  
Alternatywna strona zawierająca prawidłowy tag strony kanonicznej Nie Informacje o wyborze strony kanonicznej przez Google są określane tylko w momencie indeksowania.
Duplikat, użytkownik nie oznaczył strony kanonicznej Nie Informacje o wyborze strony kanonicznej przez Google są określane tylko w momencie indeksowania.
Duplikat, wyszukiwarka Google wybrała inną stronę kanoniczną niż użytkownik Nie Informacje o wyborze strony kanonicznej przez Google są określane tylko w momencie indeksowania.
Nie znaleziono (404) Tak Wyniki są widoczne w sekcji Stan i w polu Pobranie strony.
Strona zawiera przekierowanie Tak Wyniki są widoczne w polu Pobranie strony.
Pozorny błąd 404 Nie Kliknij Wyświetl przetestowaną stronę, aby zobaczyć, jak Google renderuje stronę do zindeksowania. Strony zawierające bardzo mało treści mogą zostać sklasyfikowane podczas indeksowania jako pozorny błąd 404. Więcej informacji i sposoby rozwiązywania problemów
Duplikat, przesłany URL nie został oznaczony jako strona kanoniczna Nie Informacje o wyborze strony kanonicznej przez Google są określane tylko w momencie indeksowania. Poza tym test wersji opublikowanej nie określa, czy URL został przesłany za pomocą mapy witryny.
Strona zablokowana z powodu zabronionego dostępu (błąd 403) Tak Wyniki są widoczne w polu Pobranie strony.
Strona zablokowana z powodu innego błędu 4xx Tak Wyniki są widoczne w sekcji Stan i w polu Pobranie strony.
Strona zindeksowana bez zawartości Nie  
Strona zindeksowana, ale zablokowana przez plik robots.txt Tak Wyniki są widoczne w sekcji Stan i w kilku innych polach w tej sekcji.
Przesłany adres URL wydaje się zgłaszać pozorny błąd 404 Nie* Kliknij Wyświetl przetestowaną stronę, aby zobaczyć, jak Google renderuje stronę do zindeksowania. Strony zawierające bardzo mało treści mogą zostać sklasyfikowane podczas indeksowania jako pozorny błąd 404. Więcej informacji i sposoby rozwiązywania problemów
Przesłany URL zwraca błąd z powodu nieautoryzowanego żądania (401) Tak* Wyniki są widoczne w sekcji Stan i w polu Pobranie strony.
Nie udało się odnaleźć przesłanego URL-a (404) Tak* Wyniki są widoczne w sekcji Stan i w polu Pobranie strony.
Przesłany URL zwrócił błąd 403 Tak* Wyniki są widoczne w polu Pobranie strony.
Przesłany URL jest zablokowany z powodu innego błędu 4xx Tak* Wyniki są widoczne w sekcji Stan i w polu Pobranie strony.
Przesłany URL zawiera tag „noindex” Tak* Wyniki są widoczne w polu Czy indeksowanie jest dozwolone.
Przesłany URL jest zablokowany przez plik robots.txt Tak* Wyniki są widoczne w sekcji Stan i w kilku innych polach w tej sekcji.
Błąd przekierowania Tak Wyniki są widoczne w polu Pobranie strony.
Błąd serwera (5xx) Tak, ale… Test wersji opublikowanej strony może nie wykazać błędów serwera, ale mogą one wystąpić podczas rzeczywistego indeksowania. Pomyślne wyniki testu wersji opublikowanej nie gwarantują powodzenia na późniejszym etapie.

* Test wersji opublikowanej nie sprawdza, czy dany URL został przesłany w mapie witryny. Dlatego podczas sprawdzania problemów z indeksowaniem fakt przesłania adresu URL nie jest brany pod uwagę.

Dodatkowe dane odpowiedzi (test wersji opublikowanej)

Dodatkowe informacje o pobieraniu są dostępne tylko w teście wersji opublikowanej ze stanem Google ma dostęp do adresu URL.
Aby zobaczyć dodatkowe dane odpowiedzi, takie jak zrzut ekranu wyrenderowanej strony, zwrócony kod HTML, nagłówki HTML, dane wyjściowe konsoli JavaScript i wszystkie załadowane zasoby strony, kliknij Wyświetl przetestowaną stronę.
 

Wyświetlanie wyrenderowanej strony

Możesz zobaczyć zrzut ekranu wyrenderowanej strony widzianej przez Googlebota. Pozwala to się upewnić, że wszystkie elementy strony wyświetlają się zgodnie z oczekiwaniami. Różnice mogą wynikać z tego, że niektóre zasoby są zablokowane dla Googlebota.

Zrzut ekranu jest dostępny tylko w przypadku testu adresu URL wersji opublikowanej, który zakończy się powodzeniem. Zrzuty ekranu są niedostępne w przypadku zindeksowanego adresu URL i zakończonego niepowodzeniem pobierania podczas testu wersji opublikowanej. Aby można było wygenerować zrzut ekranu, strona musi być dostępna. Jeśli Twoja strona znajduje się za zaporą sieciową, możesz udostępnić ją dla narzędzia do sprawdzania adresów URL za pomocą tunelu.

Aby wyświetlić wyrenderowaną stronę:

 1. Sprawdź stronę główną swojej witryny.
 2. Na stronie wyników indeksowania kliknij Sprawdź URL wersji opublikowanej.
 3. Kliknij Wyświetl przetestowaną stronę na karcie wyniku strony, by otworzyć dodatkowe panele informacyjne. Jeśli ta opcja nie jest dostępna, to jest tak najprawdopodobniej dlatego, że strona była nieosiągalna i nie udało się przeprowadzić testu wersji opublikowanej.
 4. Kliknij kartę Zrzut ekranu.

Przesyłanie prośby o (ponowne) zindeksowanie

Możesz poprosić o zindeksowanie sprawdzanego adresu URL przez robota Google. Indeksowanie może potrwać tydzień lub dwa. Postęp możesz sprawdzić za pomocą tego narzędzia.

Niektóre ograniczenia obowiązujące przy zgłaszaniu prośby o zindeksowanie:
 • Indeksowanie trwa zwykle jeden dzień, ale w niektórych przypadkach może potrwać dłużej.
 • Przesłanie żądania nie gwarantuje, że strona pojawi się w indeksie Google.
 • Obowiązuje dzienny limit przesyłania liczby próśb o zindeksowanie. Jeśli chcesz zindeksować wiele stron, prześlij mapę witryny do Google.

Aby poprosić o zindeksowanie adresu URL:

 1. Sprawdź URL strony
 2. Kliknij Poproś o zindeksowanie na stronie z wynikami sprawdzenia adresu URL. Jeśli po przeprowadzeniu krótkiego testu nie zostaną wykryte błędy indeksowania, strona zostanie dodana do kolejki indeksowania. Jeśli w teście wersji opublikowanej strona zostanie sklasyfikowana jako niemożliwa do zindeksowania, nie można poprosić o jej zindeksowanie.

Aby poprosić o zindeksowanie wielu nowych lub zaktualizowanych stron, najlepiej jest przesłać mapę witryny ze zaktualizowanymi stronami oznaczonymi tagiem <lastmod>.

Rozwiązywanie problemów z brakującą stroną

Jeśli uważasz, że Twoja strona nie została zindeksowana, wykonaj te czynności, aby sprawdzić przyczynę i rozwiązać problem.

 1. Sprawdź stan indeksowania strony. Sprawdź adres URL, wpisując go w polu tekstowym do sprawdzania adresów URL lub klikając przycisk sprawdzania obok wybranego adresu URL w innym raporcie w Search Console (aby zobaczyć ten przycisk, najedź kursorem na adres URL).
 2. Wstępne wyniki testu pokazują informacje Google o adresie URL w indeksie Google. Te wyniki indeksu Google służą do generowania wyników wyszukiwania. Uwaga: strona początkowa nie dotyczy testu opublikowanej wersji adresu URL. Informacje o teście wersji opublikowanej są podane później.
  • Jeśli stan adresu URL zaczyna się od „URL znajduje się w Google”, strona powinna być dostępna w wyszukiwarce Google. Możesz to sprawdzić, wyszukując ten adres URL w Google. Jeśli strony nie ma w wynikach wyszukiwania:
  • Jeśli stan adresu URL to „Google nie ma dostępu do adresu URL”, rozwiń sekcję Dostępność.
   1. Nagłówek sekcji Dostępność powinien zawierać etykietę z krótkim opisem, dlaczego nie można zindeksować adresu URL. Zobacz listę wartości i dostępne sposoby rozwiązania problemu. Etykieta Adres URL jest Google nieznany oznacza, że nasz robot jeszcze tego adresu nie wykrył, więc musisz poprosić o zindeksowanie strony. Indeksowanie trwa zwykle kilka dni.
   2. Jeśli opcja Czy skanowanie jest dozwolone ma wartość „Nie”, oznacza to, że Google nie może zindeksować tej strony z powodu reguły w pliku robots.txt, która to uniemożliwia. Dowiedz się, jak sprawdzić i rozwiązać ten problem.
   3. Jeśli opcja Czy indeksowanie jest dozwolone ma wartość „Nie”, oznacza to, że Twoja witryna zwraca tag lub nagłówek „noindex”, co uniemożliwia Google zindeksowanie strony. Dlatego nie może się ona pojawić w wynikach wyszukiwania Google. Musisz usunąć ten tag lub nagłówek ze strony, aby umożliwić Google jej zindeksowanie.
 3. Jeśli od czasu ostatniego indeksowania strona została zmieniona, możesz przetestować jej aktualną wersję, klikając Sprawdź URL wersji opublikowanej. Jeśli stan pokazany w górnej części strony jest prawidłowy, zindeksowanie strony prawdopodobnie jest możliwe (pamiętaj, że nie wszystkie problemy z indeksowaniem można wykryć podczas testu wersji opublikowanej).
Znane problemy
 • W niektórych przypadkach nie zgłaszamy mapy witryny odnoszącej się do strony, która wcześniej została przesłana jako część mapy witryny. Pracujemy nad rozwiązaniem tego problemu.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
83844
false